ARKBET - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ARKBET PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 1
ARKBET
147 Views
Download Presentation
jennifer-wiggins
Download Presentation

ARKBET

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ARKBET • PRODUKCJA I MONTAŻ OGRODZEŃ BETONOWYCH • USŁUGI TRANSPORTOWE, TRANSPORT PIASKU • PRACE ZIEMNE KOPARKO-ŁADOWARKĄ Arkadiusz Tomżyński ARKBET Arkadiusz Tomżyński • PRODUKCJA I MONTAŻ OGRODZEŃ BETONOWYCH • PRACE ZIEMNE KOPARKO-ŁADOWARKĄ • USŁUGI TRANSPORTOWE ARKBET Tylin, ul. Letniskowa 22 42-233 Mykanów, tel. 602488987 email: arkbet@arkbet.plwww.arkbet.pl Zakład Produkcyjno-Usługowo–Transportowo-Handlowy A R K B E T - Arkadiusz Tomżyński, ul. Letniskowa 22 Tylin, 42-233 Mykanów tel. 602488987 email: arkbet@arkbet.pl, www.arkbet.pl