Download
p iny l sky n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PŘÍČINY LÁSKY PowerPoint Presentation
Download Presentation
PŘÍČINY LÁSKY

PŘÍČINY LÁSKY

124 Views Download Presentation
Download Presentation

PŘÍČINY LÁSKY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PŘÍČINY LÁSKY MARKÉTA MATOUŠKOVÁ LUCIE ROUBÍČKOVÁ KLÁRA ZAJÍČKOVÁ JAK SE CHOVÁME V INTIMNÍCH VTAZÍCH SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE II PSY 108 16. 5. 2006

  2. TEORIE SMĚNY V DLOUHODOBÝCH VZTAZÍCH TEORIE SOCIÁLNÍ SMĚNY - VZTAH FUNGUJE JAKO TRH. KAŽDÝ Z PARTNERŮ CHCE MAXIMALIZOVAT ZISKY A MINIMALIZOVAT ZTRÁTY. JAKO VÍCE ATRAKTIVNÍHO ČLOVĚKA VNÍMÁME TOHO, KTERÝ NÁM PŘINÁŠÍ ZISKY. CARYL RUSBULT PROVEDLA VÝZKUM MLADÝCH STŘEDOŠKOLSKÝCH PÁRŮ. (1983) • PRVNÍ TŘI MĚSÍCE VZTAHU SE PARTNEŘI VELICE SOUSTŘEDILI NA ZISKY, KTERÉ JIM VZTAH POSKYTOVAL. • PÁRY, KTERÉ SPOLU VYDRŽELY AŽ DO SEDMÉHO MĚSÍCE TVRDILY, ŽE ZISKY V JEJICH VZTAHU SE STÁLE ZVYŠUJÍ. • SPOKOJENOST VE VZTAHU KLESÁ S POCITEM ZVYŠUJÍCÍCH SE ZTRÁT.

  3. INVESTIČNÍ MODEL BLÍZKÉHO VZTAHU SPOKOJENOST VE VZTAHU OVLIVŇUJE COMPARISON LEVEL, COMPARISON LEVEL FOR ALTERNATIVES A INVESTMENT MODEL. INVESICE JE TO, CO ČLOVĚK VLOŽIL DO VZTAHU A ZTRATIL BY TO, POKUD BY VZTAH OPUSTIL. JSOU TO FINAČNÍ ZDROJE, MAJETEK, ČAS, EMOCE STRÁVENÉ BUDOVÁNÍM VZTAHU, EMOCIONÁLNÍ PROSPĚŠNOST PRO DĚTI ATD. ČÍM VĚTŠÍ INVESTICE JSOU DO VZTAHU VLOŽENY, TÍM MÉNĚ ČASTĚJI LIDÉ VZTAH OPUSTÍ, I KDYŽ JINÉ ALTERNATIVY VYPADAJÍ VÝHODNĚJI.

  4. TEORIE ROVNOSTI V DLOUHODOBÝCH VZTAZÍCH TEORIE ROVNOSTI - DŮLEŽITÁ JE SUMA ZISKŮ A ZTRÁT, ALE TAKÉ SPRAVEDLNOST S JAKOU JSOU VE VZTAHU ROZDĚLOVÁNY. ROVNOST VE VZTAHU PŘINÁŠÍ ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOST. • V DLOUHODOBÝCH INTIMNÍCH VZTAZÍCH MÁ ROVNOST MÉNĚ DŮLEŽITÝ VÝZNAM. PARTNEŘI REAGUJÍ NA POTŘEBY DRUHÉHO. • EXCHANGE RELATIONSHIPS – VZTAHY MÁLO ZNÁMÝCH LIDÍ JSOU ŘÍZENY ROVNOSTÍ • COMMUNAL RELATIONSHIPS – BLÍZKÉ VZTAHY SE ZAMĚŘUJÍ NA POTŘEBY DRUHÉHO BEZ OHLEDU NA ODMĚNU. POKUD ROVNOSTI VE VZTAHU NENÍ DOSAŽENO, PARTNEŘI VĚŘÍ, ŽE DOJDE K VYVÁŽENÍ A ŽE SITUACE SE ZMĚNÍ NEBO PŘÍMO OBRÁTÍ.

  5. STYLY ATTACHMENTU CITOVÉ VAZBY, KTERÉ VZNIKAJÍ V RANÉM DĚTSTVÍ MEZI MATKOU A DÍTĚTEM. TENTO STYL PAK DÍTĚ PROVÁZÍ CELÝM ŽIVOTEM A GENERALIZUJE SE NA VŠECHNY OSTATNÍ VZTAHY. JOHN BOWLBY A MARY AINSWORTHOVÁ • BEZPEČNÝ STYL – TITO LIDÉ JSOU SCHOPNI ZRALÉHO A TRVALÉHO PARTNERSKÉHO VZTAHU. • VYHÝBAVÝ STYL – LIDÉ NEJSOU SCHOPNI ZCELA DŮVĚŘOVAT DRUHÝM LIDEM A POVAŽUJÍ ZA SLOŽITÉ VYTVOŘIT SI BLÍZKÝ INTIMNÍ VZTAH. • ÚZKOSTNÝ STYL – LIDÉ SI CHTĚJÍ BÝT SE SVÝM PARTNEREM BLÍZCÍ, ALE OBÁVAJÍ SE, ŽE ON JEJICH EMOCE NEOPĚTUJE.

  6. EVOLUCE A SOCIOBIOLOGIE ÚSPĚŠNOST REPRODUKCE JE PRO OBĚ POHLAVÍ DOSAHOVÁNA POMOCÍ RŮZNÝCH VZORCŮ CHOVÁNÍ. ŽENY INVESTUJÍ ENERGII, ČAS A JSOU OPATRNĚJŠÍ PŘI HLEDÁNÍ MUŽE, MUŽI VYNAKLÁDAJÍ MALÉ NÁKLADY PŘI HLEDÁNÍ PARTNERKY. • SAMCI BY MĚLI PROVOZOVAT ČASTÉ PÁŘENÍ S MNOHA SAMICEMI. • SAMICE BY SE MĚLY PÁŘIT OBČAS S PEČLIVĚ VYBRANÝMI SAMCI. MUŽI JSOU PŘITÁHOVÁNI ŽENSKÝM VZHLEDEM A ŽENY MUŽSKÝMI ZDROJI – MAJETKEM. ŽENÁM VADÍ EMOCIONÁLNÍ NEVĚRA, MUŽŮM SEXUÁLNÍ.

  7. ŽÁRLIVOST – PROBLÉMY V RÁJI ÚZKOSTNÝ HLODAVÝ POCIT ŽÁRLIVOSTI SE DOSTAVÍ, KDYŽ SE PARTNER ZAJÍMÁ O NĚKOHO JINÉHO. ODKUD ŽÁRLIVOSDT POCHÁZÍ? OBECNÉ TVRZENÍ, ŽE ŽÁRLÍ LIDÉ, KTEŘÍ MAJÍ NÍZKOU SEBEÚCTU SE NEPOTVRDILO. LIDÉ ČASTO ŽÁRLÍ POKUD ZAŽÍVAJÍ SOUTĚŽENÍ S RIVALEM V OBLASTI, KTERÁ JE PRO NĚ DŮLEŽITÁ – CÍTÍ SE OHROŽENI. SELF-EVALUATION THEORY: ČLOVĚK SE VE VZTAHU CÍTÍ ŠPATNĚ POKUD SI JE BLÍZKÝ S OSOBOU, KTERÁ JE PŘEKONÁVÁ V OBLASTI, KTERÁ JE KLÍČOVÁ PRO JEDINCE PRO JEHO VLASTNÍ SEBEDEFINOVÁNÍ. DŮVODY K ŽÁRLIVOSTI SE LIŠÍ NAPŘÍČ KULTURAMI A OD ČLOVĚKA KE ČLOVĚKU.

  8. ROZCHODY EXISTUJE 5 ZPŮSOBŮ, JAK UKONČIT ROMANTICKÝ VZTAH A ROZEJÍT SE S PARTNEREM. • POSITIVE TONE – ŘEKNETE PARTNEROVI, ŽE HO MÁTE RÁDI, ALE.. • VERBAL DE-ESCALATION – ŘEKNETE PARTNEROVI, ŽE UŽ HO NEMILUJETE. • BEHAVIORAL DE-ESCALATION – VYHÝBÁTE SE KONTAKTU S PARTNEREM. • NEGATIVE IDENTITY MANAGEMENT – ŘEKNETE PARTNEROVI, ŽE BYSTE SI OBA MĚLI DÁT RANDE S NĚKÝM JINÝM. • JUSTIFICATION – ŘEKNETE PARTNEROVI, ŽE TENHLE VZTAH NEUSPOKOJUJE VAŠE POTŘEBY.

  9. KONEC VZTAHU: ROZCHOD JE TĚŽKÝ ŽENY SE ROZCHÁZEJÍ ČASTĚJI NEŽ MUŽI A TAKÉ ZAŽÍVAJÍ NEGATIVNĚJŠÍ EMOCE. • STEVE DUCK DEFINOVAL 4 STADIA ROZCHODU: • INTRAPERSONÁLNÍ – PŘEMÝŠLENÍ, PROČ NEJSEM VE VZTAHU SPOKOJENÝ • DYADICKÉ – DISKUZE O ROZCHODU S PARTNEREM • SOCIÁLNÍ – ROZCHOD JE OZNÁMEN OKOLÍ • INTRAPERSONÁLNÍ – INDIVIDUÁLNÍ VYSVĚTLENÍ ROZCHODU. • ROBIN AKERT DEFINOVALA ROLE, KTERÉ PŘI ROZCHODU LIDÉ ZAUJÍMAJÍ: • BREAKERS – ROZEŠEL SE – NEJMÉNĚ DEPRESÍ • BREAKEES – PARTNER SE ROZEŠEL S NÍM – OSAMĚLOST, DEPRESE, HNĚV, NEŠTĚSTÍ, PROBLÉMY SE SPÁNKEM A ZAŽÍVÁNÍM • MUTUALS – OBA MAJÍ STEJNÝ PODÍL – ZŮSTANOU PŘÁTELI

  10. DĚKUJEME ZA POZORNOST NECHŤ VÁS LÁSKA PROVÁZÍ