Meta analyysit
Download
1 / 36

Meta-analyysit - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Meta-analyysit. Jouko Miettunen, dosentti Psykiatrian klinikka Oulun yliopisto jouko.miettunen@oulu.fi. Katsaukset ja meta-analyysit. Katsaus Systemaattinen katsaus Meta-analyysi Yhdistetty eli “pooled” analyysi. Meta-analyysit.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Meta-analyysit' - jenn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Meta analyysit
Meta-analyysit

Jouko Miettunen, dosentti

Psykiatrian klinikka

Oulun yliopisto

jouko.miettunen@oulu.fi


Katsaukset ja meta analyysit
Katsaukset ja meta-analyysit

 • Katsaus

 • Systemaattinen katsaus

 • Meta-analyysi

 • Yhdistetty eli “pooled” analyysi


Meta analyysit1
Meta-analyysit

 • Meta-analyysissa yhdistetään aiempien tutkimuksien tulokset, erityisesti

  • kun aiemmat tulokset ovat ristiriitaisia

  • kun vaikutuksen suuruus on epäselvä

 • Useimmiten käytetään kokeellisten tutkimusten (esim. lääke tai terapia) arviointiin


Ensimm inen meta analyysi
Ensimmäinen meta-analyysi

 • Eysenck esitti vuonna 1952 että ei ole todisteita psykoterapian toimivuudesta, tämä johti kiivaaseen keskusteluun.

 • Smith & Glass yhdistivät vuonna 1977 aiemmat 375 psykoterapian vaikutusta tutkineet artikkelit ja yhteenvetona oli että psykoterapia todellakin toimii.

Smith & Glass. Meta-analysis of psychotherapy outcome studies. Am Psychol 1977; 32: 752-60.


Artikkelien haku
Artikkelien haku

 • Systemaattinen artikkelien haku

  • Tutkimuskysymys?

  • Inkluusio/eksluusio kriteerit

   • otoskoko, diagnostiikka, …

  • Artikkelin kieli?

  • Kirjallisuustietokannat

   • PubMed, PsycINFO, Web of Science, EMBASE

   • CINAHL, ERIC, Cochrane, …

  • Julkaistut ja julkaisemattomat tutkimukset?

   • otetaan yhteyttä kirjoittajiin

 • Kaksi arvioijaa arvioi kaikki artikkelit


Kokeellisten tutkimusten meta analyysit
Kokeellisten tutkimusten meta-analyysit

 • Ylivoimaisesti suurin osa meta-analyyseista on kokeellisista tutkimuksista

 • Haku “meta-analysis” AND “trials” antoi Pubmedissa syyskuussa 2009 yli 18000 hakutulosta

 • Kliiniset kokeet, interventiot, ym.


Kokeellisten tutkimusten meta analyysit1
Kokeellisten tutkimusten meta-analyysit

Esimerkkejä

 • Tamoxifen rintasyövän hoidossa

 • Aspiriini sydän- ja verisuonitautien hoidossa

 • Antibiootit lasten virtsatietulehdusten hoidossa

Bartolucci. Yonsei Med J 2007;48:157-63.


Havainnollisten tutkimusten meta analyysit
Havainnollisten tutkimusten meta-analyysit

 • Meta-analyyseissa havainnollissa tutkimuksissa voidaan tutkia riskitekijöitä (esim. passiivisen tupakoinnin yhteyttä keuhkosyöpään), sairauden yleisyyttä, tms.

 • Saha ym. (PLoS Medicine 2005; 2: e141) arvioivat skitsofrenian elinaikaiseksi prevalenssiksi 0.4-0.7%

 • Polanczyk ym. (Am J Psychiatry 2007; 164: 942-8) arvioi ADHD:n prevalenssiksi 5.6 %Omia havainnollisia meta analyyseja
Omia havainnollisia meta-analyyseja

 • Sukupuolierot temperamenttipiirteissä

 • Temperamenttipiirteiden väliset korrelaatiot

 • Maiden väliset erot temperamenttipiirteissä

 • Alkoholismin prevalenssi skitsofreniassa

 • Kannabisdiagnoosien prevalenssi skitsofreniassa

 • Sukupuolierot skitsotypaalisissa persoonallisuuspiirteissä

Miettunen ym. Pers Individ Dif 2006; 41:1515-26; Miettunen ym. Compr Psychiatry 2007; 48:161-9; Miettunen ym. Psychiatry Res 2008; 160: 106-14; Miettunen & Jääskeläinen. Schizophr Bull (online); Koskinen ym. Acta Psychiatr Scand 2009; 120: 85-96; Koskinen ym. Schizophr Bull (online)


Tutkimusten yhdist minen
Tutkimusten yhdistäminen

 • Tärkeintä yhdistämisessä on vaikutuksen voimakkuus ja suunta (effect size), ei tilastollinen merkitsevyys

 • Onko aiempien tutkimusten tulokset samankaltaisia vai ei?

  • heterogeenisyys / homogeenisyys

 • Meta-regressiolla voidaan tutkia mitkä tutkimusten ominaisuudet vaikuttavat siihen että aiemmat löydökset eroavat toisistaan


Meta analyysien ongelmia
Meta-analyysien ongelmia

 • Alkuperäiset tutkimukset eroavat huomattavasti toisistaan (heterogeenisia), joten yhdistäminen ongelmallista, esim.

  • eroja arviointimenetelmien käytössä

  • Aineistot eri tavoin valikoituneet

 • Tutkimukset eivät ilmoita kaikkia tietoja mitä haluttaisiin käyttää

 • Meta-analyysin inkluusiokriteerit vaikuttavat tuloksiin

 • Julkaisuharha (publication bias, file-drawer problem)

  • Jos tutkimuksen tulokset eivät ole halutun mukaisia (esim. tilastollisesti merkitseviä), tulokset jätetään raportoimatta

  • Osaratkaisu: kliinisten kokeiden rekisteritTutkimusten yhdist minen1
Tutkimusten yhdistäminen

 • Tutkimuksissa esitetään tuloksia useilla eri tavoin

  • Keskiarvoja, prosentteja, korrelaatioita, beta-lukuja, p-arvoja, …

  • Ensin arvioitava vaikutus (effect) jokaisesta tutkimuksesta

 • Effect size -lukuja

  • standardoitu keskiarvojen ero (keskiarvojen ero jaettuna yhdistetyllä keskihajonnalla)

   • Cohenin d, Hedgesin g, Glassin Δ

  • Odds Ratio, Risk Ratio, prosenttiosuus

  • Korrelaatiokerroin (Pearson r ym.)

  • r, logOR ja d on mahdollistaa muuntaa vastaamaan toisiaan (Borenstein et al. 2009)


Tutkimusten yhdist minen2
Tutkimusten yhdistäminen

 • Artikkelien painotus

  • Fixed effects -metodi

   • Oletetaan että effect size on sama kaikissa aineistoissa eli sallitaan tutkimusten sisäinen vaihtelu mutta ei niiden välistä vaihtelua

   • Käytännössä painotus perustuu otoskokoon

   • Käytännössä epätodennäköistä

  • Random effects –metodi

   • Oletetaan että effect size voi vaihdella tutkimusten välillä sallitaan tutkimusten sekä sisäinen että niiden välinen vaihtelu

   • Painotus perustuu pääosin otoskokoon mutta ei niin vahvasti kuin fixed metodissa, painojen erot pienempiä

  • Laatukriteereillä voidaan myös painottaa


Heterogeenisyys
Heterogeenisyys

 • Cochranin Q tunnusluku

  • Perustuu X2 testiin

  • Riippuvainen artikkelien lukumäärästä

 • Muunnos I2 = (Q-df)/Q*100%

  • df = artikkelien lkm - 1

  • 25% alhainen (low), 50% keskinkertainen (moderate) ja 75% korkea (high) heterogeenisyys

  • Tulkinta: kuinka suuri osuus kokonaisvaihtelusta tutkimusten välillä ei riipu sattumasta

 • Kun tutkimuksia vähän, molemmat menetelmät ovat tehottomia

Cochran. Biometrics 1954;10:101-29; Higgins & Thompson. Stat Med 2002;21:1539-58; Ioannidis et al. BMJ 2007;335:914-6.


Vaikutuksen suuruus
Vaikutuksen suuruus

* Ryhmien ero psosenttiyksiköissä, kun prosentiosuudet välillä 15-85%

Cohen. Psychol Bull 1992;112:155-9; Rosenthal. J Soc Serv Res 1996;21:37-59.


Meta regressio
Meta-regressio

 • Miten taustamuuttujat selittävät heterogeenisyyttä effect size –lukujen välillä

 • Taustamuuttujat liittyvät tutkimukseen ei suoraan henkilöihin

 • Jatkuvia tai luokiteltuja muuttujia

 • Esimerkkejä

  • Miesten osuus prosentteina

  • Aineiston keski-ikä

  • Aineiston maa

  • Tutkimusmenetelmät (esim. mittarit)

  • Tutkimuksen laatu

  • Tutkimuksen keruuaika (tai julkaisuvuosi)

  • Diagnoosiryhmät

  • Seurannan kesto


Meta regressio1
Meta-regressio

 • Tutkitaan onko vaikutusta kovariaatilla (z-testi) tai luokitellaan tutkimukset kovariaatin mukaan

 • Ei adjustoida tulosta!

 • Vaihtoehtona meta-regressiolle on tutkia suoraan kovariaatin vaikutusta effektiin, jolloin tutkimuskysymys on eri ja data on erilaisessa muodossa (eli tallennetaan efektit esim. sukupuolittain)


Muita tilastomenetelmi
Muita tilastomenetelmiä

 • Diagnostisten testien ja seulojen meta-analyysi (Hasselblad & Hedges. Psychol Bull 1995;117:167-78)

 • Bayesilainen meta-analyysi (Berry. Clin Trials 2009;6:28-41; Schmid. Eval Health Prof 2001;24:165-89)

 • Faktorianalyysien meta-analyysi (Becker. Psychol Med 1996;1:341-53)

 • Rakenneyhtälömallitusten meta-analyysi (Cheung & Chan. Psychol Meth 2005;10:40.64)

 • Puuttuvan tiedon imputointi, esim. kliinisten kokeiden vaste (Higgins ym. Clin Trials 2008;5:225-39)


Tilasto ohjelmat
Tilasto-ohjelmat

 • STATA

  • http://www.blackwellpublishing.com/medicine/bmj/systreviews/pdfs/chapter18.pdf (Sterne ym. 2001)

 • SPSS

  • http://www.spsstools.net/Syntax/MetaAnalysis/

  • http://mason.gmu.edu/~dwilsonb/ma.html

 • SAS

  • http://mason.gmu.edu/~dwilsonb/ma.html

 • Excel, MIX

  • http://mix-for-meta-analysis.info

 • Metawin, RevMan, CMA

http://www.meta-analysis.com/pages/comparisons.html


Stata komentoja
STATA -komentoja

meta Meta-analysis of Effects

metan Meta-analysis of Binary and Continuous

metap Meta-analysis of p-values

metareg Meta-analysis Regression

metacum Cumulative Meta-analysis

funnel Metan-based Funnel Graph (original)

funnel2 Funnel Graph (funnel, vars reordered)

labbe Metan-based L'abbe Graph

metannt Metan-based NNT

metaninf Metan-based Influence Analysis

metainf Meta-based Influence Analysis

galbr Galbraith Plot for Heterogeneity

metabias Publication Bias in Meta-analysis

metatrim Trim and Fill Analysis


Metan meta
metan / meta

meta estimate se_est , [other analysis options] [display options]

www.systematicreviews.com

www.medepi.net/meta/software/Bradburn_metan_updates.pdf


Meta analyysit

metan aggr_d nonaggr_d aggr_nd nonaggr_nd, or random xlab(1,1.5,2,3,4,5,6,7,8) boxsca(.5) label(namevar=referen)


Meta analyysit

meta xlab(1,1.5,2,3,4,5,6,7,8) boxsca(.5) label(namevar=referen)

meta ns_es ns_se if dglk==4, graph(r) b2(effect size) id(referen) boxysca(0.2) boxshad(4) xlab(-2 (.2) 2) cline fmult(1.7)

Meta-analysis

| Pooled 95% CI Asymptotic No. of

Method | Est Lower Upper z_value p_value studies

-------+----------------------------------------------------

Fixed | -0.211 -0.461 0.039 -1.656 0.098 11

Random | -0.211 -0.461 0.039 -1.656 0.098

Test for heterogeneity: Q= 9.216 on 10 degrees of freedom (p= 0.512)

Moment-based estimate of between studies variance = 0.000


Meta regressio2
Meta-regressio xlab(1,1.5,2,3,4,5,6,7,8) boxsca(.5) label(namevar=referen)

metareg cltj100 a_abuse a_dep firstepi, wsse (lt_cj_s2)

Iteration 1: tau^2 = 0

Iteration 2: tau^2 = 95.006306

Iteration 3: tau^2 = 220.32289

Iteration 4: tau^2 = 220.22458

Meta-analysis regression No of studies = 21

tau^2 method reml

tau^2 estimate = 220.2

Successive values of tau^2 differ by less than 10^-4 :convergence achieved

------------------------------------------------------------------------------

| Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

-------------+----------------------------------------------------------------

a_abuse | .808918 11.16735 0.07 0.942 -21.07869 22.69652

a_dep | -1.906259 9.368306 -0.20 0.839 -20.2678 16.45528

firstepi | 23.92398 6.576667 3.64 0.000 11.03395 36.81401

_cons | 16.11195 14.30928 1.13 0.260 -11.93372 44.15761

------------------------------------------------------------------------------


Stata komentoja1
STATA -komentoja xlab(1,1.5,2,3,4,5,6,7,8) boxsca(.5) label(namevar=referen)

metabias

 • Performs statistical test of asymmetry in funnel plot (“Begg graph”) or Galbraith plot (“Egger graph”).

 • (Optionally) gives graphical display corresponding to either

 • metainf

 • Assesses the influence of a single study

 • metatrim

 • Performs the Duval & Tweedie “Trim and Fill” analysis.


Meta analyysit

Miten yhden tutkimuksen poisto vaikuttaa tulokseen? xlab(1,1.5,2,3,4,5,6,7,8) boxsca(.5) label(namevar=referen)

metainf ns_es ns_se if dglk==3, random referen(study)


Meta analyysit

galbr ns_es ns_se if dglk==3, id(referen) yline(0) xlab(1,1.5,2,3,4,5,6,7,8) boxsca(.5) label(namevar=referen)

For each trial, the z statistic theta/setheta is plotted against the reciprocal standard error 1/setheta. The (unweighted) regression line constrained through the origin, with its 95% confidence interval, has a slope equal to the overall log rate ratio, or log odds ratio, or log hazard ratio in a fixed effects meta-analysis. The position of each trial on the horizontal axis gives an indication of the weight allocated to it in a meta-analysis. The position on the vertical axis gives the contribution of each trial to the Q statistic for heterogeneity. In the absence of heterogeneity we could expect all the points to lie within the confidence bounds (positioned 2 units over and below the regression line).


Funnel plot begg
Funnel Plot (Begg) xlab(1,1.5,2,3,4,5,6,7,8) boxsca(.5) label(namevar=referen)

. metabias ns_es ns_se if dglk==2 | dglk==4, graph(begg)

Note: default data input format (theta, se_theta) assumed.

if dglk == bipolar disorders | dglk == schizophrenia

Tests for Publication Bias

Begg's Test

adj. Kendall's Score (P-Q) = 15

Std. Dev. of Score = 28.58

Number of Studies = 19

z = 0.52

Pr > |z| = 0.600

z = 0.49 (continuity corrected)

Pr > |z| = 0.624 (continuity corrected)

Egger's test

------------------------------------------------------------------------------

Std_Eff | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

-------------+----------------------------------------------------------------

slope | -.3422245 .3470654 -0.99 0.338 -1.074469 .3900195

bias | .6468728 .8071384 0.80 0.434 -1.05604 2.349786

------------------------------------------------------------------------------


Funnel plot begg1
Funnel Plot (Begg) xlab(1,1.5,2,3,4,5,6,7,8) boxsca(.5) label(namevar=referen)


Meta analyysit

metatrim es_ns se_ns, funnel print xlab(1,1.5,2,3,4,5,6,7,8) boxsca(.5) label(namevar=referen)


Meta analyysit

Meta-analysis xlab(1,1.5,2,3,4,5,6,7,8) boxsca(.5) label(namevar=referen)

| Pooled 95% CI Asymptotic No. of

Method | Est Lower Upper z_value p_value studies

-------+----------------------------------------------------

Fixed | -0.040 -0.112 0.033 -1.069 0.285 32

Random | -0.040 -0.112 0.033 -1.069 0.285

Filled

Meta-analysis

| Pooled 95% CI Asymptotic No. of

Method | Est Lower Upper z_value p_value studies

-------+----------------------------------------------------

Fixed | -0.098 -0.163 -0.033 -2.959 0.003 42

Random | -0.098 -0.163 -0.033 -2.959 0.003


Meta analyysit kirjallisuutta
Meta-analyysit - kirjallisuutta xlab(1,1.5,2,3,4,5,6,7,8) boxsca(.5) label(namevar=referen)

 • Cook ym. Methodological guidelines for systematic reviews of randomized control trials in health care from the Potsdam consultation on meta-analysis. J Clin Epidemiol 1995, 48, 167-71.

 • Stroup ym. Meta-analysis of observational studies in epidemiology. A proposal for reporting. JAMA 2000, 283, 2008-12.

 • Cochrane Database for Systematic Reviews (www.cochrane.org)

  • kerää tietyin laatukriteerein tehdyt meta-analyysit


Meta analyysit kirjallisuutta1
Meta-analyysit - kirjallisuutta xlab(1,1.5,2,3,4,5,6,7,8) boxsca(.5) label(namevar=referen)

 • Blettner ym. Traditional reviews, meta-analyses, and pooled analyses in epidemiology. Int J Epidemiology 1999; 28: 1-9.

 • Egger ym. Systematic reviews in health care. 2. painos. Lontoo: BMJ Publishing Group, 2001.

 • Sauerland & Seiler. Role of systematic reviews and meta-analysis in evidence-based medicine. W J Surgery 2005;29:582-7.

 • Borenstein ym. Introduction to Meta-Analysis. Wiley, 2009.


Meta analyysit kirjallisuutta2
Meta-analyysit - kirjallisuutta xlab(1,1.5,2,3,4,5,6,7,8) boxsca(.5) label(namevar=referen)

 • Gerber ym. Bibliographic study showed improving methodology of meta-analyses published in leading journals 1993-2002. J Clin Epidemiol 2007;60:773-80

 • Sutton ym. Methods for Meta-analysis in Medical Research. London: John Wiley, 2000.

 • Sterne JAC (toim.). Meta-Analysis in Stata: An Updated Collection from the Stata Journal, 2009.

Tämä esitys on netissä: www.joukomiettunen.net/presentations