slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
:: Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan :: PowerPoint Presentation
Download Presentation
:: Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ::

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

:: Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan :: - PowerPoint PPT Presentation


 • 200 Views
 • Uploaded on

Taklimat Pelaksanaan LA21 : Pengenalan Program Local Agenda 21. Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan . :: Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ::. 1. Kandungan . Pengenalan LA21: Ke Arah Pembangunan Mampan

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ':: Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ::' - jenis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Taklimat Pelaksanaan LA21

: Pengenalan Program Local Agenda 21

Jabatan Kerajaan Tempatan

Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

:: Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ::

1

slide2

Kandungan

 • Pengenalan
 • LA21: Ke Arah Pembangunan Mampan
 • Mekanisma Perancangan
 • Inisiatif LA21
 • Penutup

:: Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ::

2

slide3

Pengenalan

 • Persidangan Bangsa-Bangsa Bersatu Tentang Alam Sekitar dan Pembangunan (UNCED) @ Sidang Kemuncak Bumi (Earth Summit) di Rio de Jeneiro, Brazil pada Jun 1992
 • Dihadiri oleh 178 negara termasuk MALAYSIA

:: Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ::

3

slide4

Pengenalan

 • Persetujuan dicapai :
  • Pengisytiharan Rio (Rio Declaration) mengenai Alam Sekitar dan Pembangunan
  • Agenda 21
  • Konvensyen mengenai Pelbagaian Biologi
  • Konvensyen Rangka Kerja mengenai Perubahan Cuaca
  • Prinsip Perhutanan

:: Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ::

4

slide5

Agenda 21

 • Merupakan pelan tindakan global atau rangka tindakan (blue-print) bagi pembangunan mampan
 • Empat (4) bahagian utama mengandungi 40 bab

1. Dimensi Sosial dan Ekonomi - 8 bab

2. Pemuliharaan dan Pengurusan Sumber Untuk Pembangunan - 14 bab

3. Mengukuhkan Peranan Kumpulan Utama - 10 bab

4. Cara Perlaksanaan - 8 bab

:: Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ::

5

slide6

Agenda 21 : Pelan Tindakan Global

Bab 28 : Inisiatif PBT Dalam Menyokong Agenda 21

“oleh sebab kebanyakan masalah dan penyelesaian yang ditangani oleh Agenda 21 berakar umbi dalam kegiatan tempatan, maka penyertaan dan kerjasama PBT menjadi faktor penentu bagi mencapai matlamat ini”

:: Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ::

6

slide7

Local Agenda 21 : Ke Arah Pembangunan Mampan

Local Agenda 21 (LA21) merupakan suatu program yang menekankan penglibatan tiga pihak iaitu PBT, masyarakat dan sektor swasta bekerjasama untuk merancang dan menguruskan kawasan persekitaran mereka ke arah pembangunan mampan dan kualiti hidup yang lebih tinggi.

:: Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ::

7

slide8

Local Agenda 21 : Ke Arah Pembangunan Mampan

 • Sektor Swasta
 • Perusahaan &

Industri

 • Sektor Tak

Rasmi

 • PBT
 • Majlis Daerah
 • Majlis

Perbandaran

 • Majlis /Dewan

Bandaraya

 • Agensi Kerajaan

Berkaitan

SMART

PARTNERSHIP

 • Masyarakat
 • Orang Awam
 • Pengguna
 • NGO
 • CBO
 • Persatuan Penduduk
 • Profesional
 • Media Massa
 • Wakil Masyarakat

:: Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ::

8

slide9

Local Agenda 21 : Ke Arah Pembangunan Mampan

 • 1980an : Falsafah pembangunan manusia – hidup secara sihat & produktif serta berharmoni dengan alam semulajadi
 • Persidangan PBB tentang Persekitaran Manusia, Stockholm, 1972 : pembangunan merosakkan alam sekitar dan perlunya tindakan secara global
 • Penubuhan Suruhanjaya Dunia Tentang Alam Sekitar, 1983 : Kaji keseimbangan pembangunan manusia dengan alam sekitar

“Our Common Future”

:: Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ::

9

slide10

Local Agenda 21 : Ke Arah Pembangunan Mampan

“pembangunan yang memenuhi keperluan sekarangTANPA menidakkan keperluan generasi yang akan datang. Ia termasuk kawalan kependudukan, makanan, keselamatan dan sumber tenaga. Selain itu, ia juga menyepadukan keutamaan ekonomi, sosial dan alam sekitar”

(Sumber : World Commission On Environment & Development, 1987)

:: Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ::

10

slide11

EKONOMI

SOSIAL

ALAM

SEKITAR

LA21

Local Agenda 21 : Ke Arah Pembangunan Mampan

:: Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ::

11

slide12

Local Agenda 21 : Ke Arah Pembangunan Mampan

 • Alam sekitar

Pembangunan yang benar-benar mengambilkira akibat kegiatan manusia terhadap alam sekitar

 • Kesaksamaan sosial

Pembangunan yang menyumbang kepada pemerolehan dan kawalan sumber yang lebih wajar

 • Ekonomi manusia

Pembangunan sosial & ekonomi yang membantu masyarakat memenuhi keperluan asas

:: Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ::

12

slide13

Mekanisma Perancangan

Agenda 21 : Pembangunan Mampan

Untuk meningkatkan kualiti sosial, ekonomi dan alam sekitar penempatan manusia, dan mewujudkan persekitaran yang kondusif dan selamat untuk didiami oleh semua, terutamanya penduduk di bandar dan miskin luar bandar.

:: Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ::

13

slide14

Mekanisma Perancangan

Doktrin Perancangan Sejagat

Mewujudkan keseimbangan antara pembangunan fizikal dengan pembangunan insan dari aspek spiritual dan nilai-nilai kemanusiaan untuk pembangunan yang seimbang di negara ini.

:: Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ::

14

slide15

Mekanisma Perancangan

RMK-9 : Teras 4

Mewujudkan Pembangunan Penempatan Manusia Yang Mapan

 • Keperluan perumahan dan penambahbaikan perkhidmatan perbandaran
 • Meningkatkan kemudahan kesihatan
 • Sistem pengangkutan yang efisyen dan berintegrasi
 • Penggunaan tenaga yang efisyen
 • Mempertingkatkan sistem pengurusan air
 • Mempertingkatkan pemuliharaan alam sekitar dan pengurusan sumber yang mapan
 • Mempertingkatkan peranan budaya, seni dan kebudayaan
 • Mempertingkatkan kecemerlangan sukan dan gaya hidup sihat

:: Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ::

15

slide16

Mekanisma Perancangan

Dasar Perbandaran Negara

Enam(6) teras utama :

i. Pembangunan Perbandaran yang Efisien dan Mampan

ii. Pembangunan Ekonomi Bandar yang Kukuh, Dinamik dan Berdaya Saing

iii. Sistem Pengangkutan Bandar yang Bersepadu dan Efisien

iv. Penyediaan Perkhidmatan Bandar, Infrastruktur dan Utiliti yang Berkualiti

v. Pewujudan Persekitaran Kehidupan Bandar yang

Sejahtera dan Beridentiti

vi. Tadbir Urus Bandar yang Efektif

:: Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ::

16

slide17

Inisiatif Local Agenda 21

Objektif

 • Pendedahan isu-isu pembangunan mampan kepada masyarakat dan sektor swasta
 • Menjelaskan bahawa tanggungjawab pembangunan mampan adalah tanggungjawab bersama
 • Merumuskan strategi dan pelan tindakan LA21 berdasarkan isu-isu pembangunan mampan setempat
 • Melaksanakan pelan tindakan (action plan)LA21 dalam bentuk projek-projek pembangunan mampan

:: Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ::

17

slide18

Inisiatif Local Agenda 21 : 6 Perkara LA21

 • Memenuhi Wawasan Masyarakat
 • Kenalpasti isu
 • Perkongsian maklumat

Penilaian

 • Aspirasi stakeholder
 • Wujudkan halatuju
 • Perkara utama

Pelaksanaan

&

Pemantauan

 • Penubuhan J/kuasa LA21

Pelan

Tindakan

 • Kajian semula
 • Perbaharui semula

Analisis Isu

 • Pelaksanaan dan tanggung-jawab bersama

Perkongsian

Wawasan

Masyarakat

:: Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ::

18

slide19

Inisiatif Local Agenda 21

Projek Perintis Local Agenda 21 Pilot Project telah dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) pada tahun 2000 dengan kerjasama pihak Unit Perancangan Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri (EPU) dan disokong oleh United Nations Development Programme (UNDP). Projek Perintis ini melibatkan 4 PBT iaitu :

Majlis Bandaraya Petaling Jaya;

Majlis Bandaraya Miri;

Majlis Perbandaran Kuantan; dan

Majlis Daerah Kerian.

:: Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ::

19

slide20

Inisiatif Local Agenda 21

Pelaksanaan Program Perintis LA21 adalah penting untuk melihat potensi program ini diperluaskan di lain-lain PBT dengan melihat kepada aspek setempat.

Pihak KPKT turut menggalakkan PBT untuk mempertingkatkan kesedaran dan pendidikan mengenai program ini dengan menekankan keperluan kerjasama dan penyertaan oleh komuniti dan sektor korporat.

:: Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ::

20

slide21

Inisiatif Local Agenda 21

Bagi mempertingkatkan kapasiti PBT melalui peruntukan kewangan, KPKT melalui Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT) telah memperuntukkan sejumlah RM 1.8 juta di bawah RMK8 (2000 – 2005) dan RM 23.1 juta di bawah RMK9 (2006 – 2010) untuk PBT menjalankan Program LA21.

:: Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ::

21

slide22

Inisiatif Local Agenda 21

 • PBT Perintis
 • Majlis Bandaraya Petaling Jaya
 • Majlis Bandaraya Miri
 • Majlis Perbandaran Kuantan
 • Majlis Daerah Kerian

Lain- lain PBT

 • Dewan Bandaraya Kota Kinabalu
 • Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah
 • Majlis Perbandaran Nilai

:: Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ::

22

slide23

Komuniti – Anggota masyarakat terdiri daripada mereka yang mempunyai pelbagai kepentingan dan latar belakang. Wakil anggota masyarakat akan menyampaikan pandangan masing-masing dalam perkongsian LA21 dan membawa resolusi LA21 kembali ke masyarakat dan kejiranan masing-masing.

Lain-lain agensi Kerajaan – memberikan pandangan berguna terhadap isu-isu dan permasalahan dalam konteks yang lebih luas yang berlaku di bandar berkenaan kepada mesyarakat dan pihak yang berkepentingan.

Inisiatif Local Agenda 21

- Peranan Pihak Yang Berkepentingan

Sektor swasta – Banyak syarikat sektor swasta dan industri mempunyai impak secara lansung terhadap permasalahan alam sekitar, seperti masalah pencemaran dan bahan sisa yang timbul akibat wujudkan industri di kawasan perbandaran. Sebaliknya terdapat juga aktiviti industri yang dilihat boleh menyumbang kepada perlindungan alam sekitar.

:: Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ::

23

slide24

Inisiatif Local Agenda 21

- Komitmen Berterusan

Kreativiti untuk menyatukan masalah perkongsian bagi menangani isu pembangunan mampan secara holistik.

Berfikir mengjangkaui prosedur dan pendekatan biasa bagi menambahbaik kawasan perbandaran demi kepentingan bersama.

Sokongan padu dan komitmen kepada pengurusan atasan organisasi dalam memastikan kejayaannya.

Komuniti sebagai rakan kongsi utama LA21

:: Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ::

24

slide25

Majlis Bandaraya Petaling Jaya

PROGRAM PENGURUSAN SISA DOMESTIK

 • Dilaksanakan pada 2001 dengan penubuhan Pusat Kitar Semula di Damansara Jaya.
 • Dikendalikan bersama oleh MBPJ, Kolej Damansara Utama (KDU), Atria Shopping Centre, RHB Bank, Alam Flora Sdn. Bhd. dan beberapa buah sekolah di kawasan persekitaran.
 • Telah memenangi anugerah di International Innovation Award, Commonwealth Association of Publis Administration and Management (CAPAM) pada 2002 di Glasgow.

:: Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ::

25

slide26

Majlis Bandaraya Petaling Jaya

PROGRAM PENGURUSAN DAN PENGINDAHAN SUNGAI

 • Dilaksanakan dengan kerjasama antara MBPJ, JPS dan komuniti yang tinggal sepanjang Sungai Penchala
 • Melibatkan aktiviti gotong-royong, pengindahan dan lanskap, pemantauan oleh komuniti kejiranan dan sekolah dan kempen-kempen kesedaran
 • Program ini telah memberi kesedaran kepada komuniti setempat mengenai kepentingan memulihara dan memelihara sungai sebagai sumber air semulajadi

:: Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ::

26

slide27

Majlis Bandaraya Miri

PROGRAM KITAR SEMULA PERINGKAT SEKOLAH

 • Dilaksanakan dengan matlamat memberikan pendedahan kepada murid-murid sekolah mengenai kepentingan Kitar Semula terutamanya Program 3R.
 • Dilancarkan pada 2004 di SMK Taman Tunku, Miri
 • Aktiviti melibatkan Seminar Kitar Semula, pameran dan pertandingan kitar semula.

:: Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ::

27

slide28

Majlis Perbandaran Kuantan

PROGRAM KESEDARAN MEMELIHARA KAWASAN HUTAN PAYA BAKAU

 • Dilaksanakan dengan objektif untuk memberi kesedaran kepada pelajar-pelajar sekolah mengenai kepentingan memelihara alam sekitar, terutamanya kawasan hutan paya bakau.
 • Dilaksanakan pada 2004 di Jeti Tanah Putih dan kawasan hutan paya bakau dalam kawasan MPK.
 • Melibatkan kerjasama antara pihak MPK, Pejabat Pendidikan Daerah Kuantan, Jabatan Perhutanan Kuantan, Jabatan Alam Sekitar, Alam Flora Sdn. Bhd. dan BASF Petronas Chemical Sdn. Bhd.
 • Program ini telah disertai oleh 250 pelajar sekolah.

:: Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ::

28

slide29

Majlis Daerah Kerian

PROGRAM MASIH ADA YANG SAYANG

 • Dilaksanakan dengan objektif menyediakan golongan remaja yang berguna kepada negara, bangsa dan agama.
 • Melibatkan kerjasama dengan Juvana Daerah, PDRM dan Jabatan Kebajikan Masyarakat.
 • Program ini telah memberi kesedaran dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai isu-isu dan masalah-masalah yang melibatkan golongan remaja.

:: Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ::

29

slide30

Dewan Bandaraya Kota Kinabalu

PROGRAM SENIMAN JALANAN

 • Dilaksanakan pada tahun 2005 bagi menyelesaikan masalah pengemis di DBKK
 • Melibatkan kerjasama antara pihak DBKK, Syarikat Music Mart, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Persatuan Orang-Orang Buta.
 • Dilaksanakan dengan mensasarkan orang-orang buta yang mempunyai kemahiran bermaian alat muzik untuk membuat persembahan jalanan di kawasan-kawasan yang mempunyai tarikan pelancong.

:: Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ::

30

slide31

Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

PROGRAM GERAK KERJA KEBERSIHAN

 • Dilaksanakan dengan objektif untuk memupuk semangat kerjasama antara MBMB dengan komuniti setempat dan pihak swasta dalam usaha memelihara kebersihan dan keindahan pantai
 • Dilaksanakan dengan kerjasama antara MBMB dengan Ikatan Relawan Malaysia (RELA) Melaka, Southern Waste Management, Merak Melaka Beach Resort, Kolej Teknologi Islam Melaka, Petronas Penapisan Melaka Sdn. Bhd., Sahabat Belia Negeri Melaka, Jabatan Pelajaran Melaka, Tenaga Nasional Berhad, Kumpulan Pencinta Alam Negeri Melaka, Japerun Pantai Kundur dan komuniti di kawasan Pantai Kundur.
 • Melibatkan aktiviti gotong-royong dan pengindahan kawasan Pantai Kundur.

:: Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ::

31

slide32

Majlis Perbandaran Nilai

PROGRAM PENANAMAN POKOK NEEM / MAMBU

 • Dilaksanakan dengan objektif untuk menyediakan persekitaran perumahan yang bebas dari nyamuk aedes
 • Melibatkan MPN dengan kerjasama persatuan penduduk, pihak swasta dan kontraktor lanskap
 • Penanaman pokok neem di sekitar kawasan perumahan, premis perniagaan, kilang-kilang dan pusat komuniti setempat.

:: Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ::

32

slide33

Penutup

 • Mengaplikasi dan mengadaptasiProgram Bandar Mapan bagi memastikan bandar boleh terus mencapai keperluan alam sekital, ekonomi dan sosial tanpa menidakkan keperluan generasi akan datang menikmati keperluan yang sama
 • Mewujudkan Pelan Bandar Mapanbersama-sama pihak yang berkepentingan serta menetapkan sasaran jangka masa panjang untuk komuniti
 • Mewujudkan Kad Laporan Bandar Mapan untuk menerangkan tindakan-tindakan yang diambil untuk mencapai matlamat bandar mapan dan menyenaraikan kejayaan dan cabaran dihadapi

:: Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ::

33

slide34

Penutup

Kerjasama antara semua pihak adalah penting dalam membentuk pendekatan terbaik dalam perancangan pembangunan mampan.

Mewujudkan cara baru yang berkesan untuk menjalin kerjasama dan komitmen semua pihak dalam menjayakan Local Agenda 21.

slide35

Sekian

Terima Kasih

Jabatan Kerajaan Tempatan

Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

:: Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ::

35