durheim vs marx n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Durheim vs. Marx

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Durheim vs. Marx - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

Durheim vs. Marx. Att jämföra två klassiker. ATT JÄMFÖRA. Hur är samhället uppbyggt? Hur fungerar samhället? Varför har vissa grupper mer makt än andra? Vad orsakar social förändring? Är samhället i balans eller konflikt? Vad är förhållandet mellan individ och samhälle?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Durheim vs. Marx' - jenis


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
durheim vs marx

Durheim vs. Marx

Att jämföra två klassiker

att j mf ra
ATT JÄMFÖRA
 • Hur är samhället uppbyggt?
 • Hur fungerar samhället?
 • Varför har vissa grupper mer makt än andra?
 • Vad orsakar social förändring?
 • Är samhället i balans eller konflikt?
 • Vad är förhållandet mellan individ och samhälle?
 • Vad är syftet med sociologiska studier
men f rst n gra nyckelbegrepp
Men först några nyckelbegrepp…

Durkheim

Marx

Historiematerialism

Bas (arbete)  Överbyggnad (kultur)

Produktivkrafter och produktionsförhållanden

Alienation

Klasser – proletariat vs. Kapitalist

”den dominerande ideologin”

 • Sociala fakta
 • Anomi
 • Mekanisk och organiskt
 • Konsensus
 • Social kontroll
 • Heligt vs. Profant
 • Positivism
 • Strukturfunktionalism
hur r samh llet uppbyggt
Hur är samhället uppbyggt?

Durkheim

Marx

Samhället är uppbyggt av klasser. Relation till produktionsmedlen avgör klasstillhörighet.

Ägare (kapitalister)

Arbetare (arbetskraft)

Samhället är uppbyggt av olika institutioner (ex familj)

 • Ekonomiska (fabriker, kontor)
 • Politiska (partier, fack)
 • Sociala (familjer)
 • Kulturella och samhälleliga organisationer (skola,kyrka)
hur fungerar samh llet
Hur fungerar samhället

Durkheim

Marx

Samhället kännetecknas av klassmotsättningar. Arbetare och kapitalister har helt enkelt olika mål och intressen.

Det kan jämföras med en maskin eller biologisk mekanism. Sociala institutioner fungerar som delar i en helhet.

varf r har vissa grupper mer makt n andra
Varför har vissa grupper mer makt än andra?

Durkheim

Marx

Klass är grunden för makt. Olika klasser har mer makt eftersom de äger produktionsmedel och ha det ekonomiska inflytandet vilket i sin tur ge det politiska och kulturella makten

Arbetsdelning och specialisering – organisationer måste ha ledare som tar beslut alternativet är kaos

vad orsakar social f r ndring
Vad orsakar social förändring?

Durkheim

Marx

”Allt som är fast förflyktigas”

Sociala förändringar sker genom konflikter mellan samhällsklasser. När en klass vinner en konflikt sker förändring av den ekonomiska basen

Förändring sker när det är funktionellt. Exempelvis utbildningssystemet växer när vi behöver mer utbildade arbetare.

 • Integration
 • Anpassning
r samh llet i balans eller konflikt
Är samhället i balans eller konflikt?

Durkheim

Marx

Konflikt är normaltillstånd – även om perioder av konsensus kan uppstå när en klass har mycket makt (strukturellt våld)

Konsensus är normaltillstånd – annars anomi

individ vs samh lle
Individ vs. samhälle

Durkheim

Marx

Individen har få möjligheter att påverka sin situation eller andras. Klassmedvetande, frigörelse genom mobilisering och i förändring genom social revolution

Individen formas av samhället som genom familj, utbildning och arbete

vad r syftet med sociologiska studier
Vad är syftet med sociologiska studier

Durkheim

Marx

Förändra

Beskriva, analysera och förklara konflikter mellan klasser

Historia viktigt för att förklara

Forskaren är normativ – ska föreslå förändring

FÖRKLARA

 • Analysera det normala, finna lagbundheter
 • Sociala fakta behandlas som fysiska fakta
 • Allt går mäta och kvantifiera - positivism
 • Forskaren är värdeneutral
skillnader
Skillnader
 • Konsensus vs. Konflikt
 • Klassens betydelse
 • Forskningens roll