1 / 28

IDEGRENDSZER

IDEGRENDSZER. Idegrendszer alapjai 1. Ember idegrendszere csőidegrendszer háti oldalon húzódik Idegrendszer a szervezet legfelsőbb szabályozó rendszere Külső környezet vagy a belső állapot hatására megváltoztatja a szervek működését

jenifer
Download Presentation

IDEGRENDSZER

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. IDEGRENDSZER

 2. Idegrendszer alapjai 1. • Ember idegrendszere csőidegrendszer háti oldalon húzódik • Idegrendszer a szervezet legfelsőbb szabályozó rendszere • Külső környezet vagy a belső állapot hatására megváltoztatja a szervek működését • Hormonrendszerrel együtt működik = neuroendokrin rendszer (neuro = idegi; endokrin = belső elválasztású)

 3. Idegrendszer alapjai 2. • Az idegrendszer alapja a reflex • Egyszerű reflexív • Összetett reflexív

 4. Idegrendszer alapjai 3. • Az idegrendszer működési egysége az idegsejt = neuron • Részei:

 5. Idegrendszer alapjai 4. • Neuron típusai a) Nyúlványok száma szerint b) Funkciója szerint • Érző • Mozgató • Asszociációs

 6. Idegrendszer alapjai 5. • Ingerület terjedése a neuronon mindig egy irányba, elektromos jelek segítségével 1. Ingerület felvétele – speciális helyen (sejttest, dentrit) ha eléri a küszöbértéket, csak akkor terjed tovább

 7. Idegrendszer alapjai 6. 2. Ingerület terjedése az axon mentén akkor, ha eléri az ingerület az axon-eredési dombot ekkor akciós potenciál képződik – megváltozik a töltéseloszlás az axon mentén (Na-ion áramlik befelé) ez a töltéseloszlás különbség meg végig az axon mentén a velőshüvelynek megfelelően „ugrálva”

 8. Idegrendszer alapjai 8. • Idegrendszer részei 1. Központi • Agyvelő + 12 pár idege • Gerincvelő + 31 pár idege 2. Perifériás/környéki • Dúcok • Idegek

 9. Gerincvelő 1. • Gerincvelő elhelyezkedése

 10. Gerincvelő 2. • Gerincvelő részei

 11. Gerincvelő 3. • Gerincvelő le- és felszálló ágai

 12. Gerincvelő 5. • Gerincvelői idegek – 31 pár szelvényes lefutásúak

 13. Gerincvelői reflex 1. • Térdreflex – szomatikus reflex (nem akaratlagos) 3 2 4 5 1 Antagonista!!! – combhajlító ernyed, combfeszítő összehúzódik

 14. Gerincvelői reflex 2. • Fájdalomreflex – szomatikus reflex (nem akaratlagos) valamennyire befolyásolható Agy 1 2 3 5 4

 15. Gerincvelői reflex 3. • Antagonista izmok működése • pl. egyik lábbal belelépünk egy szögbe 5 4 1 2 3 4 5

 16. Gerincvelői reflex 4. • Vegetatív reflex

 17. Agyvelő 1. • Jellegzetességek: • Specializáltság • Redundancia (ismétlődés) • Plaszticitás (képlékenység) • Elhelyezkedése koponya veszi körbe – véd körülötte folyadék - véd

 18. Agyvelő 2. • Részei Előagy: nagyagy + köztiagy Középagy Utóagy: kisagy + híd + nyúltagy Agytörzs: nyúltagy + híd + középagy (+ köztiagy)

 19. Agyvelő – agytörzs 1. • Agytörzs • Információt továbbít (nagyagy és gerincvelő között) • Átkapcsolódás helye • Vegetatív működések szabályozása • Agyidegek (12 pár) innen lépnek ki Pl. I. szaglóideg II. látóideg VIII. egyensúlyozó és hallóideg X. bolygóideg • Benne agytörzsi hálózatos állomány – hasonlít a csalánozók diffúz idegrendszerére (hálózatos rendszer) feladata: állandó tónus fenntartása

 20. Agyvelő – agytörzs 2. 1. Nyúltvelő/nyúltagy - légzés, nyelés, köhögés, tüsszentés központjai - 1-1 szerv működését szabályozza 2. Híd - Nyúltvelő működését szabályozza - nyelés/levegővétel összehangolása - Több szerv összehangolt működését szabályozza

 21. Agyvelő – agytörzs 3. 3. Középagy - Leszálló pályák átkapcsolódási helye - Több reflexből álló egyszerűbb mozgások összehangolása (pl. járás) 4. Köztiagy a) hipotalamusz - Egész szervezet vegetatív szabályozása (szimpatikus, paraszimpatikus központ) - Hormonredszer fő szabályozója b) Talamusz - Agytörzs legfelső területe (fel- leszálló pályák átkapcsolódási helye)

 22. Agyvelő – kisagy • Tarkó tájékán • Erősen barázdált felszínű • Kívül kéreg, belül velő • Jellegzetes sejtek (piramissejt) • Feladata: • Egyensúly megtartása • Mozgások kivitelezése • Mozgások koordinálása • Kapcsolat a többi idegrendszerrésszel

 23. Agyvelő – nagyagy 1. • Felépítése 2 félteke – bal, jobb (közötte hasadék) lebenyek (koponyának megfelelően) barázdált felszín (felületet növeli)

 24. Agyvelő – nagyagy 2. • Felépítése kívül: szürkeállomány – idegsejtek sejttestjei belül: fehérállomány – idegsejtek nyúlványai

 25. Agyvelő – nagyagy 3. • Feladata: tudatos agy • érzőközpontok vannak elsődleges – érzet alapvonásai; másodlagos – jelek értelmezése harmadlagos – érzetek összegződése Másodlagos és harmadlagos érzőközpontok javíthatók

 26. Agyvelő – nagyagy 4. • mozgatóközpontok vannak elsődleges – mozgás alapvonásai; másodlagos – mozgásokkal kapcsolatos emlékképek tárolása pl. beszéd, írás

 27. Agyvelő – nagyagy 5. Mozgatás Ézékelés

 28. Agyvelő – nagyagy 6. • A központok között asszociációs pályák – kapcsolat a lebenyek között • Kérges test – két agyfélteke közötti kapcsolat az információ átkereszteződik!

More Related