ZJAWISKO FIZYCZNE A REAKCJA CHEMICZNA - PowerPoint PPT Presentation

jenibelle
zjawisko fizyczne a reakcja chemiczna n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZJAWISKO FIZYCZNE A REAKCJA CHEMICZNA PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZJAWISKO FIZYCZNE A REAKCJA CHEMICZNA

play fullscreen
1 / 6
Download Presentation
ZJAWISKO FIZYCZNE A REAKCJA CHEMICZNA
464 Views
Download Presentation

ZJAWISKO FIZYCZNE A REAKCJA CHEMICZNA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ZJAWISKO FIZYCZNE A REAKCJA CHEMICZNA

  2. 1. ZJAWISKO FIZYCZNE JEST TO TAKA PRZEMIANA W WYNIKU KTÓREJ NIE POWSTAJE ŻADNA NOWA SUBSTACJA. ZMIANIE ULEGAJĄ TYLKO NIEKTÓRE CECHY FIZYCZNE np. STAN SKUPIENIA DOŚWIADCZENIE PRZYGOTUJ ŚWIECZKĘ, ROZPUŚĆ JĄ NA SZKIEŁKU ZEGARKOWYM. ZAOBSERWUJ CO SIĘ DZIEJE? WNIOSKI ZANOTUJ W ZESZYCIE.

  3. 2. PRZEMIANA CHEMICZNA INACZEJ ZWANA REAKCJĄ CHEMICZNĄ. JEST TO TAKA PRZEMIANA W WYNIKU KTÓREJ POWSTAJĄ NOWE SUBSTANCJE O ZUPEŁNIE NOWYCH WŁAŚCIWOŚCIACH NIŻ SUBSTANCJA WYJŚCIOWA. DOŚWIADCZENIE: ZAPAL ŚWIECZKĘ I ZAOBSERUJ CO SIĘ DZIEJE?JAKI POWSTAŁY NOWE SUBSTANCJE?WNIOSKI ZANOTUJ W ZESZYCIE.

  4. 3. REAKCJA ŁĄCZENIA INACZEJ ZWANA REAKCJĄ SYNTEZY. REAKCJA W KTÓREJ Z DWÓCH LUB WIĘCEJ SUBSTRATÓW (SKŁADNIKI) POWSTAJE JEDEN PRODUKT. MAGNEZ + TLEN  TLENEK MAGNEZU Mg + O2  MgO

  5. 4. SUBSTRATY A PRODUKTY SUBSTRATY: SĄ TO SUBSTANCJE BIORĄCE UDZIAŁ W REAKCJI CHEMICZNEJ (SKŁADNIKI) PRODUKTY: SĄ TO SUBSTANCJE POWSTAJĄCE W WYNIKU REAKCJI SUBSTRATY PRODUKT S + Fe  FeS

  6. ZAD. DOM. ZAD. 8 STR. 13 Ć ZAD. 9 STR. 13 Ć ZAD. 10 STR. 14 Ć PRZYNIOSĘ CYRKIEL