t mus
Download
Skip this Video
Download Presentation
TİMUS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

TİMUS - PowerPoint PPT Presentation


 • 455 Views
 • Uploaded on

TİMUS. Üst ve ön mediastende lokalize lenfoepitelyal bir organdır. Üçüncü 3. ( bazen aynı zamanda 4 .) yutak ceplerinden gelişir. Kemik iliğinden köken alan multipotansiyel stem cell (CFU-L) epitele göç eder. Doğumda tam olarak şekillenmiştir ve fonksiyoneldir

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TİMUS' - jeneva


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3
Üçüncü 3. (bazen aynı zamanda 4.) yutak ceplerinden gelişir.
 • Kemik iliğinden köken alan multipotansiyelstemcell (CFU-L) epitele göç eder.
slide4
Doğumda tam olarak şekillenmiştir ve fonksiyoneldir
 • Puberteden sonra involüsyon
 • Yeniden stimüle olabilir
timusun genel yap s
Timusun genel yapısı
 • Kapsül
 • Trabekülalar
 • Affarent lenfatik damar Ø
 • Kollajen lifler, fibroblastlar, plazma hc, granülositler, lenfositler, masthc, yağ hc ve makrofajlar
slide8
Timikparankimepitelyoretiküler hücreler arasında gelişmekte olan T hücrelerini içerir
 • Timositler
 • Korteks
 • Medulla
slide10
Kortekste yer alan hücreler:
  • T-Lenfositler (Timositler)
  • Makrofajlar
  • EpitelyalRetiküler Hücreler
tip i epitelyal retik ler h cre
Tip I epitelyalretiküler hücre
 • Korteksi kapsül ve trabekülalardan ayırır
 • Korteks damarlarını çevreler
slide12
Korteksi izole eder
 • Diğer ERH’ler ile sıkı bağlantılar yapar
tip ii epitelyal retik ler h cre
Tip II epitelyalretiküler hücre
 • Korteks içinde lokalizedir
 • Uzun sitoplazmik uzantıları vardır
 • Bu uzantılar desmozomlarla birleşir ve ağ yapar
slide14
Bol miktarda intermediate filaman içerirler
 • MHC I-MHC II
 • Timik hücre eğitimi!
tip iii epitelyal retik ler h creler
Tip III epitelyalretiküler hücreler
 • Korteks ve medulla kavşağına yakın yerleşirler
 • Korteks ve medulla arasında fonksiyonel bariyer
 • MHC I-MHC II
makrofajlar
Makrofajlar
 • Timik kortekste lokalize
 • T hücrelerinin %98’i apoptosis geçirirler ve makrofajlar tarafından fagosite edilirler
 • PAS (+)
tip iv epitelyal retik ler h creler
Tip IV epitelyalretiküler hücreler
 • Tip III ile yakın komşuluktadır
 • Korteks ile medulla arasında
tip v epitelyal retik ler h creler
Tip V epitelyalretiküler hücreler
 • Medullada bulunurlar
 • Desmozomlarla birleşir ve hücresel bir ağ oluştururlar
tip vi epitelyal retik ler h creler
Tip VI epitelyalretiküler hücreler
 • Medullanın karakteristik özelliklerini yaparlar.
 • Hassal cisimcikleri
slide22
Fonksiyonları?
 • IL-4 ve IL-7 üretirler
kan timus bariyeri
Kan-Timus Bariyeri
 • Kortikal kan damarlarının lümeni ile T hücreleri arasındadır.
 • Kapiller duvar; endotel, bazal lamina, perisitler
 • Makrofajlar
 • Tip I epitelyalretiküler hücreler
dalak
DALAK
 • En geniş lenfoid organdır
 • Hem morfolojik hem de immünolojik olarak filtre fonksiyonuna sahiptir
slide26
Kapsül
 • Trabeküla
slide27
Myofibroblast
 • Hilum
 • Lenfatik damarlar; trabekülalara yakın beyaz pulpadan köken alırlar
 • Dalaktan ayrılan lenfositler için bir yol
beyaz pulpa
Beyaz pulpa
 • Bir arter etrafında lenfositlerin yoğun bir şekilde birikmesi ile oluşur
 • Sentral arter
 • Periarteriyel lenfatik kılıf (PALS)
slide30
Nodüller B lenfosit alanlarıdır
 • T lenfositler nodüllerin çevresinde bulunur
 • Germinal merkez*
 • Genişlemiş nodüller splenik nodüllerya da malpighi korpuskülleriolarak isimlendirilirler
k rm z pulpa
Kırmızı pulpa
 • Kırmızı pulpa çok miktarda kırmızı kan hücresi içerir
slide32
Splenik kordonlar (Billroth kordonları) ile ayrılan splenik sinuslardan oluşur
 • Splenik veya venöz sinuslar özel sinuzoidal damarlardır
slide33
Splenik Kordonlar;
 • Retiküler hücreler
 • Retiküler lifler
 • Eritrositler
 • Makrofajlar
 • Lenfositler
 • Dentritik hücreler
 • Plazma hücreleri
 • Granülositler
slide34
Endotel hücreleri aşırı uzundur
 • Komşu hücreler arasında az miktarda temas noktası vardır
slide35
Sinuslar devamlı bir bazal laminaya sahip değildir
 • Splenik sinüslerin duvarında düz kas ve perisitler mevcut değildir
 • Kan kırmızı pulpanın sinüs ve kordonlarını doldurur
slide36
Sentral arter kendi beyaz pulpasına ve beyaz pulpanın etrafındaki sinuslara (marjinal sinus) dallar gönderir
slide37
Penicillar arteriol
 • Kılıflı (sheated) kapillerler
 • Açık dolaşım, kapalı dolaşım
slide38
Dalak hem immün ve hem de hemopoietik fonksiyonlara sahiptir
 • İmmün fonksiyonları:Beyaz pulpa**
  • Antijen sunma ve immün cevabı başlatma
  • B ve T lenfositlerin aktivasyonu ve proliferasyonu
  • Antikor üretimi
  • Makromoleküler antijenlerin kandan ayrılması
slide39
Hemopoietik fonksiyonlar:Kırmızı pulpa**
  • Anormal, yaşlı ve hasarlı eritrositler ve plateletlerin yıkımı
  • Hb’den Fe’in alınması
  • Erken fetal yaşamda eritrositlerin oluşumu
  • Kanın depolanması
rnek soru
ÖRNEK SORU

1. Aşağıdakilerden hangisi timusta bulunmaz?

a) Korteks

b) Hassal cisimcikleri

c) Kapsül

d) Epitelyal retiküler hücreler

e) Retiküler lif ağı

ad