slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Yakarış PowerPoint Presentation
Download Presentation
Yakarış

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 18
Download Presentation

Yakarış - PowerPoint PPT Presentation

jeneil
342 Views
Download Presentation

Yakarış

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Yakarış Ey hiç yoktan varlığımı  bir balçıktan var edenim / Nimetine şükürlerle binlerce kez hamd ederim.  / Ey başıma bir taç gibi  Muhammed’i yar edenim Huzurunda günahımdan  utanırım ar ederim .

 2. BESMELE İLE BAŞLAMAK • Peygamberimiz (s.a.v.): '' Bismillahirrahmânirrahîm ile başlamayan her hayırlı iş güdüktür.'' (hayrı kesiktir) buyurmuştur  • İmam-ı Şafii besmelenin öneminden bahsederken: ''Besmele bir âyet olduğu halde önemine binaen Kuran'da yüz on dört defa nâzil olmuştur,'' demiştir. Nitekim Meryem suresinde şöyle buyurulur: '' Göklerin, yerin ve ikisinin arasında olan her şeyin Rabbidir O. Öyleyse yalnız O'na kulluk et. Ona ibadetinde sabır ve sebat göster. Ona denk ve adaş olacak hiç kimse bilirmisin?'' (2) • Rahmân ve Rahîm isimleri, Rahmet ve merhamet sahibi anlamınadır. Rahmân'da dünyada bütün mahlukâta rızık verme anlamında umum manası vardır. Rahîm'de ise, Gafûr manasında, Âhirettemü'minlere kâfi anlamına hususî bir mana vardır. Bu manadan dolayı; ''Ey dünyanın Rahmânı ve ey Âhiret'inRahîmi,'' denilmiştir. 

 3. HER İŞE ALLAH'IN İSMİYLE BAŞLAMANIN NE FAYDASI VARDIR?  Kur'an, insandan bahsederken: '' İnsan zaif olarak yaratılmıştır,'' (3) buyurmaktadır. Madem zaifdir. O takdirde güçlü olana sığınmak zorundadır. Sığınmanın dilekçesi de besmeledir. • Bilmediğimiz yerlerde isek bize bir hami ve bir delil lazımdır. Madem delilsiz gidilmez gidilen yere işte o takdirde gaip olmamak için o yüce kudretin emanında dolaşmak lazımdır. • Bir isme dayanarak gezen ve seyahat eden kimse, bir yol kesiciye bir haramiye rast gelse: ''ben fülan kimsenin adı ve himayesiyle geziyorum,'‘ der. Şâkidefolur gider, ilişmez. Bir çadıra girse o nâm ile hürmet görür.  • Madem böyledir; şu dünya sahrasının Ebedî Mâlikinin ve Ezelî Hâkiminin ismini almak, böylece bütün kainatın dilenciliğinden ve her hâdisenin karşısında titremekten kurtulmak en akıllı ve karlı bir yoldur. • Besmele, bir İslâm alametidir. Kalemin yazdığı ilk şeydir. Peygamberimiz (s.a.v) hadis-i şeriflerinde: “Kalemin ilk yazdığı şey bismillahirrahmanirrahimdir. Cibril onu bana getirdiğinde üç defa tekrar edip şöyle dedi: '' Bu senin ve ümmetin içindir,'' buyurdular.

 4. Huzeyfe (r.a) anlatıyor: “Biz Rasulullah (s.a.v) in yanında yemeğe oturunca, Rasulullah (s.a.v) yemeğe başlamadıkca, kesinlikle elimizi yemeğe vurmazdık. Bir seferinde yine Onunla yemeğe oturmuştuk. Derken küçük bir kız çocuğu geldi, sanki arkasından bir iteni var gibi hemen elini yemeğe soktu. Rasulullah (s.a.v) elinden tuttu. Arkadan bir bedevî geldi, sanki onun da arkasından iten biri vardı, alelacele o da elini yemeğe soktu.. Rasulullah (s.a.v) onun da elinden tuttu. Ve şunu söyledi: “Şeytan, üzerine Allah'ın ismi zikredilmeyen yemeği kendine helal addeder. Nitekim, sayesinde yemeğimizi kendine helal kılmak için bu cariyeyi getirdi. Ben de elinden tuttum. Bunun üzerine şu bedevîyi getirip onunla yemeği kendine helal kılmak istedi, ben onun da elinden tuttum. Nefsim elinde olan Zât-ı Zülcelal'e yemin olsun ki; şeytanın eli, o ikisinin eliyle birlikte avucumdadır.'' Rasulullah(s.a.v) bunları söyledikten sonra besmele çekip yemeğe başladı (4)  Vahşî ibn-u Harb anlatıyor: “Rasulullah(s.a.v) in ashabı dediler ki: “Ey Allah'ın Rasulü! Biz yiyoruz, ancak bir türlü doymuyoruz (ne yapalım?) Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v): “Ayrı ayrı yemekte olmayasınız,'' diye sordu. 'Evet' dediler. Rasulullah da:'' Öyleyse yemeğinizde toplanın (bir sofra kurarak hep beraber yiyin) yemeğe Allah'ın ismini zikrederek (Bismillahirrahmanirrahim diyerek) başlayın. Böyle yaparsanız yemeğiniz, hakkınızda mübarek kılınır.'' (7) Hz Câbir (r.a) anlatıyor: Rasulullah (s.a.v) buyurdular ki: “Kişi evine döndüğü zaman içeri girerken ve yemek yerken Allah'ın adını zikrederse, şeytan (avanelerine): “size burada gecelemek de yok akşam yemeği de yok!'' der. Ama kişi eve girerken Allah'ı zikreder fakat akşam yemeğini yerken zikretmezse, şeytan (avanelerine): “akşam yemeğine kavuştunuz ama burada gecelemek mümkün değil!'' der. Adam eve girerken ve yemeğe başlarken 'Bismillah' diyerek Allah'ı zikretmezse, şeytan (avanelerine):'' Yemeğe de yetiştiniz, yatmaya da!'' der. (9) 

 5. ÇAĞDAŞIN DİLİYLE HER ŞEY ONUN İSMİNİ SÖYLÜYOR • Son zamanlarda bilim adamlarının akıllara hayretler veren buluşları, bir işe başlarken besmele çekmenin ve yüce yaratıcının isimlerinden bir isimle o işi açmanın dinimizdeki önemini daha fazla ortaya koymuştur. Sızıntı dergisinde yayınlanan Saffet Senih beyin 'Su kristallerinin sırları' başlıklı yazısında; Japon bilim adamı Prf. Dr. MasaruEmoto'nun su kristalleri üzerindeki araştırmalarına yer vererek şöyle demektedir. ''Emoto içinde 70'ten fazla kristal resmi bulunan 'Su kristalleri' adlı eserinde ''su cansız bir madde değil, canlı ve duyguları algılayan kristallerden oluşmaktadır.. Su çevresinden pozitif ve negatif bilgileri alır ve ona göre tepki verir.'' Diyor. Emoto'nun araştırmalarına göre su kristalleri, dış çevre tesirlerinin yanı sıra, müzik, söz ve kavramlara da tepki veriyor...Su, ne kadar sevgi, duygu ve âhenk dolu söz ve musikî ile karşılaşırsa; altıgen kristal yapısı da o kadar güzel ve düzgün olmaktadır. Meselâ çekilen fotoğrafların birinde suyun yanında "şeytan" dendiğinde, kristaller kaotik bir biçime girerken, diğerinde de güzel sözlerle duâ edildiğinde, suda, berrak ve estetik yapısı ile mükemmel bir altıgen ortaya çıkıyor. Emoto, bu çalışmalarıyla görünmeyen bir ruh âleminin varlığına da işaret ediyor..''  Notumuz : Evet,bütün hayatını bir duâ ve zikir manzumesi halinde yüce yaratıcıya bağlı bir şekilde yaşayan Rasul-ü Ekrem (s.a.v) in her iş ve davranışa âitduâları, zikirleri; bizim için ne kadar değerli bir talim ve terbiye olduğu, şimdi daha açık bir şekilde ortaya çıkıyor.  Besmele içimizi güzelleştirdiği gibi dışımızı da güzelleştirmektedir. Çok söze ne hacet.

 6. Güzelliği besmele ile yazmak • Her işe başlarken Allah-u Teala'nın o mukaddes sıfatından yardım almalıyız. Onun eserleri ve sonuçları bütün alemi kapsamış ve bütün aleme tecelli etmiştir. • وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَـذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَـا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاء وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَـاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ (A'raf, 156

 7. Peygamberler de zorluklardan ve sıkıntılardan kurtulmak için Allah-u Teala'nın rahmet sıfatına sığınmışlardır. الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَوَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَلِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْماًفَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ {7el Mümin}

 8. Dünyada ne varsa Rahmetin tecellisidir • Er- Rahman: Rahmet sıfatı özeldir. Onda olan genellik diğer sıfatlarda yoktur. Mesela Ğaffarsıfatı sadece günah ve hata işleyenler için geçerlidir. Rahmet sıfatı aslında diğer sıfatları da büyük ölçüde kapsamaktadır. Ama tersi böyle değildir. Sonra her şey bir anlamda O'nun rahmetinin bir tecellisidir. Hallakiyeti, razzakıyyeti, ğaffariyetive... Nitekim "Rahmetin her şeyi kapsadığı Kur'an'da vurgulanmakta, olduğunu yukarıdaki ayette görmüş olduk. NOT:   Kısacası bir mıknatıs misali herkesi cezbeden ve gönülleri birbirine bağlayan bu rahmet sıfatıdır. Halkı Hakk'a bağlayan da bu sıfattır. Evet gerçek mü'minlerher işin başında "Bismillahirrahmanirrahim" diyerek her şeyden ve herkesten koparak, gönüllerini sadece ona bağlar ve sadece ondan yardım dilerler.   Esasen ariflerin de dediği gibi Allah'ın azap ve cezası da, zahiri azap olmakla birlikte, batını rahmet içermektedir. Çünkü azap ve ceza da bir taraftan uyarı, bir taraftan da günahın pisliğinden ve olumsuz sonuçlarından temizlenme vesilesidir.

 9. Gazap ve Azaba besmele ile başlanmaz Rahman ve rahim: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in 114  suresinden 113 tanesini rahmet sıfatlarını içeren Besmele'yle başlamış, sadece bir sureyi (Tevbe suresini) Besmele'siz başlamıştır ki onda müşrikler ve kafirlere karşı beraet, gazap ve azabından bahsetmektedir!    Tabi şunu da bilmemiz gerekir ki Allah-u Teala'nın bu iki sıfatından her biri, O Zat-ı Mukaddes'in bir türlü rahmetine işarettir: "Rahman" sıfatı onun bütün kainatı kapsayan umumi rahmetini ifade eder.  Bu rahmette canlı ve cansız, insan ve gayri insan, mü'minve gayri mü'minfark etmemektedir. Her kes ve her şey, bu rahmeti rahmaniyyeye mazhardır.  Ama "Rahim" sıfatı O'nun özel ve has rahmetini ifade eder. Bu ise sadece mü'minlerikapsar. Bir kısmı bu dünyada, bir kısmı ve önemli kısmı ise ahirettedir

 10. Kur'ân'da; hayatın acı-tatlı anlarında, insanın zor ve sıkıntılı zamanlarında sık sık Allah'ı anması tavsiye edilir. →Müslüman'ın her işi besmele ile olur. Onun işlerinde besmelesiz işi olmaz olmamalıdır. Konu ile ilgili ayetler. Hâkka, 32 , Haşr, 19,Sâd, 26, Tâhâ, 14,Enfâl, 45, Alak, 14,Zuhruf, 80, Yâsîn, 12, Mü'minûn, 17 ,Kamer, 53 ,Kehf, 49 ,Gâfir, 19 → Ne yaparsan yap O'nun adıyla başla! Şeytandan, şeytanlaşmışlardan, nefisten ve bütün sıkıntılardan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'a sığınarak bir işe başlamak, başlarken kazanmaktır. Görünen sonucu ne olursa olsun kazanmaktır. Allah'ın adı ile başlanan bir işin sonu, ateşe atılmak bile olsa ondan acı çekmemek, belki de acıdan da haz almaktır. Tablo : İbrahim (as) kıssasını hatırlamalısın. Hz. İsmail (as) kıssasını hatırlamalısın.

 11. BESMELE KULUN ALLAH İLE BERABERLİĞİDİR Aciz ve ölümlü, korkularla kuşatılmış bir insanın, kudreti sınırsız, her dilediğini yapan, himayesine gireni koruyan Allah'a sığınması, O'nun adı ile başlaması ve bitirmesi kulluğun görülebileceği en açık amellerdendir. Besmele ile başlamak yasak bir işi yapmamanın garantisidir. Çünkü Müslüman yasak bir işe "Allah'ın adı" ile başlayamaz. Allah'ın adı ile başlanabilecek bir iş mubah olan iştir. Bu açıdan Besmele, ölçüleri aşmamanın teminatıdır. İçki içerken, çalınmış veya gasp edilmiş bir şeyi yerken, yasak bir işi yapmaya başlarken besmele çekmek, bunları meşru sayma anlamı taşıyacağından haramdır.

 12. BESMELE İLE BAŞLAMAK BİR METOTTUR Kur'an, besmele ile başlıyor. Peygamber efendimiz her hayırlı işe besmele ile başlardı. O takdirde Besmele bir yoldur. Kuran'ın ve peygamberin yoludur. • Büyük Alim BediüzzamanSaid-i Nursi ne güzel söylemiştir: "Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi onunla başlarız." Ve o âlim zat, "Sözler" adlı kitabının başında besmeleyi, tehlikeli bir çölde yolculuk yapan bir insanın haydutlara gösterdiği bir kartvizite benzetir. Şöyle ki yolun çetin şartlarında şakilerin ilişmesinden endişelenen bir yolcu, çölde itibarı olan bir zatın himayesine girmeli ve onun kartvizitini göstererek tehlikelerden kurtulmalıdır. Şayet bu gerilimlerle dolu stres çağında bir yüce ismin himayesine girilmezse, gönül dünyamız nefis şakisinin tasallutu altına girer. Böyle bir gönül ise tehlikeler karşısında yalnız ve çaresizdir. Ne bedbahttır o kimseler ki, bütün işlerine başlarlarken o yüce Zat’ın ismini hatırlamazlar. Oysa Mümin kendisine yüklenilen "hilafet" vazifesini hiçbir zaman unutmaz ve daima bu sorumluluğunun farkındadır. Bu sebeptendir ki her işine başlarken yeryüzündeki hilafet misyonunun farkındalığıyla besmele çeker.  Öylesine:Besmelenin gönlümüze inşirah ve ferahlık veren çağrışımları ise şöyle: Bismillah; İnsanı ürperten bir hoşluk fısıltısı... Bismillah; Kalp ve beynin aynı anda odaklandığı merkez noktası... Bismillah; Kovulmuş lanet şeytanın elini kolunu bağlayan kelepçe... Bismillah; Ashab-ı Kehf’in mağarası ve sonraki asırlarda yaşayan zalim yöneticilerden ve onların yaptıklarından beri olan tüm mazlumların tek sığınağı... Bismillah; İbrahim aleyhisselam’ın atılacağı ateşe su taşıyan kuşların ve karıncaların yakasındaki rozet...

 13. Besmele bir medeniyet göstergesidir • Besmele işleyen medeniyetin kimin adına kurulduğunu ve yürüdüğünü gösterir.  O'nun adı ile başlamak ve yapmaktır besmele. O'nun rahman ve rahim isminin tecellisini beklemek, O'nun kudretine sığınmak, hem dünya hem de ahiret saadetini elde etmeye çalışmaktır. Anektot :"İmam-ı Kuşeyrî" hazretleri, bir gün 'Besmele' okumanın önemini anlatırken: "Şeytanın evinize girmemesini ister misiniz?" diye sordu cemaate. Cemaat hep birlikte; "Ebette isteriz, dediler" Kuşeyri şöyle buyurdu; "Öyleyse evinize her girişte "Besmele okuyun!" Cemaattekiler, bunun hikmeti nedir? Dediler. Eve girerken Besmele okunursa, şeytan; "Bu eve girmeme imkân yok" der ve geri dönüp gider, buyurdu.  Daha sonra İmam Kuşeyri, etrafındakilere tekrar sordu: "Evinize bereketin girmesini ister misiniz?" Etrafındakiler; "Tabii efendim, çok isteriz" dediler. "Öyleyse eve her girdiğinizde "üç ihlâs-ı şerif" okuyun! Evinize bereket geldiğini göreceksiniz"

 14. Şairane tefsirler

 15. Rahman ur Rahimin kurandan yansımaları Ayet numaraları: ( Şuara 44, Nisa 76, Bakara 8 Kamer 49 , Rum 50, Araf 57, Fürkan 48,49 Neml 68, Şura 28, Kasas 70-73 ,Hicr 19-22, Enbiya 107, Enam 157,Araf 56, Enam 147, Hicr 56; Ankebut23,) NOT : Bu ayetler rahmanurrahimin açılımı ayetlerden sadece bir kaçıdır ki bu da bize fatihasure-i celîlesininKur’anıntamamına şamil bir formül içerdiği gerçeğini de teyit etmektedir.

 16. SENİ BENİM ELİMDEN KİM KURTARACAK?)“Bir kez Allah dese aşk ile lisanDökülür cümle günahlar misl-ü hazan” Câbir b. Abdullah (radıyallahuanh) anlatıyor: Hz Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) ile bir seferden dönüyorduk. Öğle vakti ağaçlık çalılık bir vadide mola verdik. Askerler ağaçların altında gölgelenmek üzere çevreye dağılmışlardı. Resulü-i Ekrem (sav) de kılıcını bir ağaca asarak dinlenmeye başlamıştı. Birazcık uyumuştuk ki Resûl-i Ekrem´in bizi çağırdığını duyup yanına koştuk Bir de baktık yanında bir müşrik oturuyordu. Bu adam Hz Peygamber uyurken ağaca asılı kılıcını almış, kâinatın baş tacı ekmelüttehaya efendimizin başının ucuna dikilmiş bir düşman idi. O sırada Resûl-i Ekrem uyanmış Adam kılıcı çekerek sormuş: —Benden korkuyor musun?" —Hayır korkmuyorum " —Peki şimdi seni benim elimden kim kurtaracak?" —ALLAH!" ( belki de bu ses melekût âleminde bile makes bulmuştur) İşte o zaman adamın elindeki kılıç yere düşüvermiş. Bu defa Resûl-i Ekrem yerdeki kılıcı alarak adama sormuş: - "Seni benim elimden kim kurtaracak?" Adam şöyle demiş: "İyi bir cezalandırıcı ol!" Ya da cezalandırıcıların hayırlısı ol. Demişte olabilir. Hz Peygamber adama : "ALLAH´tan başka ilâh olmadığını benim ALLAH´ın Elçisi olduğumu kabul eder misin?" diye sorunca "Hayır" demiş "Kabul etmem Ancak seninle savaşmamaya seninle savaşacak bir topluluk içinde bulunmamaya söz veririm " Resûlullahsallallahu aleyhi ve sellem bu adamı serbest bıraktı. O da arkadaşlarının yanına dönünce onlara şöyle demiş:- "Ben en hayırlı kişinin yanından geliyorum “ Not: ( BuhârîCihâd 84 87 Megâzî 31 32; Müslim Müsâfirîn 311 Fezâil 13 14; Ahmed b HanbelMüsned III 364 390 )

 17. Tahlil bile değil ama öylesine Tahlil: Keşhk diyor ki Şophenhavır bu vakayı nakleder ve Resülullah’a karşı hayranlık duyardı. Bu ne müthiş cesaret bu ne yürektir diyor ŞophenhavırHz. Muhammed’de (SAV) adam başına dikildiği zaman şimdi seni benim elimden kim alacak. Hiç tereddüt etmeden avazı çıktığı kadar Allah Resulü haykırıyor “Allah!” diyor. “Allah!. Beşerin zalim elinden zalim kılıcı kim alacak. Allah. Zalimleri kim tedip edecek. Allah. Gaddarları kim dize getirecek. Allah. Allah diyor. Bu ne cesaret bu şecaati kutsiye, karşısında galip görünen adam sarsılıyor elinden kılıç düşüyor Allah Resulü alıyor. Şimdi seni kim kurtaracak. Şurada Ya Resulullah diyor iyi ve kötüden kötüsü sen olma diyor. Adamın lafına bakın. Bir iyi birde kötü var. Bu iyi ve kötü taksiminde kötü sen olma Ya Resulullah diyor. O kötülük bana yaraşırdı. Kılıcı koyuyor diz geliyor Allah Resulüna. Müslüman olmasa bile teslim oluyor. Kavmine döndüğü zaman diyor ki, Ben insanlığın en hayırlısının yanından geliyorum. Gözü dönmüş kâfir bile. O’nun yumuşatıcı ikliminde Rahmetellin âlemin Rahmet deryalarından gelen yağmurla o günün küfrü bile yumuşamış. Peygamber hakkında kadirşinas davranıyor. O’nu zevceleriyle O’nu tasarruflarıyla O’nu değişik halleriyle bu gün tenkit ettiği gibi tenkit etmiyor. Demek ki demokrasi yamaçlarında yetişse bile insan demokratik düşünceye ulaşamayan insanlar var. Demek ki saygı çok inkişaf etse bile saygının zerresinden nasibi olmayan insanlar var ve Ebu Cehilden daha mütemerritBu’reskafiri diyor ki ben insanlığın en hayırlısının yanından geliyorum.

 18. Kaynaklar: Bu kaynaklar sadece çalışmayı artırmak ve bilgiyi artırmak için verilmiştir. Çünkü bire bir hiçbir Kaynaktan alıntı yapılmamış sadece çalışılmış ve gerekli ve imkan veren bilgiler alınmıştır. • 1-Hadis Ansiklopedisi. İbrahim Canan. C:8, S:362 2-Meryem, 19/65 3-Nisa, 4/28 4-Müslim; Eşribe, Ebu Dâvud; Et'ıme, .a.g.e5-EbûDâvud; Et'ıme,Tirmizî; Et'ıme, a.g.e6-Tirmizî; Et'ıme, a.g.e7-EbûDâvud; Et'ıme, İbn-ü Mace; Et'ıme, ag.e 8-Ebu Dâvud; Et'ıme9-Müslim; Eşribe, EbûDâvud; Et'ıme10-Buhârî, Kitab-ün Nikâh; 66 Not: Bu çalışma Ayancık Müftüsü Basri BEKTAŞ tarafından yapılmış olup hatalar ona aittir. Mevlâdan affımı isterken dostlarımdan da hoş görü ve bağışlanmam için dua talep ediyorum. ( 2011)