anvendelsesorienterede undervisningsformer n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Anvendelsesorienterede undervisningsformer

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Anvendelsesorienterede undervisningsformer - PowerPoint PPT Presentation


 • 173 Views
 • Uploaded on

Anvendelsesorienterede undervisningsformer. Netværksseminar 11/ 1 2011 Hanne Heimbürger. Læringssyn. Virkeligheden ind i skolen Sagen i centrum Behovet for teori vokser ud af konkrete spørgsmål Metoder affødt af sagen Elever erfarer sig til forståelse og indsigt

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Anvendelsesorienterede undervisningsformer' - jeneil


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
anvendelsesorienterede undervisningsformer

Anvendelsesorienterede undervisningsformer

Netværksseminar

11/ 1 2011

Hanne Heimbürger

l ringssyn
Læringssyn
 • Virkeligheden ind i skolen
 • Sagen i centrum
  • Behovet for teori vokser ud af konkrete spørgsmål
  • Metoder affødt af sagen
 • Elever erfarer sig til forståelse og indsigt
 • Undervise i andre fag, når man underviser i eget fag
anvendelsesorienteret
”Anvendelsesorienteret”?
 • Fire dimensioner
  • Induktiv undervisning
   • Virkeligheden, case, eksperiment, projekt
  • Formidling vægtes
   • Skriftlig og mundtlig formidling, retorik
  • Elevrelevant materiale og temaer
   • Relevans ift. hverdagsliv
  • Afklaring af fremtid
   • Samarbejde med udd-inst., brobygning, praktik
uddannelsen er en bro
Uddannelsen er en bro

Hanne Heimbürger, hh@ucc.dk

det dobbelte curriculum clod poulsen
Det dobbelte curriculum (Clod Poulsen)

Progression i indhold og form

Faglige læreprocesser skal fylde lige så meget som fagligt stof

Gradvis mere selvstændighed: Fra håndholdt til frihed

(http://www.emu.dk/gym/tvaers/studiekp/laerere/undervis/scp-figur.pdf)

Hanne Heimbürger, hhe@tec.dk

5

intet er l rt som ikke huskes
”Intet er lært, som ikke huskes”

Situativ læring: følelser, lyst, miljø, person, etc.

Læring, der er uafhængig af situationen = semantiske hukommelsessystem:

 • Øjeblikshukommelsen
 • Arbejdshukommelsen
 • Langtidshukommelsen

(Sten Clod Poulsen, Weekendavisen 18/7 2010)

forbindelsen til det virkelige liv
Forbindelsen til det virkelige liv
 • Begynder i det konkrete og praksisorienterede
 • Senere knyttes abstrakte og teoribaserede dele til læreprocessen

(Mellem Bagenkop og Harboøre. SDU 2009)

Bryd den sociale arv

Hanne Heimbürger, hh@ucc.dk

eksempler fra dansk
Eksempler fra dansk
 • Holde tale med specifik appelform
 • Skrive impressionistisk
 • Sortere bøger efter genre
 • Bruge autentiske besvarelser
 • Perspektivere temaer til erfaringsverden
 • Kombinere folkeviser med minimalistiske tekster
 • Lave logo til børneinstitution
naturvidenskabelig faggruppe
Naturvidenskabelig faggruppe
 • Ekskursioner og feltarbejde
  • Fritidshjem om sundhed, zoo om klima, kraft-varme, landbrug, søer, virksomhedsbesøg
 • Mange fællesfaglige eksperimenter
 • Projektopgaver
  • Miljø, vand, alkohol, osv.
 • Indbyg kompetencer, som lokale uddannelsesinstitutioner efterlyser

(Rapport om negativ social arv, 2009)

virkeligheden ind p mange m der
Virkeligheden ind på mange måder

”Fjernundervisning” – rette opgaver

8 grupper, 4 fremlæggelser

Fortællingen: Hjælpe Kurt

Fra ekskursion til opgave

Walk and talk

Interview af ”ekspert” + tysk + tendentiøs

Paneldebat + mediedimension + afstemning + ”demokrati?”Fremtidens menneskehttp://www.emu.dk/gym/fag/al/forloeb/Fremtidens%20menneske-3g-2007.doc

Tage udgangspunkt i eleven selv: http://www.emu.dk/gym/fag/al/forloeb/Branding-2007.doc

10

ud af skolens verden
Ud af skolens verden

KIE-modellens fem faser

 • Rammesættende
 • Kreative
 • Innovative
 • Entreprenante
 • Refleksion
fokus p det sproglige
Fokus på det sproglige

Unges vidensformer omfatter ikke ”vores” sprog

Brug enkelt og tydeligt sprog i opgaveformuleringer og feedback

Arbejd med den sproglige bevidsthed som del af den faglige læring i alle fag: gloselister, formelsamling, udstyrskatalog

Lær de unge at arbejde med modstand og tage vilkårene som de er = studieforberedte

Hanne Heimbürger, hhe@tec.dk

12

forst elsesundervisning gardner
Forståelsesundervisning (Gardner)
 • Pensum eller læring?
 • Væsentlige spørgsmål
  • Berøringsflade mellem fag og kursisternes problemer, interesser, fremtidsperspektiver
 • Løbende vurdering
  • Undersøge tilegnelsen af de tankevaner der fører til forståelse
  • Eksempler: høj kvalitet, begynder, trin 1 til 2

Hanne Heimbürger, hh@ucc.dk

modvirke de unges uformelle tilgang til skolen modvirke stress
Modvirke de unges uformelle tilgang til skolen, modvirke stress
 • Klare mål
  • Hvad skal eleverne forstå efter end forløb?
 • Demonstration af forståelsen
  • Hvad skal eleverne gøre for at vise forståelsen?
  • Dygtige elever demonstrerer
 • Progression, tiltagende nøgternt
 • Skolen har lige så klare regler som Netto

Hanne Heimbürger, hh@ucc.dk

formuler m l
Formuler mål
 • Dansk Evalueringsselskab: Formulerer fag- og kompetencemål!
  • så begriber de unge, hvad de skal opnå, hvordan det kan ske, og hvorfor de skal arbejde med det faglige stof
  • Tydelig kommunikation
  • Henvis løbende til dem

Hanne Heimbürger, hh@ucc.dk

v r pr cis f eks naturvidenskabelig rapport
Vær præcis - f.eks. naturvidenskabelig rapport

Præciser kravene til rapportskrivning

Giv tjekliste

Elev sammenligner rettet rapport m. krav

Elev formulerer, hvordan rapporten kan forbedres

Elev afleverer forbedrede rapport

Først nu får eleven karakter for begge rapporter

Hanne Heimbürger, hhe@tec.dk

16

underst t l reprocesser
Understøt læreprocesser

Giv eleverne samme opgave i begyndelsen og slutningen af et forløb

Giv modeleksempler

Spørgsmål til lektien

Forforståelse

Tests

Progression i f.eks. matematik

Hanne Heimbürger, hh@ucc.dk

hvordan motiverer vi
Hvordan motiverer vi?

Sætte delmål – eleverne ser, at de har lært noget

Lad dem selv formulere egne mål

Visualisere målet – hjælper hen over modgang

Omdefinere selvopfattelsen fagligt: ”Jeg er den, der er god til integralregning”

Skolen laver klare spilleregler for adfærd

Hanne Heimbürger, hh@ucc.dk

hvordan motiverer vi ellers
Hvordan motiverer vi ellers?

Sikre elevaktivitet

Arbejde med selvtillid: mere ros og mindre kritik

Prøve at alle får lige plads og taletid

Variere konstellation i grupper

Medansvar for sociale klima i klassen

Lektiehjælp: skolens tilbud om hjælp og gode fysiske rammer for lektiearbejde, kammerathjælp, netbaseret lektiehjælp

Hanne Heimbürger, hh@ucc.dk

l ringsstile
Læringsstile

Dunn og Dunn http://www.laeringsstil.dk/omlaeringsstile.asp

Meyer/Briggs http://www.jobindex.dk/

Hvilken type er du selv?

Hvilke elevtyper når du med din undervisning?

http://www.emu.dk/gym/tvaers/studiekp/laerere/metoder/laeringsvaner.html

Hanne Heimbürger, hh@ucc.dk

studievaner der virker for nogle
Studievaner, der virker – for nogle

Læse teksten højt

Lytte til teksten http://www.emu.dk/gym/tvaers/studiekp/elever/studiemetode/Laeringsvanermetakognition.html

Tale for sig selv

Tænkeskrivning

Læselog, principskitser, mindmap, spørgsmål

Diskutere sin forståelse med andre

Formidle sin forståelse til andre

Hanne Heimbürger, hh@ucc.dk

l ringsstil og f eks it
Læringsstil og f.eks. it
 • Pragmatiker søger løsninger
  • Konkrete svar, teori i praksis, simulering
 • Teoretiker sætter erfaringer i faglig sammenhæng
  • E-bøger, wiki til opslag, logbøger
 • Reflektor deler erfaringer
  • Blogs, logbøger, dialogrum
 • Aktivist afprøver løsningerne
  • Tests, animationer, træningsspil

http://www.emu.dk/gym/tvaers/studiekp/laerere/metoder/laeringsvaner.html

Hanne Heimbürger, hh@ucc.dk

vari r de skriftlige opgaver
Variér de skriftlige opgaver

Formidlingsopgaver – mælkekarton

Refleksionsopgaver – hypotese ud fra data

Overbliksopgaver – mindmap

Fokuseringsopgaver – lave overskrifter

Repetitionsopgaver – lave tests

Hanne Heimbürger, hh@ucc.dk

lektier p nye m der
Lektier på nye måder

Omskrive lektien

Lav rollespil

Lav test eller lign, der fremmer helhedsforståelsen

Brug elevernes visuelle evner

- Brug idéerne til at skabe relevans ift. de unges fremtidsperspektiver

Hanne Heimbürger, hhe@tec.dk

situations og opgavebevidsthed giver motivation for at l re
Situations- og opgavebevidsthed giver motivation for at lære
 • Hvornår man lærer noget - i modsætning til hvornår man bare er til stede, snakker…
 • Hvordan man
  • løser opgaver på mest hensigtsmæssige måde,
  • sætter mål,
  • vurderer egne færdigheder,
  • er i stand til at evaluere egen arbejdsindsats

Hanne Heimbürger, hh@ucc.dk

gode links
Gode links
 • Anvendelsesorienteret undervisning http://www.emu.dk/gym/tvaers/studiekp/laerere/undervis/anvendelsesorienteret.html
 • Øg elevernes udbytte http://www.emu.dk/gym/tvaers/studiekp/laerere/undervis/refleksion.html
 • Digital dannelse
 • http://www.emu.dk/gym/elever/tema/digitaldannelse.html
 • Nye medier i undervisningen
 • http://www.emu.dk/gym/tvaers/studiekp/laerere/metoder/medier.html
 • Elevsider med faglig vinkel http://www.emu.dk/gym/elever/fagligvinkel.html
 • Metoder i fagene (stx) http://www.emu.dk/gym/fag/al/tilrettelaeg/metoder.html
 • Arbejdsformer http://www.emu.dk/gym/fag/al/tilrettelaeg/arbejdsformer-oversigt.html
 • Taksonomiske niveauer http://www.emu.dk/gym/tvaers/studiekp/laerere/metoder/taksonomiskeniveauer.html