aluevertailu teemakartat n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aluevertailu - teemakartat PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aluevertailu - teemakartat

play fullscreen
1 / 5
Download Presentation

Aluevertailu - teemakartat - PowerPoint PPT Presentation

jenaya
107 Views
Download Presentation

Aluevertailu - teemakartat

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Aluevertailu - teemakartat Hämeenlinnan siirtolapuutarhavaihtoehdot

  2. AULANKO - lähimmälle pysäkille pitkä matka + saavutettavuus autolla IDÄNPÄÄ + hyvät bussiyhteydet + kevyen liikenteen väylä - valtatien melu • VÄLIPELLONTIE • huonot bussiyhteydet • + saavutettavuus autolla • + venereitti

  3. AULANKO • erillään muusta yhdyskuntarakenteesta • - palvelut ja asutusmassa kaukana IDÄNPÄÄ + palvelut lähellä + asutusmassa lähellä VÄLIPELLONTIE - palvelut melko kaukana

  4. AULANKO + peltoa valmiina • IDÄNPÄÄ • paikoitellen kostea ja tulvaisa • - ei kunnon peltomaata valmiina VÄLIPELLONTIE + peltomaata valmiina + kasvun kannalta otollinen ilmansuunta

  5. AULANKO + ulkoilureitistö lähellä + kansallismaisema IDÄNPÄÄ + istuu viheralueverkkoon • VÄLIPELLONTIE • ei ulkoilureittejä • harvalla haja-asutusalueella