eur pska integr cia a mlad udia v rokoch 2004 2014 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Európska integrácia a mladí ľudia v rokoch 2004 - 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Európska integrácia a mladí ľudia v rokoch 2004 - 2014

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Európska integrácia a mladí ľudia v rokoch 2004 - 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

Európska integrácia a mladí ľudia v rokoch 2004 - 2014. Prof . Ladislav Macháček, projekt MyPlace FSV UCM v Trnave 30.09.2014, KC SAV SMOLENICE. K . Mannheim : generáciE a sociálna zmena (1927 ). Ľudská história sa spoluutvára prostredníctvom

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Európska integrácia a mladí ľudia v rokoch 2004 - 2014


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Európska integrácia a mladí ľudia v rokoch 2004 - 2014 Prof. Ladislav Macháček, projekt MyPlace FSV UCM v Trnave 30.09.2014, KC SAV SMOLENICE

  2. K. Mannheim: generáciE a sociálna zmena (1927) • Ľudská história sa spoluutvára prostredníctvom • 1.Úsilia dosiahnuť úspech v ekonomickej politickej oblasti, • 2. výmena generácií • 3.konkurencia a súťaživosť

  3. Európska integrácia Slovenska generačná výzva (R. Roško1989) • Posolstvo 1 • Nie my budeme integrovať ich • Oni budú integrovať nás • Posolstvo 2 • Vďaka občianskodemokratickej povahe integrujúceho systému nehrozí, ŽE • budeme integrovaní proti našej vôli

  4. Projects EC YOUTH – Slovakia

  5. EYI (2002 - 2004) • Orientácie mladých mužov a žien na občianstvo A Európsku identitu • (Lynn Jamiesson– Scotland) Praha, Bratislava, Viedeň, Vorarlberg, Chemnitz, Bielefeld, Madrid, Bilbao, Edinburg, Manchester

  6. Percentage of interviewees including Czech and Slovak Republic in their ‘Europe’Note: The answer options were yes (shown above), no and don’t know. ‘Don’t knows’ are included in the valid percentages.

  7. Interest in the unification of Europe

  8. pad zaveľký a veľmiveľký), reprezentatívnevzorky, N= 3890.

  9. Percentage of participants ranking the following as”very important and important ” in what Europe means to them

  10. Paradoxne zavŕšenie národno-štátnej emancipácie Slovenskaako samostatnej a nezávislej národnej entity sa spája a podmieňuje s jeho integráciou v Európskej úniIako spoločenstve rovnocenných štátnych subjektov. Znamenáto, žeMladí ľudiadobrechápali, žeažakočlenovia EÚ budúdefinitívneuznaníakoEurÓpania. VstupSR do EÚ pochopilamladágeneráciaako„inštrument“získaniaeurópskej a národno-štátnejidentity a prosperity. Romanticko-inštrumentálna generácia mládeže (2002 - 2004)

  11. EC – My Place (2011 - 2015) • How young people's social participation is shaped by the shadows (past, present and future) of totalitarianism and populism in Europe„Demokracia a tienetotalitarizmu a populizmu: európskeskúsenosti“. • 16 výskumnýchinštitúciízo 14 európskychkrajín • Slovensko, Maďarsko

  12. MYPLACE Do akej miery sa zaujímate o Európskuúniu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Telavi(GEO)Kutaisi(GEO)Telheiras(POR)Barreiro(POR) SantCugat(SPA) Vic(SPA) Bremen(GER-W)Argyroupouli(GRE)NewPhiladelphia(GRE) Rostock(GER-E)Jena(GER-E) Coventry(UK)Bremerhaven(GER-W) Ozd(HUN) Tartu(EST)Agenskalns(LAV)Podsljeme(CRO)Kuopio(FIN) Pescenica(CRO)Narvaarea(EST)OdenseCenter(DEN) Sopron(HUN)OdenseEast(DEN) JaunaForstadte(LAV) RimavskaSobota(SLO) Trnava(SLO)Nuneaton(UK) Lieksa&Nurmes(FIN) Vyborg(RUS)Kupchino(RUS) Grafyprezentujústredovúhodnotu MYPLACE(Memory,Youth,Political LegacyAndCivic Engagement)Grant agreementno.: FP7-266831

  13. Členstvo v Európskej únii výrazne prospieva krajine (Slovensku) Pouvažujte nad nasledovnými výrokmi a vyslovte svoj súhlas alebo nesúhlas. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bremen(GER-W)Jena(GER-E) Rostock(GER-E) SantCugat(SPA)Bremerhaven(GER-W) Vic(SPA) Telheiras(POR)Barreiro(POR)OdenseCenter(DEN)OdenseEast(DEN)Coventry(UK) Tartu(EST)Narvaarea(EST)Nuneaton(UK)Kuopio(FIN)Agenskalns(LAV)Trnava(SLO) Lieksa&Nurmes(FIN)JaunaForstadte(LAV) Argyroupouli(GRE) Sopron(HUN)Podsljeme(CRO)Pescenica(CRO)NewPhiladelphia Ozd(HUN) RimavskaSobota ani súhlasím ani nesúhlasím rozhodne nesúhlasím nesúhlasím úplne súhlasím súhlasím MYPLACE(Memory,Youth,Political LegacyAndCivic Engagement)Grant agreementno.: FP7-266831

  14. Krajina (Slovensko) by mala obmedziť import zahraničných produktov, aby sa chránila domáca ekonomika 0% 20% 40% 60% 80% 100% Argyroupouli(GRE)NewPhiladelphiaTrnava(SLO) Telheiras(POR)Podsljeme(CRO)Pescenica(CRO) RimavskaSobota(SLO) Ozd(HUN) Barreiro(POR) Sopron(HUN)Nuneaton(UK)Agenskalns(LAV)Vyborg(RUS) Coventry(UK)JaunaForstadte(LAV) Vic(SPA) Kutaisi(GEO)Telavi(GEO)Kupchino(RUS) SantCugat(SPA) Lieksa&Nurmes(FIN)Narvaarea(EST) Tartu(EST)OdenseEast(DEN) Kuopio(FIN)OdenseCenter(DEN) Bremerhaven(GER-W) Rostock(GER-E)Bremen(GER-W) Jena(GER-E) ani súhlasím ani nesúhlasím rozhodne nesúhlasím nesúhlasím úplne súhlasím súhlasím MYPLACE(Memory,Youth,Political LegacyAndCivic Engagement)Grant agreementno.: FP7-266831 Q26_1

  15. Cudzincom by nemalo byť dovolené skupovať pozemky v krajine (na Slovensku) ) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ozd(HUN) Sopron(HUN)Lieksa&Nurmes(FIN) Vyborg(RUS)Telavi(GEO)Agenskalns(LAV) Kutaisi(GEO) Trnava(SLO) RimavskaSobota(SLO)Podsljeme(CRO)Kupchino(RUS) Pescenica(CRO)NewPhiladelphia(GRE)Argyroupouli(GRE) JaunaForstadte(LAV) Kuopio(FIN)Barreiro(POR)Nuneaton(UK)Telheiras(POR)Narvaarea(EST) Tartu(EST) SantCugat(SPA)Coventry(UK) Vic(SPA) Bremerhaven(GER-W)OdenseEast(DEN)OdenseCenter(DEN) Rostock(GER-E)Bremen(GER-W)Jena(GER-E) ani súhlasím ani nesúhlasím rozhodne nesúhlasím nesúhlasím úplne súhlasím súhlasím MYPLACE(Memory,Youth,Political LegacyAndCivic Engagement)Grant agreementno.: FP7-266831

  16. . Krajina(Slovensko) by mala sledovať svoje vlastné záujmy, ajkeď to vedie ku konfliktom s inými národmi 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% NewPhiladelphia(GRE) Kutaisi(GEO)Telavi(GEO)Argyroupouli(GRE)Agenskalns(LAV) Ozd(HUN) Barreiro(POR) Sopron(HUN)Telheiras(POR)Podsljeme(CRO)Trnava(SLO) JaunaForstadte(LAV) Vyborg(RUS)Nuneaton(UK) Lieksa&Nurmes(FIN) RimaSobota(SLO) Kupchino(RUS) Pescenica(CRO)Kuopio(FIN)Bremerhaven(GER-W)OdenseEast(DEN)OdenseCenter(DEN)Bremen(GER-W) Tartu(EST) Coventry(UK)Jena(GER-E) Rostock(GER-E) SantCugat(SPA) Vic(SPA) Narvaarea(EST) Podsljeme(CRO)Pescenica(CRO)OdenseEast(DEN)OdenseCenter(DEN)Narvaarea(EST) Tartu(EST)Lieksa&Nurmes(FIN) Kuopio(FIN)Kutaisi(GEO)Telavi(GEO)Jena(GER-E) Rostock(GER-E)Bremen(GER-W)Bremerhaven(GER-W)NewPhiladelphia(GRE)Argyroupouli(GRE) Sopron(HUN) Ozd(HUN) Agenskalns(LAV)JaunaForstadte(LAV)Telheiras(POR) Barreiro(POR)Kupchino(RUS)Vyborg(RUS) RimavskaSobota(SLO) Trnava(SLO) Vic(SPA) SantCugat(SPA)Coventry(UK)Nuneaton(UK) ani súhlasím ani nesúhlasím rozhodne nesúhlasím nesúhlasím úplne súhlasím súhlasím

  17. po dekádemladí občania : postoje Malý záujem EU neprospieva krajine Vstupovať DO konfliktov s partnermi O EÚ a EK zaostalé regiÓny Rimavská Sobota Ozd nedovoliť skupovať pôdu Obmedziť dovoz zo zahraničia

  18. mladíľudia z Nemeckajednoznačneoceňujúeurópskuintegráciuako nástroj rozvojasvojej prosperity. Na druhejstraneškálysanachádzaMaďarsko a Slovensko. dvaregióny(Ózd a RimavskáSobota) majúvýnimočnenegativistickýpostoj k európskejintegrácii. Mladíľudiasapo10 rokochprepracúvajú k akceptáciinovejnegociačnejfilozofii: viacsledovaťnárodnézáujmy,ajkeď to vediekukonfliktom s inýminárodmi. Je to príznačnénajmä pre oblasti v Maďarsku, Ale aj pre trnavu. Konštruktívno-kritickágeneráciamládeže (2012 - 2014)

  19. Ďakujeme za pozornosť ! Prof. L. macháček Team MyPlace, FSV UCM v Trnave