PLĀNOŠANA UZ PRIEKŠU
Download
1 / 11

PLĀNOŠANA UZ PRIEKŠU - PowerPoint PPT Presentation


  • 126 Views
  • Uploaded on

PLĀNOŠANA UZ PRIEKŠU. Izmantotās Bībeles rakstuvietas citētas no Glika tulkojuma. 6. tēma 7. novembrī , 2009. DIEVAM PIENESAMIE UPURI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PLĀNOŠANA UZ PRIEKŠU' - jemima


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

PLĀNOŠANA UZ PRIEKŠU

Izmantotās Bībeles rakstuvietas citētas no Glika tulkojuma

6. tēma 7. novembrī, 2009


DIEVAM PIENESAMIE UPURI

“ 4 Tad tam, kas savu upuri Kungam pienes, būs upurēt ēdamu upuri no desmitas tiesas kviešu miltu, kas ir sajaukti ar ceturksni inna eļļas; 5 Un vīnu par dzeramu upuri vienu ceturksni inna tev būs sataisīt pie tā dedzināmā upura, pie ikviena upurējama jēra.” 4. Mozus 15;4,5

Kviešu milti

Eļla

Vīns

1 inna (hin) = 3,66 litri


KAS PIENESA UPURUS?

“14 Un ja kāds svešinieks pie jums piemīt, vai ja kas jūsu starpā ir pie jūsu pēcnākamiem, un tam Kungam par saldu smaržu grib nest uguns upuri, tam būs tā darīt, kā jūs darāt. 15 Visai draudzei lai ir vienāds likums, jums un tam svešiniekam, kas pie jums piemīt, likums mūžīgi jūsu pēcnākamiem: tā kā jūs tāpat lai tas svešinieks tā Kunga priekšā. 16 Vienāda bauslība un vienāda tiesa lai ir jums un tam svešiniekam, kas pie jums piemājo. 29 Tam, kas Īzraēļa bērnu vidū ir dzimis, un tam sveišiniekam, kas jūsu starpā piemīt, vienāda bauslība lai jums ir priekš tā, kas netīši apgrēkojās. ”

(4. Mozus 15: 14-16, 29)

Kāpēc svešzemniekiem bija jāizturas tāpat kā jūdiem (Dieva tautas pārstāvjiem)?


KAS PIENES UPURUS?

Dievs nekad nevienu neatraida. Pestīšana pienākas ikvienam – kā jūdam, tā svešiniekam. Ikvienam, kurš vēlās būt Dieva bērns, jāpienes upuris.

“6 Un tos svešiniekus, kas tam Kungam pieķerās, viņam kalpot un tā Kunga vārdu mīlēt, viņam būt par kalpiem, - visus, kas svētdienu svētī un to nesagāna, un kas stipri turas pie manas derības, 7 Tos es nesīšu uz savu svēto kalnu un tos iepriecināšu savā lūgšanas namā; viņu dedzinājamie un viņu kaujamie upuri būs patīkami uz mana altāra. Jo mans nams taps nosaukts lūgšanas nams visām tautām.”

(Jesajas 56: 6-7)

(*)

* (te ēbreju valodā lietots vārds “shabath” - sabats)


KAS PIENES UPURUS?

Caur Jēzus nāvi ikviens var iegūt grēku piedošanu un būt daļa no Dieva universālās Draudzes.

“Tur nav ne grieķis, ne jūds, ne apgraizīšana, ne priekšāda, ne barbars (cilvēks no svešas tautas), ne sķitietis, ne kalps, ne svabadnieks: bet Kristus ir viss un iekš visiem.”(Kol. 3: 11)


UPURIS PAR NETĪŠU GRĒKU

Praktisks piemēri :

Tas ir grēks bez iepriekšēja nodoma to darīt. Tas ir neapzināts likuma pārkāpums.

  • Tu saņem viltotu naudas banknoti.

  • Tu par to nenojaut un izmanto šo banknoti iepirkumiem.

  • Vai tu esi noziedzies? Valsts likuma priekšā – jā, kaut arī tu neesi šo banknoti izgatavojis. Tu esi noziedzies arī pret Dievu – krāpšanā.

  • Tad, persona, kas tev iedeva naudas zīmi, tev pasaka, ka tikai pēc tam, kad iedevusi tev naudas zīmi, atcerējusies, ka tā ir viltota.

  • Tev būtu jādodas tur, kur tu šo naudas zīmi izmantoji un tas jāpasaka. Turklāt, tev būtu jāatlīdzina zaudējumi un jālūdz piedošana Dievam.

  • Ja tu to nedarītu (zinādams, ka esi grēkojis), Dievs tev nevarētu piedot pastrādāto pārkāpumu.


UPURIS PAR NETĪŠU GRĒKU

Ja visa tauta vai kāda konkrēta persona grēko neapzinoties to, un vēlāk grēciniekam nāk apziņa par pastrādāto grēku, tad jāpienes upuris kā par jebkuru citu grēku.

Bībeles piemēri :


UPURIS PAR IZAICINOŠO GRĒKU

“30 Bet tā dvēsele, kas kaut ko darīs pārgalvībā, vai tas jūsu starpā dzimis, vai tas svešinieks, - tas to Kungu zaimo, un tā dvēsele lai top izdeldēta no saviem ļaudīm. 31 Jo tā ir nicinājusi tā Kunga vārdu un pulgojusi Viņa bauslību, ar izdeldēšanu tā dvēsele pavisam lai top izdeldēta; viņas noziegums lai paliek uz viņas.” (4. Mozus 15;30,31)

Upurēšanas sistēmā

NAV

upuris par grēku, ar kuru grēcinieks izaicina Dievu

Vienīgais sods par šādu grēku ir

NĀVE


UPURIS PAR IZAICINOŠO GRĒKU

Lai mūsu lūgšana skan līdzīgi kā Dāvids lūdza:

“Pasargi savu kalpu arī no tīšiem grēkiem, ka tie nevalda pār mani; tad es būšu bezvainīgs un šķīsts no lielām pārkāpšanām”.

Psalms 19: 14


UPURĒŠANAS MĒRĶIS

“38 Runā uz Īzraēļa bērniem un saki tiem, ka tiem būs sev taisīt pušķus drēbju stūros, līdz saviem pēcnākamiem, un pazilu auklu likt pie tiem stūru pušķiem. 39 Un tos pušķus jums tāpēc būs nest, ka jūs tos uzskatot pieminat visus tā Kunga baušļus un pēc tiem darait, un nestaigājiet pēc savas sirds prāta un savu acu kāruma, tam pakaļ maukodami. 40 Lai jūs pieminat un darat visus manus baušļus un savam Dievam esiet svēti.” (4. Mozus 15: 38-40)

Dievs lika pagatavot saviem bērniem īpašu zīmi, kas viņiem ikdienas atgādinātu, viņu Dievu


Mēs šodien nevalkājam tā laika drēbes, bet mums ir kāds daudz spēcīgāks atgādinājums:

KRISTUS UPURIS,

Kas visu laiku mūsu acu priekšā un prātos atsauc atmiņā to dārgo maksu, kas tika samaksāta par mūsu grēkiem, maksu par mūsu izpirkšanu, un apsolījumu par pestīšanu ikvienam, kascaur ticību, tic Kristus upura nopelnam un “... Dzenas pēc miera ar visiem un pēc tās svētās dzīvošanas, bez kā neviens to Kungu neredzēs... ” (Ēbr.12:14).


ad