ph n 1 gi i thi u m n ho c n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6

- PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Uploaded on

Phần 1 Giới thiệu môn học. Thông tin chung. Môn học: Phân tích thiết kế giải thuật Mã môn: 504010 Bộ môn: Công nghệ phần mềm Khoa: Công nghệ thông tin - Toán ứng dụng Trường: Đại học Tôn Đức Thắng. Kết quả đạt được.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - jemima


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
th ng tin chung
Thông tin chung
 • Môn học: Phân tích thiết kế giải thuật
 • Mã môn: 504010
 • Bộ môn: Công nghệ phần mềm
 • Khoa: Công nghệ thông tin - Toán ứng dụng
 • Trường: Đại học Tôn Đức Thắng

504010 - Giới thiệu môn học

k t qua a t c
Kết quả đạt được
 • Cung cấp các kiến thức cơ bản về phân tích độ phức tạp của giải thuật
 • Cung cấp khả năng thiết kế và cài đặt giải thuật trên cơ sở tìm hiểu các kỹ thuật thiết kế kinh điển như vét cạn, phương pháp sinh, chia để trị, quay lui, nhánh và cận, tham lam, quy hoạch động

504010 - Giới thiệu môn học

n i dung m n ho c
Nội dung môn học
 • Chương 1: Tổng quan về phân tích giải thuật
 • Chương 2: Tổng quan về thiết kế giải thuật
 • Chương 3: Phương pháp chia để trị
 • Chương 4: Phương pháp quay lui, nhánh và cận
 • Chương 5: Phương pháp tham lam
 • Chương 6: Phương pháp quy hoạch động
 • Chương 7: Ứng dụng các chiến lược thiết kế

504010 - Giới thiệu môn học

ta i li u tham kha o
Tài liệu tham khảo
 • Cormen, T. H., Leiserson, C. E, and Rivest, R. L., Introduction to Algorithms, The MIT Press, 1997.
 • Lê Minh Hoàng, Giải thuật và Lập trình, ĐH SPHN, 1999-2006.

504010 - Giới thiệu môn học

ca ch a nh gia
Cách đánh giá
 • Điểm 10%: Kiểm tra trên lớp
 • Điểm 20%: Kiểm tra thực hành giữa kỳ
 • Điểm 70%: Kiểm tra viết cuối kỳ

504010 - Giới thiệu môn học

ad