slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Penjajaran Fungsi Utama Perkhidmatan Laksana tugas sesuai dengan perkhidmatan PDRM ATM KKM PowerPoint Presentation
Download Presentation
Penjajaran Fungsi Utama Perkhidmatan Laksana tugas sesuai dengan perkhidmatan PDRM ATM KKM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 52

Penjajaran Fungsi Utama Perkhidmatan Laksana tugas sesuai dengan perkhidmatan PDRM ATM KKM - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

6. 1. Perekayasaan Perkemas proses kerja Pengurusan teknologi maklumat & komunikasi. Kawalan Saiz  Saiz yang sesuai Mansuh jawatan kosong di gred lantikan Agih semula & tukar ganti jawatan sedia ada Beku pewujudan jawatan baru / pejabat cawangan baru. 5. Alih Daya

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Penjajaran Fungsi Utama Perkhidmatan Laksana tugas sesuai dengan perkhidmatan PDRM ATM KKM' - jemima


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

6

1

 • Perekayasaan
 • Perkemasproseskerja
 • Pengurusanteknologimaklumat & komunikasi
 • KawalanSaiz
 •  Saiz yang sesuai
 • Mansuhjawatankosongdigredlantikan
 • Agihsemula & tukargantijawatansediaada
 • Bekupewujudanjawatanbaru/ pejabatcawanganbaru

5

 • AlihDaya
 • Diserahuruskepadapihakluar (cth : syarikatswasta)
 • Penyediaanmakanan
 • Kawalankeselamatan (kawasan yang tidakdigazetkan)

STRATEGI

PERKHIDMATAN AWAM YANG

KEJAT

2

 • Semakan Skim Perkhidmatan
 •  multi-skilling & multi-tasking
 • Gubal 11 skim perkhidmatanbaru
 • Penambahbaikan :
 • Kenaikantaraf
 • Perubahanlapisangred
 • Pindaansyaratlantikan
 • Pelantikanteruskegredkenaikanpangkat
 • Penjumudan

4

 • PenjajaranFungsiUtamaPerkhidmatan
 • Laksanatugassesuaidenganperkhidmatan
 • PDRM
 • ATM
 • KKM

3

 • KajianPertindihanFungsi
 • Satuagensisatufungsi
 • Pejabatperwakilanluarnegeri
 • Pembangunan projekdidaerah
 • Penguatkuasaan (cth: dijalanraya, laut, barangdagangandalamnegeri, kesihatan, antidadah)
 • Pendidikanawalkanak-kanak

12

slide2

Kumpulan Premier

 • 36 jawatanutama

STRUKTUR

BAHARU

PERKHIDMATAN AWAM

 • Kumpulan PengurusanTertinggi
 • 6 lapisangredkepada 4 lapisangred
 • JawatanStrategik, PakarDenganKelayakan, PakarBidangKhusus

PREMIER

PENGURUSAN

TERTINGGI

 • Kumpulan Pengurusan & Profesional
 • 5 lapisangreddikekalkan
 • JawatanStrategik, Pengurusan & Operasi, PakarDenganKelayakan, PakarBidangKhusus

PENGURUSAN

& PROFESIONAL

 • Kreatif & Inovatif
 • Keberhasilan Berkualiti & Berprestasi
 • Kepimpinan Berkualiti & Berwawasan

PELAKSANA

 • Kumpulan Pelaksana
 • Lapisangredkelayakanmasuk PMR & keatasdikekalkan
 • Kemahiranpelbagai & Kepelbagaiantugas
slide3

1

Penggelaran Gred Jawatan/Gaji

Ijazah - 1

Diploma – 2

STPM – 3

SPM – 4

PMR - 5

9

Pelantikan Lateral

Pengurusan Tertinggi

P&P

2

SEMAKAN

SEMULA SKIM

PERKHIDMATAN

Penggubalan

11 skim perkhidmatan

3

Klasifikasi Perkhidmatan

21 klasifikasi

8

Pindaan

Syarat

Lantikan

4

Perubahan

Nama

15 skim perkhidmatan

7

Kaedah Kenaikan Pangkat

8 skim perkhidmatan

Naik Taraf

22 skim perkhidmatan

5

6

Perubahan Lapisan Gred

7 skim perkhidmatan

slide4

PENGGELARAN

GRED JAWATAN/ GRED GAJI SBPA

Perubahan sistem Jadual Gaji Matriks (JGM) kepada Jadual Gaji Sebaris

Menangani isu perbandingan gred lantikan/ kenaikan pangkat

Pemansuhan

Gred Jawatan

1 hingga 10

PenggelaranGredJawatan/ GredGaji SBPA

15

slide5

PENGGELARAN

GRED JAWATAN/ GRED GAJI SBPA

 • kombinasi Kod Kelayakan Masuk Minimum + Kod Gaji

Kod Kelayakan

16

slide6

PENGGELARAN

GRED JAWATAN/ GRED GAJI SBPA

* skim perkhidmatanPensyarahUniversiti

17

slide8

PENGGUBALAN

SKIM PERKHIDMATAN

19

slide9

PENGGUBALAN

SKIM PERKHIDMATAN

20

slide10

PENGGUBALAN

SKIM PERKHIDMATAN

21

slide11

PENGGUBALAN

SKIM PERKHIDMATAN

22

slide12

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN

 • mencerminkanskopfungsiperkhidmatandibawahnya

23

slide17

PERUBAHAN LAPISAN GRED

* Nama terdahulu adalah Jurukartografi.

28

slide25

PINDAAN SYARAT LANTIKAN

SYARAT LANTIKAN

Bahasa Melayu

Indeks Jisim Badan

Peningkatan Secara Lantikan

36

slide26

PELANTIKAN SECARA TERUS

KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

BAKAT TERBAIK PERKHIDMATAN AWAM

PELANTIKAN SECARA TERUS DI GRED KENAIKAN PANGKAT

37

slide27

RUMUSAN BILANGAN

SKIM PERKHIDMATAN

38

slide28

Faktor

 • fungsi tidak relevan
 • fungsi boleh diambil alih
 • fungsi boleh diswastakan/ diasingkan saraan/ dialih daya (outsource)

PENJUMUDAN SKIM

PERKHIDMATAN

  • Ciri-ciri
 • pengambilan baru tidak dibenarkan
 • jawatan kosong dimansuhkan kecuali jawatan kenaikan pangkat dikekalkan bagi kemajuan kerjaya
 • skim perkhidmatan tidak boleh ditambah baik

Penjumudan

Di Bawah SBPA

Penjumudan

Sebelum SBPA

97 skim

perkhidmatan 3,352 penyandang

78 skim

Perkhidmatan

39

slide30

Skim PerkhidmatanJumud Di Bawah SBPA

(melibatkan 78 skim perkhidmatan)

41

slide37

Skim PerkhidmatanJumudSebelum SBPA

1

63 sp

KategoriPerkhidmatanJumud

26 sp

8 sp

48

slide38

Skim PerkhidmatanJumudSebelum SBPA

2

Kesan

PegawaiKekalDalamPerkhidmatanJumud

 • pembaziran modal insan
 • tidak ada kemajuan kerjaya
 • demoralised

49

slide39

Skim PerkhidmatanJumudSebelum SBPA

97

SKIM PERKHIDMATAN JUMUD

50

slide40

Skim PerkhidmatanJumudSebelum SBPA

Penyelesaianisuperkhidmatanjumud

Jawatan jumud

DIMANSUHKAN

dan

PENYANDANG DITUKAR ke skim perkhidmatan berkuat kuasa

51

slide41

Skim PerkhidmatanJumudSebelum SBPA

Jawatan jumud

DIMANSUHKAN

PENYANDANG DITUKAR ke skim perkhidmatan berkuat kuasa

52

slide43

Skim PerkhidmatanJumudSebelum SBPA

Prinsippertukaranke skim perkhidmatan di bawah SBPA

54

slide45

1. Pembantu Awam Gred H5-2

2. Pengawal Keselamatan Gred KP5-1

56

slide49

4. Pembantu Laut

5. Juruteknik Komputer

6. Pembantu Kemahiran

60

slide51

8. Pembantu Hal Ehwal Islam

9. Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam

62

slide52

10. Jururawat Masyarakat Gred U4-2

*Tertakluk kepada memenuhi syarat ditetapkan dalam surat rujukan JPA.BPO(S)324/14/24 Jld.25 (31) bertarikh 22 Disember 2009 dan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 21 Tahun 2003.

11. Pustakawan

63