meta analyysit n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Meta-analyysit PowerPoint Presentation
Download Presentation
Meta-analyysit

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 68

Meta-analyysit - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Meta-analyysit. Jouko Miettunen, dosentti Psykiatrian klinikka Oulun yliopisto jouko.miettunen@oulu.fi. Oulu 4.6.2012. Esityksen sisältö. Tausta Tiedonhaku Raportointi Kritiikkiä Tilastomenetelmät Kirjallisuutta. TAUSTA. Katsaukset ja meta-analyysit. Katsaus

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Meta-analyysit


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
meta analyysit
Meta-analyysit

Jouko Miettunen, dosentti

Psykiatrian klinikka

Oulun yliopisto

jouko.miettunen@oulu.fi

Oulu 4.6.2012

esityksen sis lt
Esityksen sisältö
 • Tausta
 • Tiedonhaku
 • Raportointi
 • Kritiikkiä
 • Tilastomenetelmät
 • Kirjallisuutta
katsaukset ja meta analyysit
Katsaukset ja meta-analyysit
 • Katsaus
 • Systemaattinen katsaus
 • Meta-analyysi
 • Yhdistetty eli “pooled” analyysi
slide6

Tutkimusasetelmien laatu ja todistusarvo

Lähde: Evidence-BasedNursing

slide7

Systemaattinen katsaus

 • Etukäteenselkeästimääriteltytutkimuskysymys, haetaankaikkiaiheeseenliittyväkriteerittäyttävätutkimus
 • Toistettavatmetodit
 • Systemaattinenhaku, jollatodennäköisestilöydettävissäkaikkikriteerittäyttävättutkimukset
 • Arvioitavakatsauksenluotettavuus, mahdollisetharhat
 • Systemaattinentulostenesitys
 • Systemaattinensynteesikriteerittäyttävientutkimustenominaisuuksistajalöydöksistä
 • Voidaan aloittaa systemaattisena katsauksena, päättää myöhemmin tehdäänkö meta-analyysi
meta analyysit1
Meta-analyysit
 • Alkuperäistutkimuksia ilmestyy jatkuvasti lisää (vuodessa noin 2 miljoonaa lääketieteen artikkelia)  mahdoton pysyä ajan tasalla, on tarve synteeseille
 • Meta-analyysissa yhdistetään aiempien tutkimuksien tulokset
 • Useimmiten käytetään kokeellisten tutkimusten (esim. lääke tai terapia) arviointiin
ensimm iset meta analyysit
Ensimmäiset meta-analyysit
 • Ensimmäiset tilastomenetelmät kehitti Pearson (1904)
 • Davis (1975) tutki psykoolilääkkeitä relapsin estäjinä
 • Eysenck esitti vuonna 1952 että ei ole todisteita psykoterapian toimivuudesta, tämä johti kiivaaseen keskusteluun  Smith & Glass yhdistivät vuonna 1977 aiemmat 375 psykoterapian vaikutusta tutkineet artikkelit ja yhteenvetona oli että psykoterapia todellakin toimii.

Pearson K (1904). Report on certain enteric fever inoculation statistics. British Medical Journal 3:1243-1246.

Smith & Glass. Meta-analysis of psychotherapy outcome studies. Am Psychol 1977; 32: 752-60.

Davis. Overview: Maintenance therapy in psychiatry. I. Schizophrenia. Am J Psychiatry 1975; 132:1237-45

kokeellisten tutkimusten meta analyysit
Kokeellisten tutkimusten meta-analyysit
 • Ylivoimaisesti suurin osa meta-analyyseista on kokeellisista tutkimuksista
 • Kliiniset lääkekokeet, interventiot, ym.
 • Haku “meta-analysis” AND “trials” antoi Pubmedissa syyskuussa 2009 yli 18000 ja toukokuussa 2012 jo yli 22000 hakutulosta
 • Usein hoitosuositusten taustalla
 • Esim. Cochrane meta-analyysit
  • sovituin laatukriteerein suunnitellut ja toteutetut meta-analyysit
kokeellisten tutkimusten meta analyysit1
Kokeellisten tutkimusten meta-analyysit

Esimerkkejä

 • Tamoxifen rintasyövän hoidossa
 • Aspiriini sydän- ja verisuonitautien hoidossa
 • Antibiootit lasten virtsatietulehdusten hoidossa

Bartolucci. Yonsei Med J 2007;48:157-63.

havaintotutkimusten meta analyysit
Havaintotutkimusten meta-analyysit
 • Meta-analyyseissa havaintotutkimuksissa voidaan tutkia riskitekijöitä (esim. passiivisen tupakoinnin yhteyttä keuhkosyöpään), sairauden yleisyyttä, tms.
 • Saha ym. (PLoS Medicine 2005; 2: e141) arvioivat skitsofrenian elinaikaiseksi prevalenssiksi 0.4-0.7%
 • Polanczyk ym. (Am J Psychiatry 2007; 164: 942-8) arvioi ADHD:n prevalenssiksi 5.6 %
havaintotutkimusten meta analyyseja
Havaintotutkimusten meta-analyyseja
 • Sukupuolierot temperamenttipiirteissä
 • Temperamenttipiirteiden väliset korrelaatiot
 • Maiden väliset erot temperamenttipiirteissä
 • Psykiatristen sairauksien yhteys temperamenttiin
 • Alkoholismin prevalenssi skitsofreniassa
 • Kannabisdiagnoosien prevalenssi skitsofreniassa
 • Sukupuolierot skitsotypaalisissa persoonallisuuspiirteissä

Miettunen ym. PersIndividDif 2006; 41:1515-26; Miettunen ym. ComprPsychiatry 2007; 48:161-9; Miettunen ym. PsychiatryRes 2008; 160:106-14; Miettunen & Jääskeläinen. SchizophrBull 2010; 36:347-58; Koskinen ym. Acta PsychiatrScand 2009; 120:85-96; Koskinen ym. SchizophrBull 2010; 36:1115-30; Miettunen & Raevuori 2012; 53:152-66.

tutkimuskysymys
Tutkimuskysymys?
 • Epäselvä yhteys tai vaikutus ?
 • Vaikutuksen suuruus epäselvä ?
 • Alkuperäisten tutkimusten voima ei riitä ?
 • Tutkimusten heterogeenisyys ja siihen vaikuttavat tekijät ?
 • Selkeä ja rajattu kysymys tai kysymyksiä
tutkimuskysymys1
Tutkimuskysymys?

PICO(TS)

 • Population (participants)
 • Intervention
 • Comparator (controls/placebo)
 • Outcome
 • Time (duration)
 • Study design (experimental / observational, N)
 • Inkluusio/eksluusiokriteerit
  • otoskoko, diagnostiikka, trial…
  • mieluumminlaajastikuinsuppeasti
  • helpompimyöhemminrajata
systemaattinen haku
Systemaattinen haku
 • Useita tietokantoja
  • tuplien poisto
 • Julkaisemattomat tutkimukset
  • kliinisten kokeiden tietokannat
  • konferenssiabstraktit
  • otetaan yhteyttä kirjoittajiin
 • Manuaalinen haku
  • lähdeluettelot
  • kirjat
systemaattinen haku1
Systemaattinen haku
 • Hakusanojen valinta
  • synonyymeja, mahdollisuus käyttää logistisía operaattoreita
  • esim. ((schizophrenia OR psychosis) AND (cognition OR brain)) NOT (trial OR intervention) …
 • Resurssien mukaan ?
 • Aikakriteerit? Kieli ?
 • Hakurajaus otsikko/abstrakti
 • Hakukriteerit, tietokannat ja haun päivämäärä ilmoitettava
  • haku kannattaa päivittää tarvittaessa
slide22

TIETOKANTOJEN VALINTA ?

Löhönen ym. Int J Circumpolar Health 2009; 68: 394-404

artikkelien arviointi
Artikkelien arviointi
 • Artikkelien arviointi
  • Otsikko
  • Abstrakti
  • Artikkeliteksti
 • Kaksi arvioijaa arvioi kaikki artikkelit
  • Inkluusioon liittyen
  • Tulosten poimintaan liittyen
  • Vaikeissa aiheissa arvioijien reliabiliteetti arvioitava
  • Resurssit ?
slide26

Hyvä raportointi auttaa arvioimaan ko. tutkimusta

  • läpinäkyvyys, toistettavuus
 • Kliiniset kokeet laadukkaampia (tiukemmat säännöt)
  • Cochrane Risk of Bias –tool (Higgins & Altman, www.cochrane-handbook.org)
 • Miksi tehdään
  • Peruste ?
  • Onko aiemmin tehty ?
  • Erot aiempiin ?
ohjeita raportointiin
Ohjeita raportointiin
 • Moher et al. 2009, Liberati et al. 2009 (PRISMA)
  • Kliinisille kokeille, voi joutua muokkaamaan havaintotutkimuksiin
 • Stroup et al. 2000 (MOOSE)
  • havaintotutkimukset
 • Shea et al. 2007 (AMSTAR)
  • työkalu laadun arviointiin
slide28

PRISMA checklist

Moher et al. 2009, Liberati et al. 2009

vaiheet
Vaiheet
 • Haku
 • Arviointi
 • Harhan lähteet
 • Data
 • Laadullinen synteesi
 • Meta-analyysi
haku arviointi
HAKU / ARVIOINTI
 • Haun antamien tutkimusten lukumäärä
 • Artikkelien arvioinnin jälkeinen kriteerit täyttävien tutkimusten lukumäärä
 • Osin päällekkäisiä aineistoja jne.
  • Voi tarkistaa projektin nimen, kirjoittajat, maa, otoskoko, muuttujat, jne.
 • Poisjätettyjä tutkimuksia voi raportoida (taulukko, syy poisjättöön)
 • Vuokaavio
slide34

LAADUN ARVIOINTILOMAKE

Jääskeläinen ym. Käsikirjoitus.

ker tyt muuttujat
KERÄTYT MUUTTUJAT
 • Tiedonkeruun lomake, muuttujaluettelo

Jääskeläinen ym. Käsikirjoitus.

kirjallisuustaulukko
KIRJALLISUUSTAULUKKO
 • systemaattisen haun tulokset
 • oleelliset muuttujat

Miettunen & Jääskeläinen ym. Schizophr Bull 2010; 36:347-58

harhan l hteet
HARHAN LÄHTEET
 • Heikkoudet / limitations
  • Alkuperäiset jutut
   • Laatu
  • Tutkimusten yhdistäminen ja katsaus
   • Haku
   • Julkaisuharha (funnel plot)
   • Sensitiivisyysanalyysit ja alaryhmäanalyysit
 • Voidaan arvioida saadun tuloksen vahvuus (GRADE, Guyatt 2008)
  • ”meta-review”

Guyatt, et al. (2008) GRADE: An emerging consensus on rating quality of evidence and strength of recommendations. BMJ 336: 924–926.

slide38

HARHAN LÄHTEET

 • Julkaisuharhaa arvioidaan funnel plotilla
  • Oletetaan että tarkimmat (suurimmat) tutkimukset saavat keskimääräisiä tuloksia, pienemmät tutkimukset keskiarvon molemmille puolille
 • ”Trim and fill”, ”Fail-safe” N

Rosenberg. Evolution 2005;59: 464-8

funnel plot
Funnel Plot

Corpet & Pierre Eur J Cancer 2005 (http://corpet.free.fr/MAaspirin.html)

trim and fill
Trim and Fill
 • Korjausmenetelmä julkaisuharhan tilanteessa
tulokset
TULOKSET
 • Yhdistetty vaikutus (95% luottamusväli)
 • Forest plot
 • Kliiniset kokeet
  • Suhteellisen vs. absoluuttisen riskin väheneminen (Leucht ym 2009)
johtop t kset
JOHTOPÄÄTÖKSET
 • Ei liian optimistinen
 • Kriittinen
 • Pohditaan kriteerien takia poisjätettyjen juttujen merkitystä
heterogeenisyys
Heterogeenisyys
 • Alkuperäiset tutkimukset eroavat huomattavasti toisistaan (heterogeenisia), joten yhdistäminen ongelmallista, esim.
  • Eroja arviointimenetelmien käytössä
  • Aineistot eri tavoin valikoituneet
  • Tulokset vakioimattomia tai eri tavoin vakioituja
   • Tieto vakioinnista esitettävä esim. kirjallisuustaulukossa
  • Metaregressio, mediaani vaikutuksista , …
  • Alaryhmien tulokset
slide46

Hankalasti avautuvat menetelmät

 • Meta-analyysin tekijöiden valinnat?
  • Inkluusio, eksluusio, risk/outcome
 • Vaikka menetelmät ja tulokset hyvin tehty  kirjoittajien tulkinnat voi erota
 • Tutkimukset eivät ilmoita kaikkia tietoja mitä haluttaisiin käyttää
 • Saatujen pienten riskiestimaattien epävarmuus ?
julkaisuharha
JULKAISUHARHA
 • Julkaisuharha (publication bias, file-drawer problem)
  • Jos tutkimuksen tulokset eivät ole halutun mukaisia (esim. tilastollisesti merkitseviä), tulokset jätetään raportoimatta
  • Osaratkaisuja: julkaisemattoman tutkimuksen hakeminen, kliinisten kokeiden rekisterit
 • Joko koko juttu jätetään tekemättä tai osa tuloksista julkaisematta (outcome reporting bias)
 • Kieli voi vaikuttaa, jos positiivinen tulos niin julkaistaan englanniksi helpommin, muuten omalla kielellä

Luoto R. Julkaisuharha – Lääketieteellisen tiedon akilleenkantapää. Duodecim 2012; 128: 489-96.

tutkimusten yhdist minen
Tutkimusten yhdistäminen
 • Tärkeintä yhdistämisessä on vaikutuksen voimakkuus ja suunta (effect size), ei tilastollinen merkitsevyys
 • Onko aiempien tutkimusten tulokset samankaltaisia vai ei?
  • heterogeenisyys / homogeenisyys
 • Tuloksen (outcomen) valinta jos päällekkäisiä tutkimuksia?
  • Otoskoko, seuranta, tulosten keskiarvo ?
tutkimusten yhdist minen1
Tutkimusten yhdistäminen
 • Arvioitava vaikutus (effect) jokaisesta tutkimuksesta
 • Effect size –lukuja (luokitellut/jatkuvat muuttujat)
  • Odds Ratio, Relative Risk, ero prosenttiosuuksissa (absolute risk difference)
  • Korrelaatiokerroin (Pearson r ym.)
  • standardoitu keskiarvojen ero
 • Vakioitu vai vakioimaton effekti ?
 • Joskus vain todetaan että tutkittiin, mutta että ei ollut merkitsevä (N.S.) ?
  • Yksi mahdollisuus asettaa efektiksi nollaksi

Kelley K & Preacher KJ. On Effect Size. Psychological Methods; 2012. Advance onlinepublication

cohenin d
Cohenin d
 • Standardoitu keskiarvojen ero
 • (ryhmä A keskiarvo – ryhmän B keskiarvo) / aineiston keskihajonta s
  • Muita vastaavia: Hedgesin g, GlassinΔ
slide52

Eri effektilukuja voi muuntaa vastaamaan toisiaan

 • Rosenthal & Rubin. Psychological Bulletin 1986;99: 400-6.
 • Borensteinym. Introduction to Meta-Analysis. Wiley, 2009.
vaikutuksen suuruus
Vaikutuksen suuruus

* Ryhmien ero psosenttiyksiköissä, kun prosentiosuudet välillä 15-85%

Cohen. Psychol Bull 1992;112:155-9; Rosenthal. J Soc Serv Res 1996;21:37-59.

tutkimusten painottaminen
Tutkimusten painottaminen
 • Fixed effects -metodi
  • Oletetaanettä effect size on samakaikissaaineistoissaelisallitaantutkimustensisäinenvaihtelumuttaeiniidenvälistävaihtelua
  • Käytännössäpainotusperustuuotoskokoon
  • Muissakuinkliinisissäkokeissakäytännössäepätodennäköistä
tutkimusten painottaminen1
Tutkimusten painottaminen
 • Random effects –metodi
  • Oletetaan että effect size voi vaihdella tutkimusten välillä sallitaan tutkimusten sekä sisäinen että niiden välinen vaihtelu
  • Painotus perustuu osin otoskokoon mutta jos heterogeeniset tulokset, painojen erot pienempiä
  • Jos heterogeenisyys alhainen fixed effect ≈ random effect
 • subjektiivisia menetelmiä ?
  • Laatukriteereillä painottaminen
  • Bayesiläinen meta-analyysi
heterogeenisyys1
Heterogeenisyys
 • Cochranin Q tunnusluku
  • Perustuu X2 testiin
  • Riippuvainen tutkimusten lukumäärästä
 • Muunnos I2 = (Q-df)/Q*100%
  • df = tutkimusten lkm - 1
  • 25% alhainen (low), 50% keskinkertainen (moderate) ja 75% korkea (high) heterogeenisyys
  • Tulkinta: kuinka suuri osuus kokonaisvaihtelusta tutkimusten välillä ei riipu sattumasta
 • Kun tutkimuksia vähän, molemmat menetelmät ovat tehottomia

Cochran. Biometrics 1954;10:101-29; Higgins & Thompson. Stat Med 2002;21:1539-58; Ioannidis et al. BMJ 2007;335:914-6.

meta regressio
Meta-regressio
 • Miten taustamuuttujat selittävät heterogeenisyyttä effect size –lukujen välillä
 • Taustamuuttujat liittyvät tutkimukseen ei suoraan henkilöihin
 • Jatkuvia tai luokiteltuja muuttujia
 • Esimerkkejä
  • Miesten osuus prosentteina
  • Aineiston keski-ikä
  • Aineiston maa
  • Tutkimusmenetelmät (esim. mittarit)
  • Tutkimuksen laatu
  • Tutkimuksen keruuaika (tai julkaisuvuosi)
  • Diagnoosiryhmät
  • Seurannan kesto
meta regressio1
Meta-regressio
 • Tilastollinen testi taustatekijän vaikutuksesta heterogeenisyyteen (t-tai z-testi)
 • Ei adjustoi tulosta
 • Vaihtoehtona meta-regressiolle on tutkia suoraan kovariaatin vaikutusta effektiin, jolloin tutkimuskysymys on eri ja data on erilaisessa muodossa (eli tallennetaan efektit esim. sukupuolittain)
network meta analyysi
”network meta-analyysi”
 • Tutkitaan kysymystä mitä ei ole alkuperäisissä tutkimuksissa suoraan tehty
 • Esim. yhdistetään tutkimukset joissa eri lääkkeitä verrattu lumelääkkeeseen niin että verrataankin lääkkeitä keskenään
meta analyysi temperamenttipiirteist tapaus verrokki tutkimuksista psykiatrisissa sairauksissa
Meta-analyysi temperamenttipiirteistä tapaus-verrokki tutkimuksista psykiatrisissa sairauksissa
 • Tci dg meta esim

Miettunen & Raevuori. ComprPsychiatry 2012

tilasto ohjelmat
Tilasto-ohjelmat
 • STATA
  • http://www.blackwellpublishing.com/medicine/bmj/systreviews/pdfs/chapter18.pdf (Sterne ym. 2001)
 • SPSS
  • http://www.spsstools.net/Syntax/MetaAnalysis/
  • http://mason.gmu.edu/~dwilsonb/ma.html
 • SAS
  • http://mason.gmu.edu/~dwilsonb/ma.html
 • Excel, MIX
  • http://mix-for-meta-analysis.info
 • Comprehensive Meta-Analysis (CMA), Metawin, RevMan

http://www.meta-analysis.com/pages/comparisons.html

muita tilastomenetelmi
Muita tilastomenetelmiä
 • Diagnostisten testien ja seulojen meta-analyysi (Hasselblad & Hedges. Psychol Bull 1995;117:167-78)
 • Bayesilainen meta-analyysi (Berry. Clin Trials 2009;6:28-41; Schmid. Eval Health Prof 2001;24:165-89; Sutton & Abrams. Stat Meth Med Res 2001; 10: 277–303; Warn et al. Stat Med 2002; 21: 1601-23.
 • Faktorianalyysien meta-analyysi (Becker. Psychol Med 1996;1:341-53)
 • Rakenneyhtälömallitusten meta-analyysi (Cheung & Chan. Psychol Meth 2005;10:40.64)
 • Puuttuvan tiedon imputointi, esim. kliinisten kokeiden vaste (Higgins ym. Clin Trials 2008;5:225-39)
 • jne.
meta analyysit kirjallisuutta
Meta-analyysit - kirjallisuutta
 • Stroup ym. Meta-analysis of observational studies in epidemiology. A proposal for reporting. JAMA 2000; 283:2008-12.
 • Shea ym. Development of AMSTAR: a measurement tool to assess the methodological quality of systematic reviews. BMC Medical Research Methodology 2007; 7:10
 • Moher ym. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. PLoS Med 2009;6:e1000097
 • Liberati ym. The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate health care interventions: explanation and elaboration. PLoS Med 2009;6:e1000100
meta analyysit kirjallisuutta1
Meta-analyysit - kirjallisuutta
 • Guyatt GH, et al. (2008) GRADE: An emerging consensus on rating quality of evidence and strength of recommendations. BMJ 336: 924–926.
 • Leucht S, et al. (2009). How to read and understand and use systematic reviews and meta-analyses. Acta Psychiatr Scand 119: 443–450
 • Jadad A, et al. (1996) Assessing the quality of reports of randomized clinical trials: is blinding necessary? Control Clin Trials 17:1–12.
 • Kelley K & Preacher KJ (2012) On effect size. Psychol Meth, in press.
 • Cook ym. (1995) Methodological guidelines for systematic reviews of randomized control trials in health care from the Potsdam consultation on meta-analysis. J Clin Epidemiol 48: 167-71.
meta analyysit kirjallisuutta2
Meta-analyysit - kirjallisuutta
 • Blettner ym. Traditional reviews, meta-analyses, and pooled analyses in epidemiology. Int J Epidemiology 1999; 28: 1-9.
 • Egger ym. Systematic reviews in health care. 2. painos. Lontoo: BMJ Publishing Group, 2001.
 • Sauerland & Seiler. Role of systematic reviews and meta-analysis in evidence-based medicine. W J Surgery 2005;29:582-7.
 • Borenstein ym. Introduction to Meta-Analysis. Wiley, 2009.
meta analyysit kirjallisuutta3
Meta-analyysit - kirjallisuutta
 • Gerber ym. Bibliographic study showed improving methodology of meta-analyses published in leading journals 1993-2002. J Clin Epidemiol 2007;60:773-80
 • Sutton ym. Methods for Meta-analysis in Medical Research. London: John Wiley, 2000.
 • Sterne JAC (toim.). Meta-Analysis in Stata: An Updated Collection from the Stata Journal, 2009.
 • Glass GV ym. (toim.). Meta-analysis in Social Research. Beverly Hills, CA: Sage, 1981.

Tämä esitys on netissä: www.joukomiettunen.net/presentations