Decaan
Download
1 / 26

DECAAN - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

DECAAN. R. Walgemoet F. Bouwhuis. VWO. UNIVERSITEIT universiteiten.startpagina.nl HBO hbo.startpagina.nl. Wat ga ik studeren?. Interessetests / Beroepentests Via een gespecialiseerd testbureau bijv. AOB-Compaz Via internet:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DECAAN' - jelani-sharp


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Decaan

DECAAN

R. Walgemoet

F. Bouwhuis


Decaan
VWO

 • UNIVERSITEIT universiteiten.startpagina.nl

 • HBO hbo.startpagina.nl


Wat ga ik studeren
Wat ga ik studeren?

Interessetests / Beroepentests

 • Via een gespecialiseerd testbureau

  bijv. AOB-Compaz

 • Via internet:

  www.123test.nlwww.testheaven.nlwww.qompas.nlwww.loopbaanadviseurs.nl

  (de tests zijn niet allemaal gratis!)

 • Een voorbeeld van een site waar je verschillende opleidingen op een handige manier kunt vergelijken en de Open Dagen kunt vinden isstudiekeuze123.nl


Welke mogelijkheden heb ik na

WELKE MOGELIJKHEDEN HEB IK NA

C&M E&M N&G N&T

Een overzicht van alle vervolgopleidingen, per profiel, vind je op:

It’s learning > Infoplein H5/V6 > VWO 6 > WO vervolgopleidingen & doorstroomeisen


Decaan
C&M

 • European Studies

 • (Kunst)Geschiedenis

 • Theater- Film- en Televisiewetenschap

 • Gezondheidswetenschappen

 • Rechtsgeleerdheid

 • Psychologie


Decaan
E&M

 • Bedrijfskunde

 • Bestuurskunde

 • International Economics & Business

 • Sociale Geografie en Planologie

 • Politicologie

 • Recht en Management


Decaan
N&G

 • (Dier)Geneeskunde (+NA)

 • Tandheelkunde (+NA)

 • Bewegingswetenschappen (+NA)

 • Farmacie (+NA)

 • Moleculaire Wetenschappen (+NA)

 • Biomedische Technologie (+NA +WB)


Decaan
N&T

 • Bouwkunde

 • Sterrenkunde

 • Technische Natuurkunde

 • Lucht- en Ruimtevaarttechniek

 • Wiskunde

 • Civiele Techniek


Decaan

Vanaf 2014 moeten studenten zich uiterlijk op 1 mei aanmelden voor de studie van hun keuze. Zij hebben dan recht op studiekeuzeactiviteiten zoals proefstuderen of een gesprek bij de opleiding. Tegelijkertijd zijn ze ook verplicht aan zulke activiteiten mee te doen als de opleiding dat vraagt.

Lotingsprocedure afschaffen

De centrale lotingsprocedure bij numerusfixusopleidingen zoals geneeskunde verdwijnt. Deze opleidingen gaan zelf studenten selecteren. Dit zorgt voor een betere match tussen student en opleiding. Het is nog niet bekend wanneer de lotingsprocedure precies verdwijnt. 


Decaan

Populaire opleidingen (numerus fixus)

Zijn opleidingen zo populair dat te veel studenten zich aanmelden? Dan worden studenten geselecteerd, aan de poort of via loting.

Kleinschalige en intensieve opleidingen

Sommige opleidingen hebben zulke bijzondere eigenschappen, dat selectie nodig is. Zoals de university colleges.

Opleidingen met aanvullende eisen

Voor sommige opleidingen zijn specifieke vaardigheden, kennis of aanleg nodig, zoals de kunstopleidingen. Daarvoor gelden aanvullende eisen.


Decaan

INSCHRIJVEN

BIJ DE UNIVERSITEIT VIA STUDIELINK.NL

Voor 1 mei aanmelden vanaf 2014 verplicht.

Als je gaat studeren aan een hogeschool of universiteit in Nederland, dan moet je je eerst aanmelden (inschrijven). Aanmelden bij de hogeschool of universiteit doe je via www.studielink.nl (eerst een DigiD aanvragen).

Daarna kun je studiefinanciering aanvragen bij DUO (voorheen de IB-Groep)

http://www.duo.nl/particulieren/student-hbo-of-universiteit/studeren/gaan-studeren.asp


Aanmelden voor een studie bij voorkeur voor 1 december bij studielink

Toelating tot het HO

Diploma VWO

Aanvullende eisen

Voor sommige HBO-opleidingen moet je over specifieke vaardigheden, kennis of eigenschappen beschikken. Dit zijn de zogenaamde aanvullende eisen die door de opleiding zelf worden gesteld. 

De hogeschool zal je testen op de aanvullende eisen en bepaalt vervolgens of je wordt toegelaten.

Bij aanvullende eisen moet je jevoor 15 januari aanmelden bij de hogeschool.

bijv. bij Logopedie – Hoger Hotelonderwijs

Loten: sluitingsdatum 15 mei

Is je gemiddelde een 8 of hoger dan word je direct toegelaten

http://duo.nl/particulieren/student-hbo-of-universiteit/loten/weten-hoe-de-loting-werkt.asp

Aanmelden voor een studie bij voorkeur voor 1 december bij Studielink


Loting

LOTING

WELKE STUDIES

Opleidingsfixus (te veel studenten voor een bepaalde studie)

Instellingsfixus (te veel studenten voor een bep. studie in een bep. plaats)


Lotingsstudies van vorig jaar
Lotingsstudies van vorig jaar

O.a.:

 • Bedrijfskunde (Groningen, VU, Nijmegen)

 • Rechtsgeleerdheid

 • Geneeskunde

 • Tandheelkunde

 • Bouwkunde (Delft)

  http://www.ib-groep.nl/particulieren/student-hbo-of-universiteit/meedoen-aan-de-loting/aanmelden-voor-een-lotingstudie.asp

  Je kunt je per studiejaar voor 1 lotingstudie aanmelden. Je meldt je eerst aan via Studielink. Daarna moet je bewijsstukken

  opsturen. Deze bewijsstukken stuur je naar DUO. Meld je op tijd aan.

  Bij al deze studies gaat het om een instellingsfixus of een opleidingsfixus


Decaan

Gemiddeld eindexamencijfer

DUO berekent het gemiddelde van de afgeronde eindcijfers die vermeld staan op de cijferlijst die bij het diploma hoort.

De verschillende lotingsklassen zijn:

A hoger dan of gelijk aan 8,00;

B lager dan 8,00 maar hoger dan of gelijk aan 7,50;

C lager dan 7,50 maar hoger dan of gelijk aan 7,00;

D lager dan 7,00 maar hoger dan of gelijk aan 6,50;

E lager dan 6,50.

Bij het eindexamen havo en vwo wordt het gemiddelde eindexamencijfer berekend door alle eindexamencijfers van

het gemeenschappelijk deel (inclusief het combinatiecijfer), alle eindexamencijfers van het profieldeel en

het hoogste eindexamencijfer van het vrije deel bij elkaar op te tellen en te delen door dit aantal examencijfers


Decaan

Decentrale selectie

Naast de specifieke selectiecriteria, die door de universiteiten en hogescholen worden vastgesteld, gelden ook nog een aantal algemene voorwaarden:

 • De school bepaalt zelf welke kandidaten het beste voldoen.

 • Je doet ook mee aan de centrale loting voor dezelfde opleiding.

 • Je mag maar voor 1 opleiding/instelling meedoen aan de decentrale selectie.

 • Je voldoet op tijd aan de aan de vooropleidings- en pakketeisen.

 • De sluitingsdatum van de inschrijving is afhankelijk van de studie.

  Bijvoorbeeld: Geneeskunde:

  Aanmelden bij DUO vóór 15 januari

  Rechtsgeleerdheid (VU Amsterdam):

  Aanmelden bij DUO vóór 15 maart

  http://duo.nl/particulieren/student-hbo-of-universiteit/loten/weten-hoe-de-loting-werkt.asp


Decaan

 • Selectie aan de poort

 • Een aantal instellingen experimenteert met 'selectie aan de poort' voor een aantal opleidingen. Dit betekent dat de instelling zelf studenten selecteert op basis van door de instelling vastgestelde criteria (en een uiterste aanmelddatum). Ook voor deze opleidingen moet je je eerst aanmelden bij Studielink. De instelling zal vervolgens contact met je opnemen. Voor de volgende opleidingen en instellingen geldt ‘selectie aan de poort’:

 • Bijvoorbeeld:

 • International Business Administration in Rotterdam

Nadere informatie over 'selectie aan de poort' is te vinden op de website van de onderwijsinstelling


Decaan

International Business Administration in Rotterdam

Eengemiddeldeindcijfer van een 7.0 of hoger,

EN

Een 7.0 of hoger voor Wiskunde,

EN

Een 7.0 of hoger voor Engels, 

AND

Bij voorkeureen “business”-gerelateerd 'profielwerkstuk'.

A motivation letter. This letter must include four items:

Your details, including nationality, place of birth or residence, previous education, international experience

Why you want to enrol in the English-language Bachelor of Science in International Business Administration

Why you chose RSM (Rotterdam School of Management)

Your career aspirations

(eentoelatingsexamenvoorleerlingen met Wiskunde A1 of C)


Decaan

Pas jij bij de studie?  

Verplichte ‘matching’ voordat je komt studeren

De Universiteit Utrecht voert als eerste universiteit een verplicht matchingstraject in voor nieuwe bachelorstudenten.

WAT IS MATCHING?

Matching betekent dat je via matchingsactiviteiten voor de start van je studie uitgebreid kennis maakt met de opleiding van je keuze. Je vult een matchingstraject in en we praten over je motivatie. Je krijgt hierdoor een realistisch beeld van je studie. Maar vooral krijg je de gelegenheid de studie van je keuze goed te onderzoeken. Zo kun jij nagaan of je bij de studie past.

WAAROM MATCHING?

Het matchingstraject is een onderdeel van je inschrijving. Je weet immers pas echt of je de goede studie gekozen hebt als je er aan begint. De ervaring die je anders in het begin van je studie zou opdoen, doe je eerder op. In twee dagdelen bootsen we de studie voor je na. Is het dan niet wat je ervan verwacht had, dan beslis je op dat moment zelf om te switchen. Kies je dan een andere opleiding van de Universiteit Utrecht, dan doe je daarvoor ook weer mee aan matching.


Decaan

 • Aanvullende eisen hbo

 • Voor sommige hbo-opleidingen moet je specifieke vaardigheden, kennis of eigenschappen hebben. Dit zijn de zogenaamde ‘aanvullende eisen’ die door de opleiding zelf worden gesteld. Voor zo'n opleiding moet je je daarom eerst aanmelden bij de hogeschool en dan pas bij Studielink. De hogeschool test je op de aanvullende eisen en bepaalt vervolgens of je wordt toegelaten.

 • Bijvoorbeeld voor het Hoger Hotelonderwijs

Aanmelden bij de hogeschool

Wil je een opleiding volgen waarvoor aanvullende eisen gelden? Neem dan contact op met de hogeschool en vraag naar de aanmeldingsprocedure. Dit moet je doen vóór 15 januari. 


Decaan

 • STUDIEFINANCIERING

 • Plannen stelsel studiefinanciering

 • Het kabinet is van plan om de volgende zaken te veranderen op het gebied van studiefinanciering:

 • invoering van een sociaal leenstelsel voor studenten in de bachelorfase met ingang van het studiejaar 2015-2016;

 • vereenvoudigingen in de studiefinanciering per 1 januari 2015;

 • invoering van een alternatief vervoersarrangement per 1 januari 2016.

 • De plannen worden uitgewerkt in wetsvoorstellen. Op 28 juni 2013 heeft de regering het wetsvoorstel voor de invoering van een sociaal leenstelsel in de masterfase en voor de vereenvoudigingen bij het parlement ingediend. Het parlement heeft nog geen besluit over het wetsvoorstel genomen.

 • Dit wetsvoorstel biedt ook een doorkijkje naar een sociaal leenstelsel voor de bachelorfase. Daarvoor wordt een apart wetsvoorstel uitgewerkt. Dat wordt naar verwachting begin 2014 ingediend. Over het alternatief vervoersarrangement zijn nog geen nadere details bekend.

 • http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/studiefinanciering


Decaan

STUDIEFINANCIERING

Plannen stelsel studiefinanciering

Kabinetsplannen studiefinanciering: studievoorschot

Het kabinet wil per 1 september 2015 de studiefinanciering voor studenten in het hoger onderwijs veranderen. Vanaf dat moment verdwijnt de basisbeurs voor nieuwe bachelor- en nieuwe masterstudenten. Dit staat in een wetsvoorstel voor het studievoorschot.

Studenten in het hoger onderwijs kunnen dan een studievoorschot aanvragen. Dit is een lening, die studenten tegen voordelige voorwaarden kunnen afsluiten bij de overheid. Dit is niet verplicht. De studiefinanciering bestaat verder ook uit de ov-chipkaart en de aanvullende beurs.

Voorwaarden studievoorschot

Studenten kunnen gebruik blijven maken van een lening. De voorwaarden hiervoor worden soepeler. Een student bepaalt zelf of en hoeveel hij per maand leent. De lening is maximaal € 986 per maand. De voorwaarden waaronder een student het studievoorschot terugbetaalt aan de overheid zijn:

De terugbetaaltermijn gaat omhoog naar maximaal 35 jaar. Nu is dat nog 15 jaar. Eerder aflossen kan altijd.

Het maximaal percentage van het inkomen dat de student moet inzetten voor aflossing, gaat omlaag van 12% naar 4 %.

Als een student het wettelijk minimumloon verdient of minder, hoeft hij niets terug te betalen.

Heeft de student na 35 jaar nog een eventuele restschuld openstaan, dan wordt die kwijtgescholden.

Studenten die hun bachelor onder het oude stelsel hebben gevolgd, en in hun master instromen in het nieuwe stelsel, mogen kiezen of zij gaan terugbetalen onder de voorwaarden van het oude of nieuwe stelsel.

22


Decaan

Veranderingen per 1 september 2015

Nieuwe bachelor- en nieuwe masterstudenten kunnen voortaan gebruikmaken van het studievoorschot. Dit is een lening van de overheid tegen voordelige voorwaarden. De ov-kaart blijft gewoon bestaan. Dat geldt ook voor de aanvullende beurs en basisbeurs in het MBO.

Aanvullende beurs omhoog

Studerende kinderen van ouders die samen minder dan €46.000 bruto per jaar verdienen behouden de aanvullende beurs. Het bedrag van de aanvullende beurs gaat bovendien met €100 euro in de maand omhoog, naar €365. De aanvullende beurs wordt een gift als de student zijn diploma haalt.

Ov-chipkaart voor studenten blijft bestaan

De ov-chipkaart voor studenten blijft bestaan zoals het nu is. Uiterlijk 2017 komen ook mbo-studenten onder de 18 jaar in aanmerking voor de studenten ov-chipkaart.

Studievoucher voor studenten in overgangperiode

Studenten die als eerste lichting gebruikmaken van het studievoorschot, profiteren nog niet volop van de investeringen in de kwaliteit van het onderwijs. Het gaat om studenten die tussen 2015-2016 en 2018-2019 beginnen aan een bachelorstudie. Deze studenten krijgen na hun afstuderen een voucher van € 2000. Zij mogen die voucher 5 tot 10 jaar na hun afstuderen gebruiken voor bijscholing.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/studiefinanciering


Decaan

VERVOLG STUDIEFINANCIERING

Situatie op dit moment

 • Prestatiebeurs:

 • Je basisbeurs, de Ov-studentenkaart en een eventuele aanvullende beurs ontvang je eerst als lening. Uitgezonderd de aanvullende beurs in de eerste twaalf maanden: deze is een gift. De prestatiebeurs wordt omgezet in een gift als je binnen tien jaar je diploma haalt.

 • Basisbeurs

 • Aanvullende beurs (afhankelijk van het inkomen van de ouders)

 • (Lening)

 • OV- Studentenkaart

 • (Collegegeldkrediet)


Decaan

studiefinanciering thuiswonend uitwonend

basisbeurs100,25 279,14

aanvullende beurs239,30 260,30

Lenen293,89293,89

Collegegeldkrediet158,83158,83

(Het collegegeld bedraagt € 1.906,=)

Maandbedragen geldig van september 2014 t/m 31 december 2014.

Alle genoemde bedragen zijn maximaal.

Zet je vóór 1 februari in het eerste jaar dat je een prestatiebeurs ontvangt je studiefinanciering stop, dan hoef je de basisbeurs, aanvullende beurs en Ov-studentenkaart niet terug te betalen. Je mag vanaf 1 februari tot het einde van dat studiejaar niet opnieuw een prestatiebeurs aanvragen. De tot februari ontvangen maanden tellen als verbruikte maanden studiefinanciering. Je kunt één keer gebruikmaken van deze regeling.

http://www.duo.nl/particulieren/student-hbo-of-universiteit/studiefinanciering/bedragen.asp


Decaan

Hoelang krijg je prestatiebeurs?

Als je gaat studeren aan een universiteit of hogeschool krijg je meestal vier jaar prestatiebeurs. Daarna kun je nog drie jaar lenen. Voor langere studies kun je meer dan vier jaar prestatiebeurs krijgen. Doe je bijvoorbeeld na je wo-bachelor nog een tweejarige masteropleiding, dan krijg je één jaar extra prestatiebeurs. Ook als je na je hbo-bachelor overstapt naar een tweejarige master, krijg je één jaar extra prestatiebeurs.

Bijverdienen

De grens voor bijverdienen is in 2014 € 13.729,80. Zolang je met je bijverdiensten onder de bijverdiengrens blijft, is er niets aan de hand.

Voor verdere informatie zie:

http://www.duo.nl/particulieren/student-hbo-of-universiteit/studiefinanciering/studiefinanciering-aanvragen.asp