duran varl k lemleri ve muhasebele tirilmesi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Duran Varlık İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Duran Varlık İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi

play fullscreen
1 / 46
Download Presentation

Duran Varlık İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi - PowerPoint PPT Presentation

jela
466 Views
Download Presentation

Duran Varlık İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Duran Varlık İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi Duran Varlık Kavramı Mali Duran Varlık Kavramı Maddi Duran Varlık Kavramı Maddi Olmayan Duran Varlık Kavramı Özel Tükenmeye Tabi Varlık Kavramı Duran Varlık İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

 2. 22 TİCARİ ALACAKLAR 23 DİĞER ALACAKLAR 24 MALİ DURAN VARLIKLAR 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 27 ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR 28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 29 DİĞER DURAN VARLIKLAR

 3. Şimdi bu Duran Varlıklardan önce 24 MALİ DURAN VARLIKLAR üzerinde duralım...

 4. 24 MALİ DURAN VARLIKLAR • 240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER • 242 İŞTİRAKLER • 245 BAĞLI ORTAKLIKLAR

 5. BAĞLI OLMAMAK ŞARTIYLA SERBEST MENKUL KIYMETLER Hisse Senedi Tahvil – Senet – Bono 110 HİSSE SENETLERİ 111 ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI 112 KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI

 6. BİZİM ŞİRKETİN BİLANÇOSU 11 MENKUL KIYMETLER

 7. ..... ANONİM ŞİRKETİNİN BİLANÇOSU 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 5. ÖZ KAYNAKLAR TAHVİL SENET BONO DEVLET TAHVİLİ HAZİNE BONOSU HİSSE SENEDİ BİZİM ŞİRKETİN BİLANÇOSU SERBEST MENKUL KIYMETLER 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE SENETLERİ 111 ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI 112 KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI Amaç: SPEKÜLATİF

 8. ..... ANONİM ŞİRKETİNİN BİLANÇOSU 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 5. ÖZ KAYNAKLAR TAHVİL SENET BONO DEVLET TAHVİLİ HAZİNE BONOSU HİSSE SENEDİ BİZİM ŞİRKETİN BİLANÇOSU Amaç: YATIRIM 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE SENETLERİ 111 ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI BAĞLI MENKUL KIYMETLER 112 KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI

 9. ..... ANONİM ŞİRKETİNİN BİLANÇOSU 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 5. ÖZ KAYNAKLAR TAHVİL SENET BONO DEVLET TAHVİLİ HAZİNE BONOSU HİSSE SENEDİ BİZİM ŞİRKETİN BİLANÇOSU Amaç: YATIRIM 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE SENETLERİ 111 ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI BAĞLI MENKUL KIYMETLER 112 KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI 24 MALİ DURAN VARLIK. 240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER

 10. MENKUL KIYMETLER 11 MENKUL KIYMETLER 24 MALİ DURAN VARLIKLAR Serbest (kısa süreli) Bağlı (uzun süreli) 110 HİSSE SENETLERİ 240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER 111 ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI 112 KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI

 11. HİSSE SENETLERİ 11 MENKUL KIYMETLER 24 MALİ DURAN VARLIKLAR Serbest (kısa süreli) Bağlı (uzun süreli) 110 HİSSE SENETLERİ 240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER < %10 242 İŞTİRAKLER %10-%50 245 BAĞLI ORTAKLIKLAR > %50

 12. ..... ANONİM ŞİRKETİNİN BİLANÇOSU 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 5. ÖZ KAYNAKLAR HİSSE SENEDİ Amaç: SPEKÜLATİF BİZİM ŞİRKETİN BİLANÇOSU 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE SENETLERİ 24 MALİ DURAN VARLIK. 240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER 242 İŞTİRAKLER 245 BAĞLI ORTAKLIKLAR

 13. ..... ANONİM ŞİRKETİNİN BİLANÇOSU 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 5. ÖZ KAYNAKLAR HİSSE SENEDİ % 10’un altında BİZİM ŞİRKETİN BİLANÇOSU 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE SENETLERİ 24 MALİ DURAN VARLIK. Amaç: YATIRIM 240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER 242 İŞTİRAKLER 245 BAĞLI ORTAKLIKLAR

 14. ..... ANONİM ŞİRKETİNİN BİLANÇOSU 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 5. ÖZ KAYNAKLAR HİSSE SENEDİ % 10 ile % 50 arasında BİZİM ŞİRKETİN BİLANÇOSU 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE SENETLERİ 24 MALİ DURAN VARLIK. Amaç: YATIRIM 240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER 242 İŞTİRAKLER 245 BAĞLI ORTAKLIKLAR

 15. ..... ANONİM ŞİRKETİNİN BİLANÇOSU 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 5. ÖZ KAYNAKLAR HİSSE SENEDİ % 50’nin üzerinde BİZİM ŞİRKETİN BİLANÇOSU 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE SENETLERİ 24 MALİ DURAN VARLIK. Amaç: YATIRIM 240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER 242 İŞTİRAKLER 245 BAĞLI ORTAKLIKLAR

 16. 24 MALİ DURAN VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

 17. 240BAĞLI MENKUL KIYMETLER H.

 18. ÖRNEK: A A.Ş. nin çıkardığı, faiz oranı %60, vadesi 2 yıl olan tahvillerden 20.000 TL lik satın alınmıştır. Tahvillerin paraya çevrilmesi için vade bitimi beklenecektir. 240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER 240.01 A A.Ş. Tahvilleri 100 KASA 20.000 20.000

 19. ÖRNEK: Sermayesi 200.000 TL olan C A.Ş. nin çıkardığı hisse senetlerinden nominal tutarlar toplamı 15.000 TL olan kısmı 30.000 TL ye C A.Ş. nin yönetiminde söz sahibi olmak ve uzun vadede gelir elde etmek için satın alınmıştır. 240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER 240.02 C A.Ş. Hisse Senetleri 100 KASA 30.000 30.000

 20. 241BAĞLI MENKUL KIYMETLERDEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI H. (-)

 21. ÖRNEK: Bağlı menkul kıymet hesabına 25.000 TL’ye kayıtlı olan hisse senetlerinin bilanço günündeki borsa değerinin 22.000 TL olduğu belirleniyor.İzleyen yıl içinde bu hisse senetlerinin satılması kararlaştırılıyor 1) 654 KARŞILIK GİDERLERİ 241 BAĞLI MENKUL KIYMET DEĞ.DÜŞ.KARŞ 3.000 3.000 2) 110 HİSSE SENETLERİ 241 BAĞ. MEN. KIY. DEĞ.DÜŞ.KAR. 240 BAĞLI MENKUL KIY. 119 MEN.KIY.DEĞ.DÜŞ.KAR. 25.000 3.000 25.000 3.000

 22. 242 İŞTİRAKLER H.

 23. Yapılacak yevmiye kaydı:

 24. 243 İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)

 25. 244 İŞTİRAKLER SER.PAY.DEĞ.DÜŞ.KARŞ. H. (-)

 26. 245 BAĞLI ORTAKLIKLAR H.