Mycoplasmata
Download
1 / 35

Mycoplasmata - PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Uploaded on

Mycoplasmata. Mycoplasmata – bakterie G+ bez buněčné stěny. Molicutes: měkká kůže Mycoplasmataceae Rody Mycoplasma Ureaplasma Malý genom Odolnost vůči beta-laktamům Parazité Habitat: sliznice - respirační, urogenitální ústrojí, klouby. Nové dogma. Hemotropní mykoplasmata – hemoplasmy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mycoplasmata' - jefferson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Mycoplasmata bakterie g bez bun n st ny
Mycoplasmata – bakterie G+ bez buněčné stěny

 • Molicutes: měkká kůže

 • Mycoplasmataceae

 • Rody Mycoplasma Ureaplasma

 • Malý genom

 • Odolnost vůči beta-laktamům

 • Parazité

 • Habitat: sliznice - respirační, urogenitální ústrojí, klouby


Nov dogma
Nové dogma

 • Hemotropní mykoplasmata – hemoplasmy

 • Parazitují na povrchu erytrocytů

  • Dříve Haemobartonella, Eperytrozoon


R mycoplasma
R: Mycoplasma

 • Pomalý růst generační čas 1-6 hodin

 • Obsahují: DNA, RNA a třílaminární cytoplasmatickou membránu (steroly, fosofolipidy, proteiny)

 • Více než 100 druhů


Mycoplasmata1
Mycoplasmata

 • Skot

  • M.bovis,artritis, mastitis,pneumonie

  • M. bovigenitalium neplodnost, mastitis

 • Ovce a kozy

 • M. agalactiae nakažlivá agalakcie

 • M.capricolum sups. Capricolum mastitis, pneumonie, septikémie

 • M.ovipneumonie


Patogenn mykoplasmata
Patogenní mykoplasmata

 • Drůbež

  • M.gallisepticum kur, krůta: saculitis, sinusitis

  • M. synoviae kur, krůta infekční synovitída

  • M.meleagridis krůta: saculitis

 • Pes

  • M.cynos pneumonie

 • Kočka

 • M.felis konjunktivitis, pneumonie


Mykoplasmata prasat
Mykoplasmata prasat

 • M.hyopneumonie – enzootická pneumonie

 • M.hyosynovie – polyartritis

 • M.hyorhinis – polyserositis, polyarthritis


Patogeneze m hyopneumoniae
Patogeneze M.hyopneumoniae

 • Aerogenní infekce

 • Dlouhá duba inkubace až 8 týdnů

 • Chronická infekce

 • Sérokonverze 2-4 týdny (ELISA)

 • Vyzdravění

 • Léčba: tetracykliny, tylosin, tiamulin

 • Prevence: použití inaktivovaných vakcín


Hemofiln mykoplasmy
Hemofilní mykoplasmy

 • M. haemosuis /M.suis–eperytrozoonóza/ikteroanémie

 • M.haemocanis /inf. anémie psů

 • M.haemofelis /inf. anémie koček


M haemosuis
M.haemosuis

 • Nekultivovatelný mikrob – průkaz pouze PCR

 • Patogeneze: hmyz, přenos krví iatrogenně

 • Narušení membrán erytrocytů

 • Akutní hemolytická anemie – předvýkrm

 • Anemie a slabost novorozených selat

 • Snížená reprodukčních ukazatelů u prasnic

 • Léčba: není registrované antibiotikum (TC, tiamulin, tylosin)


Mykologie

MYKOLOGIE

Obecná a speciální


Obecn mykologie
Obecná mykologie

 • 1. Buněčná struktura a růst

 • 2. Výživa

 • 3. Reprodukce

 • 4. Uvolňování a rozšiřování spor

 • 5. Prospěšný účinek v prostředí

 • 6. Škodlivý účinek v prostředí


Obecn mykologie1
Obecná mykologie

 • Eukaryotické buňky

 • Stěna obsahuje chitin

 • Cytoplasma: steroly z ergosterolu

 • stádia: sexuální (pokud chybí = fungi imperfekti)

  asexuální


D len
Dělení

 • Podle dvou základních morfologických forem:

  • Plísně - tvoří větvící se hyfy

  • Kvasinky – jednobuněčné oválného tvaru (3,0-5,0um)

  • Houby dimorfní - vyskytují se v obou formách (jako plísně na Saburodově agaru při 25 C a jako kvasinky na krevním agaru při 37 C

 • Podle způsobu reprodukce spor: sexuální/asexuální

  • Sexuální spóry:ascospóry, basidiospóry, zygospóry

  • fungi imperfekti sexuální formy nebyly dosud prokázány -Deuteromycetes)


Eumycota prav houby

Jednobuněčné nebo kvasinkovité formy, dělicí se pučením.

Kolonie jsou obvykle vlhké nebo hlenovité.

Vláknité formy.

Kolonie jsou obvykle sametové nebo vatovité.

Eumycota (pravé houby)T d n klasifikace mikromycet
Třídění (klasifikace) mikromycet

 • Systematické

 • Patogenní houby:

  • Ascomycetes,

  • Basidiomacetes,

  • Zygomycetes

  • Deuteromycetes

 • Klinické

  • systémové mykózy

  • povrchové mykózy


Mykotick infekce
Mykotické infekce

 • Houby jen vzácně vyvolávají infekce u imunokompetentních zvířat

 • Výjimku tvoří dermatofyta

 • Obecně se houby vyvolávající infekce dělí na:

 • 1.patogenní – rody Trichophyton, Blastomyces,Histoplasma

 • 2.oportunně patogenní - zřídka vyvolávající onemocnění - r. Penicillium, Aspergillus, Mucor, Absidia ,Rhizopus


Vznik mykotick infekce
Vznik mykotické infekce

 • Okolnosti napomáhající vzniku systémových mykotických infekcí:

 • 1.prodloužené podávání antibiotik

 • 2.terapie steroidy

 • 3.nádorová onemocnění-leukémie, lymfomy

 • 4.imunosupresivní terapie

 • 5.imunodeficience


Obecn rysy mykotick ch infekc
Obecné rysy mykotických infekcí

 • 1. Většina hub souvisejících s infekcemi jsou Deuteromycotina -fungi imperfecti

 • 2.Vzniklá onemocnění se většinou nepovažují za epidemická - pouze dermatofytózy jsou přenosné

 • 3.Chybí znalosti o toxinech nebo endotoxinech - invazivita a virulence jsou nízké

 • 4.Predispoziční faktory podílející se na vzniku infekce:

 • vznik nekrotického ložiska, vlhké prostředí….

 • 5. Infikovaná zvířata mohou vyvinout hypersenzitivitu

 • 6. Hodně hub vykazuje tkáňový tropizmus


Rozd len mykotick ch onemocn n
Rozdělení mykotických onemocnění

 • 1. Kožní mykózy

 • 2. Mykózy vyvolané kvasinkami

 • 3. Subkutání mykózy

 • 4. Systémové mykózy


Terminologie infekc podle p vodc
Terminologie infekcí podle původců

Dermatofytóza infekce vyvolaná dermatofyty v keratinizovaných tkáních

Dermatomykóza infekce vyvolaná kvasinkami


Vl knit mikromycety dermatofyta fi
Vláknité mikromycety- dermatofyta ( FI)

 • Microsporum

  • M.canis - kočka, pes, kůň -zoofilní

  • M.equinum zoofilní, M.gypseum geofilní

 • Trichophyton

  • T.verrucosum - trychofatóza skotu a ovcí zoofilní

  • T.mentagrophytes (kočka, pes)

  • T.equinum (kůň, pes)


Dermatofyt zy dermatophytes trichophyton microsporum
Dermatofytózy (Dermatophytes): Trichophyton, Microsporum

 • Omezují se na zrohovatělé neživé keratinové vrstvy kůže a jejich derivátů

 • Nepenetrují pod stratum corneum

 • Jsou hostitelsky vysoce adaptované

 • Přirozený habitat: zoofilní druhy (zvířata), geofilní (půda), antropofilní (člověk)


Terapie antimykotika
Terapie: antimykotika

 • amfotericin B,

 • nystatin

 • griseofulvin


Microsporum
Microsporum

 • M.canis (kočka-rezervoár, pes)

 • M.gallinae (kur domácí- bílý hřeben)

 • M.gypseum (kůň)

 • M.nanum (prase)


Trichophyton
Trichophyton

 • T.verrucosum (skot, ovce)

 • T.metagrophytes (pes)

 • T.equinum (kůň)


Syst mov myk zy
Systémové mykózy

Původce je patogenní a vyvolá onemocnění u zdravého jedince

 • Blastomykózy :Blastomyces dermatitidis

 • Habitat : voda, půda,

 • Inhalace, infekce plic a oka, kočka a pes

 • Histoplasmóza: Histoplasma capsulatum var. capsulatum , drůbež, pes


Oportunn myk zy
Oportunní mykózy

 • Kandidóza - rod: Candida : C.albicans

  sliznice, infekce jícnu a žaludku: drůbež, kůň

 • Aspergilózy- A.fumigatus, A.flavus,

  A. niger

 • Chronické infekce dýchacích cest drůbeže, koní, psů, gastritídy a aborty přežvýkavců


Vl knit mikromycety tvo c konidie
Vláknité mikromycety tvořící konidie

 • Konidie v řetězcích na vlákně

 • R. Aspergillus (kropilák)

  • A.flavus, A.fumigatus, A.niger,

  • amfotericin B

 • Penicillium (štetičkovec)

  • P.camemberti, P.notatum, P.chrysogenum


Vl knit mikromycety
Vláknité mikromycety

 • 1. Zygomycety (rhizoidy)

  • Rhizopus

  • Mucor

  • Absidia

 • Léčba pouze amfotericin B


Oportunn myk zy1
Oportunní mykózy

 • Mykotické aborty přežvýkavců: Mucor, Absidia, Rhizopus


Kvasinky jako p vodci dermatomyk z
Kvasinky jako původci dermatomykóz

 • Malassezia: M.pachydermatis

  lipofilní houby kůže, oportunně patogenní

  vyvolává otitis externa u psů


Kvasinkovit mikromycety blastokonidie 3 15 um pu en pseudomycelium chlamydokonidie candida
Kvasinkovité mikromycety Blastokonidie (3-15 um)- pučeníPseudomycelium, chlamydokonidie (Candida)

 • Rod: Candida

  • C.albicans (savci, drůbež)

 • R. Cryptococcus

  • C.neoformans (pes, kočka, kůň, ptáci -kryptokokóza)

 • R. Malassezia (dermatomykózy)

  • M.pachydermatis (pes-otitis)


Syst mov myk zy1
Systémové mykózy

 • Kryptokokóza ( akutní až chronické onemocnění)

 • Cryptococcus neoformans (kvasinka)

 • Nejčastější infekce u koček: rhinitis, hematogenní šíření do očí nebo kůže

 • Dále vnímaví : pes, kůň


ad