pronumele si adjectivul pronominal
Download
1 / 24

pronumele si adjectivul pronominal - PowerPoint PPT Presentation


  • 229 Views
  • Uploaded on

pronumele si adjectivul pronominal. Definiţie. Clasificări. Opoziţii categoriale. Formele atone. Funcţiile sintactice ale pronumelor. Obiective de referinţă. să motiveze rolul de substitut al numelui ; să stabilească criterii de delimitare a pronumelor de adjectivele pronominale;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'pronumele si adjectivul pronominal' - jeb


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

pronumele si adjectivul pronominal

Definiţie.

Clasificări.

Opoziţii categoriale.

Formele atone.

Funcţiile sintactice ale pronumelor.


Obiective de referinţă

  • să motiveze rolul de substitut al numelui;

  • să stabilească criterii de delimitare a pronumelor deadjectivele pronominale;

  • să motiveze ortogramele prin prisma principiilor ortografiei române;

  • să delimiteze formele cazuale omonime;

  • să demonstreze caracterul sui-generis al categorii gramaticale a numărului;

  • să construiască formule cazuale omonime;

  • să construiască enunţuri pentru diverse funcţii sintactice realizate de pronume;


GLOSAR

DEICTIC – clasă de cuvinte şi de forme gramaticale reunind totalitatea mărcilor deixis-ului, clasă omogenă din punct de vedere semantico-funcţional, dar eterogenă din punct de vedere gramatical. Clasa deicticilor se constituie pe baza unei caracteristici semantice comune: lipsa referinţei proprii şi modul identic de a şi-o procura şi pe baza unei funcţii comune: rolul deicticului este de a trimite la unul dintre componentele situaţiei de comunicare: emiţător, receptor, timp şi loc în care se produce comunicarea.


GLOSAR

LOCUTOR - cel care vorbeşte cu cineva; vorbitor; cel care emite o comunicare.

INTERLOCUTOR -persoană care participă la o conversaţie; om care se întreţine cu cineva; convorbitor.


pronumele si adjectivul pronominal

Pronumeleeste o clasă lexico-gramaticală preponderent deictică, de natură discursivă. Fixează identitatea constituenţilor principali ai actului lingvistic (protagoniştii comunicării: locutorul şi interlocutorul său) şi modelează identitatea constituenţilor complementari (obiectul comunicării) în funcţie de aceştia.

Clasa pronumelor şi a adjectivelor pronominale este reprezentată prin cuvinte substitut, la care prin tradiţie se adaugă, din cauză că principial au acelaşi corp fonetic, şi cuvinte nenoţionale ce transmit informaţie gramaticală de tip determinativ (apropierea sau depărtarea de vorbitor, posesia, cunoaşterea în măsură redusă etc.)


Utilizând drept criteriu existenţa sau inexistenţa categoriei gramaticale a persoanei, distingem pronume şi adjective pronominale care au categoria gramaticală a persoanei.


Utilizând drept criteriu existenţa sau inexistenţa categoriei gramaticale a persoanei distingem pronume şi adjective pronominale care nu reacţionează la această categorie.


pronumele personal categoriei gramaticale a persoanei distingem pronume şi adjective pronominale care nu reacţionează la această categorie.

Este un microsistem alcătuit din cuvinte, considerateglobal substitute, care indică poziţia în dialog a “persoanelor” (vorbitor, interlocutor, obiectul dialogului); pot avea categoriile gramaticale de persoană, gen, număr şi caz pentru care au forme predominant supletive.

Pronumele personale pot îndeplini funcţii sintactice de subiect, atribut şi complement.


pronumele personal categoriei gramaticale a persoanei distingem pronume şi adjective pronominale care nu reacţionează la această categorie.

categoria gramaticală a persoanei

Persoana III el/ea desemnează

obiectul comunicării lingvistice

Persoana II tu

desemnează interlocutorul

Persoana I eu

desemnează locutorul


pronumele personal categoriei gramaticale a persoanei distingem pronume şi adjective pronominale care nu reacţionează la această categorie.

Categoria gramaticală a numărului

noi


pronumele personal categoriei gramaticale a persoanei distingem pronume şi adjective pronominale care nu reacţionează la această categorie.

Categoria gramaticală a numărului

voi


pronumele personal categoriei gramaticale a persoanei distingem pronume şi adjective pronominale care nu reacţionează la această categorie.

Categoria gramaticală a genului se manifestă numai la pronumele personale de persoana a III-a din interiorul paradigmei (el, ea, ei, ele) sau exterioare paradigmei (dînsul/însul, dînsa/insa)


pronumele personal categoriei gramaticale a persoanei distingem pronume şi adjective pronominale care nu reacţionează la această categorie.


pronumele personal categoriei gramaticale a persoanei distingem pronume şi adjective pronominale care nu reacţionează la această categorie.


pronumele personal categoriei gramaticale a persoanei distingem pronume şi adjective pronominale care nu reacţionează la această categorie.


pronumele personal categoriei gramaticale a persoanei distingem pronume şi adjective pronominale care nu reacţionează la această categorie.

Exemple:

Subiect:Numai eu, rămas acelaşi,

Bat mereu acelaşi drum.

Numai tu de după gratii

Vecinic nu te mai iveşti!

El tremură ca alte dăţi

În codri şi pe dealuri.

Nume predicativ:

O, -nchide lungi genele tale,

Să pot recunoaşte trăsăturile-ţi pale –

Căci tu – tu eşti el.

M. Eminescu


pronumele personal categoriei gramaticale a persoanei distingem pronume şi adjective pronominale care nu reacţionează la această categorie.


pronumele personal categoriei gramaticale a persoanei distingem pronume şi adjective pronominale care nu reacţionează la această categorie.

Exemple:

Complement direct:

Dacă boiul mi-l înmlădiu, dacă ochii mei îmi plac,

E temeiul că acestea fericit pe el îl fac.

(M. Eminescu)

Complement indirect:

La noi sunt codrii verzi de brad

Şi câmpuride mătasă.

(O.Goga)

Complement de agent:

Zâmbiră între dînşii bătrânii tăi prieteni.

(M. Eminescu)


pronumele personal categoriei gramaticale a persoanei distingem pronume şi adjective pronominale care nu reacţionează la această categorie.

Exemple:

Complement de reciprocitate:

Nimic nu e realizat de ei.

Complemente corelative (sociativ, de excepţie, cumulativ):

În afară de mine n-a fost nimeni.

Complemente circumstanţiale:

Fereastra-i deschisă: primăvara plină

Pătrunde printr-însa.

(M. Eminescu)


pronumele personal categoriei gramaticale a persoanei distingem pronume şi adjective pronominale care nu reacţionează la această categorie.

Exemple:

Atribut:

Gloria-i închipuirea ce o mie de neghiobi

Idolului lor închină

(M. Eminescu)

Apoziţie:

Casa lor, a ei şi a lui Stere, i se păru mai caldă-n seara

aceea.

(E. Barbu)

Pronume în cazul vocativ:

Arald, nu vrei tu fruntea pe sânul meu s-o culci?

Tu, zeu cu ochii negri … o ce frumoşi ochi ai!

(M. Eminescu)


Dativul posesiv categoriei gramaticale a persoanei distingem pronume şi adjective pronominale care nu reacţionează la această categorie.

Dativul posesiv este exprimat prin formele neaccentuate ale

pronumelui personal.

Dativul posesiv determină:

un substantiv: mâna-ţi albă

un adjectiv: alba-ţi mână

un verb: Ţi-am ascultat sfatul.

Funcţie sintactică: atribut pronominal (în cazul dativ).

Atunci când se leagă prin cratimă de o prepoziţie,

are funcţia sintactică de complement circumstanţial: El stă înainte-i.

Dativul etic

Dativul etic se exprimă prin formele neaccentuate ale pronumelui personal.

Exemplu:

Mi şi-l luă şi mi ţi-l trânti...

Dativul etic nu are funcţie sintactică.


pronumele personal categoriei gramaticale a persoanei distingem pronume şi adjective pronominale care nu reacţionează la această categorie.

Dativul etic

În limbajul popular, în stilul beletristic şi în limbajul artistic, forma neaccentuată de dativ a pronumelui de persoana I şi a II-a, singular, întrebuinţate separat sau împreună, exprimă în mod frecvent participarea afectivă a locutorului şi interlocutorului la desfăşurarea conţinutului semantic al textului.

În aceste contexte, pronumele nu realizează funcţii sintactice, ci dezvoltă doar valori stilistice.

De ex.: Mi-au lunecat ciubotele şi am căzut în Ozana, cât mi ţi-i băietul.(I.Creangă)

De la Nistru pân-la Tisa/Tot românul plânsu-mi-s-a. (M. Eminescu)


BIBLIOGRAFIE categoriei gramaticale a persoanei distingem pronume şi adjective pronominale care nu reacţionează la această categorie.

Dimitriu C. Tratat de gramatică a limbii române. Morfologia. Iaşi, 1999.

Irimia D. Gramatica limbii române. Iaşi, 1997.

***Limba moldovenească literară contemporană. Morfologia. Red. Dîrul A.M. şi Ciobanu A.I. Chişinău, 1983.

Bărbuţă I., Cicala A., Constantinovici E., ş.a. Gramatica uzuală a limbii române. Chişinău, 2000.

Iordan I., Guţu Romalo V., Niculescu A. Structura morfologică a limbii române contemporane. Bucureşti, 1967.

Toşa A. Elemente de morfologie. Bucureşti, 1983.