1 / 12

VJEŽBA 4. (SPIRALNI UVEZ)

Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranje voditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj. VJEŽBA 4. (SPIRALNI UVEZ). Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranje voditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj. Spiralni se uvez vrlo č esto primjenjuje za

jeanne
Download Presentation

VJEŽBA 4. (SPIRALNI UVEZ)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranjevoditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj. VJEŽBA 4. (SPIRALNI UVEZ)

 2. Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranjevoditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj. Spiralni se uvez vrlo često primjenjuje za dokumente čija jeupotrebljivost ograničenog trajanja. To su običnorazličiteupute, prospekti, a često i neki radovi (studentski). Spirale se izrađuju od metala (čelika, bakra, aluminija) i plastike, a različitih su boja. Spirale se radi lakšeg rukovanja često izrađuju i kao češljevi. Češljevi su uglavnom od plastike i različitih su boja.

 3. H= s X n (cm) l=2r∏n=2r∏--- (cm) H H s s s Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranjevoditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj. H= s x n (cm); l =2rπ x n L = I x N; m = L x cp H- duljina hrptaknjižnog bloka(cm) n - broj zavoja nahrptu s - visina jednogzavoja (cm) cp - specifična težina žice (kg/m) l - duljina žice potrebne za spiralujednogknjižnog bloka (cm) r-polumjer zavoja žice (mm) L-ukupna duljina žice potrebne za spiralni uvez cijele naklade (kg) m-masa žice potrebne za spiralni uvez cijele naklade (kg) N-broj knjižnih blokova u nakladi

 4. Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranjevoditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.  - promjer žice (cm) L - ukupna dužina potrebne žice za nakladu (m) T - težina žice potrebne za nakladu (kg) L = l N 10 -2 (m) T = L cp (kg) čelična žica  0,5 mm cp = 0,157X10-3 kg/m bakrena žica  0,5 mm cp =0,178X10-3 kg/m

 5. Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranjevoditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj. Spiralni se uvez često primjenjuje pri izradi bilježnica, prospekata, kalendara, različitih uputa i dr. Svaki početak i kraj spirale treba malo zakriviti kako se ne bi odvila. Plastični češljevi se prodaju prema promjeru (ovisno obroju listova koji se uvezuju) i uglavnom su dugi300 mm (visina im odgovara visini A4 formata).Tise češljevi samo rastvore i u njih se ubaceprobušene stranice. Izrađuju se u različitim bojama.Taj je tip uveza slab i nepouzdan.

 6. Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranjevoditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj. Plastične spirale (češljevi)

 7. Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranjevoditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj. SPIRALNI UVEZ ŽICOM

 8. Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranjevoditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj. SPAJANJE ŽIČANOM SPIRALOM Žicom možemo šivati i spiralno, ali na posebnim strojevima. Rupe za spiralni uvez izrađuju se perforiranjem na strojevima koje zovemo češljevima.

 9. Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranjevoditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj. Različite vrste spiralnog uveza metalnom žicom

 10. Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranjevoditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj. Podaci o stroju za sabiranje knjižnih slogova: Broj sabirnih stranica: 8-32 (A)8-20 (B)8-16 (C) Max.format 440x330mm 700x510mm 1000x700mm Min. Format 150x80mm 210x100mm 300x100mm Brzina rada stroja 1000 slogova/h 1500 slog/h 1500 slog/h Primjer: Izračunajte vrijeme rada stroja ako je naklada 100.000kom, format KB 500x350mm, opseg 28 knjižnih slogova 2xstroj (20KS i 8KS) 100000x2/1500KS/h (B)=133,33h

 11. Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranjevoditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj. PROGRAM RADA BRZOREZAČA FORMAT PAPIR kojeg obrezujemo u brzorezaču 500 350 mm Gotovi format nakon obrezivanja A5 105 X 148 mm br. rezova 1. Rez 332,5 90° 2. Rez 472 90° 3. Rez 315 4. Rez 105 2 90° 5. Rez 444 6. Rez 148 2

More Related