sosialpsykologi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sosialpsykologi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sosialpsykologi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Sosialpsykologi - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

Sosialpsykologi. Ingeborg Flagstad Psykologisk institutt, UiO E-post: ingeborg.flagstad@psykologi.uio.no. Hva er sosialpsykologi?. ”Det vitenskapelige studiet av hvordan individers tanker, følelser og adferd blir påvirket av andres tilstedeværelse” Allport, 1935 Studier av adferd:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sosialpsykologi' - jeanine


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sosialpsykologi
Sosialpsykologi

Ingeborg Flagstad

Psykologisk institutt, UiO

E-post: ingeborg.flagstad@psykologi.uio.no

hva er sosialpsykologi
Hva er sosialpsykologi?

”Det vitenskapelige studiet av hvordan individers tanker, følelser og adferd blir påvirket av andres tilstedeværelse”

Allport, 1935

 • Studier av adferd:
  • Observerbar og uobserverbar
hva er sosialpsykologi1
Hva er sosialpsykologi?
 • …det vitenskapelige studiet:
  • Systematisk innsamling av kunnskap
  • Bruk av vitenskapelige metoder
hva er sosialpsykologi2
Hva er sosialpsykologi?
 • …påvirket av andre:
  • Gjennom hvordan tanker og følelser blir formidlet i atferd kan individet ha en effekt på sitt sosiale miljø
  • Det sosiale miljøet, på sin side, har i seg mange faktorer som kan fremme eller hemme individets atferd.
slide5

Forhold til andre fagområder

Kognitiv

psykologi

Språk

Kommunikasjon

Personlighets-

psykologi

Sosialpsykologi

Sosialantropologi

Sosiologi

temaer i sosialpsykologien
Temaer i sosialpsykologien
 • Intrapersonlige prosesser:
  • Sosial kognisjon
  • Sosial persepsjon
  • Holdninger/fordommer
temaer i sosialpsykologien1
Temaer i sosialpsykologien
 • Interpersonlige relasjoner
  • Aggresjon
  • Hjelpsomhet
  • Tiltrekning, vennskap
temaer i sosialpsykologien2
Temaer i sosialpsykologien
 • Intra- og Intergruppeatferd
  • Gruppeprosesser
  • Relasjoner mellom grupper
sosialpsykologiens historie
Sosialpsykologiens historie
 • Det første studiet:
  • Triplett: Sosial fasilitering
 • 1930 årene og 2. Verdenskrig
  • Forskere fra Europa til USA
nyere sosialpsykologi
Nyere sosialpsykologi
 • Sosialt bytteteori
 • Kognitiv tilnærming:
  • Attribusjonsteori
  • Prososial adferd
  • Heuristikker
 • Sosial identitetsteori
metode
Metode
 • Eksperimenter:
  • Laboratorie-eksperimenter
  • Felteksperimenter
metode1
Metode
 • Ikke eksperimentelle metoder
  • Arkiver
  • Kasus
  • Spørreundersøkelse
  • Feltstudier
metode2
Metode

Høy

Dybdeintervju

Laboratorie-

eksperiment

Spørreskjema-

undersøkelse

(Surveyteknikker)

Deltakernes bevissthet om forsøket

Feltobservasjon

Felteksperiment

Lav

Forskerens grad av kontroll

Høy

Lav

utvalgte temaer
Utvalgte temaer
 • Adferd i grupper:
  • Roller
  • Sosial fasilitering og loffing
  • Beslutningsprosesser
 • Konflikt og fordommer
 • Hjelpsomhet
grupper roller
Grupper: Roller

”Felles forventninger om hvordan en person i en gruppe skal oppføre seg”.

 • Leder /ettergivende
 • Prosjekt/vedlikeholdsorienterte
gruppeprosesser
Gruppeprosesser
 • Jobber folk bedre i grupper enn alene?
 • Tenker to hoder bedre enn ett?
sosial fasilitering
Sosial fasilitering

”Forbedring i oppgaveutførelse som fore-kommer når folk jobber i nærvær av andre.”

 • En gruppe kan oppnå langt mer enn summen av enkeltindividene
sosial loffing
Sosial loffing

”Dårligere innsats som resultat av at man er med i en gruppe”. B. Latane’

beslutningstaking
Beslutningstaking
 • Viktige beslutninger tas i grupper
  • Kan behandle mer informasjon
  • Beslutningene påvirkes av prosesser i gruppa
polarisering
Polarisering

”Avgjørelser som tas etter diskusjon i gruppe er mer ekstreme i samme retning som gjennomsnittet av de individuelle vurderingene som ble gjort før diskusjonen.”

 • Informasjons-innflytelse
 • Normativ innflytelse
gruppetenkning
Gruppetenkning

”Uenighet i beslutningsgrupper undertrykkes for å fremme harmoni.”

Janis, 1972

 • Invasjon av Grisebukta på Cuba, 1961
slide24

Summary: In an attempt by the U.S. government's Central Intelligence Agency (CIA) to overthrow the premier of Cuba, Fidel Castro, a covert military operation--known as the Bay of Pigs invasion--was launched with the approval of President Dwight D. Eisenhower.

……….

gruppekonflikt
Gruppekonflikt

“Konkurranse om begrensede ressurser fører til konflikter og fordommer.”

Sherif, 1966

gruppekonflikt kontakthypotesen
Gruppekonflikt: Kontakthypotesen

”Kontakt mellom mennesker eller grupper reduserer konflikt”

 • Reduserer kontakt fordommer?
hjelpsomhet
Hjelpsomhet
 • Atferd med intensjon om å hjelpe eller som er til fordel for en annen
hjelpsomhet1
Hjelpsomhet
 • Tilskuereffekten:
  • Det er større sjanse for at en ensom tilskuer vil hjelpe, enn om det er mange tilstede.
kognitiv modell
Kognitiv modell
 • Latane og Darley
kognitiv modell1
Kognitiv modell
 • Latane og Darley
hjelpsomhet latan darley
Hjelpsomhet: Latané & Darley
 • Kognitiv modell – forklaringer:
  • Pulverisering av ansvar
  • Publikumseffekt
  • Sosial innflytelse
anvendt sosialpsykologi
Anvendt sosialpsykologi
 • Organisasjon, idrett, media, politikk, miljø, helse, trafikk og rettsvesen.
organisasjonspsykologi
Organisasjonspsykologi
 • Studerer atferd i organisasjoner
  • Grupper. Eks: team-bygging
  • Organisasjonens levedyktighet
sports og idrettspsykologi
Sports- og idrettspsykologi
 • Studerer de psykologiske faktorene som påvirker og er påvirket av deltakelsen i og utførelsen av sport, trening og fysisk aktivitet
mediapsykologi
Mediapsykologi
 • Studerer hvordan massemedia påvirker atferd, holdninger, kognisjon og fysiologi.
  • Tilsiktede effekter
  • Utilsiktede effekter
politisk psykologi
Politisk psykologi
 • Studerer:
  • holdninger i befolkningen
  • politisk lederskap/beslutninger
  • konflikt og samarbeid mellom grupper
  • megling og forhandlinger
milj psykologi
Miljøpsykologi
 • Studerer hvordan mennesker bruker, påvirker og blir påvirket av
  • bygget miljø
  • det naturlige miljøet
helsepsykologi
Helsepsykologi
 • Studerer atferd samt de kognitive, affektive og interpersonlige aspektene ved fysisk helse
  • Hvordan psykologiske faktorer påvirker helse
  • Hvilken effekt sykdom og behandling har på psykologiske mekanismer
trafikk og transportpsykologi
Trafikk- og transportpsykologi
 • Studerer de psykologiske faktorene som påvirker og er påvirket av trafikken
  • Førere
  • Kjøretøy
  • Infrastruktur
rettspsykologi
Rettspsykologi
 • Studerer sosial atferd og kognisjon innenfor ulike rettsinstanser
  • Avhør
  • Vitneforklaringer
  • Rettssaken
  • Fengselssystemet