THE SIMPLE PAST TENSE - PowerPoint PPT Presentation

the simple past tense n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
THE SIMPLE PAST TENSE PowerPoint Presentation
Download Presentation
THE SIMPLE PAST TENSE

play fullscreen
1 / 14
THE SIMPLE PAST TENSE
151 Views
Download Presentation
jeanine-sheehan
Download Presentation

THE SIMPLE PAST TENSE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. THE SIMPLE PAST TENSE

 2. THE SIMPLE PAST TENSE • Türkçede geçmiş zaman anlamına gelir. • Geçmişteki eylem ve durumları ifade etmek için kullanılır. • Olumlu cümle kurarken fiilin 2. hali alınır. • Olumsuz ve soru cümlelerinde fiilin birinci hali kullanılır.

 3. verbs Regularverbs İrregularverbs • Speak-spoke • Write-wrote • Go-went • Play-played • Clean-cleaned • Watch-watched

 4. REGULAR VERBS • Sonu –e ile biten düzenli fiillerin ikinci halini alırken sadece –d takısı getirilir. save-saved arrive-arrived • Sonu “-y” harfi ile bitiyorsa ve “-y”den önce gelen harf de sessiz bir harfse fiilin 2. halini alırken “-y” düşer, yerine “-ied” takısı gelir. study-studied dry-dried

 5. SUBJECT+VERB+OBJECT VERB2 OR VERBed

 6. SUBJECT+DIDN’T+VERB

 7. SIMPLE PAST TENSE • I went to Adana last year. • He watched TV yesterday. NEGATIVE FORM(-) • I didn’tgoto Adana lastyear. • He didn’twatchTV yesterday. POSITIVE FORM(+)

 8. Question form(?) • Did you go to Adana last year? • Yes, I went to Adana last year. • No, I didn’t go to Adana last year.

 9. Geçmiş zamanda kullanılan zaman zarfları; • Last year, month… • Two years ago… • Yesterday…

 10. EXAMPLES; • I wenttothe bank an hourago. • I didn’tgotothe bank an hourago. • Did yougotothe bank an hourago?

 11. Did youstudyEnglishyesterday? -Yes, I studiedEnglishyesterday. -No, I didn’tstudyEnglishyesterday.

 12. Where did they spend their holiday last year? -They spent their holiday in Antalya. • When did you visit your grandmother? -I visited my grandmother last weekend.

 13. We didn’t play basketball yesterday. • He watched KurtlarVadisi last night • She went to theathrelastweekend.

 14. Prepared by DUYGU ŞENYER