slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจคุณภาพงาน PowerPoint Presentation
Download Presentation
การประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจคุณภาพงาน

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

การประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจคุณภาพงาน - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

การประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจคุณภาพงาน. ปฏิทินการตรวจคุณภาพงาน 56. การเตรียมความพร้อม ประกวด สสอ .ดีเด่น 2556. เกณฑ์การประเมินคัดเลือก สสอ. ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖. แนวทาง. ความคืบหน้า. ความคืบหน้า. การดำเนินงาน. ก่อนถึงวันตรวจประเมิน.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'การประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจคุณภาพงาน' - jeanette-brown


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

การประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจคุณภาพงานการประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจคุณภาพงาน

slide4
เกณฑ์การประเมินคัดเลือก สสอ. ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖
slide8
การดำเนินงาน

ก่อนถึงวันตรวจประเมิน

 • ประเมินความสำเร็จในส่วนรับผิดชอบ (ตามเกณฑ์)ผู้รับผิดชอบงาน
 • จัดทำเพิ่มเติม(จนกว่า....คิดว่าใช่)++ทีมงาน
 • แต่ต้องกำหนดวันแล้วเสร็จงาน++ทีมงาน
 • ทั้งหมดนี้จะใช้ทีมงานเข้ามาช่วย(อยากได้ใครให้เลือกเอง)
 • ออกคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานเป็นทีม(สสอ.)
 • ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ให้ทราบและดำเนินการ(โดยด่วน)

ภารกิจทีมงาน คือ“ทำแฟ้ม จัดเอกสาร สรุปงาน และวางระบบงาน ในวันประกวด (งานที่มอบหมายในเต็นท์)

slide9
การดำเนินงาน

วันตรวจประเมิน

 • ลงจากรถ >>>ต้อนรับ(พวงมาลัย ผ้าขาวม้า) ใครบ้างไปรับ
 • จัดขบวนแห่มาที่เต็นท์ประธาน (กองยาวผู้สูงอายุ)
 • การแสดงบนเวที (ฮูลาฮูป)
 • ประธานเปิด
 • พา ทีมตรวจประเมิน ตรวจเต็นท์มหกรรม
 • ขึ้นห้องประชุม
 • กล่าวต้อนรับ
 • นำเสนอ
 • ตอบข้อซักถาม
 • ตรวจแฟ้ม สถานที่
 • ขอบคุณ มอบของที่ระลึก
 • ส่งแขกกลับบ้าน
slide12

ยุทธศาสตร์ดูแลประชาชนยุทธศาสตร์ดูแลประชาชน

“ทุกคน ทุกประเด็น ทุกเวลา”

slide14

1 ปี

6 ด

6 ด

ร้อยละ 80

4 ด

ร้อยละ 50

3 ด

ร้อยละ 50

2 ด

1 ด

17 2556
(ร่าง)เกณฑ์การให้คะแนนนำเสนอผลการดำเนินงาน ระดับ คปสอ.(17 ก.ค.2556)

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 30 ของคะแนนระดับอำเภอทั้งหมด

slide18

ประเด็นนำเสนอ

ประเมิน รพ.สต.คุณภาพ

ประเมิน คุณภาพบริการ ขั้น 3

slide19

DHS ทำอะไร

PROCESS

OUT COME

INPUT

OUT PUT

1.หมอครอบครัว

- Self Care

- Essential Care

2. ตำบลจัดการสุขภาพ

วิสาหกิจชุมชน

3. หนึ่งอำเภอหนึ่งโครงการ

แก้ปัญหาสุขภาพ ODOP

4.Appreciation

การมองเห็นคุณค่าการทำงาน

ร่วมกันอย่างมีความสุข

3ดี

1.สุขภาพดีตัวชี้วัดPP

2.คนดีมีความรู้

3.รายได้พอดี

1. CBL

ศูนย์เรียนรู้

เวชศาสตร์

ครอบครัว

2. SRM

กองทุนตำบล

3. R2R

1. งบประมาณ UC สป.

2. การสนับสนุนคน

3. Unity Team

4.แผนเงินบำรุง

แผน PP

แผนเงินลงทุน

ประเมิน

Primary Care

Accreditation

slide20
กระบวนการพัฒนา รพ.สต.คุณภาพ

เจ้าหน้าที่ ครบ

DHS

สนับสนุน

1. MD / NP / นวก.สธ.

ครอบครัว

2. Community nurse /จพง.

ครอบครัว

3. ทันตาภิบาล / ทันตแพทย์

ครอบครัว

4. กายภาพ / แพทย์แผนไทย

1. เรียนรู้และรู้จักกัน

5. นักบริหารจัดการ

รพช.+ สสอ.

ใช้กลยุทธ

- CBL

- ชุมชน

เพิ่มสมรรถนะตามหลักการ

เวชศาสตร์ครอบครัว

2. Empowerment

C

A

N

D

O

3. เพิ่มผลคุณภาพบริการ

1. Home visit

2. Hospital visit

พยาบาลชุมชน

หมอประจำครอบครัว

MD / NP / นวก.สธ.

3. Referral / consult

เครื่องมือ

1. FF / ข้อมูล

2. กองทุน

3. แผนตำบล

นวก.

4. Case conference

อสม.

5. Supervision

อสม.

จพง.

1.Self care

ลดโรค

ลดตาย

2.Accessibility

ลดแทรกซ้อน

to essential Care

slide21

การตรวจประเมิน รพ.สต.คุณภาพ

บริบทพื้นที่

Profile

ส่ง 22 กค.56

แนวทางการดำเนินงาน ODOP

CASE STUDY

KM

แบ่งกลุ่มตามขนาดของ รพ.สต.

29 กค.56

และ ODOP

ส่งผลลัพธ์ ODOP วันที่ 5 ส.ค. 56

ลงพื้นที่ประเมิน

นำ CASE STUDY/Care Giver มานำเสนอด้วยตัวเอง

8-9 สค.56

ประธาน อสม. ตำบล นำเสนอเรื่องการจัดการสุขภาพชุมชน

slide22

ประเด็นประเมิน รพ.สต.คุณภาพ

ส่วนที่ 1

1. ทิศทางและนโยบาย

2. แผนการปฏิบัติงาน

3. การเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการ

250 คะแนน

4. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

5. การพัฒนาบุคลากรและเครือข่าย

6. การปรับระบบและกระบวนการให้บริการ เชื่อมโยงชุมชน

ส่วนที่ 2 กรณีศึกษา หรือ เรื่องเล่า จากการเยี่ยมบ้าน

ส่วนที่ 3 ผลลัพธ์ตาม ODOP (ต้องแสดงผลลัพธ์ในมุมมอง 4 มิติ)

100 คะแนน

slide25

การตรวจประเมินคุณภาพ PCA ขั้น 3

สำหรับ รพ.สต.ไม่ได้ร่วมโครงการ รพ.สต.คุณภาพนำร่อง

หมวด P ที่ได้ทบทวนแล้วตามมติการประชุมคณะกรรมการ DHS อำเภอ

Profile

5 สค.56

แนวทางการดำเนินงาน 1-6

ผลลัพธ์หมวด 7

KM

การดูแลผู้ป่วย DM/HT

การดูแลผู้สูงอายุ

15-16 สค.56

การเยี่ยมบ้าน

กระบวนการเพิ่มพูนทักษะ CBL

คณะกรรมการ DHS

ประเมิน

ส่งผลการประเมิน สสจ.

20 สค.56

แผนพัฒนาและปรับปรุง