Sivas
Download
1 / 37

Kayseri - PowerPoint PPT Presentation


 • 380 Views
 • Uploaded on

Sivas. Yozgat. Kayseri. 2011 YILI. MALİ DESTEK PROGRAMLARI. PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ. Programın Amacı.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kayseri' - jean


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kayseri

Sivas

Yozgat

Kayseri

2011 YILI

MALİ DESTEK PROGRAMLARI

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ


Kayseri

Programın Amacı

KOBİ’lerin katma değeri yüksek ürün üretimi yapmaları, üretimde yenilikçi teknik, yöntem ve süreçlerin geliştirilmesi yoluyla rekabet edebilirliklerinin artırılması ve Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi


Kayseri

Ajans Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

TÜM UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ İÇİN

Azami Tutar: 400.000 TL

Asgari Tutar: 50.000 TL

Destek Oranı:%20-%50

Hiçbir destek projenin toplam uygun maliyetinin %20’sinden az

ve %50’sinden fazla olamaz.

PROGRAMIN BÜTÇESİ

7.300.000TL ’dir


Kayseri

Başvuru Sahipleri

 • KOBİ statüsüne haiz olması,

 • Sermayesinin veya oy haklarının %25’inden fazlasının KOBİ kapsamında olmayan bir işletmeye ait olmaması,

 • Proje konusunun proje sunan Başvuru Sahibi’nin görev ve yetki alanı içerisinde bulunması,

 • Ajans’ın faaliyet gösterdiği TR72 Bölgesi’nde (Kayseri, Sivas ve Yozgat) kayıtlı olması veya merkezinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması,

 • Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi.


Kayseri

Öncelik 1. KOBİ’lerin süreç, tasarım ve organizasyon

kabiliyetlerinin geliştirilerek bölgede yeni,

yenilikçi ve katma değeri yüksek ürün

üretilmesinin sağlanması

Öncelik 2. KOBİ’lerin işletme faaliyetlerinde yeni

organizasyonel yöntemler ile yenilikçi

uygulamaların kullanımının yaygınlaştırılması

Programın Öncelikleri


Kayseri

Öncelik 3. Yeni veya geliştirilmiş ürün ve süreçlerin

ticarileştirilmesi, bu ürün ve süreçler

için pazarlama yeniliği getirilmesi, maliyet

düşürücü tekniklerin geliştirilmesi

Öncelik 4. KOBİ’lerin Ar-Ge altyapılarının geliştirilmesi

ve Ar-Ge kapasitelerinin artırılması

Programın Öncelikleri


Kayseri

Örnek Proje Konuları

 • Yeni, yenilikçi ve katma değeri yüksek ürün üretimine yönelik projeler,

 • Kullanımı kolaylaştırmaya yönelik yazılımlar ve tasarımlar içeren ev aletleri

 • ve cihazların üretimine yönelik projeler,

 • Fonksiyonel özellikleri olan gıda ürünlerinin imalatına yönelik projeler,

 • Enerji tüketimini azaltan ürünlerin imalatına yönelik projeler,

 • Ürünleri tedarik, imalat ve satış süreçlerini izlemeye yönelik projeler,

 • Maliyetleri azaltan sistemlerin kullanılması ya da mevcut süreçlerin

 • geliştirilmesine yönelik projeler,

 • Bilgisayara dayalı tasarım ve üretimin geliştirilmesine yönelik projeler,

 • Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım gibi tescil belgeleri alınmış

 • ürün ve süreçlerin ticarileştirilmesine yönelik projeler,


 • Kayseri

  Örnek Proje Konuları

  • Teknik tekstil ürünlerinin geliştirilmesine ve üretilmesine yönelik projeler,

  • Medikal cihaz ve sağlık sektörüyle ilgili alanlarda yenilikçi ürün üretimine yönelik projeler,

  • Ar-Ge, inovasyon ve yeni teknoloji transferi içeren projeler,

  • İl veya bölge düzeyinde yeni bir iş kolunun oluşturulmasına yönelik

  • projeler.


  Kayseri

  Proje Süresi ve Yeri

  Proje Süresi : En fazla 12 ay

  Proje Yeri : TR72 Düzey 2 Bölgesi’nde

  (Kayseri, Sivas ve Yozgat)

  .


  Kayseri

  Programın Amacı

  Bölgede var olan maden potansiyellerinin ve jeotermal kaynakların kullanımının yaygınlaştırılması ve bu kaynakların bölge gelirinin artırılmasında kullanılması


  Kayseri

  Ajans Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

  TÜM UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ İÇİN

  Azami Tutar: 400.000 TL

  Asgari Tutar: 50.000 TL

  Destek Oranı:%20-%50

  Hiçbir destek projenin toplam uygun maliyetinin %20’inden az

  ve %50’inden fazla olamaz.

  PROGRAMIN BÜTÇESİ

  4.500.000TL ’dir


  Kayseri

  Başvuru Sahipleri

  • KOBİ statüsüne haiz olması,

  • Sermayesinin veya oy haklarının %25’inden fazlasının KOBİ kapsamında olmayan bir işletmeye ait olmaması,

  • Proje konusunun proje sunan Başvuru Sahibi’nin görev ve yetki alanı içerisinde bulunması,

  • Ajans’ın faaliyet gösterdiği TR72 Bölgesi’nde (Kayseri, Sivas ve Yozgat) kayıtlı olması veya merkezinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması,

  • Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi.


  Kayseri

  Programın Öncelikleri

  Öncelik 1.Jeotermal kaynakların seracılık ve sağlık turizmi başta olmak üzere çeşitli alanlarda kullanımının yaygınlaştırılması


  Kayseri

  Programın Öncelikleri

  Öncelik 2.Maden ve doğaltaş kaynaklarının değerlendirilmesi


  Kayseri

  Örnek Proje Konuları

  • Seracılıkta jeotermal kaynakların kullanımına yönelik projeler,

  • Jeotermal kaynakların kullanıldığı sağlık turizmine yönelik tesislerde teknik altyapının geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik projeler,

  • Jeotermal kaynakların endüstride kullanımına yönelik projeler,

  • Jeotermal kaynakların binalarda ısınma amaçlı kullanılmasına yönelik projeler,

  • Madencilik sektöründe katma değeri yüksek ürün elde edilmesine yönelik projeler,

  • Mermercilik ve doğal taş sektörünün geliştirilmesine yönelik projeler,

  • Maden analizlerinin yapılmasına yönelik laboratuvarların kurulmasına yönelik projeler,


  Kayseri

  Örnek Proje Konuları

  • Madencilik ve doğal taş sektöründe ihracatın artırılmasına yönelik projeler,

  • Madencilik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik projeler,

  • Madencilik sektöründe faaliyet gösteren tesislerde su ve enerjinin tasarruflu kullanılmasına yönelik projeler.


  Kayseri

  Proje Süresi ve Yeri

  Proje Süresi : En fazla 12 ay

  Proje Yeri : TR72 Düzey 2 Bölgesi’nde

  (Kayseri, Sivas ve Yozgat)

  .


  Kayseri

  Programın Amacı

  Bölgede var olan kış, termal, tarih ve kültür turizmine yönelik turizm altyapısının iyileştirilmesi suretiyle bölgedeki turizm potansiyelinin canlandırılması


  Kayseri

  Ajans Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

  TÜM UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ İÇİN

  Azami Tutar: 500.000 TL

  Asgari Tutar: 50.000 TL

  Destek Oranı:%25-%75

  Hiçbir destek projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az

  ve %75’inden fazla olamaz.

  PROGRAMIN BÜTÇESİ

  5.000.000TL ’dir


  Kayseri

  Kimler Başvurabilir ?

  • Valilikler

  • Kaymakamlıklar

  • Bölge, il, ilçe Müdürlükleri

  • Bakanlıklara bağlı kurum, kuruluşlar ve enstitüler

  • Yerel yönetimler

  • Mahalli İdareler ile 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu doğrultusunda kurulmuş birlikler,

  • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları


  Kayseri

  Başvuru Sahipleri

  Belediyeler, İl Özel İdareleri ile Sanayi ve Ticaret Odaları’ndan; 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 19. Maddesinin (d) ve (e) bentlerinde belirtilen payları ve bunlarla ilişkili varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini tamamen yerine getirmeyenler veya 26.02.2011 tarih ve 6111 sayılı kanunun 17. Maddesi hükmüne göre yapılandırılmış ve yapılandırılan borç taksitlerini düzenli ödemeyenler ORAN’ dan proje desteği alamazlar.


  Kayseri

  Öncelik 1.Turizmin çeşitlendirilmesi ve alternatif turizm imkânlarının değerlendirilmesi (sağlık, termal, kültür, kış, doğa, kırsal vb.)

  Programın Öncelikleri


  Kayseri

  Öncelik 2. Tarihi, doğal ve kültürel mirasın turizm

  odaklı değerlendirilmesine yönelik

  altyapı çalışmalarının yapılması

  Öncelik 3.Bölge turizm değerlerinin ve

  potansiyelinin tanıtımı, bölgedeki

  tarihi ve kültürel yapıların görünürlüğünün

  artırılması ve tanıtımı amaçlı merkezlerin

  kurulması ya da yenilenmesi

  Programın Öncelikleri


  Kayseri

  Örnek Proje Konuları

  • Termal kaynakların sağlık ve kaplıca turizmine kazandırılmasına ve mevcutları iyileştirilmesine yönelik altyapı çalışmalarını içeren projeler,

  • Kış turizmine yönelik imkanların değerlendirilmesine yönelik altyapı çalışmalarını içeren projeler,

  • Havacılık ( Paraşüt, yelken kanat vb.), kış, doğa ve su sporlarının geliştirilmesine yönelik altyapı çalışmaları, peyzaj, ağaçlandırma çalışmalarını içeren projeler,

  • Doğal alanlarda çevre dostu peyzaj ve tasarım uygulamalarına yönelik çalışmalar,

  • Taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bakım-onarımı, renovasyonu ve dekorasyonu yapılarak ziyarete açılması ile sosyal hayata kazandırılmasına yönelik projeler


  Kayseri

  Örnek Proje Konuları

  • Müze ve kültür merkezi gibi kültürel tesislerin modernize edilmesi, altyapılarının iyileştirilmesi ve kapasitelerinin artırılmasına yönelik projeler,

  • Turizm alanlarına ulaşımın kolaylaştırılmasına, ulaşım ağlarındaki kalite ve altyapı eksikliklerinin giderilmesine yönelik projeler,

  • Turizm potansiyeli taşıyan yer ve yörelerde bilgilendirme ve yönlendirme tabelalarının ve panolarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesini içeren projeler,

  • Bölge turizm değerlerinin ve potansiyelinin tanıtılmasına yönelik web tabanlı portal oluşturulmasına, bilgi sistem altyapısının iyileştirilmesine, harita ve her türlü diğer yazılı ve basılı tanıtım materyallerinin basılmasına yönelik projeler,

  • Turizm alanlarının yurtiçi ve yurtdışı pazarlara yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesini içeren projeler,


  Kayseri

  Proje Süresi ve Yeri

  Proje Süresi : En fazla 18 ay

  Proje Yeri : TR72 Düzey 2 Bölgesi’nde

  (Kayseri, Sivas ve Yozgat)

  .


  Kayseri

  Özel Düzenlemeler

  • Bu teklif çağrısı kapsamında, bir başvuru sahibi en fazla 2 ayrı proje başvurusunda bulunabilir ancak bunlardan en fazla 1 proje başvurusu mali destek alabilir.

  • Başka kaynaklardan desteklenen aynı proje/faaliyetler için Ajans’tan destek sağlanamaz.

  • Bu teklif çağrısına özel olarak yukarıda belirtilen düzenlemelerin yanı sıra, bir Başvuru Sahibi aynı takvim yılı içerisindeki tüm proje teklif çağrıları kapsamında, en fazla dört projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve en fazla iki projesi için destek alabilir.  Kayseri

  Başvurular Nereye, Nasıl ve Ne Zamana Kadar Yapılacaktır?

  NEREYE? ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

  Barbaros Mah. Sümer Yerleşkesi

  Kümeevler No:1 38080

  Kocasinan/KAYSERİ

  NASIL ?

  Kapalı zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketi ile veya elden (elden teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir).

  Gerekli belgeler başvuru rehberinde açıkça belirtilmiştir.

  NE ZAMANA

  KADAR?

  Son Başvuru Tarihi

  18.11.2011, Saat: 18.00


  Kayseri

  Başvuruların Değerlendirilmesi ve Seçimi Yapılacaktır?

  ÖN İNCELEME

  TEKNİK VE MALİ DEĞERLENDİRME

  ÖN İZLEME

  YÖNETİM KURULU ONAYI


  Kayseri

  Lütfen Dikkat !!! Yapılacaktır?

  • Ajans personeli, teklif çağrıları kapsamında sunulacak herhangi bir projenin hazırlanmasında ve yürütülmesinde görev alamaz.

  • Tüm resmi açıklamalar ve talep edilen bilgi Ajans tarafından sağlanacaktır. Ajans hiçbir danışman kişi veya kuruluş ile işbirliği içerisinde değildir ve proje hazırlığı konusunda bir yönlendirme yapmamaktadır.


  Kayseri

  Daha Fazla Bilgi Almak İçin Yapılacaktır?

  • Sorularınızı, 30.10.2011 tarihine kadar, teklif çağrısının referans numarasını açık bir şekilde belirterek, elektronik posta ya da faks ile gönderebilirsiniz.

   • E-posta adresi : 2011ikp01@oran.org.tr

   • 2011ikp02@oran.org.tr

   • 2011koa@oran.org.tr

   • Faks : (352) 352 67 33

  • Bir Başvuru Sahibine sağlanan bilgi Sıkça Sorulan Sorular (SSS) aracılığıyla diğer Başvuru Sahiplerine de sunulacaktır.

  • www.oran.org.tr


  Kayseri

  TEŞEKKÜRLER Yapılacaktır?