Zakl d n a provoz spin off ance r pro budouc zv en konkurenceschopnosti
Download
1 / 18

Zakládání a provoz Spin off - šance ČR pro budoucí zvýšení konkurenceschopnosti - PowerPoint PPT Presentation


 • 58 Views
 • Uploaded on

Zakládání a provoz Spin off - šance ČR pro budoucí zvýšení konkurenceschopnosti. Pavel Komárek externí poradce generálního ředitele pro oblast technologického rozvoje CzechInvest Praha 3. října 2006. Spin-off firmy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zakládání a provoz Spin off - šance ČR pro budoucí zvýšení konkurenceschopnosti' - jayme


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zakl d n a provoz spin off ance r pro budouc zv en konkurenceschopnosti

Zakládání a provoz Spin off - šance ČR pro budoucí zvýšení konkurenceschopnosti

Pavel Komárek

externí poradce generálního ředitele pro oblast technologického rozvoje

CzechInvest

Praha 3. října 2006


Spin off firmy
Spin-off firmy zvýšení konkurenceschopnosti

Spin-off firmy jsou u nás zmiňovány velmi často jako efektivní nástroj pro využití výsledků výzkumu a vývoje v praxi.


Z kladn dokumenty
Základní dokumenty zvýšení konkurenceschopnosti

Strategie hospodářského růstu České republiky 2005 – 2013 (SHR)

Národní inovační politika České republiky pro léta 2005 – 2010 (NIP)


Spin off firmy1
Spin-off firmy zvýšení konkurenceschopnosti

Usnesení vlády k Harmonizaci Národní politiky VaV ČR na léta 2004–2008 s NIP a dalšími relevantními dokumenty ČR a EU zmiňuje nutnost „podpory vzniku spin-off firem, které vzniknou odštěpením od jiných právnických osob (VŠ, VVI) s cílem budoucí komercializace výsledků VaV“.


Definice spin off firmy
Definice spin-off firmy zvýšení konkurenceschopnosti

Spin-off firma (SOF) je firma, která využívá hmotného či nehmotného majetku jiného právního subjektu k zahájení svého podnikání.


Sou asn stav
Současný stav zvýšení konkurenceschopnosti

 • Zakládání spin-off firem s kapitálovou účastí VŠ a VVI nebrání právní předpisy.

 • Existují (a budou) programy, které jejich zakládání podporují (často nepřímo).

 • Lze využít know-how ze zahraničí.


Podm nky vzniku sof
Podmínky vzniku SOF zvýšení konkurenceschopnosti

 • Musí být k dispozici výsledky výzkumu a vývoje, které jsou chráněny a které lze komerčně využít.

 • VŠ a VVI musí mít vybudován nejenom vnitřní systém ochrany duševního vlastnictví, ale i odborníky, kteří jsou schopni komerčně využitelné výsledky vyhledat, umět je ocenit a také nabídnout.


Podm nky vzniku sof1
Podmínky vzniku SOF zvýšení konkurenceschopnosti

 • Organizace by měla umět pomoci vznikající spin-off firmě s vypracováním podnikatelského plánu a „dotáhnout“ myšlenku do praxe.

 • Musí umět podnikatelský plán ocenit a na základě toho rozhodnout, zda své know-how firmě poskytne či nikoliv.


Podm nky vzniku sof2
Podmínky vzniku SOF zvýšení konkurenceschopnosti

 • Rozhodnutí musí být učiněno poměrně rychle.

 • VŠ a VVI musí mít vypracovány vnitřní předpisy, jak v budoucnu postupovat. Jedná se zejména o otázky: kdo bude pověřen správou vloženého majetku, jaká bude mít práva a povinnosti, jak bude uplatňovat vlastnická práva atd. S tím souvisí postup v krizových situacích.


Riziko podnik n
Riziko podnikání zvýšení konkurenceschopnosti

 • Žádné podnikání není bez rizika a může tedy skončit neúspěchem. Podle některých analýz neumí naše společnost akceptovat skutečnost, že neúspěch v podnikání je přirozeným jevem.

 • Tím spíše neumí riziko podnikaní akceptovat akademické prostředí.


Podnik n vysok ch kol
„Podnikání“ vysokých škol zvýšení konkurenceschopnosti

Vláda Velké Británie si uvědomila, že větší škodu národní ekonomice přinese to, když vysoké školy nebudou využívat svůj duševní potenciál pro ekonomický rozvoj země, než když to budou dělat a někdy budou neúspěšné.


Struktur ln fondy 2007 13
Strukturální fondy 2007/13 zvýšení konkurenceschopnosti

 • Operační program Podnikání a inovace OP PI (MPO)

 • Priorita 1

 • Podnikání a inovace (např. program Inkubátor)


Struktur ln fondy 2007 131
Strukturální fondy 2007/13 zvýšení konkurenceschopnosti

 • Operační program Výzkum a vývoj pro inovace – OP VVI (MŠMT)

 • Priorita 2

 • Ochrana duševního vlastnictví na univerzitách a výzkumných institucích


Op vvi 2 priorita
OP VVI - 2. priorita zvýšení konkurenceschopnosti

 • Globálním cílem oblasti podpory je vytvoření podmínek ve výzkumných institucích a vysokých školách vedoucích k zakládání spin-off firem a k realizaci duševního vlastnictví formou prodeje patentů, licencí a jiných práv k využití výsledků VaV.


Op vvi 2 priorita1
OP VVI - 2. priorita zvýšení konkurenceschopnosti

Zaměření na aktivity vedoucí k vytvoření ve výzkumných institucích a na vysokých školách center, usnadňujících vznik spin-off firem či dalším možnostem transferu výsledků VaV do praxe.


Op vvi op pi
OP VVI zvýšení konkurenceschopnostió OP PI

 • OP Výzkum a vývoj pro inovace pomáhá vytvářet podmínky pro spin-off firmy v období před jejich založením. Tedy v prostředí vysokých škol a VVI.

 • Po založení spin-off firmy, tedy již v prostředí podnikatelském, se další podpory „ujímá“ OP Podnikání a inovace.


Z v ry
Závěry zvýšení konkurenceschopnosti

1. Zakládání spin-off firem může napomoci přenosu výsledků výzkumu do praxe. Není však celkovým řešením. Je to pouze jeden z nástrojů.

2. OP „Podnikání a inovace“ a „Výzkum a vývoj pro inovace“ mohou pomoci pouze vytvořit vhodné podmínky a prostředí. Nemohou však nahradit aktivní roli pracovišť výzkumu a vývoje.


D kuji za pozornost
Děkuji za pozornost zvýšení konkurenceschopnosti

CzechInvest, the Investment and Business Development Agency, is an agency

of the Ministry of Industry & Trade of the Czech Republic


ad