Hulp- en dienstverlening aan (ex-)gedetineerden: wat doet het beleidsdomein WSE? - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hulp- en dienstverlening aan (ex-)gedetineerden: wat doet het beleidsdomein WSE? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hulp- en dienstverlening aan (ex-)gedetineerden: wat doet het beleidsdomein WSE?

play fullscreen
1 / 11
Hulp- en dienstverlening aan (ex-)gedetineerden: wat doet het beleidsdomein WSE?
130 Views
Download Presentation
jayme
Download Presentation

Hulp- en dienstverlening aan (ex-)gedetineerden: wat doet het beleidsdomein WSE?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hulp- en dienstverlening aan (ex-)gedetineerden: wat doet het beleidsdomein WSE? Michiel Van de Voorde – Departement WSE Dialoogdag hulp- en dienstverlening gedetineerden

 2. 1. EAD-actieplan 2009 – 2012 (ex)-gedetineerden Dialoogdag hulp- en dienstverlening gedetineerden

 3. 1. EAD-actieplan (ex-)gedetineerden:het kader • Vlaamse Regering + sociale partners + kansengroepen • Impulsbeleid: - 4 varianten diversiteitsplannen- diversiteitsprojecten- structurele projecten sociale partners en eigenorganisaties • Mainstreaming: diversiteitstoets • Inclusief én categoriaal → actieplan (ex-)gedetineerden • Vraag- en aanbodzijde → Actieplan + ‘Aan de Bak’ Dialoogdag hulp- en dienstverlening gedetineerden

 4. 1. EAD-actieplan (ex-)gedetineerden:7 centrale acties (1) Vlaamse klankbordgroep: • Opvolgen van de uitvoering. • Beleidsdomeinoverstijgend. • Jaarlijkse beknopte, evaluerende rapportage. • Tweejaarlijks, op Vlaams niveau: sensibiliserende of vormende activiteit. Dialoogdag hulp- en dienstverlening gedetineerden

 5. 1. EAD-actieplan (ex-)gedetineerden:7 centrale acties (2) Proeftuin ‘Tewerkstelling van ex-gedetineerden’: • Twee regio’s op basis van ‘SWOT-analyse’. • Uitbouwen van regionaal kennisnetwerk. • Samenhangend ondersteuningsaanbod voor. ondernemingen, instellingen en lokale besturen. • Inzetten van diverse instrumenten. Dialoogdag hulp- en dienstverlening gedetineerden

 6. 1. EAD-actieplan (ex-)gedetineerden:7 centrale acties (3) Diversiteitsproject(en) ex-gedetineerden: • Ontwikkelen van breed inzetbare instrumenten voor ondernemingen. • Vertrekken van de opgedane ervaringen (Begeleide Intrede, Try-Out e.d.). • Beknopte en handzame instrumenten, gericht op interen trekkers van DP. • Uittesten van de bruikbaarheid. Dialoogdag hulp- en dienstverlening gedetineerden

 7. 1. EAD-actieplan (ex-)gedetineerden:7 centrale acties (4) Aanpakken van algemene, werkgerelateerde knelpunten: • Oplijsten werkloosheidsvallen en projectaanbevelingen. • Vlaamse klankbordgroep: taakverdeling opstellen. • Monitoring. Dialoogdag hulp- en dienstverlening gedetineerden

 8. 1. EAD-actieplan (ex-)gedetineerden:7 centrale acties (5) Informatie- en vormingspakket ontwikkelen: • Op basis van de kennis, de ervaring en het netwerk van de Vlaamse klankbordgroep. • Voor alle ‘diversiteitsmakelaars’. • Kennismakingspakket (achtergrondinfo), methodieken en instrumenten, de werking van de partners, gevangenisbezoek e.d. Dialoogdag hulp- en dienstverlening gedetineerden

 9. 1. EAD-actieplan (ex-)gedetineerden:7 centrale acties (6) Ambassadeurs en peters/meters: • Binnen het netwerk van SERR/RESOC-PO’s. • Disseminatie van de ervaringen binnen de proeftuin. • Terugkoppeling via reguliere overlegstructuren (SERV-netwerken, Vlaamse EAD-afstemmingsvergaderingen, ---). Dialoogdag hulp- en dienstverlening gedetineerden

 10. 1. EAD-actieplan (ex-)gedetineerden:7 centrale acties (7) Actief gebruik DP: • Promotie door alle stakeholders en hun organisatie. • Ook in alle gevangenissen, met (ook) aandacht voor (re)integratietrajecten. • Ontwikkelen goede praktijken (aandacht voor detentieproblematiek). Dialoogdag hulp- en dienstverlening gedetineerden

 11. Vragen? Michiel Van de Voorde michiel.vandevoorde@wse.vlaanderen.be Helpdesk EAD 02-553 43 33 www.werk.be Dialoogdag hulp- en dienstverlening gedetineerden