Registrace podniku ivo i n produkty
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Registrace podniku – živočišné produkty. Kamila Míková. Registrace podniku. Oznámení zahájení činnosti dozorovému orgánu (SZPI, KVS, HES) Živočišné produkty – schválení a registrace (KVS) Žádost – povinné údaje : název firmy, sídlo, IČO

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - jayme-nguyen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Registrace podniku
Registrace podniku

 • Oznámení zahájení činnosti dozorovému orgánu (SZPI, KVS, HES)

 • Živočišné produkty – schválení a registrace (KVS)

 • Žádost – povinné údaje :

 • název firmy, sídlo, IČO

 • údaje o druhu a rozsahu činnosti (předmět a objem výroby, uvádění do oběhu)


Registrace podniku pokr
Registrace podniku – pokr.

 • Žádost – doplňující údaje :

 • kolaudační rozhodnutí nebo souhlas

 • umístění podniku – vazby na okolí (doprava, životní prostředí) ~ situační plánek

 • konstrukční a dispoziční řešení podniku ~ plánek objektu

 • bližší určení a vybavení provozních prostorů, technologie, SOP


Registrace podniku pokr1
Registrace podniku – pokr.

 • technické podrobnosti – podlahy, stěny, stropy, okna, dveře, kanalizace, osvětlení, větrání, teplota, hygienické zázemí

 • pitná voda – zdroj, vodovodní řád, odběrová místa, lab. vyšetření, spotřeba, odpadní vody

 • třídění, ukládání či ošetřování vedlejších živočišných produktů (VŽP), jejich odstraňování, zpracování nebo likvidace

 • likvidace odpadů


Registrace podniku pokr2
Registrace podniku – pokr.

 • DDD – plán, prostředky, evidence

 • plán HACCP

 • provozní a organizační řád

 • sanitační řád

  Povinnost oznamovat změny KVS (stálý veterinární dozor)


Provozn d
Provozní řád

 • hlavní zásady organizace a řízení PP

 • prostorové a dispoziční uspořádání podniku (se zřetelem na ochranu surovin a výrobků před kontaminací – křížení cest a zón)

 • popis vykonávaných činností (umístění, objem výroby, výkon, organizace)

 • způsob sledování požadovaných teplot

 • provádění a vyhodnocování vlastní kontroly výroby (zejména hygienických podmínek)


Sanita n d
Sanitační řád

 • způsob a postupy čištění a desinfekce (sanitace) provozních prostor a zařízení, používané čistící a desinfekční prostředky

 • osoby odpovědné za provádění sanitace


Sanita n d pokr
Sanitační řád – pokr.

 • způsob a postupy hubení škůdců (DDD) a používané dezinsekční a deratizační prostředky, plán (věcný a časový) provádění DDD, situační náčrtek míst určených k pokládání nástrah, vyhodnocování účinnosti


Sanita n d pokr1
Sanitační řád – pokr.

 • osoby odpovědné za organizaci a provádění DDD, event. smluvní zajištění těchto činností

 • vedení dokumentace o DDD

 • způsob uskladňování desinfekčních, dezinsekčních a deratizačních prostředků


Ozna ov n
Označování

 • Schválený podnik  registrační číslo.

 • Produkty musí být opatřeny identifikační značkou zdravotní nezávadnosti (než opustí podnik).

 • Značka musí být čitelná, nesmazatelná a znaky musí být snadno rozluštitelné. Pro příslušné orgány a spotřebitele musí být snadno viditelná.


Ozna ov n1
Označování

 • Označení může být umístěno přímo na produkt, na první obal nebo na další obal, nebo může být natištěno na štítek, který je umístěn na produkt nebo na první obal nebo další obal.

 • Na značce musí být uveden název země, ve které se zařízení nachází, a to buď plným názvem, nebo dvěma písmeny kódu (CZ, DE, FR, IT, UK).

 • Země původu ?


Ozna ov n2
Označování

 • Na označení musí být uvedeno číslo schválení zařízení. (Pokud zařízení vyrábí jak potraviny, na které se vztahuje toto nařízení, tak potraviny, na něž se nevztahuje, může provozovatel potravinářského podniku používat totéž označení pro obě skupiny potravin).

 • Pokud označení umísťuje zařízení nacházející se ve Společenství, musí být označení oválné.


Ozna ov n3
Označování

Označování - živočišné produkty :

CZ

4873

ES

Pouze živočišné produkty, smíšené NE !


Ozna ov n maso
Označování (maso)

 • Označování masa razítky (dobře viditelné místo, čitelné, nesmazatelné, nezávadná barva)

  ◙ poživatelné oválem

  ◙ poživatelné po tepelném opracování oválem přeškrtnutým (+)

  ◙ nepoživatelné trojúhelníkem

  Povinné značení země původu (COOL) - USA


Ozna ov n4
Označování

 • Označování živ. produktů pro domácí trh

  ◘Maso : poživatelné – kruh

  poživatelné po úpravě – přeškrtnutý

  kruh

  nepoživatelné – trojúhelník

  ◘ Ostatní živ. produkty - kruh

  V označení se uvádí : CZ

  2358

  místo zpracování


Registrace podniku pokr3
Registrace podniku – pokr.

 • Schválené a registrované podniky – seznam na webových stránkách SVS (www.svscr.cz),

 • odesílá se do Bruselu