versyn av naturreservatens f reskrifter n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Översyn av naturreservatens föreskrifter

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Översyn av naturreservatens föreskrifter - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Översyn av naturreservatens föreskrifter. Naturvårdsverket:. ”Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärdena.”. Miljöbalken 5 §. I ett beslut om att bilda naturreservat skall skälen för beslutet anges.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Översyn av naturreservatens föreskrifter' - jayme-holloway


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
naturv rdsverket
Naturvårdsverket:
 • ”Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärdena.”
milj balken 5
Miljöbalken 5 §
 • I ett beslut om att bilda naturreservat skall skälen för beslutet anges.
 • I beslutet skall också anges de inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden som behövs för att uppnå syftet med reservatet, såsom förbud mot bebyggelse, uppförande av stängsel, upplag, schaktning, täkt, uppodling, dikning, plantering, avverkning, jakt, fiske och användning av bekämpningsmedel. En inskränkning får innebära att tillträde till området förbjuds under hela eller delar av året.
 • Om det senare visar sig finnas nya skäl eller behövas ytterligare inskränkningar för att uppnå syftet med skyddet, får länsstyrelsen eller kommunen meddela beslut om detta.
m l och budget f r nrn 2012 2014
Mål och budget för NRN 2012 – 2014:
 • ”Nämnden kommer att prioritera arbetet med översyn av föreskrifterna i syfte att förenkla och förtydliga dem.”
f ljande utg ngspunkter ska vara v gledande f r versynen
Följande utgångspunkter ska vara vägledande för översynen.
 • Både tillgänglighet för friluftsliv och rekreation samt bevarande av biologisk och kulturell ska beaktas.
 • De generella reglerna för allmänheten ska vara i lika i alla reservat. Dessa kan i förekommande fall kompletteras med ytterligare någon punkt som är specifik för ett enskilt reservat.
 • Information och skyltning ska förbättras.
 • En uppmärkt vandringsled ska anläggas i varje reservat om sådan inte redan finns.
slide6

Tänk på att allemansrätten regler gäller i naturreservatet. Det innebär bland annat att Du inte får störa eller förstöra.

I Nackas naturreservat är det inte tillåtet att:

 • förstöra eller skada naturen på något sätt
 • påverka eller störa levande eller döda träd, andra växter eller djur
 • plantera in främmande växter eller djur.
 • medföra husdjur som inte är kopplat.
 • cykla eller rida annat än på stig eller anlagd väg om ej annat anges.
 • framföra motordrivet fordon
 • elda annat än i medhavd grill eller på anvisad plats.
 • tälta eller parkera husvagn i mer än en natt.
 • sätta upp skyltar eller liknande
 • tippa trädgårdsavfall, skräp eller liknande
 • I naturreservatet Långsjön är det tillåtet att släppa lös sin hund inom det inhägnade hundrastområdet.
tidsplan
Tidsplan
 • September 2012 Älta mosse och Strålsjön
 • Oktober 2012 Långsjön
 • December 2012 Nyckelviken
 • Februari 2013 Ekoberget
 • Mars 2013 Gärdesudden
 • Maj 2013 Velamsund
 • September 2013 Skogsö
 • Oktober 2013 Tattby
 • December 2013 Tollare