Terorismus
Download
1 / 13

TERORISMUS - PowerPoint PPT Presentation


 • 257 Views
 • Uploaded on

TERORISMUS. Pavel Outrata UTV+OV 1.ročník 2.1.2008. OSNOVA. Historie terorismu Historie boje proti terorismu Terorismus Typy terorismu Příklady nejvýznamnějších teroristických skupin Dělení terorismu Stručné vysvětlení typů terorismu Motivy teroristických útoků Terorismus v ČR.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TERORISMUS' - jaxon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Terorismus

TERORISMUS

Pavel Outrata UTV+OV 1.ročník 2.1.2008


Osnova
OSNOVA

 • Historie terorismu

 • Historie boje proti terorismu

 • Terorismus

 • Typy terorismu

 • Příklady nejvýznamnějších teroristických skupin

 • Dělení terorismu

 • Stručné vysvětlení typů terorismu

 • Motivy teroristických útoků

 • Terorismus v ČR


Historie terorismu
Historie terorismu

 • Původ slova terorismus Terrer – strašný,

 • Předchůdci dnešních teroristických skupin byly anarchistické spolky, které na přelomu 19. a 20. století bojovaly za lepší svět atentáty na symboly státu a moci.

 • Moderní terorismus se zrodil v Rusku okolo roku 1875 – ultralevicové skupiny chtěli svoje cíle prosadit samopaly a bombami, v tomto prostředí se zrodily tzv. Rudé brigády.

 • Dalším zdrojem moderního terorismu se stalo národně osvobozenecké hnutí – především Blízký východ a to boj Palestinců proti Izraeli a samotné vzepětí Islámského fundamentalismu vytvořili terorismus po druhé světové


Historie boje proti terorismu
Historie boje proti terorismu

 • Mezinárodní právo se touto problematikou začali zabývat v druhé polovině 20. století.

 • Konali se různé konference pro vymezení pojmu terorismus.

 • Profesor Pella roku 1935 – Plán světového trestního zákoníku.

 • Po roce 1945 vzrostl počet teroristických útoků.

 • V 60. letech podepsány mezinárodní smlouvy na zbudování systémů pro boj proti terorismu.

 • V současné době je těžké proti terorismu bojovat, protože některé státy poskytují teroristickým skupinám finance a útočiště.


Terorismus1
Terorismus

 • Terorismus se stále vyvíjí a a pravděpodobně se ho nikdy nepodaří zničit.

 • Původně byl považován pouze za vnitrostátní problém, po té mezinárodní či globální.

 • Vědecký pokrok dává teroristům stále nové, účinnější a hlavně nebezpečnější zbraně.

 • Terorismus jako takový má zhruba 110 definic.

 • Při definování se autoři různí, avšak shodují se, že terorismus není osobní záležitostí jednotlivce, ale společenský jev, obsahující prvky násilí, zastrašování


Typy terorismu
Typy terorismu

 • Státní

 • Mezinárodní

 • Vnitrostátní

 • Sociální

 • Ekonomický

 • Podvratný

 • Extrémistický

 • Ekologický

 • Náboženský

 • Kriminální

 • Elektronický

 • Jaderný

 • Klasický

 • Nekonvenční

 • Superterorismus

 • Narkoterorismus


P klady nejv znamn j ch teroristick ch skupin
Příklady nejvýznamnějších teroristických skupin

Ve světě existuje zhruba 800 teroristických skupin.

 • Al Kaida

 • Lidová fronta pro osvobození Palestiny

 • Hamas

 • Hizballáh

 • Al Jihad

 • Frakce Rudé armády

 • Brigate rosse

 • ETA - Euzkadi Ta Askatasuna

 • ELA – Revoluční lidový boj

 • Irská republikánská armáda


D len terorismu
Dělení terorismu

1. Terorismus proti státu

2. Terorismus státní

Dále pak

1. Terorismus vnitřní

2. Terorismus mezinárodní


Stru n vysv tlen typ terorismu
Stručné vysvětlení typů terorismu

 • Válečný terorismus: myslí se tím opatření, která vláda státu činí v době války, příklady nacistický teror a jeho koncentrační tábory, oddíly SS a SA.

 • Státní terorismus: totalitní stát v době míru, např. likvidace politické opozice, politické plurality, komunistické režimy.

 • Vnitřní revoluční terorismus: forma proti státního terorismu, která se snaží změnit systém vlády. Dělí se na levicový a pravicový směr.


 • Koloniální terorismus: terorismus k udržování koloniální nadvlády. Jde o druh státního terorismu prováděný na historickém území jiného státu.

 • Mezistátní terorismus: druh teroru, který se uplatňuje v soupeření celých mocností, ať už v době války nebo relativního míru.

 • Separatistický terorismus: po druhé svět. válce otřásal světem nejvíce, v tuto dobu se již zklidňuje. Podstatou je osvobozovací boj určitých národů za „právo na sebeurčení“. Používá vytváření strachu z nevhodnosti státního zřízení. Jeho cíle jsou primárně ekonomické-politické.

 • Anarchistický terorismus: Hlavní myšlenka je úplné odmítnutí politického boje a odstranění institucí státní moci a politického zřízení.

 • Bioterorismus – Superterorismus: jde o zbraně chemické, jaderné, biologické. Zatím pouze v rovině teoretické.

 • Počítačový terorismus: závislost státních institucí na počítačích. Počítače dnes řídí většinu strategických zbraňových systémů.


Motivy teroristick ch tok
Motivy teroristických útoků koloniální nadvlády. Jde o druh státního terorismu prováděný na historickém území jiného státu.

 • Ideologie - nejnebezpečnější motivace

 • Experiment – testují či zkouší účinek zbraní

 • Zisk – především únosy a vydírání

 • Afekt – typicke pro psychopatické pachatele – typická je neřešitelná životní situace, zklamání nebo stres

 • Zisk uznání – přirovnat k pyromanii, něco nechá vybuchnout a pak to jakože odhalí, očekávání slávy a uznání


Terorismus v r
Terorismus v ČR koloniální nadvlády. Jde o druh státního terorismu prováděný na historickém území jiného státu.

 • V ČR nepředstavuje terorismus vážnější bezpečnostní problém. Na území ČR nebyla zaznamenána žádná klasická teroristická akce.

 • V ČR je závažným problémem extremismus, zaznamenáván je také nárůst rasistických útoků některých pravicových skupin (skinheadů) proti rómům, vietnamcům a jiným příslušníkům tmavé pleti.

 • Zdroje terorismu v ČR: mezinárodní vztahy, extremismus, kriminální scéna, patologičtí jedinci a skupiny


Pou it literatura
Použitá literatura: koloniální nadvlády. Jde o druh státního terorismu prováděný na historickém území jiného státu.

 • BRZYBOHATÝ, M. Terorismus I. 1.vyd. Praha: POLICE HISTORY, 1999

 • ENCYKLOPEDIE Světový terorismus. 1. vyd. Praha: Svojtka a Co., 2001

 • NĚMEC, M. Organizovaný zločin. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1995

 • PETRÁČKOVÁ, V., KRAUS, J. A kol. Akademický slovník cizích slov. 1.vyd. Praha: Academia, 1998

 • CALEB, C. Dějiny terorismu. 1. vyd. Praha: Práh 2002

 • www.google.cz/terorismus

 • www.seznam.cz/terorismus