1 1 ok yilli b rl can mindek n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1.1. ÇOK YILLI İŞBİRLİĞİ Can Mindek PowerPoint Presentation
Download Presentation
1.1. ÇOK YILLI İŞBİRLİĞİ Can Mindek

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

1.1. ÇOK YILLI İŞBİRLİĞİ Can Mindek - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

1.1. ÇOK YILLI İŞBİRLİĞİ Can Mindek. Kültür alanında çalışan kişilerin sınır ötesi hareketliliklerinin teşvik edilmesi, Eserlerin ve kültür-sanat çalışmalarının sınır ötesi dolaşımının desteklenmesi, Kültürlerarası diyaloğun ilerletilmesi. Amaçlar. Temel kıstaslar.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

1.1. ÇOK YILLI İŞBİRLİĞİ Can Mindek


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ama lar
Kültür alanında çalışan kişilerin sınır ötesi hareketliliklerinin teşvik edilmesi,

Eserlerin ve kültür-sanat çalışmalarının sınır ötesi dolaşımının desteklenmesi,

Kültürlerarası diyaloğun ilerletilmesi.

Amaçlar
temel k staslar
Temel kıstaslar
 • En az 6 farklı ülkeden 6 ortak olmalıdır
 • En az 3 yıl en fazla 5 yıl sürmeli
 • Proje bütçesinin en fazla %50’si karşılanır ve miktar 200-500 bin arası olur.
programa ba vuru
Programa başvuru
 • Başvuru yapılırken son başvuru tarihine ve saatine dikkat edilmesi gerekiyor. 1Ekim 2009, saat 16.00
 • Posta, ekspres kurye ve elden teslim kabul ediliyor.
 • Education, Audiovisual & Culture Executive Agency

Culture Programme (2007–2013)

Programme Strand: Dizin 1.1 Çok Yıllı İşbirliği Projeleri

Avenue du Bourget 1

(BOUR 04/13) B – 1140 Brussels Belgium

programa ba vuru1
Programa başvuru

Web sitelerini düzenli olarak takip etmek gerekiyor

http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.php

http://www.ccp.gov.tr

ama lar1
Amaçlar

Edebiyat eserlerinin ülkeler arası dolaşımını sağlamak,

Avrupalıların edebiyat ve edebi miras bilgisini geliştirmek

temel k staslar1
Temel kıstaslar

Geçerli Eserler: Roman, öykü, şiir, kısa hikaye, tiyatro oyunları, çizgi romanlar vb

Programa başvuran kurumun projeden en az 2 yıl önce kurulmuş olması gerekmektedir.

temel k staslar2
Temel kıstaslar

En az 1 en fazla 10 kitap çevirisi aynı projede sunulur (özellikle serilerin bütünlüğü korunmalıdır).

Daha önceden yayımlanmış, ancak çevirisi yapılmamış eserler seçilmelidir.

temel k staslar3
Temel kıstaslar

Başvuru sahibi yazarlar Program’a dahil ülkelerden birinin vatandaşı olmalı ya da o ülkede ikamet etmelidir.

Eser Program ülkelerinin ana dilinde ya da Latince ve Antik Yunanca olabilir.

temel k staslar4
Temel kıstaslar

Proje bütçesinin en fazla %50’si karşılanır. Bütçe miktarı 2000-60,000 Avro arasındadır.

Şiir dışındaki edebi eserlerin sadece çeviri giderleri karşılanır, basım giderleri değil. 

temel k staslar5
Temel kıstaslar

Proje bütçesinin en fazla %50’si karşılanır. Bütçe miktarı 2000-60,000 Avro arasındadır.

Şiir dışındaki edebi eserlerin sadece çeviri giderleri karşılanır, basım giderleri değil. 

program takvimi
Son Başvuru: 1 Şubat 2010

Sonuçların Açıklaması: 31 Temmuz 2010

Başlangıç Tarihi: 1 Eylül 2010

Süre: En fazla 24 ay

Program Takvimi
programa ba vuru2
Programa başvuru

Posta, ekspres kurye ve elden teslim / Online Başvuru

Education, Audiovisual & Culture Executive Agency

Culture Programme (2007–2013)

Programme Strand: Dizin 1.2.2. Edebi Çeviri Projeleri

Avenue du Bourget 1

(BOUR 04/13) B – 1140 Brussels Belgium

se im kriterleri
Seçim kriterleri
 • Programa katılan ülkeler ile ortaklık kurulmalı,
 • AB resmi dillerinden biri ile yazılmalı (http://europa.eu/abc/european_countries/languages/index_en.htm)
 • Tamamlanmış ve imzalanmış başvuru formu (el yazısı ile doldurulanlar kabul edilmez)
 • Resmi ön yazı, başvuru formu, ekler ve talep edilen tüm belgeler.
se im kriterleri1
Seçim kriterleri
 • Yasal statü
  • Kamu hukukuna tabi tüzel kişiler: Tüzel kişilik formu +Kuruluşuna ve tabi olduğu yasaya ilişkin belge
  • Özel hukuka tabi tüzel kişiler: Tüzel kişilik formu (kdv numarası yazılmaz)+ ticari sicil kaydı veya resmi gazete kaydı. Ad, adres ve kayıt numarasını içermeli+ kdv’ye tabi olduğuna dair belge+kuruluş maddeleri
  • Tüzel kişilik formları

http://ec.europa.eu/budget/execution/legal_entities_en.htm

se im kriterleri2
Seçim kriterleri
 • İşletme kapasitesi:
 • Mesleki yeterlilik
 • Koordinatör kurumun son 2 yıllık faaliyet raporu
 • AB resmi dillerinden birinde doldurulmuş CV
se im kriterleri3
Seçim kriterleri

2. Mali kapasite

 • Banka tarafından onaylanmış ve yetkili kişiler tarafından imzalanmış mali bildirim formu (http://ec.europa.eu/budget/execution/ftiers_en.htm)
 • Mali yeterlilik formu (http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.php)
 • Hibe miktarı 25bin Avro’dan fazla olan projelerde, son mali yıla ilişkin kar-zarar tablosu.
 • Talep edilen hibe miktarı 500bin Avro’dan fazla ise dış denetim uzmanının sağladığı bir denetim raporunun da sunulması gerekir.
mali h k mler genel olarak
Mali hükümler – genel olarak
 • Hibe miktarı, talep edilenden fazla olmaz
 • Her başvuru sadece bir hibe alabilir. Aynı anda iki farklı programa başvuru yapılabilir, bunun Yürütme Ajansına bildirilmesi gerekir.
 • Verilen hibe geriye etki etmez.
 • Kar amacı güdemez.
 • Ajans, mali risklerin azaltılması için bir garanti talep edebilir. Banka garantisi gibi bir garantinin hibe anlaşması ile birlikte sunulması gerekir.
ge erli harcamalar
Geçerli harcamalar
 • Personel maaşları
 • Harcırah ve ulaşım giderleri
 • Dayanıklı ekipmanın satın alınması veya kiralanması
 • Mali bildirimlerin belgelenmesi ve denetim
 • Alt sözleşme, tedarik
ge erli harcamalar1
Geçerli harcamalar
 • Denetim ve çeviri giderleri
  • Üçüncü ülke ile ilgili işlemlerden kaynaklanan giderler, faydalanıcı ve/veya eş faydalanıcıdan kaynaklanan giderler toplam geçerli bütçenin %15’inden daha fazla olmamalıdır.
  • Faydalanıcı ve/veya eş faydalanıcı tarafından doğrudan ödenmesi veya geri iade edilmesi durumları haricinde, bağlı ortaklardan kaynaklanan giderler ve üçüncü ülkedeki ortaklardan kaynaklanan giderler geçerli değildir.
ge erli harcamalar2
Geçerli harcamalar
 • Dolaylı geçerli giderler (yönetimsel / işletim giderleri):

Faydalanıcı veya gerektiği yerde eş faydalanıcıdan kaynaklanan yönetimsel/işletim giderleridir ve proje bütçesinden ödenebilir. Sabit oran tutarı doğrudan geçerli diğerleri %7’yi aşmayan ve azami 180bin Avro olan projeler için geçerlidir.

ge erli olmayan harcamalar
Geçerli olmayan harcamalar
 • sermaye geliri
 • borçlar ve borç hizmet vergileri
 • kayıplar için karşılık giderleri veya gelecekteki potansiyel taahhütler
 • borçlu bulunulan pay
 • şüpheli borçlar
 • kur farkı zararı
 • KVD, faydalanıcının bu bedelin karşılanamayacağını göstermesi durumu hariç
 • bir AB hibe fonu alan diğer işlem veya çalışma programı ile ilgili olan giderler
 • arazi ve bina satın alımları
 • ayni yardım
proje d l kriterleri
Proje ödül kriterleri

Kültür Programı kapsamındaki projeler değerlendirilirken 7 adet ödül kriteri belirlenmiştir. Bu kriterlerin her biri için değerlendirme aşamasında 0-5 puan arasında puan verilmekte ve 35 üzerinden en az 26,25 puan alan projeler başarılı kabul edilmektedir (Yalnızca Dizin 1.3 için 8 kriter var ve değerlendirme 40 üzerinden yapılır).

proje d l kriterleri1
Proje ödül kriterleri

Avrupa katma değeri

Program’ın özel amaçları ile ilgisi

Kültürel etkinliklerin başarısı

Ortaklığın kalitesi

Proje çıktılarının beklenen düzeyi

İletişim ve etkinliklerin tanıtılması

Sürdürülebilirlik

(Uluslararası işbirliği)

slide27
Ödeme

Hibe sözleşmesi: Hibeye ilişkin şartları ve koşulları düzenler. Avro cinsinden hesap edilir.

Ödemelerin yapılması için yararlanıcının talep etmesi şarttır.

Hibenin 750bin Avro ve daha fazla olması durumunda mali bildirimlere denetim sertifikası eklenmesi gerekir.

Hibe anlaşmasının imzalanması ve gerekli garantilerin alınmasından sonra 45 gün içinde yapılır. Yatırılan paraya faiz işletilmesi halinde bu miktar Ajans tarafından geri alınır.

Son ödeme, final raporu temelinde yapılır.

Harcamaların ve hesapların Avro’ya çevrilmesi gerekir.

g r n rl k ve yayg nla t rma ok nemli
Görünürlük ve yaygınlaştırma – çok önemli

AB’den mali yardım alındığı açık bir şekilde belirtilmeli. Faaliyetlerin medyada duyurulması için gerekli girişimler yapılmalıdır.

İsimler ve logolar şu web sitesinden alınabilir:

http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_logos_en.php

Web temelli bir araç olan EVE yaygınlaştırmanın sağlanması için oluşturuldu.

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/

statistikler
İstatistikler

Kültür programı kapsamında 264 proje ödüllendirildi

(1. dizin kapsamında):

İtalya: 33

Almanya:25

Fransa: 22

Türkiye: 1

statistikler1
İstatistikler

Ödüllendirilen projelerin %33’ünde hedef grup olarak “genel halk” gösterilmiş

Kültür alanında uzman olanlar: %19

Sanatçılar: %17

Gençler: %16

statistikler2
İstatistikler

Kabul edilen projelerde en çok yer alan tema edebiyat, kitap ve okuma. 116 projede temalar arasında gösterilmiş.

Sanat icrası: 100

Disiplinler arası: 63

Kültürel miras: 52

n deme ok y ll i birli i i in zel ko ullar
Ön Ödeme – Çok yıllı işbirliği için özel koşullar

Proje süresinin 3 yıldan az olması halinde:

Hibe anlaşmasını takip eden 45 gün içinde hibenin %40’ı tahsis edilir.

İkinci ön ödeme, ara raporla birlikte faydalanıcı koordinatör kurum tarafından talep edilmesi doğrultusunda Ajans tarafından onaylanmasını takip eden 45 gün içinde %40 tutarında yapılır.

n deme ok y ll i birli i i in zel ko ullar1
Ön Ödeme – Çok yıllı işbirliği için özel koşullar

37 ay-60 ay arası süren projeler için:

İlk ön ödeme 45 gün içinde %30 tutarında yapılır.

İkinci ön ödeme, Ajans tarafından ara raporun onaylanmasını takip eden 45 gün içinde %30 tutarında yapılır. Ara raporla beraber sunulan talebin Ajans tarafından onaylanması halinde, onayı takip eden 45 gün içinde %20 tutarında üçüncü ön ödeme yapılır.

lginiz i in te ekk rler

İlginiz için teşekkürler

CAN MİNDEK

cmindek@ikv.org.tr

İLKE TOYGÜR

itoygur@ikv.org.tr