UNITAT 1 - PowerPoint PPT Presentation

unitat 1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UNITAT 1 PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 11
UNITAT 1
167 Views
Download Presentation
javen
Download Presentation

UNITAT 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. UNITAT 1 ACTIVITAT FÍSICA I SALUT

 2. ÍNDEX Unitat 1. Activitat física i salut • L’APORTACIÓ ENERGÈTICA DE L’ORGANISME • RESPOSTA DE L’ORGANISME A L’ACTIVITAT FÍSICA • HÀBITS PERJUDICIALS PER A LA SALUT • HÀBITS SALUDABLES I • HÀBITS SALUDABLES II • NORMES GENERALS DE PREVENCIÓ DE LESIONS I ACCIDENTS • ELS PRIMERS AUXILIS • ENLLAÇOS

 3. Unitat 1. Activitat física i salut L’APORTACIÓ ENERGÈTICA DE L’ORGANISME ATP via aeròbica via anaeròbica sistema anaeròbic alàctic sistema anaeròbic lactic sistema oxidatiu glucosa àcids grassos oxigen glucogen muscular ATP-CP

 4. Unitat 1. Activitat física i salut RESPOSTA DE L’ORGANISME A L’ACTIVITAT FÍSICA resposta adequacions davant l’esforç adaptacions amb l’entrenament increment de la f.c. increment de la f.r. adaptacions orgàniques adaptacions funcionals • Increment de l’aportació energètica • Increment de la rapidesa neuromuscular • Millora de l’eficiència mecànica • Millora de l’aparell muscular • Increment de la capacitat cardiovascular • Increment de la capacitat aeròbica i anaeròbica • Increment de la capacitat respiratòria

 5. Unitat 1. Activitat física i salut HÀBITS PERJUDICIALS PER A LA SALUT

 6. HÀBITS SALUDABLES I Unitat 1. Activitat física i salut L’anomenada «dieta mediterrània» és considerada la forma d’alimentació més saludable.

 7. Unitat 1. Activitat física i salut HÀBITS SALUDABLES II

 8. Unitat 1. Activitat física i salut NORMES GENERALS DE PREVENCIÓ DE LESIONS I ACCIDENTS

 9. Unitat 1. Activitat física i salut ELS PRIMERS AUXILIS detecció de possibles perills protegir observació dels signes vitals bàsics primers auxilis SEM 112 avisar si està conscient tranquil·litzar si està inconscient amb respiració estable esperar ajut PLS socórrer si no respira boca-boca si no respira i no té pols boca-boca massatge cardíac

 10. ENLLAÇOS Unitat 1. Activitat física i salut • Activitat física • Primers auxilis

 11. CRÈDITS Unitat 1. Activitat física i salut Direcció editorial Dolors Rius Coordinació d’àrea Antoni Romeu Coordinació i continguts multimèdia Oriol de Bolós Elena Vinent Guions de les unitats digitals Manuel Castells Carme Estarellas Helena Santamaría Montserrat Trullén Fotografies Arxiu Hermes Hermes Editora General, S. A. Castellnou Edicions, 2008. Castellnou Edicions Pau Claris, 184 08037 Barcelona http://www.castellnoudigital.com Telèfon d’atenció al professorat: 902 90 36 46