trao i m t s n i dung v o t o theo h c ch t n ch t i b m n ho h c tr ng hhv
Download
Skip this Video
Download Presentation
TRAO ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ TẠI BỘ MÔN HOÁ HỌC - TRƯỜNG ĐHHV

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

TRAO ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ TẠI BỘ MÔN HOÁ HỌC - TRƯỜNG ĐHHV - PowerPoint PPT Presentation


  • 130 Views
  • Uploaded on

TRAO ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ TẠI BỘ MÔN HOÁ HỌC - TRƯỜNG ĐHHV. Triệu Quý Hùng Bộ môn Hoá học. CƠ SỞ TRIẾT LÝ. Tôn trọng người học, xem người học là trung tâm của quá trình đào tạo

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TRAO ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ TẠI BỘ MÔN HOÁ HỌC - TRƯỜNG ĐHHV' - javan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
trao i m t s n i dung v o t o theo h c ch t n ch t i b m n ho h c tr ng hhv

TRAO ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ TẠI BỘ MÔN HOÁ HỌC - TRƯỜNG ĐHHV

Triệu Quý Hùng

Bộ môn Hoá học

c s tri t l
CƠ SỞ TRIẾT LÝ

Tôn trọng người học, xem người học là trung tâm của quá trình đào tạo

Chương trình đào tạo phải mềm dẻo để trường đại học dễ dàng đáp ứng các nhu cầu luôn biến động của thị trường nhân lực

c n c ph p l
CĂN CỨ PHÁP LÝ

Quyết định số 73/2005/QĐ-TTg ngày 6/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 37/2004/QH11 khóa XI kỳ họp thứ 6 của Quốc hội về giáo dục:

….Điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách quy chế đào tạo, tuyển sinh theo hướng mở rộng áp dụng học chế tín chỉ trong đào tạo đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp,…

2. Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 2/11/2005 của Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020:

…Xây dựng và thực hiện lộ trình chuyển sang chế độ đào tạo theo hệ thống tín chỉ, tạo điều kiện thuận lợi để người học tích lũy kiến thức, chuyển đổi ngành nghề, liên thông chuyển tiếp tới các cấp học tiếp theo ở trong nước và ở nước ngoài.

c n c ph p l4
CĂN CỨ PHÁP LÝ

3. Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ năm học 2008 – 2009:

… Các trường chuẩn bị đủ các điều kiện cần thiết và lộ trình hợp lý để chuyển sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ vào năm học 2009 – 2010 hoặc muộn nhất là vào năm học 2010 – 2011.

4. Tại Trường Đại học Hùng Vương: Đã có kế hoạch, chuẩn bị và đã chuyển đổi sang đào tạo theo học chế tín chỉ cho các khoá tuyển sinh từ năm học 2009 – 2010 (tính từ các lớp K7 ĐH, CĐ).

th c tr ng
THỰC TRẠNG

Nhà trường đã triển khai đào tạo theo học chế tín chỉ từ học kỳ II năm học 2009 – 2010 cho các lớp K7 ĐH, CĐ trong trường.

Đã xây dựng, cấu trúc lại chương trình đào tạo, tập huấn đào tạo theo học chế tín chỉ, ban hành sổ tay cố vấn học tập, cử cố vấn học tập, biên soạn bài giảng, giáo trình, …

Kết quả: Sau hơn một học kỳ, nhiều giảng viên, sinh viên chưa thích ứng với hình thức đào tạo này.

slide6
Nhận thức của giảng viên, sinh viên như thế nào về đào tạo theo học chế tín chỉ là gì?

Các điều kiện và các bước chuyển đổi đào tạo theo học chế tín chỉ như thế nào?

so s nh t n ch v i n v h c tr nh
SO SÁNH TÍN CHỈ VỚI ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH

Đơn vị học trình = 15 tiết lên lớp

15 giờ chuẩn bị cá nhân

30 tiết

2. Tín chỉ = 15 tiết lên lớp

30 giờ chuẩn bị cá nhân

45 tiết

1,5 đơn vị học trình lý thuyết= 1 tín chỉ

slide8
Cấu trúc chương trình đào tạo như thế nào?
  • PPDH của giảng viên, PP học tập của sinh viên cần thay đổi như thế nào để phù hợp với phương thức đào tạo mới với một đặc điểm là thời lượng trên lớp giảm đi mà vẫn đảm bảo nội dung chương trình thậm chí còn cần đạt hiệu quả đào tạo cao?
th c tr ng9
THỰC TRẠNG

1. Các chương trình được cấu trúc lại, gồm có:

  • CSĐSP Lý – Hoá: Ngành Hoá học – môn 2:

35 đvht 18 tín chỉ

  • Ngành Trồng trọt, Chăn nuôi – Thú y:

Học phần Hoá học 6 đvht 3 tín chỉ

Hoá học phân tích 3 đvht  2 tín chỉ

  • Thời lượng các học phần giảm đi nhiều.
  • Khó khăn cho giảng viên và sinh viên khi dạy - học các học phần đó.
th c tr ng10
THỰC TRẠNG

2. Về phương pháp DẠY - HỌC của giảng viên hoá học và sinh viên:

Giảng viên, SV mới làm quen  có hạn chế.

Giảng viên còn có những hạn chế nhất định về mặt chuyên môn và PPDH ở bậc đại học.

Thời gian trên lớp của giảng viên chủ yếu là thuyết trình.

Lớp học đông sinh viên (lớp ghép 57 SV K7TT+K7CN-TY; 47 SV K7-CĐSP Lý – Hoá A), khó khăn cho giảng viên đánh giá việc tự học của SV.

Sinh viên đa số còn thụ động.

m t s ki n
MỘT SỐ Ý KIẾN

1. Một số chương trình đào tạo cần điều chỉnh đảm bảo cân đối, hợp lý về thời lượng và nội dung các học phần.

Riêng ngành CĐSP Hoá – Sinh đang xây dựng chương trình nếu tăng phần kiến thức ngành Hoá lên 33 TC thì các mảng kiến thức Hoá học vô cơ, Hoá học hữu cơ, Hoá học phân tích, Lý luận DHHH, Hoá công nghiệp, nông nghiệp sẽ tương ứng với chương trình ĐHSP Hoá học, thuận lợi cho sinh viên học liên thông sau này.

m t s ki n12
MỘT SỐ Ý KIẾN

2. Đổi mới phương pháp dạy và học. Bộ môn Hoá học xác định:

Giảng viên cần tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn và chau đồi PPGD đại học.

Sử dụng linh hoạt các PPDH phù hợp với từng nội dung cần truyền đạt cho sinh viên.

Trong đề cương chi tiết học phần, giảng viên nên cấu trúc nội dung thành các mảng kiến thức, phần nào là thuyết trình, phần nào giao sinh viên tự học, phần nào là thảo luận, …

m t s ki n13
MỘT SỐ Ý KIẾN

Trong đó, các nội dung tổng kết hay liên quan tới thực tiễn nên để sinh viên thảo luận; các phần giao sinh viên tự học giảng viên đánh giá thông qua báo cáo của SV, thông qua giờ thảo luận, …

Sinh viên được học tập, trao đổi về phương pháp học tập ở bậc đại học, cao đẳng thông qua giảng viên giảng dạy, cố vấn học tập, đoàn thanh niên, hội sinh viên, …

ad