z kladn f ze v voje trhu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Základní fáze vývoje trhu: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Základní fáze vývoje trhu:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Základní fáze vývoje trhu: - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

Základní fáze vývoje trhu:. Éra přežití 2. Éra produktivní 3. Éra spotřebitelská. Důležité pojmy svázané s obchodem. Zbožní výroba – pro směnu Zbožně peněžní vztahy Nabídka – co a v jakém množství vyrábět Poptávka – co a v jakém množství spotřebovávat

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Základní fáze vývoje trhu:' - jaunie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
z kladn f ze v voje trhu
Základní fáze vývoje trhu:
 • Éra přežití

2. Éra produktivní

3. Éra spotřebitelská

d le it pojmy sv zan s obchodem
Důležité pojmy svázané s obchodem
 • Zbožní výroba – pro směnu
 • Zbožně peněžní vztahy
 • Nabídka – co a v jakém množství vyrábět
 • Poptávka – co a v jakém množství spotřebovávat
 • Tržní mechanismus – proces utváření tržní poptávky a tržní nabídky
 • Zákon nabídky a poptávky - proces vzniků disproporcí mezi výrobou a spotřebou v sortimentu, množství a kvalitě zboží v důsledku dělby práce
proces utv en tr n popt vky na rovni obchodu je ovlivn n
Proces utváření tržní poptávkyna úrovni obchodu je ovlivněn:

- konečnou cenou zboží

- velikostí populace

- důchody spotřebitelů

- substitucí a komplementaritou zboží

- specifickými faktory

proces vytv en ceny je v sledkem vztahu mezi nab dkou a popt vkou
Proces vytváření ceny je výsledkem vztahu mezi nabídkou a poptávkou

CO ? Co budeme prodávat,

jaký sortiment, jakou kvalitu, jaké množství

JAK?Jaký způsob přemístění zboží k zákazníkovi

logistika, distribuční kanály,

obchodní technologie, forma prodeje,

výběr provozní jednotky

PRO KOHO ? Pro jaký cílový trh, tržní segment a

jaké skupiny zákazníků

funkce obchodu
FUNKCE OBCHODU
 • Překlenovací funkce
 • Funkce uspokojování potřeb
 • Aktivizující funkce
druhy obchodu
DRUHY OBCHODU

lze rozlišit podle:

 • funkce
 • rozsahu působnosti
 • druhu činnosti
 • vlastnických forem
obchodn instituce
Obchodní instituce
 • Velkoobchod
 • Maloobchod
 • obchod ve výrobě
 • obchod zemědělských výrobců
 • obchodní činnost zprostředkovatelů
 • obchodní zástupce
 • obchodní cestující
 • obchodní makléř
 • komisionář
 • zasilatel
 • burzy a burzovní obchody
 • aukce a aukční obchody
 • veletrhy a prodejní výstavy
prvky obchodn ho provozu
Prvky obchodního provozu

Dynamické:

 • pracovníci
 • zboží
 • obchodní operace
 • mechanizační zařízení

Statické

 • prodejní plochy,
 • dispoziční řešení
 • zabudované pracovní prostředky
n kupn atmosf ra
Nákupní atmosféra
 • architektura jednotky
 • řešení vstupních prostor
 • výkladní skříně
 • nápisy
 • parkovací plochy
 • vnitřní design
 • presentace zboží
 • forma prodeje
 • provozní personál
obchodn sortiment
Obchodní sortiment
 • spotřební a nespotřební zboží
 • vývojové a sezónní změny
 • členění : - zjednodušení obchodní činnosti

- přizpůsobení se spotřebitelské poptávce

- využití kvalifikace pracovníků

- racionalizace práce v provozu

mezin rodn len n sortimentu
Mezinárodní členění sortimentu

1. Potraviny (Food)

a) suchý sortiment (Dry Goods)

b) rychle kazící se zboží (Perishable Goods)

2. Nepotraviny (Non - food)

a) měkké (soft)

b) tvrdé (hard), bílé (white), hnědé (brown)

komer n druh
Komerční druh

- množství

 • obal
 • cena
 • složení
 • střih
 • materiál
 • barva
 • tvar
 • jakost
 • velikost
 • značka
 • výrobce
seskupov n sortimentu
Seskupování sortimentu
 • základ specializace v obchodě
 • šířka sortimentu
 • hloubka sortimentu
 • frekvence poptávky
n ro nost obchodn ch operac
Náročnost obchodních operací

- složitost sortimentu

 • frekvence dodávek

- doba prodejnosti zboží

 • fyzické vlastnosti zboží
 • pomoc zákazníkovi
 • péče o prodejní zařízení
 • ztížené pracovní podmínky
 • zvláštní odpovědnost
technologick skupiny zbo
Technologické skupiny zboží
 • aromaticky agresivní
 • absorbující pachy
 • vyžadující speciální klimatické podmínky
 • vyžadující speciální bezpečnostní podmínky
 • vyžadující náročnou manipulaci
velkoobchod
VELKOOBCHOD

Velkoobchod přináší výhody

 • pro malé výrobce
 • pro velké výrobce
 • pro specializaci obchodní činnost
 • pro tvorbu širokého sortimentu
transakcion ln teorie
Transakcionální teorie
 • zabývá se efektivností obchodního zprostředkování
 • zařazení mezičlánku snižuje počet cest
funkce velkoobchodu
Funkce velkoobchodu
 • prodej a propagace
 • nákup a tvorba obchodního sortimentu
 • dělení celkového množství
 • skladování
 • doprava
 • financování
 • přebírání rizika
 • informace o trhu
 • poradenské služby
velkoobchodn operace
Velkoobchodní operace
 • nákup zboží
 • příjem zboží

odběr zboží

čistá přejímka

 • uskladnění zboží
 • expedice zboží
len n velkoobchodu podle formy innosti
Členění velkoobchodu podle formy činnosti
 • dodávkový velkoobchod
 • agenturní velkoobchod
 • samoobslužný velkoobchod
 • regálový velkoobchod
 • prodejní sklady
druhy velkoobchodn k
Druhy velkoobchodníků
 • překupní velkoobchodníci
 • dohodci a zástupci
 • pobočky a kanceláře výrobců a maloobchodníků
 • ostatní
len n sklad podle jejich funkce
Členění skladů podle jejich funkce
 • obchodní sklad
 • odbytový sklad

- veřejný a nájemní sklad

 • tranzitní sklad
 • konsignační sklad
 • celní sklad
len n sklad z hlediska technologie
Členění skladů z hlediska technologie
 • ruční sklad
 • mechanizovaný sklad
 • vysoce mechanizovaný sklad
 • automatizovaný sklad
 • plně automatizovaný sklad
len n sklad podle jejich proveden
Členění skladů podle jejich provedení
 • halové sklady
 • výškové sklady
 • patrové sklady
z sady veden skladu
Zásady vedení skladu
 • optimální využití kapacity skladu, skladové technologie a lidí
 • účelné dispoziční řešení skladu
 • racionální elektronizace pohybu zboží
 • optimální cesty zboží skladem
 • rovnoměrný denní výkon a spolehlivost
 • důraz na horizontální dopravu
doprava
Doprava
 • železniční
 • lodní
 • kamionová
 • potrubní
 • letecká
maloobchod
Maloobchod

poslední článek oběhu zboží

prodej bez dalšího zpracování konečnému spotřebiteli

vliv na zdraví ekonomiky

vliv na kulturu národa a jeho životní úroveň

maloobchodn operace
Maloobchodní operace
 • nákup zboží

- přípravná fáze nákupu

- výběr zboží

- sestavení a vyřízení objednávky

- příjem zboží

- odběr zboží

- přejímka zboží

- skladování zboží

 • příprava zboží k prodeji
 • prodej zboží
z kladn formy prodeje
Základní formy prodeje
 • Prodej s převážnou obsluhou prodavače
 • Prodej, při kterém se zákazník obsluhuje převážně sám

- samoobslužný prodej

- automaty

- Prodej na objednávku – zásilkový prodej

hlavn typy maloobchodn ch jednotek
Hlavní typy maloobchodních jednotek
 • specializované prodejny
 • úzce specializované prodejny
 • smíšené prodejny
 • supereta
 • supermarkety
 • hypermarkety
 • universální obchodní domy
 • specializované obchodní domy
 • diskontní prodejny
maloobchod bez prodejen
Maloobchod bez prodejen
 • přímý prodej
 • automatizovaný prodej
 • zásilkový prodej
 • nákupní služba
maloobchodn organizace
Maloobchodní organizace
 • podnik jednotlivce
 • obchodní společnost
 • dobrovolné řetězce
 • franchisingové organizace
 • obchodní konglomeráty