tuottaja2020 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tuottaja2020 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tuottaja2020

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Tuottaja2020 - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Tuottaja2020. Ohjausryhmän kokous 23.11.2010. Läsnä (ohjausryhmän kokous 23.11.2010). Läsnä (ohjausryhmän kokous 23.11.2010). Agenda. Hankkeen tutkimuksen tila: a. syklin raportti valmis

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tuottaja2020' - jaunie


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tuottaja2020

Tuottaja2020

Ohjausryhmän kokous 23.11.2010

agenda
Agenda

Hankkeen tutkimuksen tila:a. syklin raportti valmis

b. syklin skenaariotyöskentely, teemat ja raportointiaikataulun pidentäminen kevään 2011 loppuun (Katri Halonen)

c. syklin TAKU ry-kyselyn vastaukset saatu tuottaja- ammattilaisilta (Katri Halonen) d. Ohjausryhmän pajan jatkojalostuksen esittely, Digitails formaattiin tutustuminen (LM Hero) e. VAO-opinnot ja Tuottaja2020-hankkeen ennakointimetodiikan kehittämisen formaattina2. Maksatuksen, rahatilanteen toteaminen (Lm Hero)

3. Ohjausryhmän etätyöskentelyn onnistuminen, ja wikin käyttö.

4. Muut asiat

ensimm inen raportti valmis
Ensimmäinen raportti valmis

Tuottaja2020.metropolia.fi > julkaisut

2 syklin esimerkkitapaukset
2. SYKLIN ESIMERKKITAPAUKSET
 • Teemoja tarkennettu, prosessin deadline 1.5.2011:
  • Vapaaehtoistyö (Humak) Kysely Finland Festivals’in jäsenistölle joulukuun alussa + skenaariopajat + o-työ caset + osiot taku-kyselystä
  • Matkailualan yhteistyö (Mamk) Aineisto Savonlinna-casen syventämiseksi kerätty, tulossa pajoja + aineistoa (Mikkelin teatteri, konserttitalo, ravirata, kaupungilla kulkijat)
  • Tuottajien organisoituminen (Novia) Case Produforum –aineisto
  • Tuottajakoulutus (Cupore) rajattu korkeakoulutasoinen tutkintoon johtava + ammattilaisten täydennyskoulutus, sähköinen kysely + pajat keväällä 2011
  • Megatrendien kolahtaminen kulttuurituotantoon (Mpolia) SignaaliWikin, kirjallisuuden ja hiljaisen tiedon yhdistely
12 teesi tulevasta
12 teesiä tulevasta

Tarjoa elämys kaikille aisteille

Chillaa, leppoista ja hidasta!

Tarjoa uusia yllätyksellisiä yhteisöjä

Sekoittele reaali- ja virtuaalimaailmaa elämyskentäksi

Käytä teknologiaa mahdollistajana ja inspiroijana

Glokalisaatio ja monikulttuurisuus värittävät kaikkea

Nomcadina rakennettu portfolioura on jatkossakin kulttuurialan arkea

Woody Allenin 24/7 yhteiskunta on jo täällä

Tuotanto ja kulutus sekoittuvat

Kuluttajat ovat yhä pienempien segmenttien mosaiikki

Älä tuijota vain ”nuorisotrendejä” – 55+ ikäluokilla yhä keskeisempi asema kulttuurin kuluttajana

Kulttuurituotannon organisointi uudessa työnjaossa

3 syklin tilanne taku kysely
3. SYKLIN TILANNE: Taku-kysely

Kysely toteutettiin lokakuussa 2010

Vastauksia 128 (joka todella pieni prosentti, n=2400?)

Mukana myös 2. syklin erityisnäkökulmiin kiinnittyviä väittämiä

Laajennetaan tarpeen mukaan laadullisilla menetelmillä: kirjoituskilpailu (ei kirjoituksia, jatketaanko?) + skenaariopajat (suunnitteilla)

Raportti valmistuu helmikuussa 2011

julkaisusuunnitelma
JULKAISUSUUNNITELMA
 • Kulttuuri kokoaa (09/2010)
 • Taku-jäsenistö kysely (Halonen & Teye 02/11)
 • Tuottajakoulutus (Oinaala & Mitchell 05/11)
 • Vapaaehtoistyön tulevaisuus (Iso-Aho 05/11)
 • Tuottajien organisoitumismallit (Björkqvist 05/11)
 • Matkailualan yhteistyön suuntaviivat (Uotila 05/11)
 • Megatrendien tärähtäminen tuotannon kentälle (Halonen 05/11 + englanniksi 10/11)
 • Skenarointimenetelmät ja DigiTails (Hero 05/11)
 • Hankkeessa käytettyjen ennakoinnin menetelmien ja kokeilujen kriittinen arviointi (Halonen & Hero 1/12)
 • AMK-tuottajakoulutuksen suuntaviivoista (tutkijaklubi 5/12)
 • Wiki avoimen hankehallinnon välineenä (Hero 5/12)
 • Loppuraportti: moniääninen artikkelikokoelma (tutkijaklubi 5/12)
julkaisujen jakelureitit
JULKAISUJEN JAKELUREITIT?

Hankkeen sivuilla pdf-dokumentteina

Tiivistävät artikkelit alan lehtiin

Infot (amk-sivuilla, Luovan Suomen uutiskirjeissä, Facebook-ryhmässä [313 jäs, 62% 18-34 v)

Loppukooste: olisiko painettu cd-rom?

Tarvitaanko paperiversioita?

Millä kielillä (AMK’t isännöivät vuoden 2011 ENCATC-konferenssin, missä Tuottaja2020 näkyvästi esillä)

ohjausryhm n tulevaisuuspaja 11 5 2010
Ohjausryhmän tulevaisuuspaja 11.5.2010

Tavoitteena oli saada aikaan tarinakäsikirjoituksia:

Tapahtuma koettuna 2020Jakaannutaan 4 henkilön ryhmiin ja varmistetaan, että jokaisella ryhmällä on tietokone.Ryhmästä valitaan kirjuri.Ryhmä ottaa hatusta yhden paperin. (Nimi ja ikä, kotikaupunki):

-Abu, 21 v, Helsinki-Martti 75 v, Helsinki-Hildur 18 v, Helsinki-Milla 39 v, Helsinki-Anna 49 v, Helsinki

Tehtävä:

"On 16.6.2020  klo 16. Olette osallistumassa kulttuuritapahtumaan. Mitä tapahtuu 16 - 24?Kuvaa, mitä hän kokee ja miltä hänestä tuntuu tuona aikana.Kirjoittakaa fiktiivinen tarina. Aika: 20 min.Kerätään tarinat tikulle.

Esittely & Keskustelu 30 min.

Koko materiaali: http://wiki.metropolia.fi/display/tuottaja2020/Esimerkkitapauksia

tuottajan osaamistarpeet 2020 tutkijaklubin paja
Tuottajan osaamistarpeet 2020 (Tutkijaklubin paja)

Paja toteutettiin parityöskentelynä ohjausryhmän pajassa tuotettujen tarinoiden pohjalta 24.-25.5.10 (yht 15 h)

Mitkä ovat tuottajan osaamistarpeet vuonna 2020 ?

Parit valitsivat yhden ohjausryhmässä kerrotun tarinan

Niiden pohjalta kirjoittivat tuottajan tarinan.

Tarina jatkojalostettiin spiikiksi, joka äänitettiin zoomilla.

Parit hankkivat kuvat, äänitehosteklipit sekä musiikin. Lopuksi parit koostivat Windows MovieMakerilla DigiTarinan ja se katseltiin yhdessä.

Jokainen kirjoitti arvion näkemästään.

DigiTarinat onnistuivat aivan yli odotusten, vaikka yksikään tutkijaklubin jäsenistä ei ollut käyttänyt MovieMakeria aikaisemmin.

digitarina
DigiTarina

http://wiki.metropolia.fi/display/tuottaja2020/DigiTarina-paja

1-3 minuuttia pitkä video: kooste valokuvista, spiikistä, äänitehosteista, musiikista, tekstistä

Esim. Windows MovieMaker

Alun perin digitarinoita on käytetty omien tarinoiden kertomiseen (BBC),

Esimerkkejä: The Center for Digital Storytelling-järjestö(www.storycenter.org), eurooppalainen Digitales-projekti (www.digi-tales.org) & Mediosprojekti (medios.metropolia.fi).

Medios –hanke: kouluttaa, levittää, kehittää jne.

tuottaja2020 digitarinapajat
Tuottaja2020 digitarinapajat

Esim. Tulevaisuuden tuottaja -digitarinapaja

 • Tarinatyöpaja, jossa kuvia ja kertojaääntä, ääniä ja musiikkia yhdistelemällä tehdään 1-3 minuutin tulevaisuuselokuva.
 • Parityönä (osallistujatYleensä jokainen osallistuja tekee oman tarinan käyttäen joko omia valokuvia tai kurssin aikana ottamiaan uusia kuvia. Digitarinan voi toki tehdä myös pari tai ryhmätyönä. Pajan kesto on 2-3 päivää.

Pajan aikana:

 • Koostetaan tulevaisuustarinoista aihe ja tehdään käsikirjoitus + mahd. kuvakäsikirjoitus (etänä mahdollista toteuttaa)
 • Kootaan tai otetaan valokuvat, tehdään piirustukset tai muu kuvitus, siirretään ne tietokoneelle
 • Nauhoitetaan kertojaääni
 • Siirretään kuvat ja ääni editointiohjelmaan ja työstetään elokuva
 • Tallennetaan valmis elokuva CD:lle / DVD:lle / muistitikulle ja myös Tuottaja2020 -aineistopankkiin
tulevaisuuden tuottaja

Signaalit

Ammattilaisuus

Tulevaisuuden tuottaja

Tulevaisuusnäkymät/ FinPro

Kuluttajatrendit

Nuorison tulevaisuuskuvat

Signaalien keräysvaihe

Perusteet -luento

Tulevaisuuden ilmiöt -luento

Ryhmäskenarointi/Tarinapaja

Aloitusseminaari

Ryhmäskenarointi/Yrityspaja

Katselmointi

DigiTarinapaja

Kuva- ja ääniaineiston keräys

skenaarioty skentelymme vaiheet
Skenaariotyöskentelymme vaiheet

Tulevaisuuskuva

Visualisointi

Yrityspaja

FinPronForesight

Yleiset yhteiskunnalliset skenaariot

Signaalit

Nykytilan kuvaus

Tarinapaja

Globaalit skenaariot

Aloitusseminaari (Hero, Herlin –luennot)

Lähde: Mannermaa 1999

mitk ovat projektin tulokset
Mitkä ovat projektin tulokset?

Projektissa määritellään tapahtumatuotantoklusteri ja sen toimijat, toteutetaan osaamistarpeiden ennakointi määritellyssä klusterissa sekä selvitetään muutostarpeet kulttuurituottajien koulutuksessa.

Projektilla etsitään vastausta kysymyksiin:

1. Ketkä ovat tapahtumatuotannon klusterin ydintoimijat?

2. Miten ammatissa toimivat tuottajat (Taku ry:n jäsenistö ja skenaariopajoihin osallistuvat ammattilaiset) näkevät oman toimialansa tulevaisuuden?

3. Millaisia haasteita ennakointitieto tuo kulttuurituottajien ammattikorkeakoulutasoiselle koulutukselle

Tavoite hankesuunnitelmasta

tuottaja2020 prosessi
Tuottaja2020: Prosessi

Tutkimuksen toteuttaa tutkijaryhmä, jossa on tutkija Metropolian lisäksi Mikkelin AMK:sta, Noviasta, Humakista ja Cuporesta.

I SYKLI: tapahtumatuotantoklusterin case-pohjainen määrittely ja keskeisten toimijoiden tulevaisuusnäkemysten kartoittaminen. Valittujen casejen haastattelut klusterin määrittämiseksi ja tulevaisuustarinoiden luomiseksi

II SYKLI: tuottajien tulevaisuusnäkemysten kartoitus. Osa I syklin aikana paikannetuista tulevaisuustarinoista visualisoidaan tulevaisuusikkunoiksi (visuaalisiksi, muutosta kärjistäviksi kuviksi vuoden 2020 tuotantotoiminnasta), joiden avulla pyritään innostamaan vastaajaa visioimaan. II sykli toteutetaan internet-kyselynä Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry:n jäsenistölle (n. 2200 jäsentä)

III SYKLI: skenaariopajat. Av-skenaarioita luodaan ja käytetään alan toimijoille järjestettävissä työpajoissa, joka keskittyvät aiempien syklien tulosten heijastamiseen koulutussektorille. Prosessin aikana kirjattava keskustelu muodostaa varsinaisen tutkimusaineiston.

IV SYKLI: koulutuksen kehittämiseen. Aiempien syklien pohjalta muodostunutta kuvaa peilataan eri kumppanien opetussuunnitelmiin ja paikannetaan muutos- ja kehittämistarpeet.

V SYKLI: tiedon levittäminen ja juurruttaminen kumppanien opetussuunnitelmiin

i sykli
I SYKLI

I SYKLI : tapahtumatuotantoklusterin case-pohjainen määrittely ja keskeisten toimijoiden tulevaisuusnäkemysten kartoittaminen. Valittujen casejen haastattelut klusterin määrittämiseksi ja tulevaisuustarinoiden luomiseksi.

Status: Julkaistu 09/2010.

ii sykli miten tuottajat n kev t oman toimialansa tulevaisuuden
II sykli: Miten tuottajat näkevät oman toimialansa tulevaisuuden?

Taku –kysely syksyllä 2010.

II syklissä tutkijat perehtyvät myös tuotannon erityiskysymyksiin ja sen pohjalta tehdään artikkelikokoelma syksyllä 2010:

Juha Iso-Aho/ Humak: Vapaaehtoistyö

Kai Artes/ Metropolia: Tuotantologistiikka

Leena Björkqvist/ Novia: Produforum

Pekka Uotila/ MAMK:Matkailuala

Anna Kanerva/ Cupore: Koulutusklusteri

Iso-Aho&Halonen: Tulevaisuuden kulttuurin kuluttajat

iii sykli
III sykli

III SYKLI: skenaariopajat. Av-skenaarioita luodaan ja käytetään alan toimijoille järjestettävissä työpajoissa, joka keskittyvät aiempien syklien tulosten heijastamiseen koulutussektorille. Prosessin aikana kirjattava keskustelu muodostaa varsinaisen tutkimusaineiston.

Status: Kaikki osallistuvat AMKt ja yhteistyökumppanit voivat vetää pajoja opiskelijoilleen syksy 2010 alkaen. Hanke julkaisee wikissä opetusmateriaalin elokuu 2010:

Tulevaisuuden tuottaja 3-5 op (AMK&YAMK)

Tuottaja2020 -pajat. Materiaalia ja alusta, jolle videoita ja muuta aineistoa voi palauttaa hankkeen wikiin.

Tutkijaklubin paja lähtötilannekartoituksena

Pori Jazz paja

Neuvottelukunnat ja muut sidosryhmäpajat

Luovan Suomen koulutuspaja

Signaalien keräys tuottaja2020.metropolia.fi:ssa ja signaaliraportti

raporttien toteaminen
Raporttien toteaminen

Maksatuspäätös no.1: 01.08.2009 - 31.12.2009, maksettu osatoteuttajille. Ks. Paperiversio

Vuoden 2010 maksatushakemusten toteaminen:

1-4/2010

5-8/2010

Seurantaraportin 1-6/2010 toteaminen

talouden arviointia
Talouden arviointia:

Hankkeen toteuma alusta 31.8.2010 saakka = 77000 e

Pitäisi olla 176 000 e vuoden 2010 loppuun mennessä

Ryhtiliike on otettu: suunnitelma on olemassa kuinka tähän päästään, Ks. Wiki: http://wiki.metropolia.fi/display/tuottaja2020/2.11.2010

Rekrytointi: Outi Teye

Rekrytointi: Kai Artes

Rekrytointi: Novia ?

ohjausryhm n wikity skentely
Ohjausryhmän wikityöskentely

Kuinka moni on onnistunut wikityöskentelyssä? Tarvitaanko lisäopastusta? Tarvitaanko tunnuksia ollenkaan? Kukaan ei ole editoinut mitään/ onko tarpeenkaan?

Ohjausryhmän etäkokous sähköpostitse: Muistio:

http://wiki.metropolia.fi/pages/viewpage.action?pageId=11209587

Ohjausryhmältä pyydettiin ehdotuksia, missä voisi tulevaisuuspajan pitää. Jollain tavalla sen pitäisi liittyä tapahtumiin ja tuottajaan. Lisäksi ilmoitettiin halukkuudesta tulla pitämään pajoja tutkijoidemme toimesta.Tulemme mahdollisuuksien mukaan pitämään!

slide32

Tuottaja2020 ohjausryhmä päätti 11.5.2010 pidetyssä kokouksessaan, että syksyn ensimmäinen kokous pidetään etätyönä. Koukousaineisto lähettiin sähköpostitse ja yksi muistutussähköposti lähetettiin vastausajan umpeuduttua.

Kokoukseen osallistuneet etätyöskentelijät katsoivat edellisen kokouksen muistio sieltä: https://wiki.metropolia.fi/display/tuottaja2020/11.5+MUISTIO ja se hyväksyttiin sähköpostitse.