Nüssler E. och Löfgen M. Gynop-registret, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nüssler E. och Löfgen M. Gynop-registret, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nüssler E. och Löfgen M. Gynop-registret, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

play fullscreen
1 / 1
Nüssler E. och Löfgen M. Gynop-registret, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
138 Views
Download Presentation
jaunie
Download Presentation

Nüssler E. och Löfgen M. Gynop-registret, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi Resursförbrukning Utveckligen av vårdtiden för prolapsoperationer år 2006 - 2012 Nüssler E. och Löfgen M. Gynop-registret, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Under åren 2006-2012 har alla kliniker i registret minskat vårdtiden, i medel ca. 60 %. Samma klinikerna förblir ”snabbast” alt. ”långsammast” genom hela tidsperioden. Differentierad vårdhantering har utvecklats för enkla och mera avancerade operationer, med en skillnad på 0,5 dygns vårdtid, för alla regioner, län och de flesta kvinnoklinikerna. Klinikerna med längst vårdtid har ca. 22 ggr så lång vårdtid som ”benchmarkklinikerna” för samma typ av operation. Vi förändrar vårdtiden i grupper: Man verkar göra som grannarna inom länet och regionen. Ambitionsnivån är närmiljön - inte de bästa i landet. Det är ingen skillnad mellan kliniker med kort och lång vårdtid avseende andel läkarbedömda komplikationer, patientbedömd smärta efter operation, patientens nöjdhet med vårdtiden eller patientens bedömning av förbättringsgraden 8 veckor efter operationen. SLUTSATSVi kan göra sjukhussvistelsen smidigare och lättare för patienterna och spara >1000 vårddygn om vårdgivare och landstingspolitiker inte enbart tittar på närmiljön utan är villiga att lära av de som är bäst i landet.