ТУИНИНГ ЛАЙТ ПРОЕКТ BG/2005/IB/TR/02/UE/TWL
Download
1 / 22

ТУИНИНГ ЛАЙТ ПРОЕКТ BG/2005/IB/TR/02/UE/TWL - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

ТУИНИНГ ЛАЙТ ПРОЕКТ BG/2005/IB/TR/02/UE/TWL. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА Железопътна безопасност и оперативна съвместимост: практическо осъществяване на законодателството Работно ателие – Европейско законодателство Проследяване на безопасността

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ТУИНИНГ ЛАЙТ ПРОЕКТ BG/2005/IB/TR/02/UE/TWL' - jatin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ТУИНИНГ ЛАЙТ ПРОЕКТ BG/2005/IB/TR/02/UE/TWL

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА

Железопътна безопасност и оперативна съвместимост: практическо осъществяване на законодателствотоРаботно ателие – Европейско законодателствоПроследяване на безопасността

24 – 28 Март 2008 г.Клер Морел + Тиери Сол


Съдържание

 • Участници

 • Юридическабаза

 • Проследяване на безопасността в ФДСБ /френския национален орган по безопасността

  Отдел Стратегически надзор

  Проследяване на изпълнението на препоръките на Разследващия орган за произшествия на наземния транспорт

  База данни


Участници

 • Различните участници, които са засегнати от проследяването на безопасността са

  • Превозвачи, железопътните предприятияиуправителите на инфраструктурата в техните оперативни функции

  • Останалите гореспоменати участници в железопътния сектор, производители, притежатели…. в качеството си на «доставчици »

  • Органа по сигурността

  • Разследващия орган

  • Евентуално Държавата, ако се включи като регулатор


Юридическа база

Тя е определена от директивата за безопасността и касае всеки от участниците


Юридическа база

Страните –членки внимават за правилното провеждане на разследванията на инцидентите и произшествията от един постоянен орган, който включва най-малко едно разследващо лице, способно да изпълнява ролята на главно разследващо лице

Компетентният орган може да извършва разследване на произшествия или инциденти, които биха могли да доведат до тежки произшествия

⇒ Създаване на разследващ орган


Юридическа база

Той е :

Независим като организация, юридическа структура и решения от управителите на инфраструктурата железопътното предприятие, органа по тарифите, нотифицирания орган и всяка страна чиито интереси биха могли да влязат в конфликт

Функционално независим от органа по безопасността и от всеки орган, свързан с нормативната база на сектора


Юридическа база

Разследването на разследващия орган няма за цел да определя грешката или отговорността на който и да било!

То се провежда независимо от съдебното следствие.

Неговата цел е да анализира събитието и да направи предложения, за да не се повтаря събитието.


Юридическа база

Превозвачите и евентуално органа по безопасността трябва да докладват на разследващия орган събитията свързани с безопасността


Юридическа база

Всяко разследване на произшествие или инцидент е предмет на доклад.

Този доклад трябва да съдържа евентуални препоръки

Той се публикува най-късно 12 месеца след събитието и е достъпен за обществото

Копие от доклада се предава в Агенцията

Разследващият орган публикува годишен доклад


Юридическа база

Препоръките са предназначени за засегнатите предприятия (превозвачи, конструктори…), за органа по безопасността и за евентуално за други власти.


Юридическа база

Всяка страна-членка създава орган по безопасността

Една от неговите задачи (член 16 (e)) е да проверява дали условията и изискванията, които са дефинирани в сертификатите и разрешителните за безопасност са удовлетворени.

За целта той разполага с две средства :

→ Да проследява показателите на безопасността (проследяване по течението на водата)

→ Извършва одити и инспекции


Юридическа база

Въпреки че директивата за безопасност му дава това право, ролята на органа по безопасността не е да извършва разследвания.

Обачетой може да поиска от един превозвач елементи за някое събитие или да получи вътрешен доклад.

От друга страна той може да има достъп до данните на превозвачитеза произшествията.


Юридическа база

Впрочем органът по безопасността получава доклада на разследващия орган и е отговорен да извърши проверка дали препоръките са взети предвид от тези, за които са предназначени и дали се прилагат.

Той трябва редовно да докладва на разследващия орган за напредъка на прилагането на препоръките.


Юридическа база

Страните-членки проверяват дали превозвачите са създали система за управление на безопасността (СУБ).

Един от основните елементи на СУБ (Приложение III (з)) касае процедури, които гарантират, че произшествията, инцидентите, ситуациите близки до инциденти и други опасни произшествия се докладват, разследват и анализират и че се взимат необходимите превантивни мерки процедури, които гарантират, че произшествията, инцидентите, ситуациите близки до инциденти и други опасни произшествия се докладват, разследват и анализират и че се взимат необходимите превантивни мерки.


Юридическа база

Превозвачите трябва да :

→ Проследяват събитията свързани с обществената сигурност

→Да извършват разследвания за характерни събития


Френска държавна служба по безопасността ФДСБ (EPSF)

 • ФДСБ е създадена през януари 2006г. И работи оперативно от 1 юни 2006г.

 • Това означава , че е сравнително нова служба

 • Още от началото акцентът се слага върху двете основни задачи, опитвайки се незабавно да стане оперативна и работеща

  - Стратегически надзор

  - Разрешителни


Отдел Стратегически надзор безопасността ФДСБ (

25 души

Повече от една четвърт от служителите на ФДСБ

Неговата задача е да контролира спазването на изискванията, свързани с издаваните разрешителни и да надзирава нивото на безопасността чрез одити, инспекции и събиране на данни


Проследяване на изпълнението на препоръките на Разследващия орган

 • Препоръките на Разследващия орган за произшествия на наземния транспорт са адресирани към всички засегнати организации и предприятия и за ФДСБ

 • Превозвачите имат 90 дни за да коментират препоръките

  • Да изразят несъгласие

  • Да предложат решения за да се вземат предвид тези препоръки

  • Да предложат календарен график за тяхното внедряване


Проследяване на изпълнението на препоръките на Разследващия орган

 • ФДСБ внедрява проследяването на изпълнението на препоръките

  • Чрез одитите; когато един програмиран одит покрива областта разглеждана в една препоръка, тя се включва в заданието

  • Чрез годишния доклад на превозвачите; в техния годишен доклад, превозвачите констатират и дават състоянието напредъка на изпълнението на препоръките

  • Проследяване на информацията; всички събрани елементи свързани с препоръките се прегрупират в досие за проследяване и контрол


Базата данни препоръките на Разследващия орган

 • ФДСБ създаде база данни

  • Тя се основава на значителните събития, които не са непременно свързани с безопасността на пръв поглед (дерайлиране, сблъскване, пожари, чувствителни закъснения …)

  • Тя ги класира по типа на основната причина (повреда на подвижния състав, повреда на железния път, повреда на спирачката, чувствително закъснение …)

  • Тя препраща за всеки инцидент към всички елементи, които ФДСБ е могла да събере

  • Тя позволява да се извърши статистическо проследяване на събитията


Брой събития свързани с безопасността, считано от 01.07.2006г.

Произшествиес човек

Сблъскване навлакове

други

Грешка в карането

Дерайлиране

Грешкаприексплоатацията

Повреда наспирачката

Геометрия на пътя

Инцидент сконтактната мрежа

Повреда насигнализацията

Повреда вподвижния състав

Опасни товари

Произшествиепри прелез


Благодаря за Вашето внимание безопасността, считано от 01.07.2006г.Тиери Сол


ad