slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Риторика східних слов'ян PowerPoint Presentation
Download Presentation
Риторика східних слов'ян

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 15
jasper-henry

Риторика східних слов'ян - PowerPoint PPT Presentation

341 Views
Download Presentation
Риторика східних слов'ян
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Риторика східних слов'ян Пастушок Світлана Вікторівна, вчитель української мови та літератури Сарнівського НВК “ДНЗ – І - ІІІ ст.” Монастирищенського району Черкаської області

 2. Завдання уроку: • Дізнатися про розвиток вітчизняної риторики. • Розвивати монологічне мовлення, пам’ять, увагу. • Виховувати повагу до видатних діячів української культури.

 3. Немає магії сильнішої, ніж магія слів. А. Франс

 4. Київська Русь – одна з найрозвиненіших держав Європи того часу Володимир Великий Ярослав Мудрий Київська Русь швидко увійшла в коло європейських держав після прийняття християнства Володимиром Великим. За часів Ярослава Мудрого Київ стає міжнародним культурно-духовним центром. Перші зразки красномовства – це фольклорні твори, де зафіксовано промови, в яких князі зверталися до дружини, іноземних послів та власного народу. З'явилося судове красномовство.

 5. Християнська література була не художньою, а риторичною

 6. Про особливості риторичного стилю йдеться в “Ізборнику” Святослава

 7. Ще одна пам'ятка риторичної літератури тих часів –“Повість минулих літ” Нестора Літописця

 8. Видатні оратори-митрополити: • Іларіон • Климент Смолятич • Кирило Туровський

 9. Іларіон Святитель Іларіон (990 —1088 рр.) — Митрополит Київський та всієї Руси, перший митрополит слов'янського походження, оратор і письменник, церковно-політичний діяч давньої України. Причислений до лику святих.

 10. Климент Смолятич • Послання до Фоми (Послание, написано Климентом, митрополитом рускым, Фоме прозвитеру, истолковано Афонасием мнихом) • Послання до князя Ростислава Мстиславича Смоленського (не збереглось) Климе́нт (Смоля́тич) (Клим Смолятич, Климентій Смолятич, † після 1164) - Митрополит Київський та всієї Руси, автор Послання й інших, що не дійшли до нас творів.

 11. Кирило Туровський Кирило Турівський (Туровський; близько 1130 р. — після 1182 р.) — єпископ Турівський, мислитель, блискучий проповідник (збереглося близько 10 проповідей), автор багатьох повчань, урочистих Слів і молитовних текстів.

 12. “Повчання” Володимира Мономаха «Повча́ння ді́тям» Володимира Мономаха — визначна пам'ятка літератури Київської Русі. Збереглося (без закінчення) в Лаврентіївському списку «Повісті минулих літ» під 1377 р. у кількох неповних частинах. Точної дати написання не встановлено, ймовірно 1109 рік. З літературного погляду — це зразок популярного в античній та середньовічній літературі жанру повчань і одночасно перша в давній українській літературі спроба життєписної розповіді.

 13. «Слово о полку Ігоревім» Слово о полку Ігоревім (Слово о плъку Игоревѣ; «Слово про Ігорів похід», «Слово о полку Ігореві, Ігоря, сина Святославля, внука Ольгова», або альтернативне прочитання: "Слово о полку і гореві, Ігоря, сина Святославля, внука Ольгова ", тобто "Слово про похід і горе") — героїчна поема кінця XII ст, одна з найвідоміших пам'яток давньоруської літератури.

 14. Дякую за увагу!

 15. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Українська мова : підруч. для 11 кл. загальоосвіт. У45 навч. закл. з укр. мовою: академ. рівень, профіл. рівень / С.О. Караман, С.Я.Плющ, В.І.Тихоша. – К. : Освіта, 2012. 2.Українська мова. 11 клас (профільний рівень) / О.О.Телєжкіна. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011.– (Серія «Практичний довідник учителя») 3. Усі уроки української мови в 11 класі. І семестр. Профіль – українська філологія. – Х. : Вид. група «Основа», 2013. – (Серія «усі уроки») 4.http://uk.wikipedia.org 5.http://libsib.ru/ritorika