slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
… om politikerna förstod hur systemet fungerade skulle kanske lagarna skrivas om. PowerPoint Presentation
Download Presentation
… om politikerna förstod hur systemet fungerade skulle kanske lagarna skrivas om.

play fullscreen
1 / 14

… om politikerna förstod hur systemet fungerade skulle kanske lagarna skrivas om.

105 Views Download Presentation
Download Presentation

… om politikerna förstod hur systemet fungerade skulle kanske lagarna skrivas om.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. - Säg att jag går till en bank och vill låna en miljon dollar. Den felaktiga versionen låter så här: Igår satte några kunder in 1,2 miljoner dollar, alltså har banken 1 miljon dollar som den kan låna ut till mig. Så funkar det inte. Det som händer, och jag vet det eftersom jag själv jobbade på bank i fem år, är att banken först bedömer mig som kund och det avgör om de beviljar lånet. Lånet skapas sedan som en tillgång i bankens balansräkning, och i precis samma ögonblick som en skuld i balansräkningen i form av pengar på mitt konto. Ur tomma intet. Det är bara tryckningar på tangenter. Men dessa helt nya pengar på kontot motsvarar köpkraft. Jag kan använda dem för att köpa saker. … om politikerna förstod hur systemet fungerade skulle kanske lagarna skrivas om.

  2. Omfattning: a community currency Family and friends No currency Community: Voluntary, as a gift Max 400 hrs/year Complementary Currency Work; Based on employment/ entrepreneur contract National Currency 1680- 1800 hrs/year

  3. Bra för miljön: återanvändnings, reparationer, korta transporter, Inkluderar folk: gemenskap, involvera arbetslösa, pensionärer, ungdom med mera Ej proffs tjänster: Grannar hjälper grannar omfattning, Bygger resiliens: kompetensbank, kännedom om varandra, bygga tillit, förnybart, lokal ekonomi

  4. En ITK representerar en minut volontär tid. • Skriv in näst nästa år. • Skriv inom vilken kommun det gäller. • Här använder du din stämpel, och du skriver din omställnings id med en framåtlutande streck först t-ex-/Stevehinton. • Din signatur. • Stämpel, Omställare ID och underskrift av din kvinnlig garant. • Stämpel, Omställare ID och underskrift av din manlig garant. • Websidan anges längst ned på kupongen.

  5. ITK- Leken #1 • På en papperslapp, skriv vad du kan erbjuda för ”Community och miljö”. På samma lapp en uppskattning av tiden som läggs ned i minuter. • Ta några tomma lappar som du kan skriva transaktioner på.

  6. ITK- Leken #2 • Tar några ITK och börja med att fylla i dina detaljer. Sök därefter två personer som kan stå som garant för kupongen. • När du har några kuponger klara kan du prova att byta ut dessa mot några papperslappar som representerar tjänster eller varor. • Du kan prova även att ”donera” ITK till en lokal omställningsgrupp.

  7. Resiliens är ett samhälles förmåga till återhämtning efter till exempel en naturkatastrof, ett strömavbrott, en brand, politiska oroligheter eller rentav en ekonomisk kollaps.

  8. Sverige har inte mycket jordbruk för matproduktion kvar efterson det just nu är så mycket billigare att importera mat. Hälften av all mat importeras. Det är farligt att vara beroende av import nät det gäller något så basalt som mat. ” Gunilla A. Olsson Professor i humanekologi, Göteborgs universitet sedan 2007 Sedan beredskapsförordningen upphörde 2002 har det gjorts väldigt lite för krisberedskapen för livsmedelsförsörjning

  9. RÅD FRÅN RICHARD HEINBERG • Forma arbetsgrupper • Engagera individer, organisationer, verksamheter som har relevant kunskaper • Inventera möjligheter • Läsning: Post Carbon Cities: Planning for Energy and ClimateUncertainty, by Daniel Lerch (www.postcarboncities.net). • Skapa kontakter med lokala beredskaps instanser • Börja skissa på en plan Author of ten books, including The Party’s Over, Peak Everything, and The End of Growth, Richard Heinberg is widely regarded as one of the world’s most effective communicators of the urgent need to transition away from fossil fuels.