pass 1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pass 1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pass 1

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 420

Pass 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 451 Views
 • Uploaded on

Pass 1. Stoppade fläktar … sid 2-16 Rapport TVIT—06/3003 Enkel tvåzonsmodell … sid 2.6-4.3 Rapport TVIT—07/7012. Pass 2. Trycksättning trapphus … sid 17-29 Rapport TVIT—06/7001-7004. Pass 3. Backspjäll för skydd … sid 30-36 Rapport TVIT—06/3004

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Pass 1


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pass 1
Pass 1
 • Stoppade fläktar … sid 2-16
 • Rapport TVIT—06/3003
 • Enkel tvåzonsmodell … sid 2.6-4.3
 • Rapport TVIT—07/7012
pass 2
Pass 2
 • Trycksättning trapphus … sid 17-29
 • Rapport TVIT—06/7001-7004
pass 3
Pass 3
 • Backspjäll för skydd … sid 30-36
 • Rapport TVIT—06/3004
 • Textildon som backspjäll … sid 37-39
 • Rapport TVIT—07/7013
pass 4
Pass 4
 • … flerrumsbrandceller sid 40-44
 • Rapport TVIT—06/3003
 • Tvärströmning sid 45-48
 • Rapport TVIT—07/7018?
pass 5
Pass 5
 • … beräkningar med PFS sid 49-57
 • Rapport TVIT—07/7009
pass 6
Pass 6
 • Funktionskrav mot … sid 58-67
 • Rapport TVIT—07/7010
 • Kolmoxidförgiftning … sid 68-70
 • Rapport TVIT—07/7014
brandforsk 313 001
BRANDFORSK 313-001

Projekttitel

Skydd mot rökspridning via ventilation

med stoppade fläktar och förbigångar-riskbedömning och dimensionering

TVIT—06/3003

projektets syfte
Projektets syfte
 • Undersöka risk för brandgasspridning
 • Bestämma dimensioneringsregler
 • Bestämma dimensionerande brandflöde
 • Bestämma dimensionerande lufttäthet
vad avg r brandgasspridning
Vad avgör brandgasspridning?
 • Tre ting
 • Brandens värmeeffekt (konvektiv del)

= brandens termiska expansion

= brandflöde

 • Brandrummets lufttäthet
 • Ventilationssystemets egenskaper
vilka os kerheter finns
Vilka osäkerheter finns?
 • Brandens tidsförlopp
 • Inverkan av sprinklersystem
 • Lokalens lufttäthet
 • När sprängs fönster
 • Ventilationssystemet
f system med st ndig drift
F-system med ständig drift
 • Kommer branden att detekteras?
 • Stor utspädning om många lägenheter
 • Metoden 5:1 otillräcklig
 • Rätt dimensionering bra skydd
 • Risk för tvärströmning
 • Känslig för vindpåverkan
ft system med st ndig drift
FT-system med ständig drift
 • Som för F-system
 • Med stoppade fläktar och förbigångar

ett varmt F-system utluftar

ett kallt T-system inluftar

utom i brandrummet bra med golvdon

 • Större tvärströmningsrisk
dimensionerande brandfall
Dimensionerande brandfall
 • Vanlig brandeffektsimulering

P(t) ~ t2

 • Brandförsöksdata mot maximaleffekt

70 brandförsök

10 föremålsgrupper

36 monotont ökande effekt

7 monotont ökande effektändring

s ngar y6
Sängar Y6
 • 12 fall med skumgummimadrasser
 • 3 fall med resårmadrasser
 • Brandeffekt – brandtid Figur 3.23
 • Brandluftbehov – brandtid Figur 3.24
 • Relativ effekt – relativ tid Figur 3.25
brandfl dessimulering
Brandflödessimulering
 • Förenklad tvåzonmodell
 • Parameterkänslighet
   • rumsdata golvyta höjd väggyta kvadratisk form
   • utluftning
   • ytmaterial typ och tjocklek
   • uppdelning strålning och konvektion
   • tidsförlopp
 • t2-brandförlopp [medium∙fast]0.5
 • Kontroll av tumregel 1 MW ger 1 m3/s
brandmodeller
Brandmodeller
 • Största brandflöde
 • Dito brandtid
 • Dito brandtemperatur
 • Dito brandtid med sprinkler
 • Dito brandtid med fönstersprängning
simuleringsfall
Simuleringsfall
 • Tidsförlopp t2 och t1
 • Brandtillväxthastighet 8 fall
 • Golvyta 10 fall
 • Rumshöjd 5 fall
 • Nedre utluftning 5 fall
 • Totalt 2000 fall
anpassade modeller 3 16 18
Anpassade modeller (3.16-18)

qb = 0.0081 α0.42 A0.50 h1.04 (m3/s)

tb = 92.821 α-0.33 A0.35 h0.28 (s)

Tb = 409.33 α0.07 A0.005 h-0.07 (K)

 • Stora likheter för qb med äldre formel och teori
dimensionerande brandfl de hur
Dimensionerande brandflöde hur?
 • Använda modell (3.16) t2-brand
 • Använda modell (3.20) t1-brand
 • Använda simulering med brandföremål
 • Vad kommer att brinna?
 • Krav finns förhindra eller försvåra?
teori dimensionering utluftning
Teori - dimensionering - utluftning
 • Tryckfallsförhållande 5:1 eller f:1
 • Kall spridningsanalys utan termik
 • Kall spridningsanalys med termik
 • Tvärströmning Figur 4.5 och 4.6 fel
 • Varm spridningsanalys utan inblandning
 • Varm spridningsanalys med inblandning
tryckfallsf rh llande 5 1 1
Tryckfallsförhållande 5:11
 • Alla grenkanaler skall ha minst 5 gånger större tryckfall än det gemensamma kanal-systemet ut mot det fria
 • Behövs det förbigång?
 • Hur säkert är systemet?
 • Hur mycket brandgaser kan spridas ?
tryckfallsf rh llande 5 1 2
Tryckfallsförhållande 5:12
 • Ett fall med n lokaler och samlingslåda
 • Grentryckfall pg
 • Grenflöde qg
 • Aggregattryckfall pa
 • Aggregatflöde qa = n qg
 • Samband tryckfall pa = mpg
tryckfallsf rh llande 5 1 3
Tryckfallsförhållande 5:13
 • Tryckfallskravet kan utan förbigång

pg :pa / n2

 • Omskrivning med pa = mpg ger

n2 : m

 • Kravet 5:1 ger

n2 / m > 5

tryckfallsf rh llande 5 1 4
Tryckfallsförhållande 5:14
 • Sifferexempel: Antag T-system med åtta rum och grentryckfall 100 Pa och aggregattryckfall 800 Pa vilket ger

n2 / m = 64/8 = 8 > 5 ok!

tryckfallsf rh llande 5 1 5
Tryckfallsförhållande 5:15
 • Sifferexempel: Antag F-system med tre rum och grentryckfall 100 Pa och övriga tryckfall 100 Pa vilket ger

n2 / m = 9/1 = 9 > 5 ok!

tryckfallsf rh llande 5 1 6
Tryckfallsförhållande 5:16
 • Slutsats: Det är lätt att uppfylla tryckfalls-förhållande 5:1 utan en förbigång
kall brandgasspridning 1
Kall brandgasspridning1
 • Antag ett fall med n lika lokaler
 • Brandgaser fördelas som f0.5:(n-1)

mellan utluftningen och de andra lokalerna

 • Några sifferexempel:
  • f=9 och n=2 ger spridningsbild 3:1
  • f=9 och n=4 ger spridningsbild 1:1
  • f=9 och n=10 ger spridningsbild 1:3
kall brandgasspridning 2
Kall brandgasspridning2
 • Brandgasspridningandel till övriga lokaler

st = 1/(f0.5/(n-1)+1) (-) (4.7)

 • Några sifferexempel:
  • f=9 och n=2 ger spridningsbild 1/4
  • f=9 och n=4 ger spridningsbild 1/2
  • f=9 och n=10 ger spridningsbild 3/4
kall brandgasspridning 3
Kall brandgasspridning3
 • Slutsatsen är att tryckfallsförhållande 5:1 inte ger något nämnvärt skydd mot brand-gasspridning i det kalla fallet
sval brandgasspridning 1
Sval brandgasspridning1
 • När fläkten i ett F-system i en flerplans-byggnad är ur drift råder självdrags-ventilation
 • Dimensioneringskrav ingen brandgas-spridning till högsta våningsplan
 • Vad blir tryckfallsförhållandet?
sval brandgasspridning 2
Sval brandgasspridning2
 • Antag följande:
  • inga stamkanaltryckfall
  • antal anslutna våningsplan n
  • tryckfall grenkanal för flöde q pg
  • tryckfall fasad för flöde q pf
  • tryckfall utluftning för flöde q pe
  • utluftningens höjd i våningsplan m
  • termisk tryckskillnad våningsplan p
sval brandgasspridning 3
Sval brandgasspridning3
 • Dimensioneringskrav eller sökt tryckfalls-kvoten är

pg / pe > s(n)2 / m

där

s(n) = 1 + 20.5 + . . . + (n-1)0.5

sval brandgasspridning 4
Sval brandgasspridning4
 • Sifferexempel s(n)2/m
  • m = 1
  • n = 2 ger tryckfallskvoten 1
  • n = 4 ger tryckfallskvoten 18
  • n = 10 ger tryckfallskvoten 373
 • jfr SBN-kravet 5
dimensionering sj lvdrag
Dimensionering - självdrag
 • Antag m=1 ger krav

pg / pe > s(n)2

 • Notera pg och pe avser flöde q
 • Inför pen för flöde nq

pen = n2 pe

 • Nytt krav

pg / pen > s(n)2/n2

dimensionering utan inblandning
Dimensionering - utan inblandning
 • Beräkningsuttryck där brandtryck ingår

pg / pen = … (4.22)

dimensionering med inblandning
Dimensionering - med inblandning
 • Beräkningsuttryck där brandtryck och inblandningsfaktor r ingår

pg / pen = … (4.34)

 • Inblandningsfaktorn r itereras fram
 • Om r=0 blir (4.34)=(4.22)
fyra dimensioneringmetoder
Fyra dimensioneringmetoder

pg / pen < n2 / f (4.1)-1

pg / pen < n2 / s(n)2 (4.17)-1

pg / pen < … (4.22)

pg / pen < … (4.34)

kontroll av metoder
Kontroll av metoder
 • 15 grundfall konstant stamkanaldiameter
 • 15 grundfall konstant stamkanaltryckfall
 • 10 brandtemperaturer 100(100)1000 ºC
 • 8 brandtryck 0, 10, 20, 50, … 1000 Pa
 • 2400 fall ((15+15)∙10∙8)
 • Säkerhetsmarginal för metod (4.34)
j mf relse metoder
Jämförelse metoder
 • Konstant kanaltryckfall 3 Pa/plan
 • Tryckfall fasad,gren,stam 10,90,3 Pa
 • 6 våningsplan
 • Metod (4.1) ger pen = 648 Pa
 • Metod (4.11) ger pen = 51.2 Pa
 • Isodiagram penmed Tb x-axel pb y-axel

för metod (4.22), (4.34) och facit

utluftning och vindp verkan 1
Utluftning och vindpåverkan1
 • Drivtryck utluftning (4.42)

pe =(n - e) g ze + ( fv - fe ) v2/2

   • vindfaktor plan n fv och utluftning fe
 • Termisk term
   • 300 ºC ger 6 Pa/m och 5 m ger 30 Pa
 • Vindterm
   • fv - fe = 1 och 7 m/s ger 30 Pa
   • fv - fe = 0.5 och 10 m/s ger 30 Pa
utluftning och vindp verkan 2
Utluftning och vindpåverkan2
 • Vindfaktor fe för tak < 0
 • Vindfaktor fv för plan n är osäker
 • Vindfaktor lovartsida > 0.5
 • Vindfaktor läsida < -0.5
 • Drivtryck för utluftning < 0 = felfunktion
 • Ofta öppna fönster vid brand
simulering av utluftning
Simulering av utluftning
 • Enbart kvadratiska tryckfall
 • 12 modellfall
 • Brandtemperatur 20-1000 ºC
 • Brandtryck 0, 10, 20, 100, … 1000 Pa
 • Inträngande brandflöde beräknas
 • Enbart kvadratiska tryckfall
basmodellfall
Basmodellfall
 • F-system (=FT-system/2)
 • Ventilationsflöde 1 m3/s
 • Fasadtryckfall 10 Pa
 • Grentryckfall 90 Pa
 • Stamtryckfall 3 Pa/plan
 • Tryckfall utluftning 3 Pa
 • Utetemperatur 20 ºC
modellfall 2 8
Modellfall 2-8
 • 2 konstant stamkanaldiameter
 • 3 lägre grentryckfall 40 Pa (90 Pa)
 • 4 högre avlufttryckfall 18 Pa (3 Pa)
 • 5 undertryck avluft 5 Pa (0 Pa)
 • 6 låg utetemperatur 10 ºC (20ºC)
 • 7 våningsplan 4 (6)
 • 8 våningsplan 8 (6)
sammanfattning simulering
Sammanfattning - simulering
 • Känsligt för låga brandtemperaturer
 • Mindre känsligt för höga brandtryck
 • Känsligt för vindtryck
 • Känsligt för utetemperatur
 • Rätt dimensionering innebär

nästan bara rakt upp och ut

byggnaders luftt thet
Byggnaders lufttäthet
 • Genomgång av 36 provtryckningsfall
 • Hela omslutande ytan används för

att beräkna specifikt luftflöde vid 50 Pa

 • Gamla BBR-krav 0.8 l/sm2 för bostäder
 • Gamla BBR-krav 1.6 l/sm2 för lokaler
 • Nytt BBR-krav 0.6 l/sm2
sammanfattning luftt thet
Sammanfattning - lufttäthet
 • Samband läckflöde q ~ ∆pn
   • q l/sm2 hela den omslutande ytan
   • n (0.5,1.0) (turbulent,laminärt)
 • Medelvärden q50+/q50- n+/n-
 • Lägenheter 0.31/0.28 0.67/0.77
 • Småhus 0.47/0.43 0.72/0.81
 • Trapphus 0.78/1.01 0.60/0.80
 • Övriga stor spridning
sammanfattning slutrapport
Sammanfattning – slutrapport
 • Dimensionerande effekt t1- och t2-brand
 • Dimensionerande lufttäthet
 • Förenklad modell för utluftning
 • Dimensionering av utluftning
 • Simulering av utluftning
forts ttning slutrapport
Fortsättning – slutrapport
 • Mer försöksdata bränder i slutna rum
 • CFD-simulering av bränder i slutna rum
 • Mer försöksdata lufttäthet
 • Fullständigare modell för utluftning
trycks ttning av trapphus

Trycksättning av trapphus

BRANDFORSK 330-031

TVIT—06/7001-7004

trycks ttning av trapphus98
Trycksättning av trapphus
 • Syfte
  • för att undvika inträngning av brandgaser
  • för att underlätta utrymning
  • för att underlätta räddningsarbete
 • Avgränsning
  • trapphus direkt mot våningsplan ej hisshall
  • våningstryck = utetryck eller
  • våningsläckage >> trapphusdörrläckage
trycks ttningskrav
Trycksättningskrav
 • > 20 Pa
  • För att förhindra inträngning av brandgaser
   • 293 ºC 2 m dörr 586 ºC = 12 Pa
   • 293 ºC 2 m dörr 879 ºC = 16 Pa
   • ingen marginal mot överlagrat brandtryck
 • < 80 Pa
  • För att kunna öppna dörrar
   • öppningskraft < 133 N
h gsta m jliga trapphus
Högsta möjliga trapphus
 • Trycksättningsintervall (20,80) Pa
 • Termisk tryckgradient
  • Vintertid –23 C° 2 Pa/m
  • Sommartid 33 C° -0.5 Pa/m
 • Trapphushöjd
  • Vintertid 2 Pa/m 30 m (80-20)/2
  • Sommartid -0.5 Pa/m 120 m (20-80)/-0.5
oteknisk l sning
Oteknisk lösning
 • Utomhustrapphus
 • En våning per trapphussektion
 • Ingen trycksättning
 • Vindberoende funktion
byggteknisk l sning
Byggteknisk lösning
 • Sektionera trapphus som klarar kraven
 • Rekommenderad sektionering
  • 8-12 våningsplan per trapphussektion
  • Turning Torso 200 m 9 moduler 5 sektioner
  • World Trade Center 400 m 3×? sektioner
installationsteknisk l sning
Installationsteknisk lösning
 • Skapa ett strömningstryckfall =den termiska tryckgradienten
 • Vintertid nerifrån och upp
 • Sommartid uppifrån och ner
o ndlig trapphush jd om
Oändlig trapphushöjd om
 • Inget läckage och
 • Jämn personbelastning och
 • Samma temperatur
begr nsad trapphush jd om
Begränsad trapphushöjd om
 • Läckage eller
 • Ojämn personbelastning eller
 • Trycksättning med uteluft
tryckfall trapphus 1
Tryckfall trapphus1
 • Halvtrappa eller heltrappa
 • Slutet/öppet trapphus med/utan mittvägg
 • Kompakt trapphus = rektangulär kanal
  • 2 st 180 ° skarpa böjar per plan
  • 2-4 st 37 ° skarpa böjar per plan
  • 1-2 st kontraktioner per plan
  • som tre engångsförluster per plan eller
  • som en 3 m luftkanal med diameter 800 mm
tryckfall trapphus 2
Tryckfall trapphus2
 • Öppen halvtrappa
  • invändig bredd 2700 mm och längd 5600 mm
  • trappbredd 1200 mm glapp 40+220+40 mm
  • ytterglapp 0.60m2 och mittglapp 0.44 m2
  • mätsträcka för tryckfall +6 m till +45 m
  • temperatur +3 m, +6 m, +25.5 m, +45 m,
  • självdrag 5 ºC ute 22ºC inne
  • +3 m dörr 1.8 m2 +51 m luckor 0.9+0.8 m2
tryckfall trapphus 3
Tryckfall trapphus3
 • Modell för våningsplan

∆p / n = enρv2/2 Pa

   • mät ∆p och v för n våningsplan och bestäm en
   • oberoende av våningshöjd och trapphusstorlek
   • flödet = trapplöpstvärsnitt (b×h) × dito hastighet v
 • Modell för m trapphus

∆p = Rq2 Pa/m

R = enρ / 2 b2 h3 Pa/m(m3/s)2

tryckfall trapphus 4
Tryckfall trapphus4
 • SYSAV försök 13 plan 39 m
  • en = 2.0 utan personbelastning
   • en = 2.5 för modellförsök
   • olika ytstruktur ger högre en
   • 1 m2 smitväg ger lägre en
 • Fullskaleförsök litteratur
  • en = 1.8 utan personbelastning
  • en = 5.4 med personbelastning
tryckfall trapphus 5
Tryckfall trapphus5
 • Modellförsök skala 1:50
  • öppen/sluten, halv/hel, 1/2 m åtta fall
 • Modellförsök skala 1:100
  • öppen, halv/hel, 1 m två fall
 • Engångsförlust per plan
  • öppet och halvtrappa 2.5
  • öppet och heltrappa 2.9
  • slutet och halvtrappa 3.9
  • slutet och heltrappa 4.2
tryckfall trapphus vid 1 m s
Tryckfall trapphus vid 1 m/s
 • Dynamiskt tryck 0.6 Pa
 • Engångförlust per plan en = 3 /plan
 • Tryckfall 1.8 Pa/plan
 • Trapp-
  • bredd 1 m
  • höjd 3 m
  • tvärsnitt 3 m2
  • flöde 3 m3/s
  • tryckfall 0.6 Pa/m
balansfl de trycks ttning
Balansflöde - trycksättning
 • ( o - i ) g = R qb2 Ti > To (Pa/m)
 • qb = ( ( o - i ) g / R )0.5 Ti > To (m3/s)
  • qb balansflöde m3/s
  • o uteluftens densitet vid To kg/m3
  • i inneluftens densitet vid Ti kg/m3
  • g jordaccelerationen m/s2
  • R strömningstryckfall vid 1 m3/s Pa/m
fysikalisk modell
Fysikalisk modell
 • Oberoende variabel
  • Trapphusnivå z m
 • Tre differentialekvationer
  • Övertryck i trapphus ∆p(z) Pa
  • Trapphusvolymflöde q(z) m3/s
  • Trapphustemperatur T(z) K
trapphus vertryck p z pa
Trapphusövertryck ∆p(z) Pa

Derivata för övertryck =

d ∆p(z) / dz = Pa/m

Termiskt tryckändring

( ρo – ρ(z) ) g Pa/m

- Tryckfall

- ( ρ(z) / ρo ) R(z) q(z)2 Pa/m

trapphusvolymfl de q z m 3 s
Trapphusvolymflöde q(z) m3/s

Derivata för trapphusvolymflöde =

d q(z) / dz = m2/s

Termisk volymändring

( q(z) / T(z) ) d T(z) / dz m2/s

- Läckage

- qn ( ∆p(z) ρn / ∆pnρ(z) )0.5 m2/s

trapphustemperatur t z k
Trapphustemperatur T(z) K

Derivata för trapphustemperatur =

d T(z) / dz = K/m

Trapphusytors värmeutbyte

Ah ( Ts – T(z) ) W/m

/ Trapphusflödets värmeöverföringsförmåga

/ ( ρ(z) c q(z) ) W/K

k nslighetsanalys figur 2 1 17
Känslighetsanalys Figur 2.1-17
 • Trapphushöjd 100 m
 • Aktuell parameter på kurva
 • Parameter
  • läckage
  • tryckfall
  • värmeövergångstal
  • personbelastning storlek
  • personbelastning läge
  • inloppstemperatur
dimensionering 1 best m p min
Dimensionering1 bestäm ∆pmin
 • Indata
  • Värmeöverföringsförmåga Ah W/mK
  • Personbelastning faktor f -
  • Personbelastning läge p m
  • Trapphushöjd h m
  • Högsta övertryck ∆pmax Pa
  • Läckage qx m3/s vid ∆px Pa
  • Utetemperatur och inloppsdito To K
dimensionering 2 best m p min
Dimensionering2 bestäm ∆pmin
 • Iterera beräkningsuttryck (3.1-12)

∆pmin = ∆pmax – dppfx – dpT

dppfx personbelastning och läckage

dpT trapphustemperatur

 • Kontroll med 16384 (47) testfall
  • 7 parametrar och 4 värden per parameter
dimensionering 3 best m p min
Dimensionering3 bestäm ∆pmin
 • Simulering med Excel (2.1-3)7004
  • givet tryckfall, läckage och värmeutbyte
  • givet ∆p(0) = ∆pmax och T(0)
  • finn q(0) och A(h) som uppfyller
  • ∆pmin < ∆p(z) < ∆pmax och 0 < q(z)
  • kontroll av beräkning mot Figur 2.1-17
  • ingen garanti
test av trycks ttningss tt
Test av trycksättningssätt
 • Tre personbelastningar 0.0, 0.5, 1.0
 • Fem klimat 20, 8.9, -2.9, -13.1 -22.9 ºC
 • Fem trycksättningssätt
  • Reglerad öppning
  • Programstyrd öppning
  • Till/frånstyrd öppning
  • Anpassat läckage
  • Ingen öppning
maximal trapphush jd 1
Maximal trapphushöjd1
 • Tryckintervall (20,80) Pa
 • Termisk gradient 14 fall

-0.5, -0.4, -0.3, -0.2. -0.1, 0.0

0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ,0.5, 1.0, 1.5 och 2.0 Pa/m

 • Maximal trapphushöjd utan flöde
  • 120, 150, 200, 300, 600,∞,

600, 300, 200, 150, 120, 60, 40, 30 m

 • Läckage 0.02 m3/sm
maximal trapphush jd 2
Maximal trapphushöjd2
 • Funktion av termisk gradient Pa/m
 • Tryckreglerad fläkt nederst
 • Trycksättningsmetoder
  • temperatur-tillfrånstyrd taklucka
  • temperatur-reglerad taklucka
  • tryck-reglerad taklucka
 • Läckage 0.02 m3/sm
sammanfattning f rdelar
Sammanfattning fördelar
 • En sektion
 • En trycksättningsfläkt
 • Ett inflöde nederst – brandgasfritt?
 • En bättre genomluftning
sammanfattning nackdelar
Sammanfattning nackdelar
 • Kompakt trapphus
 • Större trycksättningsfläkt
 • Taklucka
  • temperatur-tillfrånstyrd
  • temperatur-styrd
  • tryck-reglerad
 • Ej mot hisslobby
versikt trycks ttning
Översikt trycksättning
 • Statisk trycksättning
  • utan och med sluss
 • Flödestrycksättning
  • ökat läckage
  • temperatur-till/frånstyrd öppning
  • temperatur-styrd öppning
  • tryck-reglerad öppning
 • Temperaturtrycksättning
  • innetemperatur lika med utetemperatur
slide175
Backspjäll för skydd mot brandgasspridning- utveckling och försökTrygg-Hansas Forskningsstiftelse E6/2004TVIT--06/3004
backspj ll ingen nyhet
Backspjäll ingen nyhet
 • Patenterat av Lars Thörnvall
 • Löpdagar 80-05-071 och 87-06-162
 • Omfattande utformning
 • Dubbelfunktion – termiskt framspjäll
 • Fläktar i drift och ur drift
backspj ll 25 r senare
Backspjäll 25 år senare
 • KIBS – LTH
  • kombinerat injusterings- och backspjäll
 • Backspjäll RSK – Systemair
 • Backspjäll Basic – Hagab (godkänt)
 • Tilluftsdon Flipper – Acticon
 • Tilluftsdon IDCC – Lindinvent
 • Tilluftstextildon – ACP
backspj ll kibs
Backspjäll KIBS
 • Enkelt självstängande cirkulärt lock
  • ytterdiameter 120 mm
  • håldiameter 100 mm
  • överlapp 10 mm
 • Placering i anslutningslåda för tilluftsdon
 • Endast lodrät placering av lock
 • Inspektion genom bortagande av don
 • Injustering genom begränsad lockvinkel
tryckfall fl dessamband
Tryckfall/flödessamband>
 • Normal drift framriktningen
 • Öppningsvinkel α
 • Förvinkel β
  • positiv förvinkel för säker stängning
tryckfall fl dessamband187
Tryckfall/flödessamband>
 • Tryckfall ∆p som för fri utströmning med hastigheten v för flödet q genom arean A

∆p = ρv2/2 = ρ (q/A)2/2 = b q2

A = C 2π r2 sin(α)

b = ρ / 2 A2

C = kontraktion (0,1)

sin(α) < 1 α < 30 º

normal drift
Normal drift
 • Största spalthöjd 4, 5, 6, 7, 8 mm
 • Mätt spjälltryckfall = f ( mätt flöde )
 • Beräknat spjälltryckfall

= f ( mätt spjälltryckfall )

 • Anpassad kontraktion C = 0.736 i (4.1)
tryckfall fl dessamband192
Tryckfall/flödessamband<
 • Ringformat spalt med laminär strömning
  • Reynolds tal Re = v d / ν > 2000
  • Spalthöjd 0.15 mm => d = 0.30 mm
  • Kinematisk viskositet v = 0.000015 m/s2
  • Hastighet v > 100 m/s
  • Spalttryckfall > dynamiskt tryck 6000 Pa
 • Slutsats alltid laminärt
tryckfall fl dessamband193
Tryckfall/flödessamband<

∆p = 12 μ l v / s2 (Pa) (3.2)

∆p tryckfall, Pa

μ dynamisk viskositet, kg/ms

l spaltlängd, m

v hastighet, m/s

s spalthöjd, m

tryckfall fl dessamband194
Tryckfall/flödessamband<

q = s v = ∆p s3 / 12 μ l (m3/sm) (3.5)

q flöde 1 m spalt, m3/sm

 • Notera att q ~ ∆p
 • Notera att q ~ s3
 • Notera att q ~ l-1
specifikt l ckage vid 1000 pa
Specifikt läckage vid 1000 Pa
 • Tillämpning på KIBS
  • spaltlängd 10 mm och spalthöjd 0.1 mm
  • q = 0.000462 m3/sm enligt (3.5)
  • lock/inlopp/medeldiameter 120/100/110 mm
  • spaltbredd/medelomkrets 345 mm
  • q = 0.00016 m3/s = 0.16 l/s
  • q = 21 l/sm2
specifikt l ckage vid 1000 pa196
Specifikt läckage vid 1000 Pa
 • Täthetsklass 1 750 l/sm2
 • Täthetsklass 2 150 l/sm2
 • Täthetsklass 3 30 l/sm2
 • Täthetsklass 4 6 l/sm2
 • Slutsats 0.1 mm spalt klarar täthetsklass 3
t thet f r backspj llsfunktion 1
Täthet för backspjällsfunktion1
 • Mätningar med varierande spalthöjd
  • smin minsta spalthöjd, m
  • smax största spalthöjd, m
  • s = (1+3a2/2)1/3 smedel (m) (3.3)
  • a = (smax-smin)/(smax+smin) (-) (3.4)
  • smin = 0 => a = 1
 • Korrektion av (3.5)

q = 2.5 ∆p smedel3 / 12 μ l (m3/sm)

t thet f r backspj llsfunktion 2
Täthet för backspjällsfunktion2
 • Största spalthöjd med vanliga bladmått
  • Distans 0.05(0.05)0.30 mm
 • Specifikt läckflöde = f ( läcktryckfall )
 • Specifikt läckflöde = f ( distans )
kibs lth
KIBS - LTH
 • Endast en prototyp
 • Risk för skrammel
  • vid varierande tryck
  • vid injusteringsläge
 • Bra täthet vid normal temperatur
 • Osäker täthet vid hög temperatur
  • termisk deformation/spänningar
backspj ll rsk systemair
Backspjäll RSK - Systemair
 • För rund kanal och godtycklig orientering
 • Galvaniserad plåt
 • Två fjäderbelastade lameller
 • Högt tryckfall

storlek 10 12 16 20 25 31

tryckfall 85 40 55 45 55 25 Pa

 • Läckagelängd = omkrets + diameter
backspj ll basic hagab
Backspjäll Basic - Hagab
 • Typgodkänt
 • Placeras i tilluftskanal
  • Två koncentriska textilrör i olika material
  • Ett tätande och ett värmetåligt
  • Ett grovt galler uppströms textilrören
 • Vid backströmning
  • Textilrören kollapsar och tätar mot gallret
tilluftdonet flipper acticon
Tilluftdonet Flipper - Acticon
 • Läckarea 500 mm2 för donstorlek 12
 • Mätvärden
  • tryckfall 1000 Pa
  • flöde 0.015 m3/s
  • läckarea 370 mm2
  • specifikt läckage 1222 l/sm2
  • täthetsklass 1 750 l/sm2
 • Slutsats faktor 10 fattas täthetsklass 2
tilluftdonet idcc lindinvent
Tilluftdonet IDCC - Lindinvent
 • Inblåsning via sex djupa ringspalter
 • Anslutningstorlek 16
  • Mätt läckflöde < 1 l/s vid 100 Pa
  • Specifikt läckflöde < 500 l/sm2
 • Anslutningstorlek 25
  • Mätt läckflöde < 2 l/s vid 100 Pa
  • Specifikt läckflöde < 400 l/sm2
 • Slutsats donen uppfyller täthetsklass 1
utdrag ur tabell 9 1
Utdrag ur Tabell 9.1
 • produkt fall mått l/sm2 klass
 • KIBS beräknat 0.2 mm 53 > 2
 • KIBS mätt 0.2 mm 74 > 2
 • RSK beräknat 0.2 mm 519 > 1
 • Basic mätt - 92 > 2
 • Flipper mätt - 1222 < 1
 • IDCC beräknat 0.2 mm 112 > 2
slutsatser
Slutsatser
 • Kod tryckfall läckage brand temperatur
 • KIBS ingen färdig produkt 55??
 • Backspjäll RSK – Systemair 12??
 • Backström. Basic – Hagab 4555
 • Tilluftsdonet Flipper – Acticon 5133
 • Tilluftsdonet IDCC – Lindinvent 5322
vilka krav skall g lla
Vilka krav skall gälla?
 • När skydd mot brandgasspridning?
 • I början av branden?
 • Under 60 min?
 • Under hela brandförloppet?
 • Hur sker provning idag?
 • När kan brandförsvaret vara på plats?
varf r heter det brandgas
Varför heter det brandgas-…?
 • Förr hette det rök-… jämför med
  • rökspridning brandgasspridning
  • rökdykare brandgasdykare
  • rökdetektor brandgasdetektor
  • rökvarnare brandgasvarnare
 • Lättare skilja på
  • brand och rök
  • än brand och brandgas
textildon som backspj ll teori och m tresultat tvit 07 7013
Textildon som backspjäll- teori och mätresultatTVIT--07/7013
tryckfall fl dessamband textilduk
Tryckfall/flödessambandtextilduk
 • Samband ∆p = a qb
 • Duk/material 5 a=0.2653 b=1.136
 • Duk/material 6 a=0.1885 b=1.072
tryckfall fl dessamband221
Tryckfall/flödessamband<>
 • Cylindriskt don diameter d och längd nd
 • Flödet proportionellt mot aktiv textilduk
 • Ideal backarea A< = πd2/4
 • Normal framarea A> = πnd2 + πd2/4
 • Ideal areakvot A> / A< = 4n+1
 • Rimlig areakvot A> / A< = 2n
tryckfall fl dessamband222
Tryckfall/flödessamband>
 • Don 010 med duk/material 5
  • nominellt tryckfall 88 Pa
  • nominellt flöde 20 l/s
 • Don 030 med duk/material 6
  • nominellt tryckfall 45 Pa
  • nominellt flöde 20 l/s
textildukens egenskaper 1
Textildukens egenskaper1
 • Krökningsradie r för tryckskillnad ∆p

r = (EI/2∆p)1/3 (m) (2.5)

 • Nerböjning z för längd x och last Q = mxg

z = 5 Q x3 / 384 EI (m) (2.6)

textildukens egenskaper 2
Textildukens egenskaper2
 • Eulers fjärde knäckfall

F4 = 4 π2 EI / l2 (N) (2.7)

 • Bucklingstryck fast inspänd halvcylinder

∆p = 32 EI / d3 (Pa) (2.8)

 • Resultat

∆p < 5 Pa d = 0.1 m

textildukens egenskaper 3
Textildukens egenskaper3
 • Bucklingstryck fri halvcylinder

∆p = 4 EI / d3 (Pa) (2.9)

 • Resultat

∆p < 1 Pa d = 0.1 m

okul ra observationer
Okulära observationer<
 • < 5 Pa
   • textildonet trycks samman som ett oregelbundet Y
 • 100 Pa
   • aktiv dukyta sammanpressas
 • 200 Pa
   • passiv dukyta sammanpressas donet lyfter 20 mm
 • 400 Pa
   • donet lyfter ytterligare 20 mm
tryckfall fl dessamband233
Tryckfall/flödessamband<(>)
 • Flöde vid tryckskillnad 250 Pa
 • Don 010 030
 • Duk 5 6
 • Backflöde med p.d l/s 4 8
 • Backflöde utan p.d l/s 8 10
 • Framflöde l/s 50 70
sammanfattning textildon
Sammanfattning - Textildon
 • Otillräcklig täthet i backriktningen
  • orsakad av textildukens styvhet
 • Brandtålighet?
  • textilduken smälter
 • Temperaturtålighet?
  • textilduken smälter
 • Lämplig placering som golvdon
  • lägre temperatur
synpunkt brandcell
Synpunkt - Brandcell
 • En brandcell kan vara
  • ett enda rum
  • ett hotellrum
  • en lägenhet
  • ett våningsplan
  • en kontorsavdelning med flera cellkontor
  • en skolbyggnad med flera klassrum
  • en sjukvårdsavdelning med flera patientrum
  • en fångvårdsavdelning med flera celler
synpunkt brandcell237
Synpunkt - Brandcell
 • Fläktar i drift
 • Är brandgasspridning möjlig från en brandcell till en annan brandcell?
 • Ja. Om brandcellen består av ett rum
 • Nej. Om brandcellen består av flera väl avgränsade rum/lokaler och om kanalsystem sektioneras brandcellsvis
tumregel
Tumregel ?
 • F-system med flera brandceller
 • Varje brandcell bestående av flera rum
 • Stängda rumsdörrar
 • Varje brandcell har ett lokalt kanalsystem
 • Lämpligt kanalbrandflöde från brandrum?
analys gr nsfall av f system
Analys gränsfall av F-system
 • Brandcell med n rum med flöde q och frånluftsgrentryckfall ∆p
 • Inget frånluftflöde från annan brandcell
 • Brandkanalflödet är ersätter egen och annan brandcells flöde 2nq
 • Brandtryck pb = ∆p (2n)2
j mf relse metod 1 och 2
Jämförelse metod 1 och 2
 • Metod 2 ger högre brandtryck
 • Metod 2 ger högre brandflöde
 • Om ∆ps = 0 blir metod 1 = 2
exempel 1 metod 1
Exempel 1 – Metod 1
 • Två brandceller med fyra lika rum var
 • Frånluftsflöde 30 l/s
 • Fasadtryckfall 10 Pa
 • Grentryckfall 80 Pa
 • Brandtryck enligt (2.1)

pb = 4 42 80 = 5120 Pa

 • Brandflöde enligt (2.2)

qb = 2 4 30 (1+(80/120)0.5) = 919 l/s

exempel 2 metod 2
Exempel 2 – Metod 2
 • Som exempel 1
 • Stamkanaltryckfall ∆ps = 10 Pa vid 120 l/s
 • Beräkning enligt (2.3-8)
 • Brandtryck

pb = 8040 l/s

Brandflöde

qb = 1151 l/s

exempel 3 ppna d rrar
Exempel 3 – öppna dörrar
 • Tumregel för enrumsbrandcell
 • Ventilationsflöde 120 l/s fyra rum i ett
 • Brandkanalflöde 240 l/s dubbla
 • Brandtryck 320 Pa fyrdubbla
 • Brandfasadflöde 679 l/s 120(320/10)0.5
 • Brandflöde 919 l/s
 • Samma brandflöde som för metod 1
tumregel252
Tumregel ?
 • FT-system
 • Flera brandceller
 • Varje brandcell bestående av flera rum
 • Stängda rumsdörrar
 • Varje brandcell har ett lokalt kanalsystem för tilluft och för frånluft
 • Lämpligt kanalbrandflöde från rum ?
analys gr nsfall av ft system
Analys gränsfall av FT-system
 • Brandcell med n rum med flöde q och tilluftsgrentryckfall ∆p
 • Inget tilluftflöde till utsatt brandcell
 • Brandkanalflödet är ersätter och är lika med övriga rums tilluftsflöde (n-1)q
 • Brandtryck pb = ∆p + ∆p (n-1)2
j mf relse metod 1 och 2260
Jämförelse metod 1 och 2
 • Metod 1 ger högre brandtryck
 • Metod 1 ger högre brandflöde
 • Metod 2 ordentligare
exempel 1 metod 1261
Exempel 1 – Metod 1
 • Två brandceller med åtta lika rum var
 • Inget läckage
 • Ventilationsflöde 40 l/s
 • Tilluftsgrentryckfall 150 Pa
 • Frånluftsgrentryckfall 50 Pa
 • Brandtryck enligt (3.2) 7500 Pa
 • Brandflöde enligt (3.1, 3-4) 772 l/s
exempel 2 metod 2262
Exempel 2 – Metod 2
 • Som exempel 1
 • Beräkning enligt (3.5-9) ger
 • Brandtryck 5152 Pa
 • Brandflöde 640 l/s
exempel 3 ppna d rrar263
Exempel 3 – öppna dörrar
 • Tumregel för enrumsbrandcell
 • Brandtryck = Tilluftsgrentryckfall ∆pt

= 150 Pa

 • Brandflöde = faktor ∙ ventilationsflöde

= (1+∆pt / ∆pf )0.5 qn

= (1+150/ 50 )0.5 320 = 640 l/s

 • Samma brandflöde som för metod 2
brandgasspridning mellan flerrums brandceller kr ver h ga brandtryck
Brandgasspridning mellan flerrums-brandceller kräver höga brandtryck
 • F-system brandtryck pb = 4n2∆pf
   • > 5000 Pa om ∆pf > 50 Pa och minst 5 rum
 • FT-system brandtryck pb = (n2-2n+2)∆pt
   • > 5000 Pa om ∆pt > 100 Pa och med minst 8 rum
 • Orimliga brandtryck?
   • sprängning ytteryta – tryckavlastat
   • sprängning inneryta – enrumsbrandcell?
r ttelse av tv rstr mning
Rättelse av tvärströmning
 • Fel i TVIT—06/3003 sidan 93
  • Figur 4.5 överskattning en faktor 4/5 lägre
  • Figur 4.6 överskattning en faktor 2/3 lägre
  • programfel med /(n-1)0.5 mot /(n-1)2
 • TVIT—07/7018?
tv rstr mning ventilationsfall
Tvärströmning - Ventilationsfall
 • Stoppade fläktar
  • utluftning med eller utan förbigångar
 • FT-system konverterat till F-system
  • med fläktar i drift
 • F-system
  • med fläktar i drift
  • flera stammar per brandcell/lägenhet
tv rstr mning byggnadsfall
Tvärströmning - Byggnadsfall
 • Inget läckage – FT-system och bergrumsanläggning
 • Något läckage – FT-system
 • Mer läckage – F-system
 • Mycket mer läckage – FT-system och

öppna fönster

unders kningsfall
Undersökningsfall
 • FT-system
  • stoppade fläktar eller konverterat
  • fördelningslåda och samlingslåda
  • kvadratiska tryckförluster
 • Byggnad
  • inget läckage
  • ett brandrum
  • övriga rum som ett rum
isodiagram f r tv rfl de
Isodiagram för tvärflöde
 • Exakt beräkning
 • Antal rum/lokaler/plan

n=5 eller 20

 • Tryckfallskvot tilluft/uteluft

∆pt / ∆pu = 0.2 eller 5

 • Tryckfallskvot tilluft/frånluft x = ∆pt / ∆pf
 • Tryckfallskvot uteluft/avluft y = ∆pu / ∆pa
 • Isointervall 0.02 och kvotintervall (0.5,2.0)
tv rstr mning f renklingar
Tvärströmning - Förenklingar
 • Som för exakt beräkning
 • + Kortslutning mellan tilluft och frånluft
 • Försumbart tryckfall om litet tvärflöde
olinj r skattning tv rfl de
Olinjär skattning tvärflöde
 • Ansätt brandflöde 1
 • Brandflöde tilluft g (baklänges)
 • Brandflöde frånluft 1-g
 • Brandflöde uteluft a (baklänges)
 • Brandflöde avluft 1-a
 • Tvärflöde g-a (till > från)
uppdelning brandfl de g och 1 g
Uppdelning brandflöde g och 1-g
 • Tryckfall tilluftsgren ∆pt
 • Tryckfall frånluftsgren ∆pf
 • Samma tryckfall vid uppdelning
 • Lika tryck i samlings- och fördelningslåda

∆pt g2 = ∆pf (1 - g)2

g = 1 / [ 1 + (∆pf / ∆pt)0.5 ]

uppdelning brandfl de a och 1 a
Uppdelning brandflöde a och 1-a
 • Tryckfall uteluftsgren ∆pu
 • Tryckfall avluftsgren ∆pa
 • Samma tryckfall vid uppdelning
 • Lika tryck i samlings- och fördelningslåda

∆pu a2 = ∆pa (1 - a)2

a = 1 / [ 1 + (∆pa / ∆pu)0.5 ]

tv rfl de t g a
Tvärflöde t = g - a

t = g – a

t = 1 / [ 1 + fft0.5 ] - 1 / [ 1 + fau0.5 ]

fft = ∆pf / ∆pt

fau = ∆pa / ∆pu

inget tv rfl de
Inget tvärflöde
 • Om g = a
 • Om fft = fau
 • Om ∆pf / ∆pt = ∆pa / ∆pu
 • Om symmetri
linj r skattning tv rfl de
Linjär skattning tvärflöde
 • Symmetrikvot

∆pt ∆pa / ∆pf ∆pu = y / x = 1 + e

 • För små e gäller

t = g – a = e / 8

 • Alternativt

t = ( y / x – 1 ) / 8

j mf relse med skattningar
Jämförelse med skattningar
 • Antal rum/lokaler/plan n = 20
 • Tryckfallskvot tilluft/uteluft ∆pt / ∆pu = 0.2
 • Exakt beräkning
 • Olinjär skattning
 • Linjär skattning
slutsats
Slutsats
 • Symmetri Ingen tvärströmning
 • Asymmetri Mindre tvärströmning
 • Tvärströmning kan skattas bra
 • Stort läckage och utluftning utan fläkt
   • ingen tvärströmning utan stor utströmning
 • Stort läckage och utluftning med fläkt
   • både F-system och konverterat FT-system
   • ingen tvärströmning
pfs och brandgasspridning tvit 07 7009
PFS och brandgasspridningTVIT—07/7009
 • Allmänt om PFS
 • Några PFS-nyheter
 • FT-system
 • Trycksättning av trapphus
allm nt om pfs
Allmänt om PFS
 • Godtyckliga problem
 • Godtyckliga system/media
 • Godtycklig struktur
 • Grafisk principskiss
  • grafiken beskriver flödesvägar
  • anslutna texter beskriver egenskaper
  • komponentdefinition på en rad
 • Inte CAD
textelement 1
Textelement1
 • En typbokstav anger elementtyp
 • Ledning diameter 100 mm längd 20 m

d,100,20

 • Förkortning 10 för luftkanal 100 mm

set 10=d,100

10,20

textelement 2 grafikdito
Textelement2 grafikdito
 • Engångsförlust fri utströmning e,1
 • Böj 90 º b,90
 • Grenstycke
textelement 3
Textelement3
 • Tryckändring h,värde
 • Referenstryck p,värde
 • Flöde q,värde
 • Hastighet v,värde
 • Motstånd med 100 Pa vid 4 m3/s

∆p~q1 l,100,4

∆p~q2 t,100,4

∆p~qn g,100,4,n

textelement 4
Textelement4
 • Nivåskillnadselement

z,3 3 m enligt teckenkonvention

 • Yttre densitet denz

denz=0 utgångsvärde

denz=1.2 motsvarar 20 ºC

 • Självdragsventilation eller termik

z,3 3 m termisk nivåskillnad

tidigare två element z och h

textelement 5
Textelement5

Definition av fläkt

fan FF ∆p1:q1 (n)

fan FF ∆p1:q1 ∆p2:q2 (n)

fan FF ∆p1:q1 ∆p2:q2 ∆p3:q3 (n)

Beräkningssamband densitetsberoende

∆p = (ρ /ρn) f(q)

textelement 6
Textelement6
 • Knutpunkter
  • fri placering
  • parameterstyrda knutpunkter #,nr
  • autonumrering #
  • tre siffror med symmetrisk enkelram
  • tre siffror med symmetrisk placering i ledning, ledningsslut, böj och grenstycke lämpligt
utskrifter textelement
Utskrifter - textelement

:h tryckändring Pa

:R tryckfall Pa/m

:q flöde m3/s

:v hastighet m/s

:tsd totalt, statiskt och dynamiskt tryck Pa

:m massflöde kg/s

:r densitet kg/m3

:T temperatur ºC

:o elementutlopp

:< omvänd inkoppling

modifierat utskriftsformat
Modifierat utskriftsformat
 • format 4 7 2 – 1 (förr)
  • 4 sort under värde och 7 tecken för värde
  • 2 decimaler för tryck och 1 decimal för flöde
 • format o 2 s 7 h 2 q 1 (nu)
  • o 0 ingen sort o 1 en rad o 2 två rader
  • s 7 tecken per värde
  • h 2 två decimaler för tryck
  • q 1 en decimal för flöde
ett om jligt problem 1
Ett omöjligt problem 1
 • Utluftning samlings- eller fördelningslåda
 • Övertryck låda ∆pl Pa
 • Termisk gradient ∆pT Pa/m
 • Nerträngningsdjup zn = ∆pl / ∆pT m
 • Vertikal kanallängd zk m
 • Ingen strömning om zk > zn fel
 • Nerströmning om zk < zn ok
ett om jligt problem 2
Ett omöjligt problem 2
 • Lådövertryck 9 Pa ute 20 ºC låda 313 ºC
 • Termik 6 Pa/m
 • Nerträngningsdjup 1.5 m (9 Pa / 6 Pa/m)
 • Lösning
  • flöden med låg hastighet avkyls
  • den termiska stigkraften avtar
  • inför hastighetsgränsen vzlim
  • inför avkylningsdensiteten deni
ett om jligt problem 3
Ett omöjligt problem3
 • Tidigare lösningsmetodik
  • Koppla bort alla övriga stigare
  • Beräkna
  • Kontrollera övertryck
  • Bestäm nerträngningsdjup
  • Koppla in stigare med mindre vertikal längd
flera l sningar problem
Flera lösningar problem
 • Hävertverkan hos z-element

beror på startflöden

 • Exempel
  • vertikal sträcka 1 m
  • övertryck 3 Pa överst och 20 ºC
  • nolltryck 0 Pa underst och 313 ºC
  • nerströmning utan termik 0 Pa/m
  • uppströmning med termik 6 Pa/m
tv stegsber kning 1
Tvåstegsberäkning1
 • Störningsberäkning av ett flödessystem
 • Kräver ett dimensionerat och injusterat flödesystem med önskade flöden
 • Därefter genomförs störningsberäkningen
 • Förr två PFS-beräkningar med

omfattande editering emellan

 • Nu som en tvåstegs PFS-beräkning
tv stegsber kning 2
Tvåstegsberäkning2
 • Två variabelvärden kan anges
  • flöde q,q1,q2
  • tryckskillnad h,h1,h2
  • temperatur T,T1,T2
 • Variabelvärden kan också vara
  • fritt parameter värde fpv
  • fixt (injusterade) värde fix
tv stegsber kning 3
Tvåstegsberäkning3
 • Injusterat luftdon med två element

q,qvärde,fpv

don,fpv,fix

 • Injusterat luftdon med ett element

t?qvärde

tv stegsber kning 4
Tvåstegsberäkning4
 • Injusterad fläkt

FF,fpv,fix

 • Injusterad fläkt med forcering

FF,fpv,max

 • Injusterad fläkt med stopp

FF,fpv,0

tv stegsber kning 5
Tvåstegsberäkning5
 • Brandflöde q,0,värde
 • Brandtryck h,fpv,fpv h?
 • Brandtemperatur T,20,värde
tv stegsber kning 6
Tvåstegsberäkning6
 • Omslagselement o

set-sats steg 1 steg 2

aon=o,0,0 öppet öppet non=o,0,1 öppet stängt noff=o,1,0 stängt öppet aoff=o,1,1 stängt stängt

a=alltid n=normal o=off 0=falsk 1=sann

tv stegsber kning 7
Tvåstegsberäkning7
 • Läckande brandgasspjäll

o,∆p1,∆p2,q

∆p1 tryckfall steg 1 öppet

∆p2 tryckfall steg 2 stängt

q samhörande flöde

tabellerade ber kningar storlek
Tabellerade beräkningar - storlek
 • Antal steg eller beräkningar 100
 • Antal indata eller parametrar 20
 • Parameterkombinationer möjligt
 • Antal utdata eller resultat 100
 • Export till textfil
tabellerade ber kningar princip
Tabellerade beräkningar - princip

table 10 10 10 2

program a - 0 1 2 3 4 5

program b - 0 5 10

status

result

begin

h,a q,b :qw

end

tabellerade ber kningar indata
Tabellerade beräkningar - indata
 • program godtycklig talföljd
 • decgram godtycklig entalsföljd
 • lingram linjär talföljd
 • geogram geometrisk talföljd
 • loggram 1 2 5 10 talföljd
 • recgram rektangelfördelad talföljd
 • norgram normalfördelad talföljd
programfunktion pergram 1
Programfunktion pergram1
 • Begränsar kombinationsfall
 • Exempel fem fall för p2, p3 och p4
  • alla 0, en 2 och övriga 0 och alla 1
 • Kombineras med fyra fall för p1
  • 1 2 3 4
 • Antal kombinationer
  • önskade 5×4 = 20
  • möjliga 3×3×3×4 = 108
programfunktion pergram 2
Programfunktion pergram2

table 20 10 20 2

pregram p2 - 0 0 2 0 0 1

pregram p3 - 0 0 0 2 0 1

program p4 - 0 0 0 0 2 1

program p1 - 0 1 2 3 4

tabellerade ber kningar utdata
Tabellerade beräkningar - utdata
 • Alla utskrifter med :w kan skrivas ut
 • result tar nästa utskrift
 • result # tar önskad utskrift
 • result uttryck godtycklig beräkning

mellan pro(?) program-variabel res(?) resultat-variabel com(?) computesats-variabel

arbetsmetodik 1
Arbetsmetodik1
 • Börja med små flödessystem
 • Testa, undersök och förstå
 • Bedöm antal element och obekanta
 • Använd moduler om möjligt och bygg ut
 • Förenkla vissa delar
 • Kontrollera resultatet
arbetsmetodik 2
Arbetsmetodik2
 • Kontrollera end-raden
  • antal system skall troligen vara 1
  • antal element =< 1000
  • antal fel skall vara noll
  • antal observationer skall helst vara noll
 • Kontroll alla fel och observationer
  • inte bara första visade fel
  • använd Table-fönstret för översikt
arbetsmetodik 3
Arbetsmetodik3
 • Kontroll med State-funktionen
  • antal ekvationer =< 100
  • antal iterationer < 100 helst < 10
 • Kontroll flödesriktningar
  • använd Flow-fönstret
  • använd Video-fönstret
  • kan visa fel inom till synes samma ledningssträcka
vanliga fel 1
Vanliga fel1
 • Teckenkonventionen
  • postivt åt höger och neråt >
  • negativt åt vänster och uppåt <
  • exempel z,-3 vettigt på vertikal ledning
  • exempel don=t?30 finns inkopplat godtyckligt
  • bättre med dop=t?30 och don=t?-30
vanliga fel 2
Vanliga fel 2
 • Sortbyte mellan l/s och m3/s
 • Decimalpunkt inte decimalkomma
  • d,41.8,10 10 m standardrör ansl 40
  • d,41,8,10 10 m 41×8 mm
  • t,1.50 1.5 Pa tryckfall vid 1 m3/s
  • t,1,50 1 Pa tryckfall vid 50 m3/s
  • t,1,50,1 ger felutskrift
vanliga fel 3
Vanliga fel 3
 • Regel för varje ledningssträcka/kedja
   • ett fritt flöde eller en fri parameter normalt
   • ingetdera måste kompenseras med bådadera
 • Regel för varje knutpunkt
   • ett fritt flöde
 • x flows y parameters < z equations
   • för få fria flöden eller parametrar
 • x flows y parameters > z equations
   • för många fria flöden eller parametrar
ingen l sning 1
Ingen lösning1
 • Max iterations eller Search error
  • Kontroll av alla fel och konvergensförlopp
   • table=12 och Table-fönstret
  • Ändra på testgränser
   • ekvationsfel avser tryckslingor = 0
   • rsaee = 10-6 summa absoluta ekvationsfel / summa alla absoluta tryckändingar (-)
   • maee = 0 medel absolut ekvationsfel (trycksort)
   • msee = 0 medel kvadrat ekvationsfel (trycksort)
ingen l sning 2
Ingen lösning2
 • Åtgärd sätt bra startflöden
  • totalflödet räcker för ett grenat flödesystem
  • kolla startflöden med itmax=0
  • trix=3 (tvåsteg) ger startflöde = normalflöde
  • stigande och fallande fläktkurva startproblem
   • åtgärd startflöden
   • åtgärd alltid fallande kurva
ingen l sning 3
Ingen lösning3
 • Derivationssteg dx är flödessortberoende

dx = dxg×dx + ( 1 – dxg )×dxf

dxs = 0.5 startvärde

dxf = 0.001 slutvärde

dxg = 0.5 faktor

 • Skillnad på 0.5 m3/s och 0.5 l/s
ingen l sning 4
Ingen lösning4
 • Inflöde utan definierad temperatur
 • Återcirkulation och temperatur
  • shuntgrupp värme eller kyla
  • kan inträffa under lösningsiterationer
 • Dubbelströmning och temperatur
  • mellan två lokaler
  • udda fall
brandgasspridning gr nsfallet
Brandgasspridning - gränsfallet
 • Numeriskt svår beräkning qBGS = 0
  • Kan var omöjligt fall med ejektorverkan
 • Alternativ1 prova olika qBGS < 0
 • Alternativ2 prova olika qBGS > 0
 • Alternativ3 prova olika brandtryck pb
  • Blir brandflödet qb rimligt? Vad blir qBGS?
 • Alternativ4 prova olika brandflöde qb
  • Blir brandtrycket pb rimligt? Vad blir qBGS?
ft system
FT-system
 • Samma FT-system med olika åtgärder
  • Fläktar i drift
  • Utluftning med stoppade fläktar
  • Brandgasfläkt med stoppade fläktar
  • Tryckavlastning med fläktar i drift
  • Backspjäll med fläktar i drift
  • Brandgasspjäll med fläktar i drift
trycks ttning av trapphus340
Trycksättning av trapphus
 • Utan hisshall
 • Med hisshall
revision av pfs
Revision av PFS
 • Revidering av arbetsbänken pfs.exe
 • Lösaren sfs.dll nerladdningsbar
 • <exempel> katalog nerladdningsbar
 • Lägga ut lista på kända fel för pfs och sfs
 • Finns det andra fel?
 • Finns förslag på förbättringar?
 • eposta in fel och förslag
pfs kurs
PFS kurs?
 • Allmänt inriktad?
 • Ventilation och brandinriktad?
 • Trycksättningsinriktad?
 • Sprinklerinriktad?
 • Företagsinriktad?
brandgasspridning tg rder
Brandgasspridning - åtgärder
 • Separata ventilationsaggregat
 • Tryckavlastning
 • Brandgasspjäll
 • Fläktar i drift där brandgasspridning
  • bör förhindras för lokaler med sovande
  • bör förhindras för utrymningsväg
  • avsevärt försvåras för övrigt
fl ktar i drift i dagens bbr
Fläktar i drift i dagens BBR
 • Bör förhindra brandgasspridning
  • onödigt hårt krav eftersom annan brandgasspridning tillåts
 • Avsevärt försvåra brandgasspridning
  • kvantitativt mycket oklart
  • en halvering kan fortfarande vara farligt
  • ingen åtgärd alls kan vara ofarligt
spridd f rorening
Spridd förorening
 • Föroreningskoncentration cb (?)
 • Brandrumsvolym V (m3)
 • Brandvolymandel sV (-)
 • Kall volym som sprids sV V (m3)
 • Spridningsandel tilluft st (-)
 • Spridd föroreningsvolym st sV V cb (m3?)
startkoncentration 1
Startkoncentration1
 • Momentan spridning till volymen Vs (m3)
 • Vilken föroreningskoncentration cs (?)
 • Vs cs = st sV V cb (m3?)
 • cs = st sV V cb / Vs (?)
tidsf rlopp
Tidsförlopp
 • Utsatt lokals
  • volym Vs (m3)
  • ventilationsflöde qs (m3/s)
  • luftomsättningstid Ts (s)
 • Ts = Vs/qs (s)
 • Föroreningstidsförlopp c(t)

c(t) = cs exp( - t / Ts ) (?)

dos 1
Dos1
 • Dosen Cs för oändlig tid

Cs = csTs = csVs/qs (?s)

Cs = st sV V cb / qs (?s)

dos 2
Dos2
 • Dosen Cs för exponeringstiden Te

Cs(Te) = se Cs = se st sV V cb / qs (?s)

se = 1 – exp( - Te / Ts ) (-)

startkoncentration 2
Startkoncentration2
 • Spridning till volymen Vs (m3) under t (s)
 • cs = ss st sV V cb / Vs (?)
 • ss = ( 1 – exp( -t/Ts )Ts/t (-)
 • ss = 1 om t = 0
dimensioneringskrav
Dimensioneringskrav ?
 • Säkerhetskrav för dos Ckrav

Ckrav > se st sV V cb / qs (?s)

 • Säkerhetskrav för nivå ckrav

ckrav > ss st sV V cb / Vs (?)

spridningsandel 1
Spridningsandel1
 • Från ett brandrum till:
  • yttre omgivningen genom fasad
  • inre omgivningen genom innerväggar
  • frånluftskanalsystemet
  • tilluftskanalsystemet
 • Fyra spridningsvägar
spridningsandel 2
Spridningsandel2
 • Alla omgivande tryck lika (överskattning)
 • Flödena ~ läckareorna
 • Spridningsandel tilluft

st = tilluftsarean / summaarean

 • st = At / ( At + Af + Ai + Ay ) (-)
korrektion spridningsandel 1
Korrektion spridningsandel1
 • Spridningsandelen st överskattas utan hänsyn till olika omgivande tryck
 • Övertryck i tilluftssystemet +∆p
 • Undertryck i frånluftssystemet - ∆p
 • Läckagetryckfallets flödesexponent n (1,2)
korrektion spridningsandel 2
Korrektion spridningsandel2
 • Tilluftsläckarea a
 • Frånluftsläckarea a
 • Övrig läckarea 1 - 2a
 • Total läckarea 1
korrektion spridningsandel 3
Korrektion spridningsandel3
 • Inför relativt brandtryck p = pb/∆p > 1
 • Läckflöde till T-system qt~ a(p-1)0.5
 • Läckflöde till F-system qf~ a(p+1)0.5
 • Läckflöde till omgivning qx~ (1-2a)p1/n
korrektion spridningsandel 4
Korrektion spridningsandel4
 • Brandflödet och totalflödet ges av

qb~ a(p-1)0.5 + a(p+1)0.5 + (1-2a)p1/n

 • Rätt spridningsandel stp blir

stp = qt / qb

spridningsandel s t
Spridningsandel st
 • st = At / ( At + Af + Ai + Ay ) (-)
 • At läckarea till T-system, m2
 • Af läckarea till F-system, m2
 • Ai läckarea till inre omgivningen, m2
 • Ay läckarea till yttre omgivningen, m2
don fl de area och tryckfall
Don-flöde, -area och -tryckfall
 • qdon~ Adon∆pdon0.5
 • Tilluft 200 Pa och frånluft 50 Pa ger
  • At = Af / 2
  • st = sf / 2
 • Variabelt don Adon~ ∆pdon
  • brandtryck ökar frånluftsdonflöde
  • brandtryck minskar tilluftsdonflöde
exponeringsandel s e
Exponeringsandel se

se = 1 – exp( - Te / Ts ) (-)

Te exponeringstid, s

Ts luftomsättningstid, s

se = 1 oändlig exponering

brandvolymandel s v
Brandvolymandel sV

sV = Tn / Ts - Tn / Tb (-)

Tn normaltemperatur, K

Ts startspridningstemperatur, K

Tb slutspridningstemperatur, K

dos c krav c s s e s t s v v c b q s
Dos Ckrav > Cs = se st sV V cb / qs
 • Ventilationsflödet qs har betydelse
 • Volymen Vs är betydelselös
  • om oändlig exponering
 • Om Vs fördubblas
  • halveras startkoncentrationen cs
  • dubbleras luftomsättningstiden Ts
  • oförändrad dos Ts cs
niv c krav c s s s s t s v v c b v s
Nivå ckrav > cs = ss st sV V cb / Vs
 • Volymen Vs har betydelse
 • Korrektion för spridningstid med ss
 • Om spridning sker under kort tid har ventilationsflödet qs ingen betydelse
sot p krav p s s s s t s v v p b v s
Sot pkrav > ps = ss st sV V pb / Vs
 • Sothalt helt analogt med gashalt
 • Sothalt i brandrum pb
 • Sothalt i utsatt rum ps
 • Gräns för sothalt pkrav
sikt x krav x s x b v s s s s t s v v
Sikt xkrav < xs = xb Vs / ss st sV V
 • Siktavstånd i brandrum xb
 • Siktavstånd i utsatt rum xs
 • Minsta siktavstånd xkrav
 • För en given siktförsämring gäller

pb xb = ps xs

xs = xb pb / ps

xs = xb cb / cs

ber kningssamband
Beräkningssamband
 • Enkla
 • Snarlika
 • Oberoende av brandtryck (överskattning)
 • Omblandande ventilation sämsta fallet
d dlig co dos
Dödlig CO-dos?
 • Som dödlig dos anges 30000 ppm min

= 30 000 ppm CO i 1 min

= 1 800 000 ppm CO i 1 s

= 1.8 CO i 1 s

= 1 CO i 1.8 s

 • C†CO = 1.8 CO s
basfall 1
Basfall1
 • Fördelningslåda för tio hotellrum
 • Rumsflöde 0.02 m3/s volym V = 72 m3
 • Läckarea Aiy = 48 cm2
 • Tilluftsdonarea At = 16 cm2
 • Frånluftsdonarea Af = 16 cm2
 • Medelbrand CO-halt cb = 0.03 CO
 • Temperaturer Tn = Ts = 300 K Tb = 600 K
basfall 2
Basfall2
 • Exponeringdossandel se = 1
 • Spridningsandel tilluft st = 0.2
 • Spridningsandel volym sV = 0.5
 • Brandrumsvolym V = 72 m3
 • Spridd koncentration cb = 0.03 CO
 • Mottagande flöde qs = 0.18 m3/s
 • Mottagande volym Vs = 648 m3
basfall 3
Basfall3
 • Beräknad CO-dos

Cs = se st sv V c / qs

Cs = 1.0 ∙ 0.2 ∙ 0.5 ∙ 72 ∙ 0.03 / 0.18 COs

Cs = 1.2 COs

 • Beräknad CO-nivå

cs = ss st sv V c / Vs

cs = 1.0 ∙ 0.2 ∙ 0.5 ∙ 72 ∙ 0.03 / 648 CO

cs = 0.000333 CO = 333 ppmCO

fall 1 terluft
Fall 1 Återluft
 • Återluft på grund av läckage 0.2
 • Bruttoflöde qs = 0.180 m3/s
 • Nettoflöde qs = 0.144 m3/s
 • Beräknad CO-dos

Cs = 1.5 COs

 • Beräknad CO-nivå

cs = 0.000333 CO = 333 ppmCO

fall 2 underluft
Fall 2 Underluft
 • Underluft till korridor med 80 cm2
 • Rummets läckarea fördubblas till 160 cm2
 • Ändrat st = 16/(16+16+48+80) = 0.1 -
 • Beräknad CO-dos

Cs = 0.6 COs

 • Beräknad CO-nivå

cs = 0.000167 CO = 167 ppmCO

fall 3 nervarvad ventilation
Fall 3 Nervarvad ventilation
 • Endast ventilationsflödet ändras
 • Olika areor ändras inte
 • Ändrat qs = 0.09 m3/s
 • Beräknad CO-dos

Cs = 2.4 COs

 • Beräknad CO-nivå

cs = 0.000333 CO = 333 ppmCO

fall 4 nerstrypt ventilation
Fall 4 Nerstrypt ventilation
 • Ventilationsflöde och donareor halveras
 • Ändrat st = 8/(8+8+48) = 0.125 -
 • Ändrat qs = 0.09 m3/s
 • Beräknad CO-dos

Cs = 1.5 COs

 • Beräknad CO-nivå

cs = 0.000208 CO = 208 ppmCO

fall 5 kort uppeh llstid
Fall 5 Kort uppehållstid
 • Kort uppehållstid 30 min
 • Luftomsättningstid 60 min
 • Ändrat se = 1 – e-30/60 = 0.4 –
 • Beräknad CO-dos

Cs = 0.48 COs

 • Beräknad CO-nivå

cs = 0.000333 CO = 333 ppmCO

fall 6 variabelt tilluftsdon
Fall 6 Variabelt tilluftsdon
 • Tilluftsdon med 556 mm2 läckarea
 • Ändrat st = 5.56/(5.56+16+48) = 0.08 -
 • Beräknad CO-dos

Cs = 0.48 COs

 • Beräknad CO-nivå

cs = 0.000133 CO = 133 ppmCO

fall 7 variabelt fr nluftsdon
Fall 7 Variabelt frånluftsdon
 • Frånluftsdonarea ökar till 64 cm2
 • Ändrat st = 16/(16+64+48) = 0.125 –
 • Beräknad CO-dos

Cs = 0.75 COs

 • Beräknad CO-nivå

cs = 0.000208 CO = 208 ppmCO

fall 8 forcerad ventilation
Fall 8 Forcerad ventilation
 • Ventilationsflödet ökas en faktor 1.5
 • Effektbehovet ökar en faktor 3.375 (1.53)
 • Ändrat qs = 0.27 m3/s
 • Beräknad CO-dos

Cs = 0.8 COs

 • Beräknad CO-nivå

cs = 0.000333 CO = 333 ppmCO

fall 9 ndrade dontryckfall
Fall 9 Ändrade dontryckfall
 • Tilluftsdon från 90 Pa till 360 Pa - 8 cm2
 • Frånluftsdon från 90 Pa till 40 Pa - 24 cm2
 • Ändrat st = 8/(8+24+48) = 0.1 -
 • Beräknad CO-dos

Cs = 0.6 COs

 • Beräknad CO-nivå

cs = 0.000167 CO = 167 ppmCO

fall 10 tryckavlastning
Fall 10 Tryckavlastning
 • Tryckavlastning med arean 720 cm2
 • Ändrat st = 16/(16+16+48+720) = 0.02 -
 • Beräknad CO-dos

Cs = 0.12 COs

 • Beräknad CO-nivå

cs = 0.000033 CO = 33 ppmCO

fall 11 sprinkler 1
Fall 11 Sprinkler1
 • Brandtemperaturen begränsas till 400 K
 • Start- och normaltemperatur 300 K
 • Ändrat sV = 300/300 – 300/400 = 0.25 -
 • Beräknad CO-dos

Cs = 0.6 COs

 • Beräknad CO-nivå

cs = 0.000167 CO = 167 ppmCO

fall 12 sprinkler 2
Fall 12 Sprinkler2
 • Normaltemperatur, starttemperatur och brandtemperatur 300 K, 400 K och 500 K
 • Ändrat sV = 300/400 – 300/500 = 0.15 –
 • Ändrad CO-medelnivå c = 0.05 CO
 • Beräknad CO-dos

Cs = 0.6 COs

 • Beräknad CO-nivå

cs = 0.000167 CO = 167 ppmCO

fall 13 luftl ckage till annat rum 1
Fall 13 Luftläckage till annat rum1
 • Läckarea mellan rum 3.2 cm2
 • Ändrat st = 3.2/(16+16+48) = 0.04 –
 • Ändrat qs = 0.02 m3/s och Vs = 72 m3
 • Beräknad CO-dos

Cs = 2.16 COs

 • Beräknad CO-nivå

cs = 0.000600 CO = 600 ppmCO

fall 14 luftl ckage till annat rum 2
Fall 14 Luftläckage till annat rum2
 • Backspjäll aktivt i brandrum
 • Ändrat st = 3.2/(0+16+48) = 0.05 -
 • Ändrat qs = 0.02 m3/s och Vs = 72 m3
 • Beräknad CO-dos

Cs = 2.7 COs

 • Beräknad CO-nivå

cs = 0.000750 CO = 750 ppmCO

fall 15 luftl ckage till annat rum 3
Fall 15 Luftläckage till annat rum3
 • Brandgasspjäll i brandrum
 • Ändrat st = 3.2/(0+0+48) = 0.067 -
 • Ändrat qs = 0.02 m3/s och Vs = 72 m3
 • Beräknad CO-dos

Cs = 3.6 COs

 • Beräknad CO-nivå

cs = 0.001000 CO = 1000 ppmCO

fall 16 luftl ckage till korridor
Fall 16 Luftläckage till korridor
 • Läckarea till korridor 80 cm2
 • Ändrat st = 80/(16+16+48+80) = 0.5 –
 • Ändrat qs = 0.03 m3/s och Vs = 180 m3
 • Beräknad CO-dos

Cs = 18 COs

 • Beräknad CO-nivå

cs = 0.003000 CO = 3000 ppmCO

fall 17 stoppad ventilation
Fall 17 Stoppad ventilation
 • Ingen normal ventilation efter spridning
 • Termik-vind ger 0.03 m3/s mot 0.18 m3/s
 • qs = 0.03 m3/s
 • Beräknad CO-dos

Cs = 7.2 COs

 • Beräknad CO-nivå

cs = 0.000333 CO = 333 ppmCO

fall 18 st ngd fr nluft
Fall 18 Stängd frånluft
 • Brandgasspjäll och ingen fördelningslåda
 • Endast frånluftsspjäll stänger
 • st = 16/(16+0+48) = 0.25 –
 • Ändrat qs = 0.02 m3/s och Vs = 72 m3
 • Beräknad CO-dos

Cs = 13.5 COs

 • Beräknad CO-nivå

cs = 0.003750 CO = 3750 ppmCO

fall 19 st ngd tilluft
Fall 19 Stängd tilluft
 • Ingen fördelningslåda
 • Variabelt tilluftsdon läckarea 1 cm2
 • st = 1/(1+16+48) = 0.015 –
 • Ändrat qs = 0.02 m3/s och Vs = 72 m3
 • Beräknad CO-dos

Cs = 0.83 COs

 • Beräknad CO-nivå

cs = 0.000231 CO = 231 ppmCO

fall 20 25 spridning till n rum
Fall 20-25 Spridning till n rum
 • n st rum
 • Ändrat qs = 0.02 ∙ n m3/s
 • Ändrat Vs = 72 ∙ n m3
 • Beräknad CO-dos

Cs = 10.8 / n COs

 • Beräknad CO-nivå

cs = 3000 / n ppmCO

kolmonoxidf rgiftning principexempel tvit 07 7014
Kolmonoxidförgiftning – principexempel TVIT—07/7014
 • Är 30000 ppmmin en dödlig CO-dos?
 • Symptomgränser för CO-förgiftning
 • Jämviktsamband HbCO och CO
 • Beräkningsantaganden
 • HbCO-halt för olika CO-halt
 • MGM Grand Hotel Las Vegas
symptomgr nser f r co f rgiftning
Symptomgränser för CO-förgiftning

HbCO-halt symptom

0.0-0.2 lindriga

0.2-0.4 måttliga

0.4-0.6 allvarliga

0.6-1.0 dödliga

j mviktsamband hbco och co
Jämviktsamband HbCO och CO

HbCOs = CO / ( CO + COs ) (-) (2.1)

COs = 640 ppm

CO-halt HbCO-halt symptom

160 ppm 0.2 lindriga

427 ppm 0.4 måttliga

960 ppm 0.6 allvarliga

640 ppm 0.5 (halvdöd)

ber kningsantaganden
Beräkningsantaganden
 • Samband (2.1) mellan HbCO och CO
 • Blodets gasupptagning är 0.04 av luftens
 • Jämvikt i lungorna
 • Fullständig omblandning av rumsluft
hbco halt f r konstant co halt
HbCO-halt för konstant CO-halt
 • Figur 3.1 HbCO-startvärde noll
 • HbCO-halt som svarta isolinjer
 • CO-dos som röda isolinjer
  • 15000 ppmmin
  • 30000 ppmmin
 • x-axel exponeringstid 0-60 min
 • y-axel CO-nivå 0-2000 ppm
 • CO-nivålinjer 160, 427 och 960 ppm
hbco halt f r avklingande co halt
HbCO-halt för avklingande CO-halt
 • Figur 4.3 luftomsättningstid 60 min
 • HbCO-halt som svarta isolinjer
 • CO-dos som röda isolinjer
  • 15000 ppmmin
  • 30000 ppmmin
 • x-axel exponeringstid 0-60 min
 • y-axel CO-startnivå 0-2000 ppm
 • CO-nivålinjer 160, 427 och 960 ppm
mgm grand hotel las vegas
MGM Grand Hotel Las Vegas
 • Stort hotellkomplex
 • Stor dödsolycka för hotell i USA
 • Brandgaser största dödsorsak
 • Brandutredning
stort hotellkomplex
Stort hotellkomplex
 • Byggår 1972-1973
 • T-formad hotellbyggnad
  • 2076 rum och 25 plan
  • 75-90 m flyglar med 30-36 rum per plan
 • Markplansdel
  • Casino, affärer, restauranger, konferens
  • storlek 120×360 m
stor d dsolycka f r hotell i usa
Stor dödsolycka för hotell i USA
 • Näst största dödsolyckan
 • 85 omkomna totalt
  • 67 överst i hotelldelen
  • 18 på markplan
  • 5000 person i komplexet vid brandstart
 • Starttid kl 7 21 november 1980
 • Startplats en restaurang i markplan
brandgaser st rsta d dsorsak
Brandgaser största dödsorsak

HbC0 Symptom Omkomna

0.0-0.2 Lindrig 12

0.2-0.4 Måttlig 37

0.4-0.6 Allvarlig 20

>0.6 Dödlig 1

CO-förgiftning inte avgörande

brandutredning 1
Brandutredning1
 • Vem är den skyldige?
 • Var startade branden?
  • i en kyldisk för en restaurang i markplanet
 • Vad orsakade branden?
  • dålig elinstallation för en kylkompressor
 • Detaljerad utredning med många figurer
brandutredning 2
Brandutredning2
 • Obefintlig utredning om ventilation
  • inga flödesscheman eller ritningar
 • Brandgasspridning via hisschakt
  • hissar med öppna dörrar på markplanet
  • brandgaser fick hisskorgarna att störta neråt
  • helt fritt uppåt 75 m
  • hotellrums tilluft från korridor
  • 61 av 67 omkomna nära hissarna i hotelldelen
slutsatser co f rgiftning
Slutsatser CO-förgiftning
 • Bestäms av HbCO-halt
 • CO-dosen 30000 ppmmin inte helt fel
 • CO-nivån 960 ppm dödlig
 • CO-dosen 30000 ppmmin inte helt fel
 • Dödsorsak oftast en kombination av

CO-förgiftning och brandgaser