luftv gsinfektion n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Luftvägsinfektion PowerPoint Presentation
Download Presentation
Luftvägsinfektion

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Luftvägsinfektion - PowerPoint PPT Presentation


 • 284 Views
 • Uploaded on

Luftvägsinfektion. Skilj på övre och nedre luftvägsinfektion-förekommer ofta samtidigt. Diagnosen beror på besöksorsak och vilka besvär som dominerar Övre luftvägsinfektion= ÖLI ingår akut otit, purulent rinosinuit, tonsillit, laryngit 2. Nedre luftvägsinfetkion= NLE

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Luftvägsinfektion


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
luftv gsinfektion
Luftvägsinfektion
 • Skilj på övre och nedre luftvägsinfektion-förekommer ofta samtidigt.
 • Diagnosen beror på besöksorsak och vilka besvär som dominerar
 • Övre luftvägsinfektion= ÖLI
 • ingår akut otit, purulent rinosinuit,
 • tonsillit, laryngit

2. Nedre luftvägsinfetkion= NLE

Akut bronkit, pneumoni, pleurit

slide2

Vem förskriver antibiotika

90% av all antibiotika konsumeras i öppen vård

60% för luftvägsinfektioner

25% för urinvägsinfektioner

25-40% av alla besök på en vårdcentral är infektionsrelaterade

akut roninflammation hos barn
Hur vanligt? c:a 500.000 fall/år

Små barn drabbas mest 2års ålder 50%

7års ålder 80%

Akut öroninflammation hos barn

Överdiagnostik 30-40%

5% av alla fallen är s.k. ”Öronbarn”

Definition: > 3 öroninflammationer inom 6 månader

Första ofta < 6månaders ålder

f r ldrars f rm ga att f ruts ga att deras barn har akut roninflammation

>90 % säkerhet att barnet inte har akutöroninflammation

Cirka 50 % säkerhet att barnet har akut öroninflammation

Man kan inte enbart på anamnesen ställa diagnos. Man måste kunna titta på trumhinnan!

Föräldrars förmåga att förutsäga att deras barn har akut öroninflammation
andra orsaker till ronont

Andra orsaker till ”öronont”

Öronkatarr (sekretorisk otit)

Trumhinneinflammation (simplex otit)

Förkylning med feber

Svalgkatarr

Halsfluss (tonsillit)

Hörselgångsinflammation

Tandsprickning

Tandgnissling

Tandinfektion

akut roninflammation orsaker
Akut öroninflammation-orsaker-

Börjar med förkylning -virus

Bakterier sprids från nässvalget upp genom

örontrumpeten

Vilka bakterier?

 • Pneumokocker 30-50%
 • Hemofilus influenzae 15-30%
 • Moraxella catarrhalis 1-9%
 • Streptokocker grupp A 2-5%

Endast 1+4 kan ge komplikationer

slide8

Större undertryck, fortf luftande

mellanöra, barn kan ofta släppas

Lindrigt undertryck,

Normalt hos barn

slide9

Akut eller sekretorisk

otit (ECV=1,0)

Perforation eller

fungerande plaströr(ECV=3,5)

sammanfattning diagnostik av akut roninflammation

Sammanfattning-diagnostik av akut öroninflammation

Fynd av buktande trumhinna viktigare än fynd av rodnad trumhinna

Om endast rodnad trumhinna nödvändigt att testa trumhinnans rörlighet

Rörlighetsbedömning måste göras med pneumatisk tratt eller tympanometri

roninflammation 2 16 r metaanalys studier
Öroninflammation 2-16 årmetaanalys studier

60% smärtfria inom ett dygn, oberoende av antibiotika

85% spontant besvärsfria inom 3 dygn

8-20 barn behövde behandlas med antibiotika för att 1 barn skulle få mindre smärta

Dubblerad risk för illamående, kräkning, hudutslag i antibiotikagrupp

akut otit handl ggning
Akut otit- handläggning

Om övergående öronont <24 timmar

behöver ej

läkarundersökning göras

Man behöver sällan söka på natten

-vänta tills nästa dag

Analgetika lika effektivt som pc < 12tim!

behandling
Behandling
 • Barn under två år:
 • Läkarundersökning inom 24 timmar
 • Dessa barn rekommenderas behandling med antibiotika.
 • Vid utebliven förbättring el
 • försämring - ny läkarbedömning

Konsensus

behandling barn 2 r
Behandling: Barn > 2 år

Alternativ 1

Information och rekommendation om att tillsvidare avstå från antibiotika (första 2 symtomdygnen).

Ge ev med recept med begränsad

varaktighet

Alternativ 2

Antibiotikabehandling som för barn < 2 år

forts antibiotikabehandling
Forts.antibiotikabehandling

Otitkonsensus rekommenderar att man fortfarande ger antibiotikum till

 • ”Öronbarn”( >3 öroninflammationer inom 6 månader
 • Barn med ny öroninflammation inom en månad (recidivotit)
 • Barn med öronflytning
 • Vuxna med akut öroninflammation
val av antibiotika vid akut roninflammation
Val av antibiotikavid akut öroninflammation
 • Förstahandsval:PcV (Kåvepenin) i 5 dagar

Dos: 25mg/kg x 3 första dygnen, därefter x 2

 • Vid säkerställd penicillinallergi: Erytromycin under 7-10 dagar

Dos: 40 mg/kg kroppsvikt/dygn, fördelat på 2-3 doser per dygn.

slide18

forts. Val av antibiotika vid akut otit

 • Vid recidiv (vanligaste bakterien: pneumokocker):
 • PcV under tio dagar, alternativtamoxicillin20 mg/kg kroppsvikt gånger 2-3 under tio dagar.
 • Vid terapisvikt (vanligaste bakterien H. Influenzae):
 • Amoxicillin 20 mg/kg kroppsvikt gånger 2-3 under tio dagar.

Konsensus

hur ofta ger resistenta h influenzae problem vid aom
Hur ofta ger resistenta H.influenzae problem vid AOM?

Frekvens av alla 20%

Betalaktamasproduktion 10%av dessa

Av alla akuta otiter 2%

Kromosomalt resistenta 5-10%av dessa

Av alla akuta otiter 1-2%

Totalt utgörs alla akuta otiter

orsakade av resistenta H.infl. 3-4%

Då spontanläkningen av H. Infl. är mycket hög

Beräknas endast 1-2% av alla akuta otiter behöva

bredspektrumantibiotikum

f ljdsjukdomar till akut roninflammation
Följdsjukdomar till akut öroninflammation

Absolut vanligast Öronkatarr (sekretorisk otit)

Ovanligt Hål på trumhinnan (kronisk otit)

Sällsynta Benröta (mastoidit)

Hjärnhinneinflammation (meningit)

Infektion i innerörat (labyrintit)

Ansiktsförlamning (facialispares)

Var innanför skallbenet(epiduralabsc)

Blodpropp i hjärnven (sinustrombos)

Komplikationer =vanligast hos barn under 2 år

Hur vanligt? << 1:10.000 med eller utan antibiotika

mastoidit
Mastoidit
 • Ungefär hälften av mastoiditerna
 • utvecklas trots ab behandling
 • av akut otit
 • Vissa studier pekar dessutom på
 • att dessa fall har mindre tydlig
 • symtomatologi och därför kan
 • vara mer svårupptäckta.
 • Mastoidit är vanligast bland
 • barn under två år. Pneumokocker
 • och grupp A streptokocker är de vanligaste
 • etiologiska orsakerna.

Konsensus