Esk zem ve 14 stolet
Download
1 / 21

České země ve 14. století - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

České země ve 14. století. Témata. Situace u nás po vymření Přemyslovců Vítězství Lucemburků na pozadí církevní krize. Po vymření Přemyslovců. Po Václavovi II. zůstávají 4 dcery a vdova Eliška Rejčka K dispozici správce trůnu z vůle krále – Jindřich Korutanský

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'České země ve 14. století' - jason


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Esk zem ve 14 stolet

České země ve 14. století

Mezi Lucemburky a Habsburky
T mata
Témata

 • Situace u nás po vymření Přemyslovců

 • Vítězství Lucemburků na pozadí církevní krize

Mezi Lucemburky a Habsburky


Po vym en p emyslovc
Po vymření Přemyslovců

 • Po Václavovi II. zůstávají 4 dcery a vdova Eliška Rejčka

 • K dispozici správce trůnu z vůle krále – Jindřich Korutanský

 • Svatba s nejstarší dcerou Annou – chabá jistota zajištění trůnu

 • Jen slabá podpora šlechty

Mezi Lucemburky a Habsburky


Po vym en p emyslovc1
Po vymření Přemyslovců

 • Císařská konkurence – Albrecht Habsburský nabízí svého syna Rudolfa

 • Sňatek s vdovou Eliškou Rejčkou

 • Česká šlechta rozdělena v přízni

 • Silnější Habsburk dočasně vítězí, Jindřich prchá ze země

Mezi Lucemburky a Habsburky


Po vym en p emyslovc2
Po vymření Přemyslovců

 • 1307: Rudolf umírá u Horažďovic

 • Nový nárok mladšího Friedricha Habsburského (podpora Jindřicha z Lipé a Elišky Rejčky)

 • 1308: Císař Albrecht umírá, jeho nástupcem Jindřich VII. Lucemburský

Mezi Lucemburky a Habsburky


Po vym en p emyslovc3
Po vymření Přemyslovců

 • 1310: Mohučský arcibiskup Petr z Aspeltu domlouvá sňatek Elišky Přemyslovny (17) s císařovým synem Janem Lucemburským(14)

 • Vnitřní šlechtická opozice podporovaná Eliškou Rejčkou

Mezi Lucemburky a HabsburkyEsk zem za lucemburk jan
České země za Lucemburků - Jan

 • Jan Lucemburský přijat s důvěrou jako syn císaře – šlechta očekává výhody

 • Po smrti Jindřicha VII. a v důsledku konfliktu císaře s avignonským papežem se postoj šlechty mění

 • Jan cítí nedůvěru a většinu času tráví na výpravách v zahraničí = značná potřeba finančních prostředků

Mezi Lucemburky a Habsburky


Esk zem za lucemburk jan1
České země za Lucemburků - Jan

 • Janovo spojenectví s městy jako účinná zbraň proti odbojné šlechtě

 • Celkově však moc panovníka oslabena

 • Účast na válce anglo-francouzské (tzv. stoleté) pro Jana osudná: v bitvě u Kresčaku 1346 umírá

Mezi Lucemburky a Habsburky


Boje o c sa stv v n mecku
Boje o císařství v Německu

 • 1346: vítězství Lucemburků v Říši, císařem se stal Karel IV

 • Nastává doba spolupráce Říše s Francií a papežem

 • V Čechách arcibiskupství 1344 (Arnošt z Pardubic)

Mezi Lucemburky a HabsburkyEsk zem za lucemburk karel
České země za Lucemburků - Karel

 • 1316-1378 Jan L.-Eliška P.(dcera V.II+Guta Habsburská)

 • Karel (Václav)vychován ve Francii – silné náboženské cítění, zkušenost s dominancí panovníka, jeho vychovatelem budoucí papež Kliment VI (papežem 1342)

 • Svatba s Blankou z Valois

 • Po Janově smrti dědí českou korunu a stává se silným adeptem na císařskou

Mezi Lucemburky a Habsburky


Esk zem za lucemburk karel1
České země za Lucemburků - Karel

 • Stěhuje se do Prahy, která se tak stává centrem císařství

 • Posiluje církevní moc v zemi, zakládání nových kostelů a farností, zesilování odvodů do církevní pokladny

 • Silná církev pod vlivem panovníka = zbraň proti šlechtě (francouzský vzor!)

 • Neutralizuje Habsburky příslibem následnictví v případě úmrtí jeho synů bez dědiců

Mezi Lucemburky a Habsburky


Esk zem za lucemburk karel2
České země za Lucemburků - Karel

 • 1353-56 Majestas Carolina: snaha uzákonit omezenou moc šlechty neúspěšná – brzy zrušeno

Mezi Lucemburky a Habsburky


1356 zlat bula z kladn sk z kon
1356 Zlatá bula: základní říšský zákon

 • Snaha sjednotit pravidla pro celou Říši (konkurence centralizovaných států, např. Anglie, Francie)

 • Volba říšského krále nevyžaduje jednotu volitelů (kurfiřtů), ale jen nadpoloviční většinu

Mezi Lucemburky a Habsburky


1356 zlat bula z kladn sk z kon1
1356 Zlatá bula: základní říšský zákon

 • Vytvoření lenní soustavy: Hlavní (Čechy) a vedlejší ( Morava, Slezsko, Chebsko, Braniborsko, Lužice, Lucembursko) země Koruny České

 • Silné postavení českého krále, který má právo udílet vedlejší země v léno, především svým potomkům

Mezi Lucemburky a Habsburky


Esk zem za lucemburk karel3
České země za Lucemburků - Karel

 • Jednací jazyky v Říši: italština, němčina,čeština

 • Posílení vlivu českých zemí: zřízení arcibiskupství (1344), zřízení univerzity (1348), výstavba Prahy jako sídla Říše

 • Na sklonku jeho vlády sílí církevní krize v Evropě (schizma)

 • Přichází svět, kterému už nerozumí

Mezi Lucemburky a Habsburky


Esk zem za lucemburk v clav
České země za Lucemburků - Václav

 • Karel ještě před svou smrtí zajistil římskou královskou korunu nejstaršímu synovi Václavovi

 • Ten se 1378 stává i českým králem

 • Prostřední syn Zikmund získává polskou a později uherskou korunu a Braniborsko, nejmladší Jan Horní Lužici

 • Další osudy krále Václava - viz Kapitoly z husitské revoluce

Mezi Lucemburky a Habsburky


Doporu en literatura
Doporučená literatura

 • Karel IV. – Vlastní životopis

Mezi Lucemburky a Habsburky


ad