Organisationsdiagram - PowerPoint PPT Presentation

organisationsdiagram n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Organisationsdiagram PowerPoint Presentation
Download Presentation
Organisationsdiagram

play fullscreen
1 / 1
Organisationsdiagram
282 Views
Download Presentation
jason-gilbert
Download Presentation

Organisationsdiagram

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Organisationsdiagram Adm. direktør Inga Thorup Madsen Vicedirektør Jan Elleriis VLS Styregruppe CTR, VEKS, KE Varmelast.dk Dorthe R. Andersen • Sekretariat & service • Charlotte Kruse • Janni S. Axelsen • Hanne Oxholm • Peter Folke • KE • VEKS Kontrolrum Michal B. Thomsen IT Per Hærvig Drift & Vedligehold Planlægning Økonomi ? HR ? • Lars Haugaard • Ole Pedersen • Peer Jespersen • Søren Ødum • Marianne Andersen • Johan Gram • David Magnusson • Pia Houbak • Charlotte Kruse • Jacob Juel Sørensen • Stig Flensborg Bogholderi ?? • Jens K.A. Larsen • Kai Henning Pedersen • Klaus Aagaard • Klaus K. Andersen • Lars Kühnrich • Mogens Lund Jørgensen • Ottó R. Jóhannesson • Svend Boye Sørensen • Ingrid Andersen • Svend I. Krosstein