vti_encoding:SR|utf8-nl - PowerPoint PPT Presentation

vti encoding sr utf8 nl n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
vti_encoding:SR|utf8-nl PowerPoint Presentation
Download Presentation
vti_encoding:SR|utf8-nl

play fullscreen
1 / 12
vti_encoding:SR|utf8-nl
74 Views
Download Presentation
jason-forbes
Download Presentation

vti_encoding:SR|utf8-nl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. vti_encoding:SR|utf8-nl

 2. vti_author:SR|ERIC-PC\\Pichobrico

 3. vti_modifiedby:SR|ERIC-PC\\Pichobrico

 4. vti_timelastmodified:TR|03 Aug 2005 14:29:43 -0000

 5. vti_timecreated:TR|03 Aug 2005 14:29:43 -0000

 6. vti_cacheddtm:TX|03 Aug 2005 14:29:42 -0000

 7. vti_filesize:IR|33792

 8. vti_cachedtitle:SR|Les fumeurs meurent prŽmaturŽment

 9. vti_title:SR|Les fumeurs meurent prŽmaturŽment

 10. vti_extenderversion:SR|5.0.2.2623

 11. vti_lineageid:SR|{030A9F88-CF49-497E-9550-1D7AAD1136A9}

 12. vti_backlinkinfo:VX|tabac.htm