u i po novom sa nebude hodnotenie reformn ch z merov ministerstva kolstva sr
Download
Skip this Video
Download Presentation
UČIŤ PO NOVOM SA NEBUDE Hodnotenie reformných zámerov Ministerstva školstva SR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

UČIŤ PO NOVOM SA NEBUDE Hodnotenie reformných zámerov Ministerstva školstva SR - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

UČIŤ PO NOVOM SA NEBUDE Hodnotenie reformných zámerov Ministerstva školstva SR. Zuzana Humajová - Branislav Pupala Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika Bratislava, 22. február 2008. Prečo sa to nepodarí?. Reforma školstva nie je pripravená MŠ SR nemá víziu ani plán realizácie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'UČIŤ PO NOVOM SA NEBUDE Hodnotenie reformných zámerov Ministerstva školstva SR' - jason-forbes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
u i po novom sa nebude hodnotenie reformn ch z merov ministerstva kolstva sr

UČIŤ PO NOVOM SA NEBUDEHodnotenie reformných zámerov Ministerstva školstva SR

Zuzana Humajová - Branislav Pupala

Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika

Bratislava, 22. február 2008

pre o sa to nepodar
Prečo sa to nepodarí?
 • Reforma školstva nie je pripravená
  • MŠ SR nemá víziu ani plán realizácie
  • ŠPÚ nemá pripravené obsahové zmeny
  • školy nemajú žiadne informácie
  • učitelia netušia, čo sa od nich očakáva

To, čo sa deje, nie je reforma školstva

o o vlastne ide
O čo vlastne ide?

o politickú objednávku

pre o si to mysl me
Prečo si to myslíme?
 • Dôležité reformné parametre
  • spôsob
  • čas
  • nadväznosť
  • komplexnosť
  • zabezpečenie

MŠ SR zlyháva vo všetkých

sp sob
Spôsob
 • chýba jasná stratégia

nová reforma sa varí z vyčerpaných zásob

 • čiastkové koncepcie tvoria neúplné puzzle

skladačka má chybné diely

 • rezortné materiály majú mnoho rôznych verzií

nikto nevie ktorá práve platí a dokedy

 • pracovné skupiny pracujú chaoticky

zlá koordinácia, slabé výstupy, nejasná zodpovednosť

 • podoba obsahovej reformy sa tají

nepoznajú ju ani niektorí členovia pracovných skupín

 • absentuje odborná diskusia

priestor zahlcujú iba deklaratívne vyhlásenia rezortu

 • absentuje verejná diskusia

nikto nevie, o čo vlastne ide

slide6
Čas
 • zmeny sa realizujú bez časového plánu

chýba kontinuita a nadväznosť

 • zlé načasovanie jednotlivých krokov

rezort si likviduje vlastné reformné nástroje

 • málo času na štátne vzdelávacie programy

2 mesiace sú hazard, aj 3, aj 4...

 • žiaden čas na školské vzdelávacie programy

letné prázdniny sú najhoršia voľba

 • žiaden čas na prípravu učiteľov

nepripravujú sa nové vzdelávacie programy pre učiteľov

 • žiaden čas na tvorbu nových učebníc

neplánujú sa žiadne nové učebnice

nadv znos
Nadväznosť
 • chaotické rozhodnutia rezortu

rezort spochybňuje vlastné zámery

 • nezáujem rezortu o hotové projekty

ponúkajú návrhy na zmeny v obsahu vzdelávania

 • nezáujem rezortu o projekty škôl

experimentálne overovanie tvorby školských programov

 • odmietnutie návrhov nezávislých expertov

stratégia KI Nové školstvo, návrh školského zákona (2006)

 • nepremyslená postupnosť koncepčných krokov

protirečivé vymedzenie relevantných pojmov

 • duch zákona popiera reformný cieľ

väčšia sloboda škôl nie je reálna

komplexnos
Komplexnosť
 • Deklarovaná koncepcia reformy školstva neladí s ponúkanými riešeniami v nasledovných oblastiach
  • učebnicová politika
  • kvalifikačné predpoklady učiteľov
  • kontinuálne vzdelávanie učiteľov
  • politika vysokoškolského vzdelávania učiteľov
viac inform ci
Viac informácií
 • Slovensko 2007. Súhrnná správa o stave spoločnosti, časť ŠKOLSTVO (IVO, Pupala-Humajová, február 2008) http://www.noveskolstvo.sk/article.php?187
 • Hodnotenie návrhu zákona o výchove a vzdelávaní (KI, január 2008) http://www.noveskolstvo.sk/article.php?184
 • Hodnotenie legislatívneho zámeru zákona o výchove a vzdelávaní (KI, august 2007) http://www.noveskolstvo.sk/article.php?136
 • Príklad rámcového vzdelávacieho programu (projekt Vzdelanie pre život, december 2007) http://www.noveskolstvo.sk/upload/doc/RVP_CaP_Zem.doc
 • Porovnanie návrhov školského zákona (KI, september 2007) http://www.noveskolstvo.sk/article.php?143
 • Reformná stratégia Nové školstvo (KI, marec 2007)http://www.noveskolstvo.sk/article.php?39
 • Návrh školského zákona (KI, KDH, OKS, február 2006) http://www.noveskolstvo.sk/article.php?40
ad