sekcja logopedyczna n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Sekcja Logopedyczna

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Sekcja Logopedyczna - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Sekcja Logopedyczna. Alicja Babula Maria Kmiecik Agnieszka Kosiba. Opiekunowie Sekcji Logopedycznej.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sekcja Logopedyczna' - jason-forbes


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sekcja logopedyczna

Sekcja Logopedyczna

Alicja Babula

Maria Kmiecik

Agnieszka Kosiba

opiekunowie sekcji logopedycznej
Opiekunowie Sekcji Logopedycznej
 • Prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska – psycholog, logopeda. Prowadzi badania naukowe obejmujące zagadnienia dotyczące problemów związanych z dysleksją, dwujęzycznością i dyglosją, nabywania i rozwoju systemu językowego dzieci niesłyszących, metod diagnozowania dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej (autystycznych, z alalią, z afazją, z Zespołem Aspergera, z porażeniem mózgowym oraz obniżeniem sprawności intelektualnej) i metod badania rozwoju funkcji poznawczych u dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcymi przedszkolnym.
opiekunowie sekcji logopedycznej1
Opiekunowie Sekcji Logopedycznej
 • dr Marta Korendo – jest filologiem polskim i logopedą. Prowadzi terapię dzieci niesłyszących, autystycznych, z zespołem Aspergera, upośledzonych i zagrożonych dysleksją. Bada także rozwój systemu językowego dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. W szczególny sposób interesuje się rozwojem systemu językowego osób niesłyszących oraz wpływem języka migowego na język werbalny. Ostatnio rozpoczęte badania dotyczą specyfiki rozwoju języka dzieci z zespołem Aspergera i mają na celu stworzenie nowych kryteriów diagnozowania tego zaburzenia.
uczestnictwo cz onk w sekcji w konferencjach
Uczestnictwo członków sekcji w konferencjach:
 • Dzięki życzliwości Organizatorów, studenci logopedii mogli w ciągu ostatnich czterech semestrów uczestniczyć w dwóch ogólnopolskich konferencjach jako słuchacze:
 • Dnia 23 listopada 2010 r.

II Ogólnopolska Naukowa Konferencja Logopedyczna „Biologiczne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy”

slide6

Dnia 23 listopada 2011

III Ogólnopolska Naukowa Konferencja Logopedyczna „NOWA LOGOPEDIA. Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej„

seminaria interdyscyplinarne
Seminaria Interdyscyplinarne
 • Opiekun Sekcji Logopedycznej prof. Jagoda Cieszyńska przy współpracy z dr Bożeną Rożek z Instytutu Matematyki organizowały od lutego 2011 comiesięczne spotkania studentów logopedii i matematyki, aby mogli wymienić wspólne doświadczenia naukowe i terapeutyczne.
 • Seminaria zostały nazwane przez organizatorów: „Stymulacja rozwoju funkcji poznawczych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”
 • Spotkania odbywały się w pierwsze czwartki każdego miesiąca. Każde seminarium otwierane było referatem na wcześniej ustalony temat, wymianą doświadczeń i zakończone owocną dyskusją.
przyk adowe tematy spotka
Przykładowe tematy spotkań
 • „Dziecko w świecie geometrii”

referat wygłosiła dr Bożena Rożek IM UP (1 marzec 2012)

 • „ Linearne porządkowanie jako warunek umiejętności czytania i liczenia”

referat wygłosiła dr Marta Korendo IFP UP (1 grudzień 2011)

szerzenie wiedzy logopedycznej
Szerzenie wiedzy logopedycznej
 • Członkowie sekcji logopedycznej mieli możliwość zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności szerszemu gronu odbiorców wygłaszając referat pt. „Przykłady kształtowania pojęcia liczby u małych dzieci. Spojrzenie logopedyczne” podczas jednego z seminariów interdyscyplinarnych, które odbyło się 1 grudnia 2011 w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.
 • Studenci wymieniali doświadczenia i obserwacje (w pracy nie tylko z dziećmi zdrowymi, ale również z zaburzeniami rozwojowymi) ze studentami matematyki i oligofrenopedagogiki oraz uczestniczyli w dyskusji.
slide11

Wolontariat, to zajęcia prowadzone przez studentów logopedii z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej z wykorzystaniem Terapii Rozwojowej i Metody Symultaniczno – Sekwencyjnej.

zasady wolontariatu
Zasady wolontariatu
 • Studenci, którzy chcą podjąć wolontariat zgłaszają taką chęć logopedom prowadzącym zajęcia.
 • Sekcja współpracuje z kilkoma Ośrodkami prowadzącymi terapię dzieci m.in. z
 • Zespołem Diagnozy i Terapii w Krakowie,
 • Gabinetem Logopedycznym „Gżegżółka”,
 • Ośrodkiem Logopedycznym „SY – LA – BA”.

oraz wykładowcami a zarazem terapeutami:

prof. Jagodą Cieszyńską, dr hab. Danutą Plutą-Wojciechowską, dr Martą Korendo, dr Zdzisławą Orłowską–Popek, dr Mirosławem Michalikiem, dr Haliną Pawłowską-Jaroń.

slide13

Zajęcia odbywają się w domu dziecka lub studenta raz w tygodniu (czasem częściej).

 • Zajęcia trwają około 60 minut.
 • Terapia jest bezpłatna.
 • Studenci przygotowują pomoce logopedyczne i terapeutyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć.
 • Studenci mają możliwość konsultacji postępów dziecka u prowadzących terapię.
 • Jeśli rodzice wyrażają taką chęć, to wolontariat kontynuowany jest z roku na rok.
 • Studenci często obejmują opieką kilkoro dzieci w jednym czasie.
pa dziernik 2010 maj 2012
Październik 2010 – Maj 2012
 • W podanym okresie czasu studenci III roku Filologii Polskiej z Logopedią oraz I i II roku SUM Logopedii objęli opieką na wolontariacie ponad 100 osób
 • Statystyka, która była sporządzana w marcu wskazuje, że:
 • III rok – 32 osoby
 • I rok SUM – 101 osób
 • II rok SUM – 53 osoby
oddzia ywania terapeutyczne obejmuj dzieci z r nymi zaburzeniami
Oddziaływania terapeutyczne obejmują dzieci z różnymi zaburzeniami
 • Dzieci zagrożone autyzmem,
 • Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • Dzieci zagrożone dysleksją i dyslektyczne,
 • Dzieci z niezakończonym i opóźnionym rozwojem mowy,
 • Dzieci z alalią i afazją dziecięcą,
 • Dzieci z porażeniem mózgowym,
 • Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Dzieci z Zespołem Aspergera,
 • Dorosłe osoby z afazją,
 • Dzieci dwujęzyczne,
 • Dorośli i dzieci z wadami wymowy,
 • Dzieci jąkające się.