slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Photo: Jenny Gignoux, Ghana PowerPoint Presentation
Download Presentation
Photo: Jenny Gignoux, Ghana

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Photo: Jenny Gignoux, Ghana - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Photo: Jenny Gignoux, Ghana. Quản trị Dự án. Mục tiêu. Khái niệm của một dự án và tầm quan trọng của nó Vai trò và trách nhiệm của nhóm tham gia dự án Các giai đoạn của một dự án Các điều khoản thông thường của một dự án Các nguyên nhân tại sao các dự án thông thường bị thất bại.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Photo: Jenny Gignoux, Ghana' - jasmine-long


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
m c ti u
Mục tiêu

Khái niệm của một dự án và tầm quan trọng của nó

Vai trò và trách nhiệm của nhóm tham gia dự án

Các giai đoạn của một dự án

Các điều khoản thông thường của một dự án

Các nguyên nhân tại sao các dự án thông thường bị thất bại

d n v ho t ng
Dự án và Hoạt động

Các tổ chức bận rộn

Mọi người bận rộn

Làm cái gì? Các dự án hay hoạt động?

Các kỹ năng được yêu cầu lại khác nhau

d n v ho t ng1
Dự án và Hoạt động

Cả Dự án và Hoạt động đều:

 • Được thực hiện bởi các nhóm người
 • Đạt được nhờ các phương tiện làm việc
 • Miễn cưỡng bởi tiềm lực bị giới hạn
 • Được lập kế hoạch, thực hiện và bị kiểm soát
d n v ho t ng2
Dự án và hoạt động

Những khác biệt căn bản là:

kh i ni m
Khái niệm
 • Một hoạt động tạm thời được thực hiện để tạo ra một sản phẩm, dịch vụ hay kết quả độc nhất.
  • Tạm thời
  • Độc nhất
v d d n
Ví dụ dự án

Phát triển một sản phẩm/dịch vụ mới

Mở một địa điểm mới

Đạt được và triển khai một ứng dụng phần mềm mới.

Triển khai một quá trình kinh doanh mới

Tổ chức một bữa tiệc!

c c k n ng ch nh c n thi t
Các kỹ năng chính cần thiết
 • Định nghĩa
  • Thiết lập các mục tiêu rõ ràng và có khả năng đạt được
 • Kế hoạch
  • Phát triển một kế hoạch liên quan đến các nhiệm vụ, nguồn lực và thời gian biểu
 • Quản trị
  • Duy trì kiểm soát về phạm vi, các chi phí và thời gian
 • Liên lạc
  • Cập nhật thông tin thường xuyên cho các thành viên
h n ch ch nh
Hạn chế chính

Thời gian

Chi phí

Bạn không thể cố định tất cả 3. Nếu 1 được cố định, thì 2 cái khác sẽ di chuyển.

Phạm vi

nh m d n
Nhóm dự án
 • Nhà tài trợ thực hiện
  • Thường là người khởi đầu; bảo vệ dự án thông qua tổ chức; ủy quyền các nguồn tài chính.
 • Chủ dự án
  • Chịu trách nhiệm về mục tiêu và kết quả của dự án; thiết lập lịch trình chung và hạng mục bàn giao
 • Giám đốc dự án
  • Thiết lập kế hoạch dự án, phân công các nguồn cho các nhiệm vụ, kiểm soát và giám sát sự tiến triển của dự án.
nh m d n1
Nhóm dự án
 • Các thành viên nhóm dự án
  • Các chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau được giao các vai trò kỹ thuật cụ thể; nhóm trưởng cùng với các thành viên hỗ trợ
 • Các đối tác
  • Bất kể ai bị ảnh hưởng bởi kết quả của dự án (ví dụ ủy viên ban quản trị, nhân công, khách hàng, nhà cung cấp); những người này nên nhận được thông tin.
c c giai o n c a d n
Các giai đoạn của dự án

Giámsátvàkiểmsoát

Kế hoạch

Thực hiện

Kết thúc

Khởi đầu

giai o n kh i u
Giai đoạn khởi đầu
 • Xác định nhu cầu
 • Báo cáo mục tiêu dự án (30 từ xác định nhu cầu, đánh giá thành công, thời gian và chi phí)
 • Hồ sơ của dự án
  • Tài liệu do chủ dự án chuẩn bị
  • Xác đinh chi tiết về phạm vi, các mục tiêu, lịch trình, ngân sách, các nguồn lực, sự giả định/hạn chế, tình huống kinh doanh
  • Ủy quyền bởi nhà tài trợ
giai o n l p k ho ch
Giai đoạn lập kế hoạch
 • Chỉ khi hồ sơ của dự án được duyệt, mới tiến tới bước lập kế hoạch
 • Chỉ định Giám đốc dự án chuẩn bị Kế hoạch Dự án
  • Chuẩn bị Cấu phần hoạt động (WBS) (danh sách chi tiết về các lĩnh vực hoạt động của công việc)
  • Từ WBS, chuẩn bị danh sách nhiệm vụ chi tiết có kèm theo các nguồn lực và lịch trình
  • Thời hạn dự ánhay Biểu đồ gantt(theo dõi điểm mốc quan trọng và hạng mục bàn giao)
  • Ước lượng chi phí chi tiết
  • Kế hoạch quản trị rủi ro
  • Kế hoạch thông tin liên lạc
bi u gantt
Biểu đồ Gantt

http://www.me.umn.edu/courses/me4054/assignments/wbsgantt.html

th c hi n v ki m so t
Thực hiện và kiểm soát
 • Chỉ thực hiện khi Kế hoạch dự án được duyệt
 • Thành công của việc thực hiện phụ thuộc vào chất lượng của việc lập kế hoạch (thành công 80% nhờ vào lập kế hoạch, 20% thực hiện)
 • Thực hiện các nhiệm vụ chi tiết trong Thời gian biểu của Dự án
 • Giám đốc dự án (GD) giám sát việc hoàn thành các nhiệm vụ
 • GD lường trước các vấn đề và thực hiện trong khuôn khổ các hạn chế (tránh “phạm vi phình ra”)
 • Cập nhật kết quả và giải quyết vấn đề định kỳ (theo tuần)
 • Cập nhật cho nhà tài trợ (theo tháng)
gi m s t
Giám sát
 • Cập nhật tình hình theo tuần
  • Do lãnh đạo nhóm cho GD
  • Nhiệm vụ theo kế hoạch đã hoàn thành
  • Lập thời gian biểu cho công việc tiếp theo
  • Các vấn đề đã được nhận diện và ảnh hưởng tiềm tàng (phạm vi, chi phí, thời gian)
 • Theo dõi vấn đề
  • Do GD theo dõi
  • Tìm biện pháp tác động và giải pháp
k t th c d n
Kết thúc dự án
 • Xem xét lại việc thực hiện để quyết định:
  • Mức độ thành công
  • Các bài học kinh nghiệm
 • Các câu hỏi đã đặt ra
  • Liệu dự án đã được bàn giao đúng thời hạn, theo đúng các yêu cầu về chất lượng và ngân quỹ?
  • Liệu các đối tác liên quan và thành viên trong dự án có hài lòng với kết quả dự án?
  • Dự án có gặt hái được các lợi ích kinh doanh như mong đợi không?
c c nguy n nh n th t b i c a d n
Các nguyên nhân thất bại của dự án

Nhà tài trợ của dự án đã không cam kết

Nhu cầu kinh doanh đã không được xác định rõ ràng.

Sự mong đợi không thực tế

Thiếu một kế hoạch dự án

Thiếu các nguồn lực cam kết

Các kỹ năng quản lý dự án nghèo nàn

t m t t
Tóm tắt

Hoạt động tạm thời, kết quả độc nhất

Phổ biến trong kinh doanh

Các giai đoạn dự án với các điểm kiểm soát

Thành công 80% nhờ lập kế hoạch

Truyền đạt thông tin xuyên suốt

Giám đốc dự án (GD) tốt là chìa khóa thành công

Xem xét lại sau khi thực hiện

ngu n
Nguồn

Học viện quản trị dự án www.pmi.org

PMBOK (Project Management Body of Knowledge) http://www.pmi.org/PMBOK-Guide-and-Standards/Standards-Library-of-PMI-Global-Standards.aspx