slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Alba Iulia, 9 – 10 aprilie 201 4 Forumul pentru Mobilitate Durabilă şi Dezvoltare Metropolitană

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Alba Iulia, 9 – 10 aprilie 201 4 Forumul pentru Mobilitate Durabilă şi Dezvoltare Metropolitană - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

CONSILIUL CONCUREN Ţ EI CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE DIN DOMENIUL FEROVIAR. Liberalizarea pi e ţ ei de transport feroviar provoc ă ri pentru asigurarea competitivit ăţ ii ş i asigurarea finan ţă rilor. Alba Iulia, 9 – 10 aprilie 201 4

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Alba Iulia, 9 – 10 aprilie 201 4 Forumul pentru Mobilitate Durabilă şi Dezvoltare Metropolitană' - jasmine-buckner


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
CONSILIUL CONCURENŢEI

CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE

DIN DOMENIUL FEROVIAR

Liberalizareapieţeide transport feroviarprovocăripentruasigurareacompetitivităţii şiasigurareafinanţărilor

Alba Iulia, 9 – 10 aprilie 2014

ForumulpentruMobilitateDurabilăşiDezvoltareMetropolitană

www.consiliulferoviar.ro

slide2
CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE
 • DIN DOMENIUL FEROVIAR

Liberalizarea transportului feroviarÎncepand cu anul 2007 piaţa UE a fost deschisă complet pentru transportul feroviar de marfă, iar din anul 2010 pentru serviciile de transport internaţional de pasageri.Al IV-lea pachet feroviar are ca scop reformarea cadrului legislativ european feroviar și stabilirea unui spațiu feroviar unic european.

www.consiliulferoviar.ro

slide3
CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE
 • DIN DOMENIUL FEROVIAR

Propuneri legislative ale Comisiei Europene•deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători (începând cu decembrie 2019)•guvernanța infrastructurii feroviare•interoperabilitatea sistemului feroviar•siguranța feroviară•Agenția pentru Căi Ferate a Uniunii Europene•standardizarea costurilorîntreprinderilor feroviare

www.consiliulferoviar.ro

slide4
CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE
 • DIN DOMENIUL FEROVIAR

Sistemulferoviar din România•3 societăţicu capital de stat : CNCF C.F.R. S.A., SNTF “CFR Marfă” S.A.şiSNTFC.F.R.“Călători” S.A.; •25 de operatori de transport feroviar cu capital privatde marfăsicălători - deţinînprezentcirca 50%din piaţatransportuluiferoviar de marfă, respectivaproximativ 3% din piaţatransportuluiferoviar decălători.

www.consiliulferoviar.ro

sursa ibm global business services indicele de liberalizare al transportului feroviar n 2011
CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE
 • DIN DOMENIUL FEROVIAR

Sursa: IBM Global Business Services - Indicele de liberalizare al transportului feroviar în 2011

consiliul de supraveghere din domeniul feroviar
CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE DIN DOMENIUL FEROVIAR

Consiliuluiferoviar monitorizează:

- asigurareaaccesuluiîncondiţiitransparenteşinediscriminatoriila infrastructuraferoviarădin România;

- asigurareacaracteruluinediscriminatoriu al tarifelordeaccesla infrastructură, monitorizareapieţei,supervizareadocumentuluide reţea;

- evoluţiaanuală a pieţei transportuluiferoviardemarfăşidecălători.

www.consiliulferoviar.ro

consiliul de supraveghere din domeniul feroviar1
CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE DIN DOMENIUL FEROVIAR

2013Studiulde piaţăprivindtransportulferoviar de marfăînRomânia

Obiectivul: cunoaştereapieţeiferoviare de marfăîncontextulprivatizării C.F.R.Marfă

Măsuri de eficientizare a sectoruluide transport feroviarmarfă:

 • realizareade investiţiisemnificativepentrureabilitareaşiefectuareaunor lucrări de întreţinere a infrastructuriiferoviare;
 • modernizareaplatformelor de depozitare a unităţilorpentru transport intermodal;
 • achiziţia de material rulant nou şi modernizarea celui existent;
 • modernizareaşi/sauconstruireaunorterminaleintermodaleşi a infrastructuriiaferente.

www.consiliulferoviar.ro

consiliul de supraveghere din domeniul feroviar2
CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE DIN DOMENIUL FEROVIAR
 • Sondajulrealizat de Gallup în 2011 pentruDG Transport and Mobilityreferitor la gradul de mulţumire al călătorilor cu trenul din Uniunea Europeană
 • Eşantionreprezentativ folosit în fiecare dintre cele 25 ţări membre UEcare deţin reţea de cale ferată
 • În România eşantionul a fost de 412 persoanepentrucălători cu vârsta peste 15 ani
 • Întrebările la care respondenţii au răspuns au vizat:

- aprecierea gradului de mulţumire faţă destaţiile feroviare

- aprecierea gradului de mulţumire faţă de mersul trenurilor şi defacilităţile din tren

www.consiliulferoviar.ro

consiliul de supraveghere din domeniul feroviar3
CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE DIN DOMENIUL FEROVIAR

Rezultatele sondajului

Conexiuni cu transportul public

Legendă: 1=foarte mulţumit, 2 = mulţumit, 3 = nemulţumit,

4 = foarte nemulţumit

www.consiliulferoviar.ro

consiliul de supraveghere din domeniul feroviar4
CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE DIN DOMENIUL FEROVIAR

Calitateaaltorfacilităţişiservicii

Legendă: 1=foarte mulţumit, 2 = mulţumit, 3 = nemulţumit,

4 = foarte nemulţumit

www.consiliulferoviar.ro

consiliul de supraveghere din domeniul feroviar5
CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE DIN DOMENIUL FEROVIAR

Furnizareainformaţiilordespremersultrenurilor

Legendă: 1=foarte mulţumit, 2 = mulţumit, 3 = nemulţumit,

4 = foarte nemulţumit

www.consiliulferoviar.ro

consiliul de supraveghere din domeniul feroviar6
CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE DIN DOMENIUL FEROVIAR

Mecanismsimpluşiaccesibil de soluţionare a reclamaţiilor

Legendă: 1=foarte mulţumit, 2 = mulţumit, 3 = nemulţumit,

4 = foarte nemulţumit

www.consiliulferoviar.ro

consiliul de supraveghere din domeniul feroviar7
CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE DIN DOMENIUL FEROVIAR

Respondenţii din România au indicat cea mai mare rată de nemulţumire faţă de „curăţenia şi buna întreţinere a staţiilor”, urmată de calitatea altor facilităţi şi servicii” şi „securitatea personală în staţiile feroviare”.

Sursa:Survey on passengers’ satisfaction with rail services - The Gallup Organization

consiliul de supraveghere din domeniul feroviar8
CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE DIN DOMENIUL FEROVIAR

Consiliul de supraveghere va finaliza până la sfârşitul anului 2014 Studiul de piaţă privind transportul feroviar de călători în România.

Studiulcuprinde şi un sondaj de opinie realizat de o firmă specializată şi va reflecta aprecierea gradului de mulţumire al călătorilor faţă de serviciile oferite de companiile feroviare de transport călători din România.

Sondajul va fi finalizat la sfârşitul lunii mai şi îl putem punem la dispoziţia persoanelor interesate din cadrul Club Feroviar.

 • www.consiliulferoviar.ro
consiliul de supraveghere din domeniul feroviar9
CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE DIN DOMENIUL FEROVIAR

Măsuri de eficientizare a sectorului de transport feroviar călători

 • îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite de operatorii de transport feroviar pasageri;
 • reducerea duratei călătoriilor;
 • punctualitatea trenurilor;
 • modernizarea infrastructurii, a staţiilor de cale ferată şi a materialului rulant adecvat;
 • strategie adecvată în domeniul siguranţei circulaţiei feroviare.
 • www.consiliulferoviar.ro
ad