yksinhuoltajien ty llisyydest ja toimeentulosta n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Yksinhuoltajien työllisyydestä ja toimeentulosta PowerPoint Presentation
Download Presentation
Yksinhuoltajien työllisyydestä ja toimeentulosta

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Yksinhuoltajien työllisyydestä ja toimeentulosta - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Yksinhuoltajien työllisyydestä ja toimeentulosta. FiPSU:n seminaari 'Kunnon työ köyhyyden vähentäjänä', Eurooppasali, Pohjoisesplanadi 7.10.2010 Anita Haataja. Mistä yksinhuoltajat tulevat? Yksinhuoltajat ovat heterogeeninen ryhmä: eri ryhmillä eri ongelmat.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Yksinhuoltajien työllisyydestä ja toimeentulosta' - jasia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
yksinhuoltajien ty llisyydest ja toimeentulosta

Yksinhuoltajien työllisyydestä ja toimeentulosta

FiPSU:n seminaari 'Kunnon työ köyhyyden vähentäjänä', Eurooppasali, Pohjoisesplanadi 7.10.2010

Anita Haataja

mist yksinhuoltajat tulevat yksinhuoltajat ovat heterogeeninen ryhm eri ryhmill eri ongelmat
Mistä yksinhuoltajat tulevat? Yksinhuoltajat ovat heterogeeninen ryhmä: eri ryhmillä eri ongelmat.
idin siviilis ty lapsen syntyess 1970 2008 noin 40 lapsista syntyy avoliittoon
Äidin siviilisääty lapsen syntyessä 1970 – 2008: noin 40 % lapsista syntyy avoliittoon

Lähde: Tilastokeskus

avio ja avoerot lapsiperheiss vuonna 2005
Avio- ja avoerot lapsiperheissä vuonna 2005
 • Alaikäisten lasten avioliitossa elävistä vanhemmista muutti erilleen 2,6 % (2,2 % vuonna 1994)
 • Alaikäisten lasten avoliitossa elävistä vanhemmista muutti erilleen 7,5 % (9,9 % vuonna 1994) eli noin kolme kertaa useammin

Lähde: Suomalainen lapsi 2007, Tilastokeskus

yhden vanhemman perheiss asuvien alle 1 vuotiaiden lasten osuus 1987 2006
Yhden vanhemman perheissä asuvien alle 1-vuotiaiden lasten osuus 1987-2006, %

Lähde: Tilastokeskus, perhetilastot eri vuosilta

taloudellisen tilanteen muutos avioeron j lkeen 2003 2004 idit
Taloudellisen tilanteen muutos avioeron jälkeen (2003/2004): äidit

Airio, Ilpo 2010

yhden itien ja kahden vanhemman perheiden osuudet alimmassa ja ylimm ss tuloviidenneksess 1989 2008
Yhden (äitien) ja kahden vanhemman perheiden osuudet alimmassa ja ylimmässä tuloviidenneksessä 1989-2008
aikapula ja ty n puute
Aikapula ja työn puute
 • Pikkulapsivaiheessa (kuopus alle 3-vuotias) yli puolelta äideistä puuttuu työpaikka johon palata – yksinhuoltajilta vielä useammin
  • Ei "valinnanvapautta" työn ja perheen välillä
  • Työttömyys aste korkea pikkulapsivaiheen jälkeen
 • Tutkimukset (Forssen ja Hakovirta): yksinhuoltajat tekivät 1990-luvulla töitä, vaikka se ei "taloudellisesti kannattanut"
  • Nykyisin työllisyystilanne yhä huono etenkin pikkulasten äideillä, mutta työorientaatio ei ole kadonnut
alle 18 v lasten itien ty voima ja ty llisyys tk n ty voimatutkimusten mukaan 1989 2007
Alle 18-v lasten äitien työvoima- ja työllisyys TK:n työvoimatutkimusten mukaan 1989-2007, %
hyvinvointivaltion yksinhuoltajille maksamat erityisetuudet muihin lapsiperheisiin verrattuna
Hyvinvointivaltion yksinhuoltajille maksamat erityisetuudet muihin lapsiperheisiin verrattuna
 • Elatustuki (139,54 € per kk per lapsi), jos lapsella ei ole toista huoltajaa/elättäjää, tai jos elatusvelvollinen ei maksa sovittuja / elatusmaksuja
  • Riippumaton siitä, asuuko yksinhuoltaja yksin tai avoliitossa
 • Lapsilisän yksinhuoltajakorotus 46,60 € per kk per lapsi
  • Vain yksin lastensa kanssa asuville yksinhuoltajille
 • Etävanhemmalle elatusapuvähennys verotuksessa (80 € euroa valtion verosta) -> kannustaa jossain määrin elatusmaksujen maksuun
  • Kun todistaa maksut
toimeentulotuen yhteensovitus tilanne 2008 lapsilis t ja elatustuet v hent v t tukea
Toimeentulotuen yhteensovitus, tilanne 2008: lapsilisät ja elatustuet vähentävät tukea

Haataja 2008

miss yksinhuoltajat j v t muita perheit v hemm lle tarvitsisivat erityist tukea
Missä yksinhuoltajat jäävät muita perheitä vähemmälle? Tarvitsisivat erityistä tukea?
 • Vanhempainrahakauden pituus: suomalaiset yksinhuoltajat eivät voi käyttää isien bonusviikkoja (2 + 4 viikkoa 2010 alkaen)
  • Isyysvapaata perusteltiin mm. kodinhoitajapulalla 1970-luvulla
  • Entä jos olisi oma sukulainen, ystävä tms.
 • Yhteishuoltajuutta ei juuri tueta, vaikka vanhemmat jakaisivat myös hoiva- ja kasvatusvastuun
 • Ammattiin ja tutkintoon johtavan koulutuksen tukeminen
 • Kotipalvelujen järjestäminen: hyviä käytäntöjä löytyy mm. työorientoituneiden isien auttamisesta (vrt. Kröger 2009)
mit yksinhuoltajat itse haluavat yvpl 6 10 2010 t rkeysj rjestyksess
Mitä yksinhuoltajat itse haluavat (YVPL 6.10.2010), tärkeysjärjestyksessä …
 • Pitää päästä (kokopäivä) töihin, tarvitaan vuorohoitoa, myös pienille koululaisille sekä päiväkoteja työpaikkojen läheisyyteen
 • Tarvitaan kouluttautumista ja koulutuksen aikaista tukea myös lastenhoidolle
 • YH-etuuksien korotus/justeeraaminen (toimeentulotuki) ja verovähennys
 • Etähuoltajan tuki
 • Työnantajien asenteet
p l hteet
Päälähteet

Pääasiassa: Forssen, Katja & Haataja, Anita & Hakovirta, Mia. (toim.) Yksinhuoltajuus Suomessa. Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 50/2009. Helsinki: Väestöliitto. Ks. myös toimittajien yhteisartikkeli ja allekirjoittaneen artikkelit em. teoksessa, sekä

 • Allekirjoittaneen artikkelit +
 • Rantalaiho, Minna: Suomalainen yksinhuoltajuus ja yhteiskuntamuutos (em. teoksessa).
 • Kröger, Teppo: Yksinhuoltajuus ja isyys: outo yhdistelmä? (em. Teoksessa)

Lisäksi:

 • Haataja, Anita. Taustatietoa vuonna 2006 äitiys- ja vanhempainrahaa saaneiden äitien demografisista ja toimeentuloon liittyvistä tekijöistä Kela-Stakes –tutkimusaineistossa. Nettityöpapereita 9/2010. Kelan tutkimusosasto (www.kela.fi)
 • Haataja, Anita. Miten lasten elatusta ja kustannuksia kompensoidaan? JUTTA-muistio 4. Kelan tutkimusosasto. 29.5.2008 (tätä muistiota saa kirjoittajalta)
 • Airio, Ilpo. 'Avioero suomalaiseen tapaan. Lähivanhemman ja lasten taloudellinen selviäminen avioerosta' teoksessa Kangas, O ja Hämäläinen, U (toim.) 'Perhepiirissä'. Kansaneläkelaitos, Tutkimusosasto 2010.