soveltava liikuntakasvatus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Soveltava liikuntakasvatus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Soveltava liikuntakasvatus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Soveltava liikuntakasvatus - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Soveltava liikuntakasvatus. Palveluntarjonta PAP-TE-CA-malli. Palveluntarjontamalli. P APTECA – P lanning Suunnittelu. Lait ja valtakunnalliset tavoitteet Opetussuunnitelmat Koulun toimintaperiaatteet inkluusioon liittyen Olosuhteet koulussa Opettajien koulutus Liikunnanopetusohjelma

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Soveltava liikuntakasvatus' - jaser


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
soveltava liikuntakasvatus

Soveltava liikuntakasvatus

Palveluntarjonta

PAP-TE-CA-malli

p apteca p lanning suunnittelu
PAPTECA – Planning Suunnittelu
 • Lait ja valtakunnalliset tavoitteet
 • Opetussuunnitelmat
 • Koulun toimintaperiaatteet inkluusioon liittyen
 • Olosuhteet koulussa
 • Opettajien koulutus
 • Liikunnanopetusohjelma
 • Oppilaiden valmius
p a pteca a ssessment arviointi
PAPTECA – AssessmentArviointi

Yksilölliset tarpeet tulee arvioida

 • Jotta tunnistettaisiin heidät, joilla saattaa olla viivästymiä kehityksessä.
 • Jotta tunnistettaisiin oppilaiden viivästymien luonne.
 • Jotta tätä tietoa voidaan käyttää sopivan opetusryhmän löytämiseksi.
 • Jotta oppilaan yksilöllisiin tarpeisiin erikoistuvaa ohjausta voidaan kehittää.
p a pteca a ssessment arvionti
Ympäristö

Apuvälineet

Tuen tasot

Numerot

Sosiaalinen ympäristö

Melu

Varusteet

Opetus/yksilö

Vahvuudet ja heikkoudet

Edeltävä kokemus

Tehtävien vaikeustaso

Asenne

Oppimistyyli

PAPTECA – AssessmentArvionti
hyv tiet
Hyvä tietää
 • Tarvitsetko avustusta tunnille pääsemisessä?
 • Minkälaiset muutokset tai sovellukset ovat olleet aikaisemmin avuksi?
 • Mikä on nykyinen kunto- ja taitotasosi?
 • Tarvitseeko minun tietää jotakin muuta mahdollisista sairauksistasi?
 • Mitkä ovat omat kiinnostuksen kohteesi?
pa p teca p rescription p lacement p reparation opetusryhm n valinta valmistelu
Määräykset

Yksilöllinen opetussuunnitelma (HOJKS, oppimissuunnitelma)

Tavoitteet ja päämäärät

Opetussuunnitelmaa koskeva tapaaminen

Käyttäytymistavoitteet

Opetusryhmän valinta

Integraation jatkuvuus

Ohjaajien suhde

Valmistelu

Korvaa Määräykset/Opetusryh-män valinnan

Tunnistaa työtehtävät, joihin kuuluu mm. yhteistyökokous & paperihommat liittyen yksilöllisiin suunnitelmiin

PAPTECA - Prescription/Placement/PreparationOpetusryhmän valinta/Valmistelu
yksil llinen opetussuunnitelma hojks oppimissuunnitelma
Yksilöllinen opetussuunnitelma(HOJKS, oppimissuunnitelma)
 • HOJKS:n sisältö:
  • Kuvaus oppimisvalmiuksista ja erityistarpeista
  • Tavoitteet
  • Opiskelun sisällöt
  • Arviointi ja edistymisen seuranta
  • Opetusryhmän kuvaus
  • Yhteistyön kuvaus ja vastuun jako
 • Oppimissuunnitelman sisältö:
  • Kuvaus oppimisvalmiuksista ja erityistarpeista
  • Opetuksen tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseen
  • Yhteistyön kuvaus ja vastuun jako
  • Arviointi ja edistymisen seuranta
p apteca p reparation liikuntatunnin valmistelu
PAPTECA – PreparationLiikuntatunnin valmistelu

Mitä?

Mihin?

Miksi?

Miten?

Kuka?

Päivittäin

Viikoittain

Lukukausittain

Vuosittain

pap t eca t eaching counselling coaching opetus neuvonta valmennus
PAPTECA - Teaching/Counselling/CoachingOpetus/neuvonta/valmennus

Vaihtelee...

 • Oppimistavan mukaan
 • Taitotason mukaan
 • Ryhmän koon mukaan
 • Tilojen ja välineiden mukaan
 • Liikuntamuodon mukaan
 • Käytöksen mukaan
papt e ca e valuation arviointi
PAPTECA – EvaluationArviointi
 • Oppilaan tuen tarpeen arviointi
 • Opettajan toiminta
 • Opetuksen tavoitteiden toteutuminen
 • Opetusmenetelmät
 • Yksilöllisen opetussuunnitelman tavoitteet (Oppimissuunnitelma, HOJKS)
 • Tavoitteiden, opetuspaikan ja välineiden sopivuus
e valuation arvointikriteerit ja normit
Evaluation – Arvointikriteerit ja normit
 • Kriteeripohjainen arviointi
  • Vertailu ennalta sovittuihin kriteereihin
  • Taidon tai kyvyn hallinnan taso
  • Esim. TGMD -testi
 • Normipohjainen arviointi
  • Vertailu olemassa oleviin normeihin (samanikäiset ja sama sukupuoli)
  • Alle/yli keskitason
  • Esim. Koululaisten kunnon ja liikehallinnan testistö
 • Autenttinen arviointi
  • Mitataan taitoja, joita oppilas tarvitsee osallistuakseen menestyksekkäästi liikuntaan
  • Esim. Taidon pilkkominen pienempiin osiin
papte c a c oordination of resources c onsulting konsultointi
Resurssien koordinointi

Tieto palveluista

Kumppanuuksien luominen

Kommunikaatiotaidot

Rahoitus

Monialainen tiimi

Vanhemmat

Koulu/yhteisö/urheilu

Konsultointi

Asiantuntijan rooli

Tukea palveluita ja ryhmäopetusta

Aikuisopetus

Asiantuntijan neuvot ja arviointi

Tunnistaa ja koordinoida resursseja

Soveltavan liikuntakasvatuksen asiantuntijan paikan luominen

PAPTECA – Coordination of Resources/ConsultingKonsultointi
paptec a a dvocacy tukitoiminta
PAPTECA – AdvocacyTukitoiminta
 • Tukitoiminnan määrittely: Toimintaa asian edistämiseksi, säilyttämiseksi tai puolustamiseksi
 • Työskentelyä monilla tavoilla ja eri tasoilla muuttaakseen
  • uskomuksia,
  • asenteita ja
  • käyttäytymistä.
tukitoiminta suomessa
Tukitoiminta Suomessa
 • Oppilaat:
  • Yleinen tuki (eriyttäminen, tukiopetus, joustava ryhmittely)
  • Tehostettu tuki (osa-aikainen erityisopetus, yksilöllinen ohjaus, oppilashuollon palvelut)
  • Erityinen tuki (HOJKS, apuvälineet, avustajapalvelut, kokoaikainen erityisopetus)
 • Opettajat:
  • Työnohjaus, täydennyskoulutus, moniammatillinen yhteistyö, soveltuvat opetusvälineet ja -tilat erityisliikunnan opettamiseen
l hteet
Lähteet
 • Huovinen, T. (2000). Soveltava liikunnanopetus muuttuvassa koulussa: toimintatutkimus erityisliikunnanopettajan työstä. Jyväskylä
 • Lieberman L. J. & Houston-Wilson C. (2002) Strategies for Inclusion: A Handbook for Physical Educators. Human Kinetics.
 • Rintala, P., Huovinen, T. & Niemelä, S. (2012): Soveltava liikunta. Helsinki: Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu nro 168.
 • Sherrill, C. (1993) Adapted physical activity, recreation, and sport : crossdisciplinary and lifespan. Madison, Wis.:Brown & Benchmark. 4. painos.
 • Sherrill C. (2004) Adapted physical activity, recreation, and sport: crossdisciplinary and lifespan. London: Boston: McGraw-Hill. 6. painos.